Čtvrté kolo Lead Rein poháru proběhlo v Nebanicích

31. 8. 2016 Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová Autor fotek: Věra Marková, Dana Adámková a Any Jamelská

Druhý ročník této krásné chovatelské akce uspořádala pro všechny chovatele, majitele a milovníky pony plemen a malých koní opět stáj Prima Horseland Ostrov v rozlehlém a multifunkčním areálu JK Agro Cheb Nebanice, který na své půdě hostí i takové soutěže, jakými jsou CAIO. Pro všechny zúčastněné byl připraven bohatý program, zahrnující nejen chovatelské a speciální výstavní třídy, ale také množství sportovních soutěží, proto se po oba dva dny soutěžilo na několika kolbištích souběžně.

V letošním roce se tato výstava mohla pochlubit také několika novinkami, neboť po dohodě se SCHSHP zde byly premiérově otevřeny i klasické chovatelské třídy pro toto plemeno a na své si přišli i milovníci miniaturních koní, neboť zcela poprvé se díky spolupráci s ACHMK nebanickému publiku představili i reprezentanti plemene Minihorse. Součástí této výstavy bylo také 4. kolo celorepublikové seriálové soutěže Lead Rein pohár 2016, kterému bychom se společně s dalšími speciálními výstavními třídami chtěli v tomto článku věnovat.

Všechny speciální výstavní třídy a také velkou většinu těch chovatelských posuzoval pan Frank Megens z hřebčína Ijsselblik, Holandsko. Je to dlouholetý chovatel velšských horských pony, posuzovatel s desetiletou praxí a bohatými zahraničními zkušenostmi, které nasbíral na výstavách v Německu, Dánsku i VB a v loňském roce jsme se s ním mohli v roli posuzovatele setkat i na International Welsh Show. Mimo jiné je také akreditovaným posuzovatelem pro plemeno Minihorse v Belgii a členem licentační komise pro toto plemeno tamtéž.

Anička Dušková - Withymead HonesuckleSpeciální výstavní třídy byly rozděleny do obou dnů. V sobotu jsme viděli Mladého vystavovatele a všechny jezdecké třídy, v neděli dostaly prostor zápřahové třídy. Mladý vystavovatel byl opět díky obrovskému zájmu rozdělen do tří oddělení. V kategorii nejmladších dětí do 8 let do výstavního kruhu nastoupilo 10 dvojic. Kromě již známých tváří se v Nebanicích do soutěže zapojilo i několik nováčků. Téměř profesionální výkon předvedla osmiletá Anička Dušková z farmy Zaječice, která soutěžila s WMP klisnou Withymead Honeysuckle. Tuto mladou teprve čtyřletou klisnu jí pro letošní sezónu laskavě do užívání zapůjčil hřebčín KVR Křivá Voda. Prezentace této klisny neměla žádnou chybu. Viděli jsme poníka dobře předvedeného v kroku i v klusu, zvládnutý výstavní postoj, ukázněné stání v řadě i použití adekvátního množství vhodně zvolených podnětů na upoutání pozornosti.

V druhém oddělení se nám představilo také deset dvojic. Zde si svým výkonem pana posuzovatele získal devítiletý Jan Wunderlich z JK Aš, který vystavoval valacha Cham. Honzíkova práce ve výstavním kruhu se panu posuzovateli líbila natolik, že by mu bez obav svěřil své vlastní poníky.

Nejstarší věkovou skupinu mladých vystavovatelů tvořilo 9 dvojic. V této silné konkurenci si vítězství vybojovala již zkušená čtrnáctiletá reprezentantka JK Prima Horseland Denisa Pačanová, která předváděla valacha WMP Trawel Ray of Light. V jejím podání jsme viděli velmi dobrou komunikaci mezi předvádějícím a poníkem, hezké předvedení v pohybu a velký cit pro to, co je třeba v daném okamžiku s poníkem udělat.

