III. Jezdecké hry Verušice

Dne 6. srpna 2000 se v areálu TJ Verušice konaly III. jezdecké hry pořádané Svazem chovatelů jezdeckých pony a malých sportovních koní ČR. Ředitelkou závodů byla paní Ivana Pánková, hlavním rozhodčím pan Roman Šantora a funkci veterinárního dozoru vykonávala MvDR. Eva Červíková.

Na pořadu dne bylo šest soutěží, kterých se zúčastnilo 8 stájí se 22 koňmi. Bohužel, počasí závodícím ani divákům příliš nepřálo a tak začalo před čtvrtou soutěží vytrvale hustě pršet a přestalo až na závěrečné dekorování. Přezto ale mnoho diváků v areálu zůstalo a nadšeně fandilo; k vylepšení nálady přispělo jistě i to, že ve stánku přímo na závodišti byl k dostání báječný guláš i teplý čaj nebo káva.

První soutěží byly jezdecké hry pro děti do 10 let s vodičem a koně nad 4 roky věku bez dalšího omezení. Zůčastnily se jí dvě závodnice na čtyřech ponících. Na kolbišti bylo sedm překážek a úkolem každého soutěžícího bylo projet trasu co nejrychleji a bez chyby. V případě soutěže s vodičem vede poníka rodič a nesmí dítěti pomáhat při řešení úkolů.

Prvním úkolem byl průchod branky - jezdec musí otevřít branku, projít a za sebou opět zavřít. Další byl přechod igelitové plachty položené na zemi, potom přechod dřevěné lávky. Složitější už byl čtvrtý úkol, kdy soutěžící musel zajet do uličky ve tvaru L a zpět vycouvat, aniž by se kůň dotkl nebo šlápl na některé břevno. Následoval přechod kavalet v klusu a potom náročný úkol - tažení pneumatiky na laně - který se nelíbil zejména některým poníkům a koním, které pneumatika tažená po trávě děsila. Problémy ale měly i menší děti, kterým několikrát lano z ruky vyklouzlo, protože nebyly připraveny na takovou váhu. Ale i s tímto úkolem se všichni poprali statečně!

Následoval krátký slalom mezi barely a malý skok, po kterém se jezdec snažil co nejrychleji a nejkratší cestou dostat do cíle.

První soutěž (děti do 10 let s vodičem) tedy dopadla takto:
1. místo
Michaela Šimonovská
(stáj Šimonovská)
Apája (čas 1:24:06)
2. místo
Michaela Šimonovská
(stáj Šimonovská)
Artur (čas 1:35:72)
3. místo
Michaela Jirsová
(stáj Jirsová Jana)
Brit (čas 2:41:22)

Následovala soutěž číslo 2 - jezdecké hry pro děti do 14 let a koně nad 4 roky věku bez dalšího omezení. Jezdci plnili stejné úkoly, ale tentokrát už jeli samozřejmě samostatně bez doprovodu vodiče.

Výsledky této soutěže:
1. místo
Michaela Šimonovská
(stáj Šimonovská)
Apája (čas 2:22:60)
2. místo
Ondřej Novotný
(stáj Horse Way Babice)
Reny (čas 2:37:81)
3. místo
Michaela Jirsová
(stáj Jirsová Jana)
Beruška (čas 3:20:22)

Třetí soutěží byly jezdecké hry pro mládež a dospělé a rovněž pro koně nad 4 roky věku bez dalšího omezení a na stejné dráze jako předchozí dvě soutěže. Na startu této soutěže se objevila dokonce drezúrní jezdkyně Jana Jirsová, pro kterou není nijaká ostuda jet na malém poníkovi soutěž pro děti a proto by si z ní mohli vzít příklad leckteří namyšlení koňáci, pro které je poník něco méněcenného!

