Hřebci A 1/1 v teplokrevném chovu: Norbert

13. 5. 2013 Eva Holubcová Autor fotek: © Zuzana Šedá, G. Jeníčková, vlastní archiv, archiv D. Macháčové, sporthorse-data, Zuzana Šedá

Norberta jistě mnozí znáte. Byl dvojnásobným derby-vítězem vynikající staré krve a v našem chovu se mimořádně prosadil, ať už přes své syny (Valát či Visconsin), tak i dcery a vnučky.

Norbert se narodil v maďarském hřebčíně Kerteskö roku 1967, otcem byl Nostradamus, matka Cirkalom. Odtud ho koupil hřebčín Xaverov a dal do tréninku k p. Kissovi. Ve dvou letech vyběhl celkem 8x a z toho 2x zvítězil, přesto nic nenapovídalo tomu, jaké extratřídy dosáhne ve svých třech letech. Norbert totiž jako tříletý kromě vítězných důležitých Nemzeti díj a Milleniumi díj startoval i ve třech lokálních derby, a to prosím vždy v týdnovém intervalu od sebe. Derby je nejdůležitější zkouškou plnokrevníka a Norbert se zúčastnil všech tří ve velkém stylu.

NorbertMaďarské derby vyhrál velmi lehce o 12 délek, v našem československém derby překonal 15 let starý rekord dostihu našeho Koně století Masise a vyhrál o šest délek nad výborným napajedelským odchovancem Libanonem (rakouský Kůň roku). V rakouském derby prohrál jen kvůli chybě jezdce, který si, jist Norbertovým vítězstvím, již položil ruce... To vše v rozmezí tří týdnů v době velkých veder a namáhavých transportů. Maďaři ho v té době označovali za druhého Imperiála, což byla velká pocta, bohužel hřebec se poté zranil ve Fürstenberg-rennen, důležitém německém dostihu, ale i přesto doběhl třetí za tehdejší superhvězdou Lombardem a dobrým Favoritem... Norbert odešel do chovu předčasně, ale ověnčen slávou.

Norbert byl popisován jako mohutný kostnatý hřebec čtvercového rámce s mírami: KVP 177, KVH 167, O.hr. 203, O.hol. 21. Z exteriérových vad je uváděn mírně přikleklý postoj. Hřebec byl temperamentní, ale jeho charakter popsán jako dobrý.
Většinu své chovné kariéry působil v Xaverově, jednu sezónu strávil v Napajedlích a Šamoríně a dvě sezóny ve Slušovicích.

Jeho otec Nostradamus je pravým bratrem skvělého Neckara, a tudíž pochází z velmi silné německé rodiny založené vnučkou Nearcovy báby Catnip, která dodala řadu velkých šampionů typu Nereide, Niederländer, Neckar či Nebos... Ale především skvělý italský Nearco, jehož význam je neodmyslitelný. Nostradamus disponoval tedy znamenitým původem i z hlediska teplokrevného chovu. Na dráze byl třetí v německých 2000 Guineas v Henkel-Rennen, ale v maďarském chovu udělal obrovský kus práce a dával výborné koně mimořádné výkonnosti typu Nem kapitány, Nem igáz či Notás kapitány. U nás po jeho dcerách běhali super koně jako Quintal či Kento (později otec výborného military hřebce Kaolín, jinak potomstvo D: L, S: ST, C: T).

NeckarJeho pravý bratr Neckar byl pro teplokrevný chov mimořádně důležitý, což už jsme částečně naznačili u Fallady. Protože však hraje důležitou roli i v našich původech skrze Wiesenklee zrozeného z Neckarovy dcery a navíc je otcem Waidwerka, který u nás též působil, zaslouží si trochu hlubší rozbor.

Neckar na dráze vyhrál Henckel-Rennen a německé derby, v chovu byl jak jinak než šampión plemeníků. Pro omezený prostor se však podíváme jen na potomstvo relevantní z hlediska teplokrevného chovu. Syn Vollkorn xx (Neckar) působil v teplokrevném chovu a je považován za významného. Bylo po něm zařazeno několik plemeníků, nejdůležitějším byl skvělý Volturno (2x stříbrný na OH ve všestrannosti a výborný v chovu až do předčasné smrti). Z Vollkornových dcer a vnuček se zrodili Grand Prix drezúrní koně jako Berkeley W, First Class, Rion, Black Jack, Falcao či Lamarc a další, ale také i 1.60 cm skokani Luna Luna, Ramanoff či Castle Forbes Cosma a Chaleur. Také ho uvidíte na mateřské straně řady plemeníků jako např. Gervantus I nebo vítěze hamburského derby Lex Lugar, a takto by se dalo pokračovat do nekonečna. Vollkorna najdete i v původech dobrých sportovců u nás skrze importovanou krev.
Výborný Kronzeuge (Neckar) měl v teplokrevném chovu zařazeno řadu synů, několik opravdu dobrých, je ho tedy vidět skrze potomstvo v původech Grand Prix drezúrních koní, ale i 1.60cm skokanů a plemeníků.

Vierzehnender (Neckar) je mat. otcem olympijského drezúrního koně Dondolo, dále např. otcem prabáby letos na OH (12. místo) znamenitého hřebce Plot Blue (Mr Blue) nebo OH drezúrního hřebce Quando-Quando.

