Licentace hřebců Shetland pony

12. 4. 2011 Petra Šarochová Autor fotek: Aneta Hnyková

V pátek 8. 4. 2011 se v Hřebčíně Viklan Kadov konal tradiční výběr hřebců a zároveň také svod klisen. Na majitele koní i diváky čekal pečlivě připravený areál s bohatým občerstvením. Po deváté hodině se začali sjíždět první účastníci i diváci, z devíti přihlášených hřebců se jich nakonec dostavilo sedm.

Milým překvapením pro mne letos byla připravenost jednotlivých hřebců. Všichni hřebci byli v dobré kondici, s upravenými kopyty a pečlivě vyčištěni. I většina předvádějících oprášila po zimě své elegantní výstavní oblečky, což působilo velmi profesionálně. Přesto, že se hřebci pohybovali na poměrně malém prostoru, navíc v blízkosti výběhů s klisnami, byli všichni velmi dobře ovladatelní, čímž, dle mého názoru, prokázali, že Shetlandi jsou velmi charakterní zvířata. Je vidět, že chovatelé pochopili, že bezvadná prezentace koní je pro rozvoj chovu těchto krásných koní stejně důležitá, jako správný chovatelský cíl.

Hodnotící komiseHodnotící komise ve složení doc. Ing. Miroslav Maršálek CSc. (předseda komise), Blahoslav Políček (ASCHK), Lubomír Kozák (inspektor chovu koní), MVDr. Marie Cízová (veterinář), Lucie Kočovská (RPK SHP) přistoupila nejprve k měření jednotlivých hřebců. Podle měření byli dva hřebci zařazeni do kategorie mini a zbývajících pět do kategorie standard. Po té majitelka Hřebčína Viklan Lucie Kočovská přivítala přítomné a představila všem zúčastněným jednotlivé členy komise. Hřebci se divákům předvedli nejprve společně v kroku a dále pak již následovalo posouzení jednotlivých hřebců.


V kategorii mini se představili
  • Anaru v. portma zathe, čtyřletý vraník importovaný z NL, majitelky Bc. Jany Horáčkové, po otci Timo v. Boldergia z matky Mirjam v. stal Springlight. Míry tohoto hřebce jsou KVH 85 cm, KVP 95 cm, OH 117 cm a Ohol. 12,5 cm. Hřebec byl poměrně dobře hodnocen za užitkový typ a mechaniku pohybu, bohužel vzhledem k nízkým známkám za stavbu těla a končetiny byla výsledná známka tohoto hřebce pouze 6,6 bodu a nebyl tedy komisí doporučen.
  • Basil Junior von Semper Fideli, tříletý ryzí strakoš dovezený z Německa, majitelky Gabriely Křížové, po otci Fairytail Basil Brush z matky Twirru v. Stal´t Witte. Jeho míry byly KVH 81 cm, KVP 90 cm, OH 120 cm a Ohol. 12 cm. Hřebec je v dobrém typu s poměrně dobrou tělesnou stavbou, končetiny mají jen drobné odchylky a mechanika pohybu nebyla příliš výrazná, ale ještě dobrá. Výsledná známka byla 7,4 a komise ho doporučila do chovu.

Llanshiver Baggins

 

