I. Jarní šampionát speciálních výstavních tříd v Litohošti

29. 6. 2017 Iveta Lewingerová, Rafífa Hamoudová Autor fotek: Gabriela Rotová a Lucie Robková

Příjemný a dobře vybavený areál Ola Ranche manželů Kadlecových v Litohošti hostil letošní I. jarní šampionát speciálních výstavních tříd, který pořádal ICS ČR ve spolupráci s hřebčínem Amerika a ASCHK ČR.

Po roce se zde opět v hojném počtu sešli příznivci speciálních výstavních tříd (SVT), aby britské posuzovatelce paní Sandře Seward z hřebčína Windwillow ukázali, kam se SVT v ČR od její poslední návštěvy posunuly. Soutěžilo se na jednom výstavním kruhu v kryté jezdecké hale, kde jsme postupně měli možnost vidět třídy Mladého vystavovatele a následně všechny jezdecké třídy od Lead Reinu až po Open Ridden. Součástí této výstavy byla rovněž druhá kola seriálových soutěží LRP, FRŠ a ORŠ.

 31 přihlášených mladých vystavovatelů bylo dle věku předvádějících rozděleno do tří oddělení. V tom nejmladším soutěžilo 6 dětí ve věku 4-6 let, z nichž většina vystavovala shetlandské poníky. Nejlépe si v tomto oddělení vedla Adélka Musilová z JA Bleu de Ciel Hostivař, která předváděla WMP valacha britského chovu Oldvicarage Border Reiver. V této dvojici dobře fungovala vzájemná komunikace a Adélka velmi hezky zvládla předvedení na rovné čáře. Druhé místo získala Terezka Vacková z Farmy Chmel se zapůjčenou shetlandskou klisnou Urselou v.d. Herdershoeve (maj. Petra Šarochová), která sklidila od paní posuzovatelky pochvalu za výborně zvládnutou individuální prezentaci. Třetí příčka náleží jedné z nejmladších soutěžících, teprve čtyřleté Martince Kolaříkové ze stáje Naes, která předváděla WMP klisnu Saharu. Paní Sandra ocenila, jak Martinka svého poníka po celou dobu sledovala a snažila se udržet jeho pozornost. Velkou pochvalu si zaslouží také pětiletá Sandra Švarcová, pro kterou byla tato soutěž tzv. průlomovou, neboť poprvé v životě si byla natolik jistá, že se odhodlala svou shetlandskou kobylku Babetu předvést i v klusu.

 Mezi mladými vystavovateli do 11 let zazářila Anička Dušková se zapůjčenou klisnou WMP Withymead Honeysuckle (maj. hřebčín KVR), startující za Farmu Zaječice. Předvedla brilantní výkon v obou částech prezentace, který společně s dobrým stáním v řadě a plnou soustředěností poníka na svého předvádějícího po celou dobu soutěže vynesl tuto dvojici na první místo. K přirozeným talentům rozhodně patří také druhá umístěná Natálie Vaisová, reprezentantka JS Šafránka, která paní posuzovatelku zaujala svou aktivitou a výbornou komunikací s poníkem. Vystavovala mladého pětiletého shetlandského valacha českého chovu - Muscari of Kadov, který se SVT účastní první sezónu. Velmi dobrý výkon podala rovněž i dvojice Adriana Horáčková a Lustoord Zita ze Stáje Labské Chrčice. U ní paní Sandra vyzdvihla kromě dobré spolupráce také výborně zvolené tempo pro předvedení v klusu.

