Nejvlivnější otcové mladých koní v českém chovu

20. 1. 2022 Martina Cerhová Autor fotek: Šárka Votavová

V chovatelském modulu Jezdeckého informačního systému (JIS) České jezdecké federace je aktuálně vedeno 2 853 koní plemene český teplokrevník (dále jen ČT), slovenský teplokrevník (dále jen CS) a kůň Kinský (dále jen KK) ve věku 4–7 let. Celkem 1 882 koní patří k plemenné knize ČT, 895 koní k plemenné knize CS a 76 koní k plemenné knize KK. Kteří plemeníci mají v této věkové kategorii nejvíce potomků? A kdo z nich má nejvíce sportujících potomků? Na tyto otázky budeme dnes hledat odpovědi.

Plemeníci s nejvyšším počtem potomků

Zmíněných 2 853 koní má 266 různých otců. To by při ideálním dělení činilo 10,73 koně na jednoho hřebce. Ale život není fér, a tak mají někteří plemeníci násobně více potomků než jiní.

Jednoznačným králem mezi otci mladých koní je holštýn Russel II se 165 potomky. Na druhém místě je KWPN ryzák Guidam Sohn se 119 potomky a na třetím místě Lord Weingard s 96 potomky. Čtvrtá příčka patří olympioniku a zástupci ZH Písek, KWPN hřebci Warness ZH s 82 potomky, o pět potomků méně má Caruso, 66 potomky se může pyšnit Cassini’s Son-T a 65 potomky Clin d’Or ČT. Více než 50 potomků mají ještě Cola (61), Aristo Z (59), Cannavaro (54) a Cool Paradise (50).

Z hlediska počtu potomků v námi zkoumané věkové kategorii (4–7 let) hráli pro plemennou knihu ČT největší roli plemeníci: Lord Weingard (96 potomků), Warness ZH (81 potomků), Clin d’Or ČT (65 potomků), Cola (61 potomků), Cassini’s Son-T (59 potomků), Aristo Z (55 potomků), Cannavaro a Cool Paradise (oba shodně 50 potomků).

Pro plemennou knihu CS to byl jednoznačně Russel II (165 potomků), dále pak Guidam Sohn (86 potomků), Quaid (43 potomků) a Tarzan (30 potomků).

Pro plemennou knihu KK to byl Mineral (15 potomků), Drak a Milan (13 potomků), dále pak Dubel, Asio Zdelovský a Przedswit Chamír (všichni tři mají po 6 potomcích).

Plemeníci s nejvyšším počtem sportujících potomků

PARKUR

V parkurovém sportu má mezi 4–7letými koňmi nejvíce potomků KWPN Guidam Sohn (80 koní: 19 ČT, 61 CS). Druhým nejzastoupenějším otcem je Russel II (58 koní CS), následuje Aristo Z (30 koní: 28 ČT, 2 CS), Warness ZH (29 koní ČT), Cannavaro (28 koní ČT) a Caruso (28 koní: 18 ČT, 10 CS), Lord Weingard (24 koní ČT) a Clin d’Or ČT a Volonter-T (oba 21 koní ČT).

Pokud zohledníme plemennou příslušnost potomků, pak pro PK ČT měli v parkurovém sportu v soutěžích pro mladé koně největší význam hřebci: Warness ZH (29 potomků), Aristo Z a Cannavaro (28 potomků), Lord Weingard (24 potomků), Clin d’Or ČT a Volonter-T (oba 21 potomků), Lantino a Cool Paradise (oba 20 potomků).

Pro PK slovenského teplokrevníka (CS) to byli pro ročníky 2014–2017 hřebci: Guidam Sohn (61 potomků), Russel II (58 potomků), Quaid (11 potomků), Caruso (10 potomků), Diamante a Little Joe Ew (oba 8 potomků) a Pandrhola (7 potomků).

DREZURA

V drezurním sportu mají největší zastoupení tři hřebci s 11 sportujícími potomky: Guidam Sohn (5 ČT, 6 CS), Lantino (11 koní ČT) a Sandro Classic (8 ČT, 3 CS). Dále pak Russel II (9 koní CS), Clin d’Or ČT (8 koní ČT), Homburg (5 koní CS) a Volonter-T (5 koní ČT). Po čtyřech mladých sportujících potomcích v drezuře mají ještě hřebci Cassini’s Son-T (4 koně ČT), Gin Fizz IV (1 ČT, 3 CS) a Quentino (4 koně ČT).