A napínavé klání dopadlo takto:
1. místo
Jaroslava Řezáčová
(stáj Verušice)
Max (čas 1:43:53)
2. místo
Petr Pánek
(stáj Verušice)
Malba (čas 1:47:22)
3. místo
Jana Jirsová st.
(stáj J. Jirsová)
Brit (čas 2:02:93)

Čtvrtá soutěž dne byla distanční jízda ve stanoveném čase na 20 km (čas stanoven limitem 1 hod. 40 min - 1 hod. 42 min) a pro koně nad 4 roky věku bez dalšího omezení. Na start této soutěže se dostavilo 12 jezdců s koňmi. Protože začalo hustě pršet a pršelo po celý čas soutěže, trasa se stala ještě náročnější svým místy velmi rozbahněným terénem.

Pouze polovina soutěžících se s tímto terénem dokázala "poprat" ve stanoveném limitu; zbytek závodního pole byl bohužel diskvalifikován pro překročení časového limitu.

Výsledky distanční jízdy:
1. místo
Jaroslava Řezáčová (stáj Verušice)
Max (celkový čas 1:40:37)
2. místo
Melanie Marková (stáj M. Marková)
Gony (celk. čas 1:41:80)
3. místo
Petr Pánek (stáj Verušice)
Montana (cel. čas 1:42:06)

Předposlední soutěží pak byla terénní jízda pro děti a koně nad 4 roky věku bez dalšího omezení. Na vyznačenou 10 km dlouhou trasu se vydalo pole 8 závodníků v doprovodu vodiče a rozhodčího na koních. Hodnocen byl styl jízdy, překonání přírodních překážek, poslušnost a připravenost koně k soutěži, správnost použití pobídek, dodržení předepsaných chodů. Součástí hodnocení této disciplíny byly i body z povinné soutěže 1 - 3 (podle kategorie jezdce) a z povinných rychlostních úseků jízdy stanovených 50 m klus a 50 m cval. Jezdci se spolu s výsledným umístěním dozvěděli také jaké dělají chyby a co by měli zlepšit ve svém stylu jízdy, ovládání koně atd.

A dopadlo to takto:
1. místoMonika Jandová (stáj Horse Way Babice)
Roy (čas 2:17:03)
2. místoLukáš Kohout (stáj Kohout - Pelhřimov)
Kety (čas 2:17:06)
3. místoOndřej Novotný (stáj Horse Way Babice)
Reny (čas 2:37:81)

Poslední soutěží jezdeckého dne byl barelový závod - soutěž na čas, jezdci bez omezení, koně nad 3 roky věku bez dalšího omezení. Úkolem soutěžících bylo projet v co nejrychlejším čase a podle předepsaného plánku slalom mezi barely postavenými do trojúhelníku. I přez to, že předchozí deštivé počasí pozměnilo terén kolbiště ve čvachtavé bahno, zúčastnilo se soutěže 12 jezdců a i přez ztížené podmínky si počínali velmi zdatně a pro diváky to byl velmi napínavý a atraktivní souboj.

Barelový závod:
1. místoJaroslava Řezáčová (stáj Verušice)
Malba (čas 0:20:97)
2. místoMelanie Marková (stáj M. Marková)
Gony (čas 0:21:88)
3. místoJaroslava Řezáčová (stáj Verušice)
Max (čas 0:22:22)

Na závěr jezdeckého dne proběhlo ohodnocení a dekorování soutěží 4 - 6; ocenění jezdci dostali floty a věcné ceny (1. místa v terénních jízdách byla oceněna krásným pohárem s koňským motivem), ale i všichni účastníci těchto soutěží dostali malou cenu "útěchy" i jako poděkování, že přijeli soutěžit.

Poděkování tedy náleží všem soutěžícím, pořadatelům a týmu, který zajišťoval hladký chod celého programu a příjemné občerstvení, ale také samozřejmě rodičům, kteří podporují své děti v tak krásné zálibě, jakou jezdecký sport bezesporu je a konečně také všem divákům, kteří přijeli soutěžícím fandit a vytvořili jim tak krásné sportovní prostředí!

Podobné články
Zambia vom Ellernbrook - LR

Národní pony společnost (NPS) by ráda pozvala v této sezóně všechny majitele i chovatele široké rodiny mountain a moorland plemen, jejich uznaných…

Naira Delveti - Lille Rosendals Captain Jack

Národní výstava NPS obvykle zakončuje výstavní sezónu v daném roce a dochází na ní k vyvrcholení šampionátových soutěží. Této tradici dostála i letos…