Lead Rein pohár 2015 počtvrté - zamyšlení nad vhodným výběrem poníka

24. 3. 2015 Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová Autor fotek: Michal Štulík, Blanka Satranová

Asi každý rodič, který se rozhodne, že své ratolesti pořídí poníka, si logicky položí otázku: Jaký by vlastně ten poník měl být?

Nad touto zdánlivě jednoduchou otázkou je třeba se ale velmi pečlivě zamyslet, abychom se nejen my, ale hlavně naše děti vyvarovali pozdějšího zklamání. Nelze na ni odpovědět jednoduše, protože je třeba při výběru poníka zohlednit mnoho věcí. Jen ve velmi malém procentu případů se nám podaří koupit přesně to, co hledáme. Většinou poník splňuje jen část našich představ a požadavků a my si musíme promyslet, co ještě jsme schopni akceptovat a co už ne.

Příklad vyrovnaných tělesných poměrů mezi jezdcem a poníkem

Příklad vyrovnaných tělesných poměrů mezi jezdcem a poníkem: Karolína Kůrková (6let) a Sissi Domino (shetlandský pony, KVH 99 cm). Vítězky soutěže First Ridden, Lysá nad Labem 2014. Foto: Blanka Satranová

Dobrý pony pro Lead Rein soutěže musí být výjimečný v mnoha ohledech. V prvé řadě by měl prokázat skvělý charakter, což znamená, že by měl být ochotný a vstřícný ke spolupráci, komunikativní, trpělivý, neboť pracuje s malými dětmi, přiměřeně temperamentní, což by se mělo řídit potřebami malého jezdce, a hlavně psychicky vyrovnaný, protože při práci s malými dětmi se často stávají nepředvídatelné věci. Vypadá-li prezentace poníka tak, že dítě sedí na sudu dynamitu, který každou chvíli exploduje, nebo že dítě sedí na mule, která je sice hodná, ale není ochotná se ani pohybovat vpřed, je to v obou případech považováno za nepřiměřený a nevhodný temperament. Kromě charakteru by dobrý Lead Rein pony měl také dobře vypadat, což znamená, že by měl splňovat plemenný standard daného plemene. Svou roli zde hraje korektní exteriér a vhodná mechanika pohybu. Slovo vhodná je v tomto případě velmi důležité, protože jiná mechanika pohybu bude vyhovovat tříletému začínajícímu dítěti, jiná zase dítěti, které již 4 roky jezdí. V neposlední řadě musí mít dobrý Lead Rein pony také to, čemu se říká charisma, aby ve výstavním kruhu dokázal upoutat pozornost nejen diváků, ale také posuzovatele. Ovšem to, co i z na první pohled „obyčejného poníka" může udělat Lead Reinového šampiona, není jen výčet výše uvedených vlastností, ale hlavně jeho připravenost pro tuto soutěž. Ani ten exteriérově nejdokonalejší pony nebude v Lead Rein soutěžích úspěšný, pokud při prezentaci nepřesvědčí posuzovatele, že právě on je tím nejvhodnějším pro svého malého jezdce.

Někteří z rodičů přistupují k nákupu poníka s představou pořídit dítěti partnera, který s ním projde celé dětství a vydrží mu až do dospělosti. To je sice velmi pěkná myšlenka, přesto se v ní skrývají mnohá úskalí. Dítě nám roste a poník zůstává stále stejný. Snažíme-li se takzvaně předběhnout čas a zakoupíme-li dítěti poníka výrazně většího, než by potřebovalo, může to mít velmi negativní dopad na jeho jezdecký vývoj. Udělali jsme si sice nějakou rezervu, ale také jsme dítěti velmi zkomplikovali situaci, protože s nepřiměřeně velkým partnerem nebude moci samostatně vykonávat spoustu běžných činností kolem poníka a radovat se z toho, že už to dokáže udělat samo. Například, že nasadí poníkovi ohlávku, že si ho dokáže vyčistit včetně kopýtek, nauzdit, položit sedýlko na hřbet, že si ho může samo vodit, samo na něj bez pomoci nasednout a podobně. Tyto dílčí úspěchy bývají pro děti velkou motivací. Shrneme-li to, je tedy obecně dalším z důležitých kritérií při výběru poníka vhodná velikost. Na toto téma se vedlo už mnoho diskuzí, ale pokud si nevíme rady, můžeme si celkem jednoduše vypomoci. Postavíme dítě vedle poníka, na úroveň jeho přední nohy, a necháme dítě upažit. Jeho dlaň by pak v ideálním případě měla skončit na kohoutku poníka. Má-li dítě dlaň výrazně nad kohoutkem, potřebovalo by většího poníka, nedosáhne-li dlaň na kohoutek, stačil by dítěti i menší pony.