V kategorii standard se předvedli hřebci
  • Bo v.d. Veldhoef, tříletý palomino importovaný z NL, majitelky Petry Šarochové, po otci Milday Champagne Charlie z matky Olivia v Immenhof. Míry jsou KVH 88 cm, KVP 95 cm, OH 122 cm a Ohol. 13 cm. Hřebec byl hodnocen ještě dobře v typu s poměrně dobrou stavbou těla i končetin, ale mechanika pohybu nebyla nijak výrazná. Díky výsledné známce 7,1 bodu byl komisí do chovu doporučen.
  • Bruce v.d. Ariaanshoeve, tříletý černobílý strakoš importovaný z NL, majitelky Petry Šarochové, po otci Topper v.d. Kortenhof z matky Polientje v.d. Ariaanshoeve. Nejvyšší hřebec z letošní kolekce KVH 97 cm, KVP 110 cm, OH 139 cm a Ohol. 14 cm. Byl dobře hodnocen jak za užitkový typ, tak za stavbu těla i končetiny, nejvíce však komise ocenila jeho mechaniku pohybu. Získal bodové hodnocení 7,6 bodu a komisí byl doporučen pro zařazení do chovu.
  • Gor, pětiletý ryzák českého chovu v majetku ZOO Jihlava, po významném českém plemeníkovi Artur z matky Anabella. Jeho míry jsou KVH 90 cm, KVP 98 cm, OH 112 cm a Ohol. 13 cm. Získal poměrně dobré hodnocení za stavbu těla a končetiny, bohužel velmi nízké hodnocení za užitkový typ a mechaniku pohybu se podílelo na celkové známce 6,3 bodu a komise tohoto hřebce nedoporučila do chovu stejně jako před dvěma lety.
  • Llanshiver Baggins, osmiletý ryzák dovezený z VB majitelky Ing. Mileny Novákové, po otci Seva Zendor z matky Burford Northern Lights. Míry tohoto impozantního hřebce jsou KVH 88 cm, KVP 95 cm, OH 121 cm a Ohol. 13 cm. Hřebec byl hodnocen jako nejtypovější z předváděných koní a vynikal i velmi dobrou mechanikou pohybu, celkově získal 8,0 bodu a stal se nejlepším z letos hodnocených hřebců.
  • Prince Permoník, tříletý ryzák, odchovanec českého Hřebčína Permoník, rovněž v majetku Ing. Mileny Novákové, po otci Pico z matky Marcha v. d. Hegelsom. Míry KVH 89 cm, KVP 97 cm, OH 131 cm, Ohol. 13 cm. Hřebec je v dobrém typu, s dobrou tělesnou stavbou i mechanikou pohybu. Výsledná známka tohoto hřebce je 7,6 bodu a byl tedy komisí doporučen pro zařazení do chovu.

Yarpha Bunting

Celkově komise doporučila pro zařazení do chovu pět ze sedmi předvedených hřebců - Llanshiver Baggins, Prince Permoník, Bruce v.d. Ariaanshoeve, Basil Junior von Semper Fideli a Bo v. Veldhoef. Rada Plemenné knihy tyto hřebce jednohlasně schválila. Řady plemeníků Shetlandských pony se letos rozšířily o jednoho mini ryzího strakoše, standardní pak o dva ryzáky, jednoho černobílého strakoše a jednoho hřebce v atraktivní barvě palomino.

K následnému svodu klisen se dostavily čtyři mladé klisny. Jedna z klisen neměla bohužel upravená kopyta a nebyla v příliš dobré kondici, dvě klisny nebyly moc připravené na předvádění na ohlávce, což jim možná trochu pokazilo hodnocení, zbývající dvě klisny byly připravené a předvedené dobře. Tři klisny byly zařazeny do Hlavní plemenné knihy a jedna do Plemenné knihy.

Závěrem bych ráda poděkovala Lucii Kočovské za přípravu celé akce. Členům licentační komise za pečlivé a objektivní posouzení všech koní. Majitelům za pečlivou přípravu a vzorné předvedení všech poníků a divákům za podporu, kterou si tito malí koně jistě právem zaslouží.

SCHSHPAutorkou fotografií je Aneta Hnyková: http://hnykovaaneta.webnode.cz

 

Webové stránky Svazu chovatelů shetland ponyů: http://www.shetland.cz/schshp

Podobné články
Vitalis

Hannoverský svaz loni poprvé zveřejnil seznam plemeníků, kteří měli více než 30 hříbat v sezóně. Letošní seznam nejvyužívanějších plemeníků 2021 je…

Don Frederico

Ve věku 25 let musel být uspán hannoverský plemeník Don Frederico (Donnerhall x Consul). Sám byl úspěšným drezurním koněm, ale je to především jeho…