Teplokrevní hřebci v českém chovu: Sir Bento

13. 1. 2016 Martina Cerhová Autor fotek: Votavová Šárka, sporthorse-data.com

Sir Bento je letos dvacetiletý holštýnský hřebec, který je českým fanouškům parkurového sportu velmi dobře znám. V sedle s Veronikou Doleželovou, Martinem Šoupalem a dalšími se pravidelně objevoval na českých kolbištích, kde dosáhl vlastní výkonnosti T**. Na svém kontě má mimo jiné dvakrát páté místo z MČR v kategorii žen (v sedle byla Veronika Doleželová) a také pátá místa v rámci Velkých cen seriálu Českého skokového poháru.

Sir Shostakovich xx Rheingold xx Faberge II xx Princely Gift xx
Athene IV xx o: Supreme Court xx
Sinful xx Grey Sovereign xx Nasrullah xx
Satan's Slide xx o: Precipitation xx
Daniela V Ronald Ramiro Raimond
Adrette o: Heilbutt
Vroni Silvester Silbersee
Gefion o: Marlon xx

Sir Bento

Sir Bento může být pro chovatele mimořádně zajímavý nejen vzhledem k vlastní prověřenosti ve sportu, ale také díky zajímavému původu, kdy v sobě nese vysoké procento kvalitních plnokrevných genů. Že se jedná zároveň i o hřebce charakterního, podtrhuje také fakt, že spolehlivě funguje také jako „kůň učitel". Sir Bento působí v rámci PK ČT i PK CS.

Původ ze strany otce

Plnokrevný Sir Shostakovich (po Rheingold xx) je irského chovu. Coby dvou- a tříletý absolvoval v Irsku 15 startů, z nichž si odnesl dvě vítězství a tři umístění. V Německu pak absolvoval 6 překážkových dostihů, jednou zvítězil a třikrát doběhl na dotovaném místě. Získal GH 81 kg.

Sir ShostakovichProsadil se především v trakénském chovu. Licencováno má 12 synů. Patří k nim Zampano (om: Kastilio, 4. místo mezi 4letými na Bundeschampionatu), trakén Couleur Fürst (om: Kassiber), který dosáhl S výkonnosti v parkuru i drezuře. Dále trakén Donaumonarch (om: Morgenglanz), jenž startoval na mezinárodních parkurových závodech a jeho potomstvo dosáhlo nejvyšší výkonnosti v parkurovém i drezurním sportu (v chovu má jednoho syna, a to trakénského hnědáka Tycoon z matky po Damaskus). Za zmínku jistě stojí, že oba výše zmínění synové Sira Shostakoviche xx, Donaumonarch i Couleur Fürst, působili také jako koně učitelé.

Dalším synem Sira Shostakoviche xx, který působí v chovu, je Sir Chamberlain (om: Padparadscha), jehož čeští chovatelé znají především coby mateřského otce plemenného hřebce Sandro Classica (po Sandro Hit), což je vítěz Bundeschampionatu v kategorii tříletých (pozn. na třetím místě tehdy skončil druhý nejúspěšnější drezurní kůň světa, plemenný hřebec Desperados), který působil v ERC Pardubice-Mnětice a také v Holubicích. Také Sir Chamberlain je otcem všestranného potomstva - úspěšného jak v parkurovém a drezurním sportu, tak i ve všestrannosti.

Z dalších synů Sira Shostakoviche působících v chovu ještě zmiňme v drezurním sportu úspěšného Best Before Midnight (om: Bajar), jehož potomstvo se rovněž prosadilo v drezuře i parkurech, hnědáka Chateauneuf (om: Kostolany, S drezura), Mataro (om: Wolter), holštýnského šimla Salahudine (om: Capitano) s vlastní výkonností S parkur a Grand Prix drezura, holštýna Seven Vallays (om: Reichsgraf), holštýna Stauffenberga (om: Capitol I, mj. se jedná o otce holštýnské klisny Sansierra, která úspěšně startovala na mezinárodních parkurových závodech s Meredith Michaels-Beerbaum) nebo holštýnského šimla Sira Stinga (om: Caprivi).

Z ve sportu nejúspěšnějších potomků můžeme zmínit holštýnskou klisnu Shirley (om: Lincoln), holštýnského valacha Sinjang (om: Libretto), trakénského valacha Longchamp (om: Patron, mj. účastníka OH v Sydney ve všestrannosti a Světových jezdeckých her v roce 1998, 2. místo z mistrovství Německa ve všestrannosti), úspěšnou skokanku Genia (om: Rebel Z I) nebo rovněž v parkurovém sportu úspěšného Sira Robina (om: Telstar). Jen v Německu vydělali potomci Sira Shostakoviche xx přes 400 000 euro a dosáhli nejvyšší výkonnosti ve všech třech nejoblíbenějších jezdeckých disciplínách, tedy parkurovém skákání, drezuře i všestrannosti. Faktem zůstává, že stejné nadání prokazují i potomci jeho synů.