Jan Wunderlich - ChamTito tři vítězové jednotlivých oddělení se následně mezi sebou utkali o titul šampiona mladých vystavovatelů, kterým se stal Jan Wunderlich. Pan posuzovatel byl velmi mile překvapen takovou obsazeností tříd mladých vystavovatelů a jejich vysokou úrovní, což nebývá na evropských výstavách běžně k vidění. U všech soutěžících chtěl vidět aktivní práci s poníkem, fungující komunikaci a správně zvolené tempo pro předvedení poníka v pohybu. Na prvních pěti místech v každém oddělení se umístili vystavovatelé, kteří v těchto třech základních kritériích obstáli na výbornou, a o jejich umístění pak rozhodovaly drobnosti. Všichni soutěžící do toho šli naplno a za to si zaslouží velikou pochvalu, protože právě třídy mladých vystavovatelů zastihly silné dešťové přeháňky. Někteří ze soutěžících opět do výstavního kruhu nastoupili bez biče a pak se stávalo, že svého poníka neměli čím pobídnout a místo poníka dobře předvedeného v pohybu jsme viděli poníka, kterého za sebou dítě táhne. U jiných předvádějících jsme zase viděli, že se poníkovi při předvádění tzv. „věší na hlavu", což bylo nejzřetelnější ve chvílích, kdy svého poníka přišli představit panu posuzovateli. Dalším slabým místem některých vystavovatelů je dosažení správného výstavního postoje. I přes tyto malé nedostatky jsme viděli 3 velké skupiny nadšených a dobře připravených mladých vystavovatelů, kteří mohou české výstavnictví v budoucnu posunout zase výše.

V této souvislosti je nutné soutěžící ještě upozornit na dvě velmi důležité věci. Tou první je nevhodné používání biče, nikoliv ve smyslu, že by děti poníky bičem nepřiměřeně pobízely, ale některé z nich bič používaly jako prostředek k upoutání pozornosti a mávaly jím různě nad hlavou. Předvedení poníka ve výstavním kruhu by mělo být kultivované v duchu anglických tradic, proto tento způsob upoutání pozornosti nepatří mezi ty vhodné a doporučitelné a je považován za hrubé porušení výstavní etikety. Dále bychom chtěly touto cestou požádat rodiče i trenéry, aby se při soutěžích vyvarovali komunikace s dětmi ve výstavním kruhu, neradili jim, co mají v danou chvíli s poníkem udělat a dali svému dítěti prostor k realizaci vlastních myšlenek. Napovídání rodičů zvenčí není posuzovatelem kladně přijímáno a projeví se pak na hodnocení dítěte.

Do první pohárové leadreinové třídy nám nastoupilo osm shetlandských poníků. K této seriálové soutěži se v Nebanicích připojily i dva zcela nové týmy. Tím prvním byli zástupci Ponycentra Cheb - Kristýnka Stejskalová a klisnou Scarlett Domino a vodičem paní Helenou Stejskalovou a druhým reprezentanti hřebčína Viklan Kadov - Emma Netušilová, klisna Yarpha Venus a vodič paní Hana Sýbková. Jsme velmi rádi, že se k LRP přidávají stále nové tváře, protože to dokazuje, že tyto soutěže mají našim nejmenším co nabídnout a mohou je jak po psychické, tak po fyzické stránce dobře připravit na jejich budoucí jezdeckou kariéru, ať už bude jakákoliv.

Karolína ZápotockáNejvíce se panu posuzovateli líbily bělka Ursela van de Herdershoeve a vranka Lea Domino. S Urselou za JK Dominika Suchdol - Křimov soutěžila Karolína Zápotocká, s vodičem paní Petrou Šarochovou. V jejich podání jsme viděli dobře zvládnutou prezentaci jak ve skupině, tak v individuální části, klidné stání v řadě, hezký sed dítěte, přiměřený kontakt na otěži a velmi dobré vedení poníka jezdcem samotným, do kterého již vodič prakticky nemusel zasahovat.

Adéla Musilová NáměstkováSrovnatelný výkon ve všech ohledech poskytl panu posuzovateli i tým z JA Bleu de Ciel Praha Hostivař. Mladou pětiletou klisnu Leu Domino předváděla loňská Overall Lead Rein šampionka ČR pětiletá Adélka Musilová Náměstková. Jako vodič ji doprovázela maminka paní Veronika Musilová Náměstková.

