Zahájení 70denního testu hřebců ČT

3. 8. 2022 Tisková informace Autor fotek: Veronika Konvalinková Zdroj: Český teplokrevník z.s. URL zdroje: www.ceskyteplokrevnik.cz

V úterý 2. srpna 2022 byl v Zemském hřebčinci Písek zahájen 70denní test hřebců pro plemennou knihu českého teplokrevníka. Pětičlenné komisi se na pevném podkladu a při zkoušce pod sedlem předvedlo celkem devět hřebců.

Test je určen pro hřebce, kteří byli vybráni na II. předvýběru ČT. Majitel (držitel) hřebce si může vybrat dle svého uvážení, do jaké formy testu hřebce zařadí, pro členy spolku Český teplokrevník z.s. platí sleva 5000 Kč z účastnického poplatku při účasti ve sportovní verzi testu.

V úterý 6. 9. 2022 bude probíhat kontrolní den, kdy hodnotitelská komise posoudí stupeň výcviku u všech zúčastněných hřebců. Závěrečná zkouška proběhne v ZH Písek 11. 10. 2022.

V nejbližší době se můžete těšit na fotogalerii z naskladnění hřebců od Martiny Kůstkové, fotografie jsou k dispozici i na FB spolku Český teplokrevník z.s. 

Seznam hřebců staniční test:

90/755 Quantanamo (Quidamo x Cannavaro)

17/435 Maroko ( I´m Jaguar x Guidam Sohn)

90/754 Quo Vadis (Quidamo x Cascalo)

Seznam hřebců sportovní test:

Olme (Cicero Van Paemel x Diamant de Semilly)

Frisco (Cantos x Griseldi-L)

Callarus (Casall x Cancara)

Global Challenger (Global Champion x Catango Z)

Li-Quite (Livello x Quite Capitol)

Charles (Charleston x Lordanos) - vyřazen

Podobné články
Dark Ronald v předváděcím postoji

Když si položíme otázku, kteří hřebci nejvíce ovlivnili německý sportovní chov, mezi prvními bude vždy zmiňován Dark Ronald a jeho syn Son-In-Law.

Ve středu 25. května proběhly v ZH Tlumačov základní zkoušky výkonnosti tříletých hřebců z testační odchovny Buňov.