Celoroční snahy leadreinistů vyvrcholily v Lysé

15. 11. 2017 Iveta Lewingerová, Rafífa Hamoudová Autor fotek: Michal Štulík, Lucie Robková

Lead Rein, soutěže dětí na ponících vedených vodičem, jsou mimořádnou příležitostí, jak mohou rodiče uvést své děti do světa jezdectví bezpečně, kultivovaně a s noblesou. Pod drobnohledem posuzovatelů těchto tříd totiž není jen jezdecký projev dítěte a jeho schopnost navázat s poníkem kontakt a spolupráci, ale i celkový dojem, který spoluvytváří výkon jezdce, jeho vodiče, výkon konkrétního poníka a estetický dojem celé předvedené trojice... Pokud vás zajímá, jak dopadly poslední soutěže letošní sezony, přečtěte si reportáž z Lysé nad Labem.

Třídenní podzimní výstava KŮŇ v Lysé nad Labem patří již 24 let k největším „koňařským" svátkům v ČR a těší se velké pozornosti laické i odborné veřejnosti. Letos podruhé byl součástí jejího nedělního programu také II. Mountain and Moorland šampionát speciálních výstavních tříd a potřetí se zde konalo finále celorepublikové seriálové soutěže Lead Rein pohár. Tento šampionát připravil SCHSHP ve spolupráci s ASCHK ČR a výstavištěm v Lysé nad Labem.

K hodnocení SVT byla pozvána zkušená akreditovaná zahraniční posuzovatelka paní Rachel Bown (VB), která se může pochlubit více než šedesátiletou chovatelskou minulostí (prefix Sedgehill). Je na panelu několika chovatelských společností, např. NPS, SPSBS a BDS s oprávněním posuzovat nejen třídy na ruce, ale i třídy jezdecké, zápřahové a WHP. Má mnohaleté bohaté zkušenosti také ze zahraničních výstav: Finsko, Norsko, Švédsko, Německo, Francie Rakousko, Švýcarsko, ale posuzovala i v Austrálii a Keni. V minulosti byla vybrána, aby posuzovala takové prestižní výstavy, jako jsou např. Olympia Show v Londýně nebo HOYS. Po celou neděli s paní posuzovatelkou ve výstavním kruhu jako stevard pracovala paní MVDr. Gabriela Jašurková - Mikutová.

 Pro speciální výstavní třídy bylo vyhrazeno menší venkovní pískové kolbiště, nacházející se hned u vstupu do výstavního areálu. Po úvodním společném focení všech soutěžících a předání sponzorských dárků otevřela nedělní program třída Mladých vystavovatelů, která byla vzhledem k velkému počtu přihlášených a omezenému výstavnímu prostoru rozdělena dle věku dětí na několik oddělení. V první skupině se publiku i paní posuzovatelce představilo 7 dětí do 7 let věku, které vystavovaly převážně shetlandské poníky. Vítězství v této silné konkurenci si vybojovala šestiletá Adélka Musilová se shetlandskou klisnou Lea Domino z JA Bleu de Ciel Hostivař. Velmi dobře se zorientovala ve výstavním kruhu, vydařilo se jí předvedení na rovných liniích i v pohybu.

Druhé místo obsadila o rok mladší Adélka Selyben z JK Hubička Telnice, které do této SVT laskavě zapůjčil poníka hřebčín Magic Star. Byl jím osmiletý shetlandský valach Black Velvet of Magic Star. Díky dobrému charakteru i ochotě spolupracovat s malým dítětem podala tato dvojice výborný výkon i přes to, že neměli možnost společně trénovat. Čtyřletá Martinka Kolaříková s všestrannou klisnou Saharou startující za stáj Naes podala rovněž velice hezký výkon, který vyústil v zisk třetího místa.