Rozhodování o umístění na prvním a druhém místě bylo pro pana posuzovatele velice náročné. Dva dobře připravení SHP ve stejné kvalitě, dvě dobře jezdící děti, dvě povedené prezentace. Nakonec tedy rozhodly drobné detaily v předvedení, které na první místo posunuly Karolínu Zápotockou s Urselou.

Milan Malina - JolaTřetí místo obsadil již zkušený a prověřený valach ve standardním typu Tymen van de Sluisseteeg, který pana posuzovatel uchvátil svou trpělivostí, skvělým charakterem a obrovskou ochotou spolupracovat se svojí začínající jezdkyní. Tou je v letošní sezóně jedna z nových tváří LRP - čtyřletá Barborka Michovská z JS Akamiro, soutěžící s vodičem paní Kateřinou Michovskou. Barborka s Tymenem tvoří velmi souladnou dvojici a kolo od kola je její výkon lepší, ale vzhledem k minimu zkušeností má tato malá jezdkyně zatím ještě rezervy v jezdeckém projevu. Čtvrté místo si vybojoval tým z Pštrosí farmy Čenkov ve složení Karolína Mazancová, standardní valach Tabby Czenkow (syn Tymena) a vodič paní Jana Mazancová. Zde pan posuzovatel vyzdvihl zejména hezký jezdecký projev a doporučil celkový outfit doladit klasickým černým koženým vodítkem, který považuje za lepší volbu než modré nylonové vodítko. Páté místo obsadil další nováček letošního ročníku čtyřletý Milánek Malina s klisnou Jolou z hřebčína Millen and Merssi Kaznějov, kterého doprovázela jako vodič paní Milena Malinová. Tento malý jezdec si svým odzbrojujícím úsměvem rázem získal sympatie nejen všech diváků, ale i pana posuzovatele. Stejně jako u Barborky Michovské i u Milánka Maliny je třeba zapracovat na vylepšení jezdeckého projevu, ale celý tým sklidil pochvalu za velmi pěkný outfit.

Adriana Horáčková - Lustoord ZitaZe třinácti přihlášených nám do velšské LR třídy nastoupilo jedenáct týmů. Soutěž nakonec dokončilo jen deset z nich, jeden z týmů byl bohužel pro pád jezdce v úvodu soutěže vyloučen. Své kvality ve výstavním kruhu poměřovali WMP odchovaní v různých zemích Evropy. Početní převahu v soutěži měly tentokráte české odchovy. Kromě nich se nám zde představili poníci odchovaní v Německu, Polsku, Holandsku i Velké Británii. V této „mezinárodní" konkurenci zvítězila klisna holandského chovu Lustoord Zita, kterou předváděla Adrianka Horáčková s vodičem paní Kateřinou Horáčkovou z JK Ekkys. Zita je velmi hezká představitelka svého plemene, kterou její malá jezdkyně skvěle předvedla. Jejich pěkný výkon v soutěži podpořil i hezky sladěný outfit jezdce a vodiče.

Druhé a třetí místo obsadili odchovanci hřebčína Trawel Štichovice, poloviční sourozenci valaši Trawel Marvel a Trawel Monty. Marvela laskavě do užívání JK Dominika zapůjčili na sezónu 2016 manželé Blažkovi, Monty je v majetku paní Jany Viedemannové (JS Lussy Rynholec). Oba tito valaši podali velmi dobré a srovnatelné výkony, Monty s Luckou Viedemannovou a vodičem paní Janou Viedemannovou získal o maličko lepší hodnocení za výkon, Marvel s Karolínou Zápotockou a vodičem paní Petrou Šarochovou zase za typ poníka, prezentaci a celkový dojem, proto pan posuzovatel na druhé místo posunul tým z JK Dominika a tým z JS Lussy Rynholec obsadil bronzovou příčku.

Na čtvrtou pozici pan posuzovatel umístil čtyřletou klisnu Withymed Honesuckle, kterou jezdila Anička Dušková a jako vodič ji doprovázela paní Veronika Hynková. Tento tým soutěžil za farmu Zaječice manželů Šnajberkových. Na mladou klisnu, která byla obsednuta teprve na jaře letošního roku, ukázala Honesuckle vysokou míru ochoty spolupracovat se svou malou jezdkyní, což pan posuzovatel velice kladně hodnotil. Na páté místo se v silné konkurenci probojovala Anička Horvátová s valachem Dollom Happy Clown a vodičem paní Klárou Voctářovou, reprezentanti JK dětí a mladých jezdců Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Úroveň předvedení v této třídě byla opět velmi vysoká, soutěžící umístění na prvních pěti místech předvedli velmi hezký sed a korektní vedení poníka s minimálními zásahy vodiče.