Vysokou úroveň mělo i oddělení pro děti a juniory do 16 let. Standardně výborné výkony v této třídě již od loňské sezóny podává Tereza Hamerníková s klisnou Abercriban Olivia z Ranče Mallwenn a nejinak tomu bylo i v Litohošti. V jejich podání jsme viděli plně soustředěného a dobře připraveného i předvedeného poníka s adekvátní prací vystavovatele v řadě. To vše jim zajistilo první příčku ve třídě. Jako druhá se umístila Jája Vojíková s mladou WMP klisnou Trawel Rosa (Stáj Mamamerch Žichlice). U této dvojice paní posuzovatelka ocenila zejména skvělé předvedení v pohybu, které dalo vyniknout velmi hezké mechanice předváděné klisny. Třetí místo obsadil shetlandský valach holandského chovu Graniet Liebas vystavovaný Dominikou Zápotockou z JK Dominika. Zde se paní Sandře velmi líbil způsob práce s poníkem, naprosto klidný a vyrovnaný přístup vystavující k mladému koni, a správná reakce v situaci, kdy se poníkovi dostal do huby řetízek od vodítka.

 Bohaté obsazení těchto tříd společně s vynikající prací mladých vystavovatelů paní posuzovatelku moc potěšilo. Viděla zde mnoho šikovných a talentovaných dětí a juniorů s velkou budoucností a velmi ocenila, jakým způsobem se v ČR věnujeme práci s tou nejmenší věkovou kategorií dětí (3-6 let). Snad jen jedna drobná výhrada k těmto třídám: i pro prezentaci na ruce platí stejná pravidla, jako pro prezentaci koně pod sedlem nebo v zápřeži. Prezentace vždy začíná i končí pozdravem, na což někteří soutěžící v MV zapomínají.

Nad rámec těchto běžných tříd pro MV pořadatel otevřel také třídu MV s handicapem, v níž za obecně prospěšnou společnost Zajíček na koni v doprovodu asistenta startovala Marie Náměstková s klisnou Lea Domino. Klisna Lea Domino je v JA Bleu de Ciel kromě běžné práce pod sedlem i v zápřeži využívána zejména k práci s handicapovanými dětmi a zapojuje se také jako terapeutický pony.

Po Mladém vystavovateli následovalo horečné sedlání a příprava na první jezdeckou třídu - Lead Rein. V kategorii SHP se nám představilo 6 týmů. Vítězství tentokráte putovalo do JA Bleu de Ciel Hostivař. Vybojovala ho šestiletá Adélka Musilová s klisnou Lea Domino a vodičem paní Veronikou Musilovou. Paní posuzovatelce se líbil jak exteriér a typ klisny, tak její pohyb, vysoké známky získal tým za dobrou spolupráci, výbornou prezentaci a hezký outfit. Na druhé místo paní Sandra posunula vítězku 1. kola LRP na Lhotě Karolínu Zápotockou v sedle bělky Ursely v.d. Herdershoeve s vodičem paní Petrou Šarochovou (JK Dominika). Kladně hodnotila zejména klidný projev, ochotu poníka spolupracovat s malou jezdkyní a dobrou prezentaci, ale měla zde drobné výhrady k mechanice pohybu klisny. Třetí místo stejně jako na Lhotě vybojoval jeden z nováčků - tým JS Šafránka. Získali pochvalu za vydařenou individuální prezentaci, ovšem musí ještě zapracovat na klidném stání.

 Ve velšské třídě si pro vítězství dojel tým JK Hubička Telnice. Paní posuzovatelka ocenila kvalitu a připravenost poníka spojenou s výbornou prezentací a hezkým jezdeckým projevem malé jezdkyně, kterou byla pětiletá Adélka Selyben. Předváděla valacha Lledrith Dakota a doprovázela ji maminka paní Eva Pecharová. Krásným výkonem do letošní sezóny vstoupil další z importovaných WMP - valach Oldvicarage Border Reiver v sedle s Adélou Musilovou a vodičem paní Veronikou Musilovou (JA Bleu de Ciel Hostivař). Jejich individuální prezentace patřila k těm nejlepším, které jsme v Litohošti viděli, ve společné části paní posuzovatelka doporučuje zaměřit se na lepší předvedení hezké mechaniky pohybu poníka. Třetí místo si vybojovala Anička Dušková s mladou klisnou Withymead Honeysuckle, startující za Farmu Zaječice, doprovázená maminkou paní Veronikou Hynkovou. V jejich podání jsme viděli dobře zvládnuté obě části prezentace, které ovšem poznamenal občasný výpadek soustředěnosti poníka.