 U všech soutěžících v MV kladla paní posuzovatelka velký důraz na správné předvedení na rovných liniích, vhodně zvolené tempo, charakter a připravenost poníka. Ve skupině dětí do 9 let nejlépe těmto požadavkům vyhověly dvojice Anna Krakovská a Sahara (stáj Naes, Salazarův dvůr Telce) a Lucie Hamerníková a Oldvicarage Border Reiver (Ranč Mallwenn), které poníka laskavě zapůjčila JA Bleu de Ciel. U obou jsme viděli velmi pěkné předvedení v pohybu i výstavním postoji. O jejich pořadí rozhodla sice drobná, ale důležitá věc z hlediska bezpečnosti, a to je volně visící konec vodítka, který by mohl způsobit v případě přišlápnutí kolizi vodiče či koně. Proto se vítězkou stala Anna Krakovská. Třetí místo si pak velmi hezkým předvedením v pohybu zajistila Vendulka Vodičková s WPBr klisnou Happy, soutěžící za Pepe Farm-A.

 Mezi dětmi do 12 let zazářil Adam Jašurek, který předváděl velšského ponyho Alexeje (hřebčín Goodshapes). Jeho prezentace poníka ve výstavním kruhu byla příkladná. Jako jediný v této skupině předvedl správně poníka na rovné linii a klusal přímo na paní posuzovatelku, která mu tuto linii včas uvolnila, aby mohl pokračovat dále a proklusat zbytek rovné linie i s následujícím obloukem, což je správný a žádoucí způsob předvedení.

Druhé místo obsadil jeden z talentovaných nováčků letošní sezóny - desetiletý Jaroslav Červený ze stáje Velenka, který svou vystavovatelskou kariéru zahájil s WMP valachem Trawel Merlynem necelý měsíc před výstavou v Lysé nad Labem, a sice na MPPBP v Pardubicích, kde při svém premiérovém startu vybojoval také druhé místo a kvalifikoval se do finále. Tento krásný výkon dokázal zopakovat i v Lysé. Třetí místo putovalo opět do hřebčína Goodshapes. Zasloužila se o něj dvojice Beata Jašurková a bílý fellský valach Murthwaite Tikka.

V nejstarší skupině mladých vystavovatelů jsme měli možnost vidět širokou paletu plemen od SHP až po velšské koby. S přibývajícím věkem mladých vystavovatelů stoupala také úroveň kvality předvedení poníků. Vynikajícím výkonem ve všech ohledech předčila své soupeře Jana Matoušková z JK Sobotka, která vystavovala klisnu velšského pony Limetree Valencii.

 Druhé a třetí místo bylo velmi těsné, obě dvojice předvedly své poníky bez zásadních chyb, ale drobné rezervy mají ještě v odhadu správného tempa pro předvedení v klusu, pohybu po rovných liniích a udržení potřebné koncentrace poníka během vystavování. O maličko lepší byla v těchto ohledech Kristýna Kalibánová se shetlandským valachem Moonshine of Kadov (JK Dětí a mladých jezdců Brandýs nad Labem-Stará Boleslav) před reprezentantkou Pštrosí farmy na Čenkově - Kristýnou Šmejkalovou a fellským valachem Murthwaite Tikka.

Letos již podruhé podpořila Mladé vystavovatele také ASCHK ČR, která věnovala, stejně jako na začátku září v Pardubicích, nejlepšímu z nich krásný pohár. V Pardubicích cenu pro nejlepšího Mladého vystavovatele získala Jana Matoušková s klisnou Limetree Valencia a po napínavém finále i druhá letošní cena ASCHK pro nejlepšího mladého vystavovatele putovala do JK Sobotka. Jana Matoušková a Limetree Valencia jsou historicky první dvojicí, které se podařilo získat dvě tato významná ocenění v jedné sezóně. Gratulujeme.