*

Štěpánka Germeková (14 let) a Ursela van de Herdershoeve (shetlandský pony, KVH 94 cm). Tato juniorka si už na shetlandském poníkovi nezajezdí, ale bez problémů ho může zapřahat. Vítězky kola Vozatajského poháru ČSP v Lysé nad Labem 2014. Foto: Michal Štulík

Každý, kdo si poníka pro dítě pořídí, se ale zároveň musí zamyslet nad tím, co bude s poníkem dělat v okamžiku, kdy mu dítě odroste, což se samozřejmě dříve nebo později stane. Poník je živý tvor, jeho pořízením za něj přebíráme zodpovědnost a jsme povinni se o něj řádně postarat, aby v žádném ohledu nestrádal. Pro mnoho majitelů se jejich poníci stávají členy rodiny, stejně jako psi, kočky a další zvířata a nechtějí se s nimi za žádných okolností rozloučit. Je třeba ale zvážit, jestli i poté, co dítě na poníkovi již kvůli své velikosti jezdit nemůže, mu budeme schopni věnovat dostatek času a péče, eventuálně mu vymyslíme jiný druh využití. Například vlastníme-li klisnu shetlandského poníka, která s naším dítětem jezdila Lead Rein a First Ridden soutěže, ale jezdec je na ni již velký, můžeme ji připustit a věnovat se chovu, můžeme ji pronajmout jinému začínajícímu jezdci, můžeme ji zatahat a účastnit se s ní zápřahových výstavních tříd, naše dítě se s ní dále může účastnit Mladého vystavovatele, nebo jiných specifických soutěží s poníkem na ruce, jako jsou třeba jezdecké hry či skákání. Pokud nemáme čas ani možnosti se i nadále poníkovi věnovat, bylo by vhodnější ho nabídnout k prodeji a najít mu nový domov.

Ne všechny děti chtějí jezdit, některé raději vystavují nebo zapřahají

Ne všechny děti chtějí jezdit, některé raději vystavují, nebo zapřahají. Marcel Machačný (5 let) a Ursela van de Herdershoeve, vítězové soutěže mladý vystavovatel, Lysá nad Labem 2014. Foto: Michal Štulík

Smyslem Lead Rein soutěží je nejen připravovat děti na jejich budoucí jezdeckou kariéru, ale hlavně je naučit vnímat poníka jako svého partnera, který má rovněž své potřeby. Již od útlého věku je tedy vedeme k zodpovědnosti za živého tvora a také v nich rozvíjíme další důležité vlastnosti, jako jsou schopnost soustředit se, trpělivost, houževnatost a smysl pro fair play.

Tento článek je poslední ze série článků o Lead Rein poháru 2015. Doufáme, že se nám podařilo předat všechny zásadní informace o této aktivitě pro nejmenší jezdce a těšíme se na viděnou třeba už 11. 4. 2015 v Kadově, kde se koná první kolo této seriálové soutěže.

Podobné články
Vítězka Ceny ASCHK NV NPS Naira Delveti - Lille Rosendals Captain Jack

ASCHK ČR je dlouholetým podporovatelem speciálních výstavních tříd Mladý vystavovatel, odehrávajících se na výstavách Národní pony společnosti a…

Letošní seriál pony dostihů vyvrcholí slavnostním vyhodnocením nejlepších dětských účastníků Pony ligy v Chuchle Areně Praha.