Ani jeho dcery se v chovu neztratily. Jsou matkami/bábami/prabábami úspěšných sportovních koní, a to na nejvyšší úrovni, a také plemenných hřebců. Pro české chovatele zmiňme např. holštýnského hnědáka Carambole (po Cassini I), tedy otce v Mněticích působícího hřebce Caradox (om: Lamoureux I) nebo rovněž holštýnského hřebce Canoso (po Catoki), jenž působí v Hřebčíně Sprehe a je také zapsán do PKH ČT.

Sir Shostakovich xx je trakénským svazem popisován jako skutečná a nezapomenutelná osobnost. Jednalo se o hřebce sebevědomého, nicméně citlivého, dominantního, ale je popisován také jako přátelský hřebec, korektního fundamentu. Měl ovšem problém s muži, a to vzhledem ke špatným zkušenostem z minulosti, což prý vedlo k mnoha celkem nebezpečným situacím při kování nebo za nutnosti ošetření veterinářem. V každém případě po sobě Sir Shostakovich xx zanechal v chovu výraznou stopu, a to v podobě potomků, kteří se prosadili napříč jezdeckými disciplínami (i v zápřeži), tak i v podobě v chovu působících synů, kteří snad jeho linii dokáží udržet i do budoucna.

Otcem Sira Shostakoviche xx je plnokrevný Rheingold, na jehož kontě jsou např. vítězství v Prix de l'Arc de Triomphe a Prix Ganay, a druhá místa z Champagne Stakes, Queen Elizabeth Diamond Stakes, Dewhurst Stakes nebo anglického derby. V jeho původu nalezneme skutečné plnokrevné legendy - Nasrullah xx (po Nearco xx, jenž se objevuje i na straně matky), Precipitation xx (po Hurry On xx) - tedy otce slavného plnokrevného Furiosa, otce plemenných hřebců, jako jsou Furioso II, Mexico - tedy plemeníků, kteří významným způsobem ovlivnili moderní chov skokových koní.

Sir BentoAni z matčiny strany není původ Sira Shostakoviche xx nezajímavý, naopak. Ze stejné rodiny pochází také plnokrevný plemeník Condrieu xx, jehož syn Marius patřil svého času k nejúspěšnějším koním světa startujícím ve všestrannosti. Přesněji, prabába Hell's Fury xx (po Dante xx) je praprabábou Condrieu xx. Sestra Hell's Fury xx, klisna Lady Angela xx (po Hyperion xx), je matkou plnokrevného plemenného hřebce Nearctic xx, tedy otce legendárního plnokrevného plemeníka Northern Dancer xx.

Původ ze strany matky

Matkou Sira Benta je holštýnská klisna Daniela V po Ronald. Kromě Sira Benta dala ještě další sportovně úspěšné potomky, mezi něž patří např. holštýnský valach Qamar al Layl (po Quintero), který s Thomasem Fesslerem startuje v těžkých parkurech, valach Sinestro 2 (po Sir Shostakovich xx, tedy pravý bratr Sira Benta) startující s Patricií Humke na drezurních i parkurových závodech, Corragio 6 (po Candillo), který rovněž sbírá úspěchy v parkurech do T, nebo valach Loxley (po Limbus).

V chovu působí také dvě její dcery: Perle (po Painter's Row xx) a Hyazinthe I (po Cassini I). A je to právě Hyzainthe I, která se v chovu prosadila více. Je matkou plemenného hřebce Eurocommerce Washington (alias Clooney), jehož otcem je holštýnský hnědák Carpaccio. Eurocommerce Washington dokázal zvítězit ve skokové části 30denního testu a v drezurní části se umístil na druhém místě, jeho následnou sportovní kariéru ale předčasně ukončila operace koliky. V chovu působí 3 jeho synové a potomci ve sportu vydělali více než 130 000 euro - patří mezi ně např. s Marco Kutcherem úspěšný Liberty Son (om: Lord Z). Na parkurové scéně se ovšem neztratila ani Hyazinthina dcera AK's Color Line (po Caretino) nebo syn AK's Clowney (po Carvallo BB).

RonaldOtcem matky Sira Benta je holštýnský hnědák Ronald (po Ramiro). Jednalo se o korektního hřebce s kvalitním pohybem a skokovým nadáním. Schridde (chovatel, komentátor chovatelských akcí, autor mnoha knih a publicista) zmiňuje, že měl Ronald coby tří- až čtyřletý problémy s plodností, které ale s věkem zmizely. Svým potomkům předával korektní exteriér a dobrý pohyb. K těm nejúspěšnějším patřili Roy 11, Tabs 2 a v drezurním sportu úspěšný Dukaat. Prosadil se ovšem především coby otec matek a pasoval nejlépe na krevnaté klisny. Mezi potomky jeho dcer patří známí koně jako např. Achill-Libero I (po Landgraf I), Alcatraz, Lord Incipit (po Lord) a další. V chovu působili Ronaldovi synové jako např. Rocadero (om: Freemann), Saluut (om: Fanfar), Rossini (om: Manometer xx), Robinson, Rodrigo (om: Landgraf I), Rantares (om: Cor de la Bryѐre), Randers (om: Colt) atd.