Ve třídách Mladých vystavovatelů se nám během dopoledne představilo celkem 27 dvojic. Paní posuzovatelku velmi potěšila dobrá připravenost dětí i poníků, přesto by soutěžícím doporučila, aby se v další práci více soustředili na správné předvedení na rovných liniích, jak v kroku, tak i v klusu a nezapomněli tuto rovnou linii v klusu dokončit i s proklusáním následujícího obratu. Jedině tak posuzovateli poskytnou dostatečný prostor pro posouzení pohybu koně ze všech úhlů. Často se totiž stávalo, že soutěžící doklusali na úroveň posuzovatele, minuli ho, přešli do kroku a zbývající část rovné linie dokončili v kroku, místo v klusu, nebo se místo pohybu po rovné linii snažili posuzovatele obíhat. Dále paní posuzovatelka doporučuje, zejména u mladších věkových kategorií, aby se děti naučily při předvedení poníka ve výstavním postoji postavit se před něj a nezůstávaly stát vedle něj.

Součástí této výstavy bylo také poslední letošní kolo seriálové soutěže Lead Rein pohár a její finále. Při posuzování těchto tříd kladla paní posuzovatelka velký důraz na rytmický a prostorný pohyb, nikoliv extravagantní, neboť na poníkovi s kvalitním pohybem mají děti dobré vyhlídky naučit se správně jezdit. Druhým zásadním kritériem hodnocení byl typ ponyho, jeho charakter a vhodný temperament.

 V shetlandské třídě se nám představilo 7 týmů. První dvě místa ve třídě obsadily klisny odchované v hřebčíně Domino, poloviční sestry Lea Domino a Lilia Domino. Obě klisny získaly vysoké hodnocení za exteriér a typ, předvedly výborný pohyb i ochotu spolupracovat s dítětem. Zvítězila Lea Domino s Adélkou Musilovou a vodičem paní Veronikou Musilovou z JA Bleu de Ciel. Jejich společná prezentace vyzněla, pravděpodobně i díky několikaletým zkušenostem, klidněji a uvolněněji.

Druhou umístěnou Liliu Domino v Lysé jezdila Emma Netušilová a jako vodič je doprovázela paní Hana Sýbková. Taktéž vynikající výkon, jen tomu chyběla kapička klidu a koncentrace. Na třetí místo se v shetlandské třídě propracovala Barborka Michovská s valachem Tymen v.d. Sluissesteeg a vodičem paní Kateřinou Michovskou, reprezentanti stáje Akamiro. U Tymena paní posuzovatelka ocenila výborný pohyb, dobrý typ a ideální temperament leadreinového poníka.

 Velšská třída čítala pět startujících a byla záležitostí velšských horských pony, z nichž pouze jeden byl českého chovu. Nejlepším z této skupiny se stal šestiletý valach Lledrith Dakota, kterého jezdila Adélka Selyben v doprovodu vodiče paní Evy Pecharové (JK Hubička Telnice). V jejich podání jsme viděli kromě výborné souhry v týmu také dobře připraveného a předvedeného poníka vysoké kvality s krásnou mechanikou pohybu a vyhovujícím temperamentem. Jako druhá se ve velšské třídě umístila Anička Dušková s klisnou Withymead Honeysuckle a vodičem paní Veronikou Hynkovou (farma Zaječice). Jejich předvedení bylo rovněž na vysoké úrovni, v mnoha ohledech srovnatelné s vítězi, ale Dakota obdržel od paní posuzovatelky lepší hodnocení za exteriér a typ.

 Trojici nejúspěšnějších v této skupině doplnila nejmladší startující ve třídě čtyřletá Martinka Kolaříková v sedle klisny Sahary s vodičem slečnou Michaelou Havlovou (stáj Naes). Jejich prezentace neměla žádné zásadní nedostatky, jen jí chyběla trocha energie.

Třída nadějí byla pro paní posuzovatelku z hlediska hodnocení nejsložitější. V hodnocení výkonů těchto začínajících dětí a poníků sehrálo vedle typu a vhodného pohybu velkou roli posouzení charakteru a temperamentu spojené s ochotou k práci.