Kateřina Bílková - Trawel MarvelProtože si leadreinové soutěže získávají stále více příznivců, vypsal pořadatel v Nebanicích i otevřenou LR třídu pro pony s KVH do 137 cm, do které se mohli přihlásit soutěžící i s poníky, kteří např. v některých ohledech nesplňují podmínky účasti v seriálu, nebo se na to prostě ještě necítí. Do soutěže nastoupilo deset týmů. První dvě místa v pořadí obsadili zástupci JK Dominika Suchdol - Křimov, sestry Bílkovy. Starší z nich - Kateřina - startovala v sedle WMP valacha Trawel Marvel s vodičem paní Petrou Šarochovou a společně vybojovali první místo. Mladší Magdalenu se SHP klisnou Urselou van de Herdershoeve doprovázel jako vodič tatínek pan Filip Bílek a jejich předvedení pan posuzovatel zhodnotil jako druhé nejlepší ve třídě. Bronzovou příčku obsadila klisna Fany se sedmiletou Martinou Ladmanovou a vodičem paní Vendulou Ladmanovou s Nezvěstic. Pro mnohé ze soutěžících byl start v této třídě prvním praktickým seznámením s Lead Reinem, proto se u těchto soutěžících vyskytovaly klasické začátečnické nedostatky, které již v pohárových třídách téměř nevídáme, jako jsou uzly na otěžích, chapsy nebo vysoké jezdecké boty, velká sedla, barevné podsedlové dečky, chybějící otěže, podpínací řemínky a dlouhé tušírky u vodičů, což byly všechno věci, které pan posuzovatel musel zohlednit v celkovém hodnocení. Přesto nás výkony těchto začínajících leadreinistů velmi potěšily a věříme, že se s některými z nich uvidíme i v pohárových třídách a se všemi pak v budoucnu ve třídách First Ridden, které jsou dalším vývojovým stupněm v jezdeckých speciálkách navazujícím na třídy Lead Rein.

Ivana Česalová - Limetree SpeedyFirst Ridden je třída začínajících jezdců otevřená dětem do 12 let, kde je po soutěžících již požadováno samostatné předvedení v kroku i klusu ve skupině na obě ruce a součástí úlohy pro individuální prezentaci je také pracovní cval. Ze třinácti přihlášených dvojic nakonec do soutěže nastoupilo deset, jedna byla posléze vyloučena pro opuštění výstavního kruhu. Nejmladší soutěžící v této třídě bylo 6 let. Téměř polovinu startujících tvořily děti, které běžně vídáme v leadreinovách třídách s vodičem. V Nebanicích si mnohé z nich poprvé vyzkoušely samostatnou jízdu bez vodiče s tím, že v individuální úloze cvalové pasáže nahradily klusovými. Tuto možnost pravidla povolují, ale odrazí se to na celkovém hodnocení. V podání vítězky této třídy Ivanky Česalové ze soukromé stáje manželů Česalových ve Zruči jsme viděli opravdu krásné a korektní předvedení WMP valacha Limetree Speedy se vším, co k této soutěži patří.

Pozornost diváků i pana posuzovatele si získala charismatická dvojice ze Stáje u Sepíka v Lysé nad Labem - Lucie Robková a Limetree Quick Silver, které se předvedení taktéž vydařilo na výbornou, až na pozdrav, a posunulo ji na druhé místo v soutěži. Pozdrav byl obecně v Nebanicích kamenem úrazu několika již zkušených dvojic. Je třeba si uvědomit, že každá individuální úloha začíná a končí pozdravem, kterým jezdec nejen na začátku oznamuje posuzovateli, že je připraven k individuální prezentaci, ale také na jejím konci pozdravem poděkuje posuzovateli za pozornost, což patří k základům jezdecké etiky. U některých soutěžících byl pozdrav téměř nezřetelný, nebo úplně chyběl a to mělo za následek jejich odsunutí na zadní místa výsledkové listiny i přes velmi hezky zajetou úlohu. Třetí místo náleží dvojici Johanka Tuháčková - Trawel Ray of Light z JK Prima Horseland Ostrov.

