Jak se závodilo na Císařském ostrově II. aneb konečně rozhodnutí ČJF

28.5.2007 jsme publikovali článek o nekorektním jednání hlavního rozhodčího, ing. Formandla, ve věci skokových pony závodů v Praze (článek zde). Po vlně emocí, kdy i náš server byl napaden z neobjektivity za otištění článku, se konečně celou věcí zabýval i výkonný výbor ČJF, který na svém zasedání dne 2.10.2007 uvedl: "(..) Poté, co obě strany dostaly slovo a přednesly své argumenty, konstatoval výbor, že skutečně došlo k chybě na straně sboru rozhodčích a ing. Formandl se pí. Rosické omluvil.". Celé znění je doplněno v článku, pod kterým můžete zanechat i vy svou reakci.

Vyjádření ČJF ze dne 2.10.2007:

Zápis ze schůze výboru ČJF oblasti Praha ze dne 2.10.2007

Přítomni: Mgr. Jaroslav Sedláček, Jiří Kunst, Irena Hůlková, Zdeněk Beneš, Zuzana Ptáčková

5. Výbor projednal stížnost pí. Rosické z JK Céva na nekorektnost překážek při rozeskakování na pony závodech v areálu JS Císařský ostrov. K tomu přizval pí. Rosickou a ing. Formandla, který na závodech plnil funkci hlavního rozhodčího. Poté, co obě strany dostaly slovo a přednesly své argumenty, konstatoval výbor, že skutečně došlo k chybě na straně sboru rozhodčích a ing. Formandl se pí. Rosické omluvil.

Podobné články
ČJF

Na FEI stránkách byl přidán aktuální termín FEI měření pony v Himbergu, přibližně 20 km jižně od Vídně - 6. listopadu 2022. Ve slušné dojezdové…

Sobota - LR MM a MMPBr - první 3 umístění

Jaké nepředvídatelné okolnosti se mohou promítnout do organizace výstavy a co nového přinesl do soutěží NPS areál JK v Semicích? To a mnoho dalšího…