 Nejlépe si v této osmičlenné skupině vedl domácí - lysolabský tým ze stáje Pepe Farm-A ve složení Vendulka Vodičková, WPBr klisna Happy a vodič paní Alena Štěpánková. Druhé a třetí místo obsadili dva malí čtyřletí jezdci, startující na shetlandských pony. V obou případech se jednalo o vydařené prezentace a poníky s vynikajícím charakterem. Stříbrným se stal Kristián Lukeš s šestiletým valachem Victor of Very a vodičem paní Petrou Lukešovou z JK Valdar. Victor získal lepší hodnocení za mechaniku pohybu a typ, než třetí umístěná Ursela v.d. Herdershoeve, která startovala s Honzíkem Ládkem a vodičem slečnou Kristýnou Šmejkalovou za Pštrosí farmu Čenkov.

 Poslední body letošního seriálu byly rozděleny, výsledky sečteny a na jejich základě jsme mohli přistoupit k vyhodnocení těch nejlepších v rámci celé sezóny. Shetland Pony LR šampionkou se už potřetí v řadě stala klisna Lea Domino s Adélkou Musilovou, která dokázala během letošního roku zvítězit v pěti kolech ze šesti a odskočit svým soupeřům s velikým bodovým náskokem. Titul shetlandské vicešampionky obdržela klisna Ursela v.d. Herdershoeve s Karolínou Zápotockou z JK Dominika.

Ve velšské třídě byl vítěz také jednoznačný. S rozdílem 7 bodů získal titul Welsh Pony LR šampiona Lledrith Dakota s Adélkou Selyben a vicešampionkou se stala klisna Withymead Honeysuckle v majetku hřebčína KVR, předváděná Aničkou Duškovou.

V Nadějích byla situace do posledního kola mnohem napínavější. Po rozdělení posledních bodů byli se stejným bodovým skóre na čele tabulky hned dva poníci a o tom, který z nich se stane LR šampionem a který LR vicešampionem Nadějí, rozhodlo dle pravidel soutěže lepší umístění v posledním kole. Titul šampiona tedy získala vítězka posledního kola WPBr klisna Happy s Vendulkou Vodičkovou a vicešampionem se stal shetlandský valach Viki of Very s Miluškou Černou (Stáj Viktoria Radim).

Šampioni a vicešampioni shetlandské a velšské třídy pak ještě jednou nastoupili společně do kruhu, aby se utkali o titul absolutního leadreinového šampiona letošního ročníku LRP. Toto poslední finále hodnotila tříčlenná komise: paní Rachel Bown a delegovaní zástupci chovatelských svazů, které v letošním roce tuto seriálovou soutěž podpořily: slečna Lucie Kočovská (SCHSHP) a paní Petra Blažková (ČSCHVK). Zcela jednomyslně se po vynikajícím finálovém výkonu Overall Lead Rein šampionem ČR pro rok 2017 stal Lledrith Dakota s Adélkou Selyben a titul Overall Lead Rein vicešampiona ČR si do sbírky přidala shetlandská klisna Lea Domino s Adélkou Musilovou.

 Třetí ročník této seriálové soutěže, stejně jako dva předcházející, podpořila hodnotnými cenami krmivářská společnost Sehnoutek a synové s.r.o., které velmi děkujeme za podporu a věříme, že nám zachová přízeň i v příštích letech. Speciálním sponzorem posledního kola LRP bylo také sedlářství pana Josefa Vodičky, který krásné ceny ze své vlastní dílny přišel soutěžícím dětem spolu s gratulacemi předat osobně. Děkujeme. Pořadatelé si také připravili sladkou odměnu pro všechny LR jezdce, kteří v letošním roce dosáhli devíti let a od příštího roku se již těchto tříd nebudou moci účastnit. Věříme, že se s nimi budeme i přesto nadále setkávat, neboť pevně doufáme, že posílí řady soutěžících ve třídách FR, kde dobře zhodnotí všechny své nabyté zkušenosti.