Kateřina Stránská - Limetree ValenciaOtevřené jezdecké třídy byly rozděleny do dvou oddělení dle KVH poníků. Ve skupině těch menších s KVH do 137 cm do výstavního kruhu nastoupilo opravdu početné startovní pole, které tvořilo 9 dvojic. Všichni soutěžící se vzorně naučili doporučenou individuální úlohu a tím přispěli k hladkému průběhu soutěže. Nejlepší výkon v této skupině podala reprezentantka JO Sobotka Kateřina Stránská s klisnou velšského pony Limetree Valencia, která se v dopoledních hodinách stala i šampionkou kategorie velšských pony na ruce. Pan posuzovatel vysoce hodnotil kvalitu vystavované klisny a její precizní předvedení. Majitelce by pouze doporučil pro příští účast v soutěžích tohoto typu zaměnit bílou čabraku za tmavší, méně výraznou vykrojenou podsedlovou dečku. Pěkným výkonem v obou částech prezentace se na druhé místo posunul mladý talentovaný valach velšského pony ze Stáje u Sepíka - Merlin Charlie, kterého jezdila Tereza Blechová. Tento další z vydařených Bonsayových synů soutěží teprve první sezónu, ale jeho výkony jsou velkým příslibem do budoucna. Se svojí jezdkyní tvoří opravdu souladnou dvojici.

Kateřina Macháčková - JacquelineTřetí místo obsadila Denisa Pačanová z pořádajícího JK Prima Horseland Ostrov, která předváděla klisnu Limetree Perfect Combination v majetku paní Jany Weinmannové z Chebu. Tato klisna plemene velšský pony v typu kob ve výstavním kruhu ukázala, že disponuje skutečně prostornou mechanikou pohybu, ale k dosažení dokonalého obrazu by bylo třeba ještě trošku zapracovat na proježděnosti, a to zejména na přechodech, ve kterých maličko vázla komunikace, a při kterých byla klisna lehce neukázněná. Kromě těchto tří nejlepších výkonů by pan posuzovatel chtěl vyzdvihnout také prezentaci WPBr klisny Jacqueline paní Kateřinou Macháčkovou, která ačkoliv je připravována pro westernové soutěže a soutěže Working Equitation, zvládla velice dobře i úlohu v klasickém anglickém stylu. Další slova chvály z úst pana Megense zazněla na adresu jezdkyně Kristýny Kalibánové z JK dětí a mladých jezdců Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Ta sice předváděla velmi problematického koně, ale i přes všechny neočekávané situace, které si pro ni její kůň ve výstavním kruhu přichystal, zvládla jeho prezentaci na výbornou.

Anežka Ježková - Lipton KeniaV druhém oddělení pro pony a koně nad 137 cm KVH si vítězství opravdu zdařilým výkonem vybojovala Anežka Ježková v sedle devítileté WPBr bělky Lipton Kenia (po 920 Bonsay). Prezentace této klisny byla jak ve skupinové části, tak v té individuální opravdu na vysoké úrovni. Druhou příčku obsadila dvojice Josefína Černá a Rhencullen Wizard (JA Bleu de Ciel Hostivař), pro kterou to byl první start v soutěži tohoto typu. Ačkoliv Josefka s Wizardem nedosáhla zatím požadovaného stupně shromáždění, předvedla tohoto velšského koba korektně a v klidu ve všech chodech. Panu posuzovateli se z hlediska exteriéru a mechaniky pohybu líbila i třetí umístěná klisna Liberte Carmen s Barborou Masopustovou. Jedná se o velice zajímavého zástupce velkých WPBr, ale klisna byla ve výstavním kruhu neklidná a nesoustředěná, což bohužel ovlivnilo její výkon.