VŠESTRANNOST

Ve všestrannosti jsou nejzastoupenější tři otcové se 7 sportujícími potomky: Clin d’Or ČT (7 koní ČT), Guidam Sohn (3 ČT, 4 CS) a Lantino (7 koní ČT). Dále pak Lord Weingard (5 koní ČT), Volonter-T (5 koní ČT), Puerto Rico (4 koně ČT) a Russel II (4 koně CS). Po třech sportujících potomcích mají ještě hřebci Cool Paradise (3 koně ČT), plnokrevní Scyris (POL, všichni 3 potomci ČT) a Tiznit (FR, všichni 3 potomci ČT).

Významnost plemeníků pro PK ČT je tak jasná z výše uvedených údajů. Za PK CS měli největší vliv kromě již zmíněných hřebců Guidam Sohn a Russel II také Pandrhola (3 potomci) a Lewinski (2 potomci). Za koně Kinské je to pouze Przedswit Chamír s jedním potomkem.

Plemeníci s nejvyšším podílem sportujících potomků

Pokud bychom vliv plemeníků na český sport posuzovali podle procentuálního zastoupení potomků ve sportu, musíme si právě počet potomků nějak omezit. Logicky nejlépe na tom totiž jinak budou hřebci, kteří mají jednoho potomka, který sportuje, než hřebci s 50 potomky, z nichž sportuje třeba 10 atd.

PARKUR

U parkuru si stanovíme limit minimálně 20 potomků ve věku 4–7 let. Největší podíl v parkuru startujících potomků má KWPN ryzák Guidam Sohn (67,23 %). Na druhém místě je Volonter-T (56,76 %), následován Lyjanerem (55 %), Cannavarem (51,85 %), Aristem Z (50,85 %) a Quintero’s Cassinym (45 %). Další hřebce naleznete v obrázku níže.

DREZURA

Stejný limit, tedy minimálně 20 potomků ročníku 2014–2017 si nastavíme i pro drezuru. A náš pomyslný žebříček tak v tomto případě povede Sandro Classic s 36,67 % sportujících potomků. Následuje holštýn Lantino s 22,92 %, dále Homburg (20 %), Gin Fizz IV (16,67 %), Volonter-T (13,51 %) a Dark Diamond (12,50 %).

Celkový přehled naleznete v obrázku níže:

VŠESTRANNOST

U všestrannosti si rovněž stanovíme limit na minimálně 20 potomků ve věku 4–7 let. Procentuálně nejzastoupenějším plemeníkem je Lantino, neboť sportuje 14,58 % jeho potomků. Následuje Volonter-T s 13,51 %, plnokrevný Tiznit (FR) s 11,54 %, Clin d’Or ČT (10,77 %), Lyjanero (10 %), Dark Diamond (8,33 %) a český teplokrevník Cool Paradise (6 %).

Další hřebce opět naleznete v přehledu níže:

Potomci s výkonností S a výše v parkurovém skákání

Celkem 58 koní z ročníků 2014 a 2015 dosáhlo v parkuru výkonnosti S a výše. Nejvíce potomků s touto výkonností má Guidam Sohn: 20 potomků, což činí 17,09 %. Druhým nejzastoupenějším hřebcem je Cannavaro se 7 potomky (12,96 %) a na třetím místě je Aristo Z se 4 potomky (12,50 %).

Tři potomky má v soutěžích S a výše také Cool Paradise (10,34 %) a po dvou potomcích hřebci Canturino (6,90 %), Clin d’Or ČT (5 %), Ludwig von Bayern (11,11 %), Lyjanero (13,33 %) a Quintero’s Cassiny (12,50 %).

V tabulce níže je přehled hřebců s nejvyšším počtem potomků z ročníků 2014 a 2015 a % podíl jejich potomků v soutěžích S a výše:

Veškerá data byla čerpána z Chovatelského modulu Jezdeckého informačního systému.

Podobné články

V úterý 2. srpna 2022 byl v Zemském hřebčinci Písek zahájen 70denní test hřebců pro plemennou knihu českého teplokrevníka. Pětičlenné komisi se na…

Dark Ronald v předváděcím postoji

Když si položíme otázku, kteří hřebci nejvíce ovlivnili německý sportovní chov, mezi prvními bude vždy zmiňován Dark Ronald a jeho syn Son-In-Law.