Po finále LRP dostali prostor začínající jezdci do 12 let na ponících do 137 cm KVH. Vzhledem k velikosti předvadiště byli soutěžící rozděleni do 3 samostatných oddělení. Nejprve se nám představily děti na shetlandských ponících. Vítězkou této třídy se stala Karolína Zápotocká s bělkou Urselou v.d. Herdershoeve (JK Dominika), která se výborně předvedla nejen ve skupině, ale také nejlépe zvládla individuální prezentaci včetně korektního cvalu na obě dvě ruce. I druhá umístěná Wiske v. Veldzicht s Kateřinou Bílkovou (JK Dominika) ukázala, že je velmi dobrým poníkem pro začínající dítě, jen v individuální části se jim nevydařila jedna cvalová pasáž. Třetí místo obsadila nejmenší klisna ve třídě Lea Domino s Adélkou Musilovou, která se velmi pěkně předvedla v klusových pasážích, ale na těch cvalových je třeba ještě zapracovat.

Ve skupině ostatních M+M plemen a WPBr s dětmi do 9 let (5 startujících) se paní posuzovatelce nejvíce líbila dvojice ze stáje u Sepíka v Lysé nad Labem - Lucie Robková a Limetree Quick Silver. K jejich vítězství přispěla nejen výborná prezentace v obou částech soutěže, ale i velmi dobré hodnocení poníka z hlediska jeho kvality, typu a mechaniky pohybu.

Ve třídě starších dětí (10-12 let) do boje o první místo zasáhly dvě dvojice, které obě výborně zvládly společné předvedení i individuální část, vydařily se jim přechody, co se týče exteriéru a typu, tam také mezi jednotlivými koňmi nebyl žádný zásadní rozdíl, tedy o prvním místě nakonec rozhodl živější pohyb a energičtější projev poníka, kterým byl fellský valach Murthwaite Tikka předváděný Beatou Jašurkovou (hřebčín Goodshapes). Paní posuzovatelka byla s výkony dětí ve FR třídách většinou spokojena, i když čtvercový tvar kolbiště některým z nich trošku zamotal hlavu a vyústil v netradiční způsoby změny směru.

Po ukončení SVT přišly na řadu ještě sportovní soutěže. Pořadatelé pro všechny zájemce připravili jízdu zručnosti s vodičem a jízdu zručnosti na oprati. Obě soutěže obsahovaly různé překážky a úkoly, které se účastníci snažili zdolat v co nejkratším čase. V jízdě zručnosti s vodičem byla nejlepší Anna Krakovská s klisnou Saharou (stáj Naes), jízdu zručnosti na oprati vyhrál Tomáš Pokorný s klisnou Ursela v.d. Herdershoeve (JK Dominika).

Mountain and Moorland šampionát speciálních výstavních tříd úspěšně završil svůj druhý ročník a věříme, že přispěl k lepší propagaci nejen shetlandských pony, velšských plemen pony a WPBr, ale všech dalších původních britských plemen v ČR a také, že přinesl všem soutěžícím hezký sportovní zážitek a motivaci pro účast na výstavách v roce příštím. Nyní je na místě poděkovat za podporu SCHSHP, ČSCHVK, ASCHK ČR, společnosti Kamír a Co s.r.o., společnosti Sehnoutek a synové, sedlářství pana Josefa Vodičky, firmě EL Projekce 2005, ale hlavně všem ochotným a obětavým členům organizačního týmu. Za celoroční podporu velice děkujeme našemu mediálnímu partnerovi - serveru EQUICHANNEL.CZ. Výstavní sezóna 2017 je u konce a se všemi se budeme těšit na viděnou opět na jaře 2018.

Podobné články
Vítězka Ceny ASCHK NV NPS Naira Delveti - Lille Rosendals Captain Jack

ASCHK ČR je dlouholetým podporovatelem speciálních výstavních tříd Mladý vystavovatel, odehrávajících se na výstavách Národní pony společnosti a…

Letošní seriál pony dostihů vyvrcholí slavnostním vyhodnocením nejlepších dětských účastníků Pony ligy v Chuchle Areně Praha.