Na závěr jezdeckých tříd se ve finále Open Ridden utkali vítězové obou výškových kategorií. Overall Open Ridden šampionem se stala Anežka Ježková s Lipton Keniou. Sobotní speciální výstavní třídy byly zakončeny vyhlášením výsledků Show and Ride šampionátu, ve kterém se přihlášeným koním sčítaly body z výstavních tříd na ruce a ze speciálních výstavních tříd. Tento šampionát je krásným důkazem všestrannosti velšských plemen. Nejvíce bodů do celkového hodnocení nasbírala v mnoha třídách klisna Limetree Perfect Combination (Ponycentrum Cheb), která také získala titul celkového Show and Ride šampiona, vicešampionem se stal valach WMP Trawel Ray of Light (JK Prima Horseland, Ostrov).

Pavel Blažek - Trawel ArtušV bohatém nedělním programu byl vyhrazen prostor také drivingovým třídám. Těch měli diváci možnost vidět hned několik. Nejprve přišla na řadu otevřená zápřahová třída pro pony s KVH do 137 cm, kde se nám představila tři krásná spřežení. Pan Megens má vlastní bohaté zkušenosti z drivingových tříd, speciálně ze tříd harness, neboť je čtyřnásobným holandským harness šampionem s WMP hřebcem Bas. Od soutěžících očekával, že mu předvedou krásné poníky s vynikajícím pohybem a jeho očekávání se zcela naplnila. Tato kritéria v očích pana posuzovatele beze zbytku splnil plemenný hřebec Trawel Artuš (hřebčín Trawel Štichovice), kterého předváděl pan Pavel Blažek a ten si také dojel pro vítězství. Kromě krásné mechaniky pohybu pan Megens ocenil u Artuše i velmi dobrý typ a korektní předvedení. Doporučil by pouze upravit délku zádržného řemenu.

Shetlandské pony v této otevřené třídě reprezentovala klisna Babeta s paní Martinou Maršíkovou z Farmy Chmel. Ačkoliv se toto spřežení začalo v drivingových třídách objevovat až v letošní sezóně a prioritou klisny Babety je práce s malými dětmi v pony školce, jejich výkony jsou výstavu od výstavy stále lepší a v Nebanicích je posunuly na druhé místo. Třetí příčku obsadilo spřežení z Nezvěstic - klisna Fany a paní Vendula Ladmanová. Panu posuzovateli se líbil černočervený úbor vozataje i přísedícího, jen by doporučil příště nepoužívat do této třídy náušníky a červenou podložku pod náhřbetník.

Drivingové třídy většinou probíhají na rozměrově větších kolbištích ve srovnání s klasickými chovatelskými třídami a většinou speciálek. Proto je velmi důležité, aby všichni soutěžící průběžně sledovali stewarda a v případě, že jeho pokyn vzhledem k velké vzdálenosti neslyší, stačí se na něj podívat a on jim rád daný pokyn zopakuje. Jakékoliv pokřikování na stewarda je považováno za hrubé porušení výstavní etiky a může vyústit až ve vyloučení ze soutěže.

 V otevřené zápřahové třídě pro pony s KVH nad 137 cm se utkala dvě spřežení. Pana Megense zaujal výkon fellského ponyho valacha Goodshapes Fire in the Mist, kterého předváděl pan Vladimír Jašurek s přísedící paní Gabrielou Jašurkovou Mikutovou. Společně soutěžili za hřebčín Goodshapes. Toto spřežení zcela odpovídalo požadavkům na klasickou třídu Private Driving nejen vhodně zvoleným typem postroje, kočáru, ale i outfitem vozataje a přísedícího. Na základě korektního předvedení a dobrého zacouvání ho pan posuzovatel umístil na první příčku. Pochvalu za vynikající výkon sklidilo i druhé umístěné spřežení z JK Dominika vedené panem Jaroslavem Zápotockým, který předváděl dva velšské koby: Golden Spider Domino a Goldenbey Ice Age. Tito mladí valaši pracují společně ve dvojspřeží první sezónu, proto byla ještě občas mezi nimi patrná drobná nedorozumění, kdy jsme viděli v klusových pasážích jednoho z nich nacválat, což v drivingových třídách není povoleno.

Pak přišli na řadu reprezentanti plemene minihorse, kteří všem divákům ukázali, že přesto, že jejich KVH je nesrovnatelně menší v porovnání s účastníky předcházejících zápřahových tříd, jejich elán a chuť pracovat jsou obrovské a při vhodně zvoleném typu sulky mohou s dospělým člověkem podávat v těchto třídách fantastické výkony. Ve třídě Minihorse Driving Junior zvítězila Kamila Švandová s hřebcem DT Midnight Lil Joker, soutěžící za Acro Farm manželů Podzemských.

