Jak se závodilo na Císařském ostrově aneb vše pro děti

28. 5. 2007 Dominika Švehlová Autor fotek: Jana Rosická

Děti a koně - tvorové, kterým nezbývá nic jiného, než důvěřovat dospělým. Mohou jen věřit, že když je rodiče pošlou skákat překážky parkuru stupně ZL, nebudou muset čelit něčemu mnohém většímu. O to horší je pak výsledek, když se zklamou! Dospělý si zanadává, ale dítě a kůň si ten podraz ponesou v sobě velmi dlouho... Soudný člověk se pak nestačí divit, když si přečte zážitek maminky Jany Rosické - zkušené závodní jezdkyně - z právě proběhlých pony závodů na Císařském ostrově, spadajících pod hlavičku ČJF. Vyjádření ČJF doplněno!

Vyjádření ČJF ze dne 2.10.2007:

Zápis ze schůze výboru ČJF oblasti Praha ze dne 2.10.2007

Přítomni: Mgr. Jaroslav Sedláček, Jiří Kunst, Irena Hůlková, Zdeněk Beneš, Zuzana Ptáčková

5. Výbor projednal stížnost pí. Rosické z JK Céva na nekorektnost překážek při rozeskakování na pony závodech v areálu JS Císařský ostrov. K tomu přizval pí. Rosickou a ing. Formandla, který na závodech plnil funkci hlavního rozhodčího. Poté, co obě strany dostaly slovo a přednesly své argumenty, konstatoval výbor, že skutečně došlo k chybě na straně sboru rozhodčích a ing. Formandl se pí. Rosické omluvil.


Dne 26.5.2007 jsme se zúčastnili skokových závodů pro pony na Císařském ostrově. To, co se však událo, můj rozum stále nechápe:

Dcera startovala se svou poničkou kategorie A v parkuru ZL. Dle pravidel je výška tohoto parkuru 70 cm s tolerancí 5 cm. Parkur šla bez chyby a tak postoupila do rozeskakování. Jelikož dle pravidel není před rozeskakováním možnost prohlídky parkuru, není ani možnost ověřit si korektnost výšky skoků. A tak jsem věřila rozhodčím, že je vše dle regulí, ačkoli se mi výška zdála nepřiměřeně vysoká. Jelikož dcera startovala v A kategorii první, nebyl ani čas reagovat. Ve chvíli, kdy jsem viděla, jak překonaly skok číslo jedna, došlo mi, že to není jen zdání a že ty skoky jsou skutečně vysoké. Další skok ponička v pudu sebezáchovy zastavila. Jelikož startují obě prvním rokem, nemají dostatek zkušeností ani rutiny na tak vysoké skoky. Skok celý pobořily, bylo obrovské štěstí, že se ani jedna z nich nezranila.

Jelikož postupně začalo protestovat více lidí, kdo nesouhlasil s výškou, šla jsem se dotázat na věž, zda jsou si jisti, že výška parkuru je max. 85 cm a místo slušného jednání se mi dostalo arogantní odpovědi, že protest mohu podávat pouze před zahájením soutěže a ne v jejím průběhu. Jak ovšem podat protest před, když přístup do parkuru je zakázán, to už mi nikdo nevysvětlil. Po tom, co se přihodilo, jsem odmítla nechat dceru startovat v L a šla ji odhlásit na věž. V tu chvíli se do mne pustila jak přítomná paní, jejíž jméno neznám, tak v zápětí ing. Formandl. Na můj dotaz, zda si je jist, že parkur měl korektní výšku, odpověděl, že jde o rozeskakování a zřejmě neznám pravidla, protože v nich je napsáno pouze to, že rozeskakování je na zvýšených překážkách, ale ne o kolik. Takže kdyby chtěli, mohou je zvednout třeba o metr. Já se celá léta domnívala, že možné zvýšení je max. o 10 cm, ale jelikož jsem v ruce pravidla neměla a pravidla se často mění, nedohadovala jsem se. Nehádám se ve chvíli, kdy si nejsem jista pravdou. Strach z toho, že i na soutěž ZM budu muset doma v tréninku skákat 160 cm, neb vyšší stojany nebývají a tak je šance, že budu připravena na rozeskakování i pro soutěž ZM, mne dohnal k řádnému studiu pravidel, kde se v článku 3116.5 píše, že překážky v rozeskakování se mohou zvýšit a rozšířit maximálně o 10 cm oproti základnímu parkuru. Je velmi smutné, že tak postavený člověk, jako je ing. Formandl, tento článek nezná, pak by jistě nedošlo k tomu, že do rozeskakování A poníkům v ZL parkuru postaví 95 cm vysoké skoky a ještě mne neslušně a s pohrůžkami typu „Jak se jmenujete? To si s Vámi vyřídím jiným cestami“ a podobně poučuje o tom, že bych si měla hlavně nastudovat pravidla, že jsem drzá. Našemu rozhovoru bylo přítomno několik lidí, kteří dosvědčí, kdo z nás se choval slušně… Omluvy či pokory jsem se nedočkala vůbec. Ing. Fomandl dále argumentoval tím, že v rozeskakování pro A poníky v ZL je zcela regulérních 95 cm, jelikož zapomněl vypnout mikrofon, většinu jeho konverzace slyšela i široká veřejnost, takže je pravděpodobné, že tyto výroky si pamatuje řada lidí. Nebudu rozepisovat celý náš rozhovor, kdy já celou dobu zůstávala klidná a slušná, kdy mi bylo odmítnuto vydání průkazu koně, kdy mi bylo argumentováno, že výška v rozeskakování může být dle jejich libosti, neb zvednutí skoků není nikde v pravidlech limitováno. Smutné bylo, že při přestavování parkuru z pony A na pony B bylo několik skoků dokonce sníženo…což opět vidělo více lidí.. Nějak to nechápu.

Jde o děti, jde o to, aby byl sport korektní, čestný, aby se děti naučily závodit. Místo toho se dějí takovéto hrůzy. Jela jsem na parkur ZL, místo toho byl postaven prakticky S parkur… Dcera i ponička byly poslány na skoky, které v životě neskákaly… Chodí prvním rokem… Dokonalý způsob, jak odnaučit dítě i koně skákat. Díky Bohu se ani jedna z nich nezranila, ponička má „jen“ potlučené přední nohy, ale to, jaký problém v psychice to udělá v dalším výcviku, každý zkušený jistě ví.

Jako důkaz zasílám fotografie ze závodů, kde se dá jasně odvodit jak výška v rozeskakování 95 cm, tak to, že rozeskakování je zvýšeno o 20 cm oproti základnímu parkuru, což pravidla nepovolují. Na modrém skoku je vidět, že hák je v 9. díře odspodu, což odpovídá výšce 75 cm. Nicméně na žlutém oxeru je hák na 13 díře, což odpovídá 20 cm zvýšení a výšce skoku 95 cm…


Věřím, že celá situace nezůstane bez odezvy, doufám ale však hlavně v to, že nic podobného se již nikdy nebude opakovat. A velmi očekávám omluvu od pana ing. Formandla.

S pozdravem

Jana Rosická

JK Céva

Podobné články
ČJF

Na FEI stránkách byl přidán aktuální termín FEI měření pony v Himbergu, přibližně 20 km jižně od Vídně - 6. listopadu 2022. Ve slušné dojezdové…

Sobota - LR MM a MMPBr - první 3 umístění

Jaké nepředvídatelné okolnosti se mohou promítnout do organizace výstavy a co nového přinesl do soutěží NPS areál JK v Semicích? To a mnoho dalšího…