 Ve smíšené třídě Nadějí, stejně jako na Lhotě, zvítězila Karolína Zápotocká se SHP valachem Graniet Liebas (JK Dominika) a vodičem paní Petrou Šarochovou. Graniet obdržel vysoké známky za exteriér a typ, paní Sandra vyzdvihla jeho energický a pružný pohyb a malá jezdkyně získala pochvalu za velmi hezký jezdecký výkon. Tuto dvojici bohužel již v dalších kolech soutěže neuvidíme, neboť Graniet přímo z výstavy odjel do nového domova. Z pátého místa ve Lhotě se na druhé místo v Litohošti vyhoupla teprve čtyřletá Miluška Černá, která sedlala syna plemenného hřebce 1180 Arny of Kadov, pokračovatele v ČR nejsilněji zastoupené linie A - valacha Viky of Very (Stáj Viktoria Radim, vodič paní Miluše Černá). Miluška si soutěž užívala plnými doušky, rozdávala úsměvy na všechny strany, její pony, ačkoliv je nováčkem v těchto soutěžích, velmi hezky spolupracoval s jezdcem i vodičem, což jim společně s dobrými známkami za exteriér a typ vyneslo hezké umístění. Krásné třetí místo z prvního kola LRP na Lhotě v silné konkurenci v Litohošti obhájil Honzík Ládek, reprezentant Pštrosí farmy Čenkov, kterého jako vodič doprovázela slečna Kristýna Šmejkalová. V Litohošti ovšem startoval na zapůjčené klisně Ursele v.d. Herdershoeve, neboť Tabby Czenkow již také dělá radost novým majitelům.

Paní Sandra byla nadšena velmi dobrou úrovní LR tříd v ČR, která se od její poslední návštěvy zde opět posunula výše. Těm, kteří neobsadili přední místa, děkuje za jejich velikou snahu a doporučuje, aby se v další přípravě zaměřili zejména na vylepšení komunikace s poníkem a odstranění nedostatků v individuální prezentaci.

Pro začínající jezdce do 12 let byla připravena dvě oddělení, ze kterých vzešlo 6 kvalifikovaných do finále, kde se pak rozdělovaly body do celoročního hodnocení. Nejmladší účastnicí finále byla šestiletá Adélka Musilová (JA Bleu de Ciel Hostivař), která po vítězství v základním kole vstupovala do finále jako jedna z favoritek. Bohužel drobná nepozornost a ztráta kontroly nad poníkem ji ve finále i přes jinak moc pěkný výkon odsunuly z předních pozic. Nejmenším kvalifikovaným poníkem v tomto kole opět byla shetlandská klisna Ursela v.d. Herdershoeve, předváděná Karolínou Zápotockou (JK Dominika). Do finále dále postoupili: druhá z vítězek základního kola Kristýna Hájková s WPBr valachem Kendy (Stáj u Sepíka), její stájová kolegyně Lucka Robková s WMP valachem Limetree Quick Silver, své želízko v ohni měl ve finále také Ranch Calamity Jane. Byla jím dvojice Linda Dvořáková a klisna Springflower Proud Mary. Nechyběla ani reprezentantka irských kobů - klisna Scarlett v sedle s Terezkou Válovou (Tinker Ranč Olešná).