RamiroOtcem Ronalda je holštýnský hnědák Ramiro (po Raimond), tedy nejvýznamnější hřebec z linie angloarabského hřebce Ramzes (pozn. občas se objevující jméno Ramiro Z pochází z jeho působení v hřebčíně Leona Melchiora - Zangersheide). Pravděpodobně není třeba jej blíže představovat, připomeňme si jen, že mezi jeho potomky patří celá řada mezinárodně úspěšných sportovních koní a především celá řada hřebců, kteří nadále pokračují v této úspěšné linii. Stejně tak i jeho dcery patří mezi matky úspěšných sportovních koní. Čeští chovatelé si jistě velmi dobře pamatují Ramirova syna Renomee Z.

Bába Vroni (po Silvester) je také matkou valacha Escorialblue (po angloarabském hřebci Emetyt) úspěšného ve všestrannosti a klisny Eilika II (po Los Alamos), jenž je matkou skokanky Lady Eyleen (po Vivus).

Prabába Gefion (po plnokrevném Marlon) je matkou holštýnského hřebce Cerano (po Capitol I), klisny Comtese x (po Carneval) startující v drezuře (S) a klisny Renouce (po Flamingo), matky S skokanky Carissimy (po Calypso I).

Marlon xxPlnokrevný Marlon xx (po Tamarlane xx), který se narodil v roce 1958, byl za svého působení často srovnáván se svým „kolegou", plnokrevným Ladykillerem. Marlon xx patřil k nejvšestrannějším plemeníkům v Holštýnsku. Byl ideálním partnerem pro mohutné klisny, osvědčil se jako vynikající zušlechťovatel. Jednalo se o tmavého hnědáka, ovšem mohlo se prý jednat i o plaváka - mezi jeho potomky se vyskytovaly také izabely, ačkoliv k této barvě neměli tito koně od matek předpoklady. Dával koně všestranné, kteří se prosadili napříč jezdeckými disciplínami. Mezi jeho nejznámější potomky patří Malva, Ma Soleil, Mentor, Modesto, Monolito, Madrigal. Bohužel se navzdory poměrně početnému zástupu synů v chovu nepodařilo širší zastoupení této hřebčí linie udržet a Marlon xx se tak prosazuje především na mateřské straně úspěšných sportovních koní i plemenných hřebců - nalezneme ho např. v původu v ČR velmi oblíbeného plemenného hřebce Carusa (po Caretino).

Závěrem

Sir Bento s Veronikou DoleželovouSir Bento letos dosáhne 20 let. Jedná se o hřebce prověřeného ve sportu, kde byl dlouhou dobu sedlán ženou, hřebce charakterního a dobře jezditelného. Zároveň se jedná o hřebce s velmi kvalitním původem, s významným vlivem plnokrevných genů. Jak jsme si zmínili výše, jeho předci téměř bez výjimky produkovali úspěšné sportovní koně v parkuru, drezuře i všestrannosti. Pro chovatele tak může být Sir Bento zajímavou volbou.

A co o Siru Bentovi říká Veronika Doleželová?

„Sir Bento neměl hvězdnou kariéru, nikdy nechodil parkury vysoké 160 cm, nikdy nebyl účastníkem OH. Nikdy neměl příležitost, protože za života převzal roli učitele. Co se naučil do jeho 6,5 let, z toho pak těžil celý život. Byl pro mě učitelem, zúčastnil se se mnou MČR v kategorii juniorů, mladých jezdců a dokonce jsme byli i dvakrát pátí v kategorii žen a přenesl mě přes parkury vysoké 150 cm. Málo koní vydrží být učitelem po tak dlouhou dobu a na takové úrovni.

Díky Martinu Šoupalovi, který měl možnost jezdit „Benyho" sezonu a půl, si splnil podmínky, aby se mohl stát plemeníkem. Poslední rok příležitostně vypomohl v jezdecké škole (od začátečníků na lonži až po začátečníky ve skákání). To vše ukazuje jeho charakter a schopnosti. Dál bych chtěla, v jeho 20 letech, ukázat, jak je vitální a předvést jeho drezurní kvality (bohužel zase bude sloužit jako učitel). Je to snadno jezditelný kůň, ježděný na dvakrát lomeném udidle. Pro mne je to „pan dokonalý", můj životní kůň."

Podobné články
Zambesi

Zambesi TN je první z ohlášených novinek ZH Písek pro rok 2023. Jedná se o letos 19letého KWPN hnědáka s působivým potomstvem, který se snadno může…

I. předvýběry hřebců pro plemennou knihu českého teplokrevníka se konají 25. ledna v ZH Tlumačov a 26. ledna v Zemském hřebčinci Písek.