Jarmila Podzemská - D&D' Sonic Boom AcroObě vypsané seniorské třídy vyhrála paní Jarmila Podzemská, která v kategorii pro pony s KVH do 87 cm předváděla plemenného hřebce D&D' Sonic Boom Acro a v kategorii nad 87 cm KVH dalšího z hřebců stáje Acro Farm - hnědáka DT Midnight Lil Joker. Do závěrečného finále pak nastoupila vítězná spřežení všech vypsaných drivingových tříd. Titul overall driving šampiona si vybojoval Trawel Artuš s panem Pavlem Blažkem. K získání tohoto titulu byl velice blízko také D&D' Sonic Boom Acro, kterému tentokráte titul unikl o vlásek jen kvůli neklidnému stání.

Velmi atraktivní podívanou pak byl nejenom vozatajský parkur, kterého se v kategoriích juniorů a seniorů zúčastnilo celkem devět spřežení, ale i jízda zručnosti na oprati, jež prověřila stejným dílem psychiku koní i jejich fyzickou připravenost. Do vozatajského parkuru proti sobě nastoupili zástupci různých plemen (Minihorse, SHP, WMP, Fell pony, Welsh cob), kterým se vždy podle rozchodu kol upravovala i vzdálenost mezi kuželi, tak, aby měli všichni soutěžící stejné podmínky. V seniorském oddělení jsme se dočkali dokonce rozjížďky o první místo, neboť v základním kole dokázala tři spřežení dokončit soutěž bez penalizace a ve stejném čase. Vítězem rozjížďky se stal pan Pavel Blažek s plemenným hřebcem Trawel Artuš (hřebčín Trawel Štichovice), druhé místo skvělou jízdou a časem jen o čtyři setiny vteřiny pomalejším si vybojovala shetlandská klisna Babeta s paní Martinou Maršíkovou (Farma Chmel) a třetí příčku obsadil pan Vladimír Jašurek s fellským pony Goodshapes Fire in the Mist (hřebčín Goodshapes, Střezov). V oddělení juniorů si cenu za první místo odvezl Jakub Blažek, který soutěžil také s Trawel Artušem.

Kristýna Šmejkalová - Tabby CzenkowV jízdě zručnosti na oprati jsme viděli rovněž pestré startovní pole. Do soutěže nastoupilo 7 dvojic, které musely překonat 6 různých překážek, mezi nimi byly např. přechod igelitové plachty, slalom mezi kužely, přechod bariéry, průchod zúženým prostorem, osmička kolem barelů. Nejlépe si v soutěži vedla Kristýna Šmejkalová s pětiletým valachem SHP ve standartním typu - Tabby Czenkow, které se podařilo překonat celý kurz bez penalizace a v nejlepším čase.

Byl to opravdu krásný víkend a poděkování za pomoc a podporu si zaslouží všichni sponzoři a partneři akce: město Cheb, společnost Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s., ČSCHVK, SCHSHP, jezdecké potřeby Jana Horse Karlovy Vary, JP Elizabeth Cheb, společnost Master Horse, časopis Koně a Hříbata, Karlovarský kraj, Pekařství Malinová s.r.o., společnost Sehnoutek a synové, farma Ing. Pavla Širokého z Mostce, JK Agro Cheb Nebanice, Ponycentrum Cheb, JK Aš, Stáj Naděje Kopaniny, hřebčín Marrion Kraslice, stáj Mamamerch Žichlice, Pštrosí farma Čenkov, hřebčín Goldmane Nepomuk, ACHMK, JK Dominika Suchdol-Křimov.

Podobné články
Vítězka Ceny ASCHK NV NPS Naira Delveti - Lille Rosendals Captain Jack

ASCHK ČR je dlouholetým podporovatelem speciálních výstavních tříd Mladý vystavovatel, odehrávajících se na výstavách Národní pony společnosti a…

Letošní seriál pony dostihů vyvrcholí slavnostním vyhodnocením nejlepších dětských účastníků Pony ligy v Chuchle Areně Praha.