 Po finálové rozjížďce se opakovala situace z výstavy na Lhotě. Reprezentantky Stáje u Sepíka nenašly v této třídě přemožitele a obsadily první dvě místa. Šest bodů za vítězství si připsala Kristýna Hájková, pět bodů za druhé místo Lucie Robková. Předvedení obou těchto poníků splnilo všechny požadavky kladené na tuto třídu, k prvnímu místu Kristýny Hájkové přispěl lepší jezdecký projev. Třetí místo ve finále obsadila klisna Springflower Proud Mary, kterou paní posuzovatelka popsala jako velmi dobře vychovaného a bezpečného ponyho vhodného pro práci s dítětem. Její jezdkyni by však doporučila zapracovat na zlepšení pohybu vpřed, neboť v prezentaci této dvojice postrádala potřebné množství energie, což bylo mimochodem kamenem úrazu také u několika dalších soutěžících. Pochvalu za velmi pěkné předvedení klisen Abercriban Olivia a Sahara si vysloužily obě sestry Hamerníkovy, které, ačkoliv se v základních kolech umístily na postupových místech, do finále následně nenastoupily, neboť nebyly přihlášeny do seriálové soutěže.

Paní Sandra byla s většinou výkonů ve třídách FR spokojena, přesto by ráda všem soutěžícím doporučila, aby se v budoucnu snažili odbourat jeden z nešvarů, který v těchto třídách opakovaně zaznamenala. Není totiž možné, aby při společné prezentaci ve skupině, kdy je celý lot soutěžících v pohybu, některý z koní náhle zastavil z důvodu vykonání potřeby a ohrozil tak ostatní soutěžící jedoucí za ním.

 Velmi pěkně obsazená juniorská jezdecká třída je příslibem toho, že se v budoucnu ještě více rozrostou řady účastníků otevřených jezdeckých tříd. V silné konkurenci si vítězství z této třídy domů odvezla reprezentantka hřebčína Pretoria, zem. spol. MARWIN v.o.s. Dominika Marečková, která startovala v sedle WPCT valacha Pretoria Cedrik. Tento zástupce jedné z nejstarších a nejúspěšnějších rodin hřebčína Pretoria, který se sám jako tříletý hřebec stal v roce 2014 na MŠ v Hradci Králové nejlepším mladým hřebcem českého chovu, získal vysoké známky za exteriér a typ, což společně s vydařeným předvedením vyneslo dvojici na první místo. Velšské pony v typu kob můžeme rozhodně označit za plemeno vhodné svým temperamentem i velikostí pro juniorské jezdce. Dobrými známkami za typ a exteriér a pěkně zvládnutou individuální prezentací, ovšem s nedostatečným důrazem na dobré předvedení mechaniky pohybu poníka, se na druhé místo posunula další reprezentantka WPCT - klisna Limetree Happily s jezdkyní Terezou Borovkovou (Ranch Calamity Jane). V těchto třídách chce posuzovatel vždy vidět sice klidného a ovladatelného ponyho, ale zároveň živého, nikoliv spícího. Třetí příčku obsadila Kristýna Hájková s WPBr valachem českého chovu Chico (Stáj u Sepíka). Pony paní posuzovatelku zaujal pěkným exteriérem a kompaktností, ale zaznamenala u něj zatím nedostatky v proježděnosti, což se ve cvalových pasážích projevilo cvalem na špatnou nohu. Kvalita soutěžících pony v této třídě byla různorodá a je třeba si uvědomit, že 50 % známky zde tvoří hodnocení exteriéru a typu, proto i přes slušný jezdecký výkon nemohly některé dvojice dosáhnout na lepší umístění.

 Stejným způsobem, jako třídy FR, probíhaly také třídy OR. Ze dvou oddělení se 6 dvojic kvalifikovalo do finále. Z první skupiny postoupili: Kateřina Stránská - Limetree Valencia (velššký pony, JK Sobotka), Jonáš Dušánek - Ruska Welsh Maid (velšský kob, hřebčín Amerika) a Tereza Blechová - Merlin Charlie (velšský pony, Stáj u Sepíka). Z druhé se do finále kvalifikovali: Kristýna Kalibánová - Norman (WPCT, JK dětí a mladých jezdců Brandýs n. L.-Stará Boleslav), Denisa Pačanová ml. - Prigo's Frisbee (velšský pony, Stáj Prima Horseland) a Viktorie Chocholová - Stateira van Irish Cob Holland (irský kob, Tinker Ranč Olešná). Šest bodů za vítězství ve finále si na svůj účet připsala Kateřina Stránská. Její klisna se podle paní posuzovatelky řadí mezi velmi kvalitní zástupce plemene a společně se svojí jezdkyní tvoří souladnou dvojici. Výborně zvládly všechna úskalí prezentace ve skupině i v individuální části, v jejich podání jsme viděli pěkné přechody i dobré prodloužení a zkrácení. Druhé místo si vybojovala klisna holandského chovu sedmiletá vranka Ruska Welsh Maid, kterou jezdil Jonáš Dušánek. Ta paní posuzovatelku zaujala prostornou mechanikou pohybu a klidnými přechody. Třetí pozici obsadila Kristýna Kalibánová s mladým valachem českého chovu Normanem. Ten postoupil do finále jako vítěz jednoho ze základních kol, kde od paní posuzovatelky sklidil pochvalu za výborné prodloužení a zkrácení, ovšem ve finále již jeho výkon nebyl tak přesvědčivý, jako v základním kole.

 Účastníci otevřené jezdecké třídy mají ještě rezervy v kvalitě přechodů, které byly mnohdy uspěchané, až hektické. Většina soutěžících se také potýkala se správným prodloužením a zkrácením a jejich připravenost v mnoha ohledech ještě neodpovídala požadavkům této třídy. Ze skupiny dalších koní startujících v OR paní posuzovatelku svou vysokou kvalitou exteriéru a typu zaujal plemenný hřebec sekce B Prigo's Frisbee a klisna irského koba Miss Higgins JKZ. Výbornou mechanikou pohybu se zase dle paní Sandry může pochlubit druhá klisna irského koba Stateira van Irish Cob Holland. Jakmile se jejich jezdcům podaří odstranit některé nedostatky v jejich prezentaci, budou mít dobré vyhlídky na umístění v těchto soutěžích.

V závěru celé výstavy se ti nejlepší ze všech jezdeckých tříd utkali o titul šampiona a vicešampiona podsedlových tříd. Šampionem se stal Lledrith Dakota s Adélkou Selyben a vodičem paní Evou Pecharovou (JK Hubička Telnice), titul vicešampiona byl udělen klisně Limetree Valencia a Kateřině Stránské (JK Sobotka).

S přípravou každé výstavy je spojeno mnoho hodin práce celého organizačního týmu, kterému bychom chtěly tímto poděkovat. Již třetí sezónu je generálním sponzorem LRP společnost Sehnoutek a synové, v.o.s, zabývající se výrobou krmných směsí nejen pro koně, která i v letošním roce věnovala soutěžícím hodnotné ceny ve formě svých výrobků. ORŠ letos zaštítila a podpořila další z krmivářských firem působících na českém trhu - společnost Fides Agro-Hippi Müsli. Výstavu ve formě věcných cen dále podpořila společnost Ráj ohlávek, časopis V sedle, Pštrosí farma Čenkov, farma pana Milana Ládka a paní Pavla Ovečková. Všem jim moc děkujeme. Mediálním partnerem i nadále zůstává internetový server EQUICHANNEL.CZ. Za podporu projektu LRP děkujeme také oběma chovatelským svazům: SCHSHP a ČSCHVK. Věříme, že si všichni účastníci výstavu v Litohošti užili a budeme se s nimi těšit na viděnou na dalších akcích letošní sezóny.

Podobné články
Vítězka Ceny ASCHK NV NPS Naira Delveti - Lille Rosendals Captain Jack

ASCHK ČR je dlouholetým podporovatelem speciálních výstavních tříd Mladý vystavovatel, odehrávajících se na výstavách Národní pony společnosti a…

Letošní seriál pony dostihů vyvrcholí slavnostním vyhodnocením nejlepších dětských účastníků Pony ligy v Chuchle Areně Praha.