WaidmannsdankWaidmannsdank (Neckar) byl velmi důležitým v chovu hannoverského teplokrevníka, kde bylo zařazeno asi 12 jeho synů, z nichž by se za nejlepšího mohl považovat Waidmannsheil (ten je třeba otcem 4. matky superhvězdy Sandro Hit - u něj se ostatně na straně děda Sandra opět vyskytuje Ticino). Waidmannsdank je především mateřským otcem důležitého Goldstern (Gotthard), ale i Akzenta I a II.

Posledním Neckarovým synem, kterého zmíníme, je Waidwerk, který působil u nás v Napajedlích. Po něm působil syn Meander s pot.: D: S, S: ST**, C: TT a je otcem báby jednoho z mladých plemeníků Carinuse (Catango Z).

Neckar je mateřským otcem Angela xx, významného v teplokrevném chovu. Angelo je otcem OH vítěze v drezúře Ahlericha a mateřským otcem Rubinsteina I.

I zde působící Wiesenklee je z Neckarovy dcery. Wiesenklee je dědem velevýznamného Heraldika, čs. odchovance s OH potomky, ale pro náš chov také udělal mnoho dobrého skrze své syny a dcery. Jemu se budeme věnovat někdy v budoucnu více. Polobratrem Wiesenklee je také významný Wiesenbaum, kterého můžeme třeba vidět u legendy De Nira (Donnerhall) jako otce báby.

Revlon Boy, otec plemeníků Betel, Stravinsky a Divisor, je taktéž z Neckarovy dcery. Vzhledem k čs. konexím Betela bychom se mu mohli věnovat v některém z dalších pokračování.

Neckar je i mat. otcem důležitého Dschingis Khan (děd Monsun), ale tuto větev probereme jindy, takže ještě posledním zmíněným bude Athenagoras - otec mimořádně úspěšného Narewa xx.

Mnoho jiných jsme vynechali, ale pro nedostatek prostoru musíme prezentaci Neckara uzavřít.

TicinoOtec pravých bratrů Nostradama a Neckara Ticino patří k největším postavám německých dějin 20. století. Na dráze vyhrál německé a rakouské derby, v chovu se stal 9x šampiónem německých plemeníků. Jeho vliv najdete v prakticky každém původu dobrého německého koně. Mezi nejvýznamnější potomky určitě lze řadit Orsiniho, Niederländera a Neckara. Krom nich třeba Julius Caesar, Grande (viz Fallada), Nizam či Waldenser. Waldenser je otcem Wahnfrieda (neplést s otcem Der Löwe!) a Wahnfried samotný je m. otcem Sandra (Sacramento Song), toho snad blíže představovat nemusíme. Nizam (který je ze stejné rodiny jako Nostradamus a Neckar) dal Sherry (v zlatém německém týmu na OH v Soulu ve všestrannosti) a Sudana, který významně působil v hannoverském chovu a má řadu zařazených synů. Ze Sudanových dcer vyniklo potomstvo na nejvyšší úrovni jak ve skákání, tak i drezúře, ale i v chovu. Olympijský Warum Nicht FRH je z báby po Sudan... Ticino je též mat. otcem Pasteur xx - zakladatele hřebčí linie na jejímž konci stojí zázračný Totilas...

Dobře lze ilustrovat vliv Ticina na rodokmenu OH militaristy Butts Abraxxas, kde je přítomen 2x skrze Neckarovu dceru Wiesenblüte (Wiesenklee, Wiesenbaum) a skrze své syny Julius Caesar a Orsini.

Rodina Norberta

Sultan MahomedMatka Cirkalom (Alabardos) na dráze vyhrála a dala několik vítězů. Bába Ciluka (Sultan Mahomed) je pro nás zajímavá tím, že dala polobratra Cirkalom - Blokád (Blanc), který byl využit v maďarském teplokrevném chovu. Bohužel informací o maďarském chovu není moc k dispozici, a tak jenom dodáme, že Sultan Mahomed sehrál důležitou roli - a nejen pro to, že je otcem prabáby Valáta (Norbert). V rámci rodiny jen upozorníme na to, že 7. matka Norberta La Reine dala angl. derby-vítěze Volodyovski a z jejích větví (odlišných od té vedoucí k Norbertovi) pochází např. u nás působící chovná klisna Croix d´Augas a nebo plemeník Tin Rod (z ortodoxně sprinterské linie The Boss). Tin Rod je otcem Tin Rocca, který vynikl jako otec sportovních koní a najdeme ho třeba na mateřské straně původů koní jako Ronan (Riccione) - 139. místo dle WBFSH drezúrních koní (2012) či 1.60cm skokanky Ulina B (Chicago I Z). Tin Rod je k vidění na mat. straně 1.60cm skokanů - například Caballo (Coriano) - 587. místo dle WBFSH 2012, či Calado (Calando I) - 293. m. Někoho může zaujmout, že Tin Rod je otcem prabáby plemeníků Contendro I a II.

Norbertovy výsledky v chovu

Norbert patří mezi významné plemeníky v historii našeho chovu, je velkou škodou, že značnou část xaverovské produkce poznamenaly problémy s odchovem, díky nimž byli někteří jeho potomci dosti měkcí. Například skvělá Nanon byla nejlepším koněm ročníku, dominovala jako dvouletá a zjara vyhrála jako tříletá obě dvě klasiky (Jarní cenu klisen a Velkou jarní cenu), ale pak jako favoritka Derby zdravotně rupla a již nevyběhla. Nanon byla nejvýraznějším xaverovským odchovancem z tamní Norbertovy produkce, většina jiných top hříbat již pocházela z jiných chovů.

ValátV Napajedlech odchovaní Valát či Dynamit v JZD Jílové byli koně, kteří běhali řadu let. Valátovi se budeme věnovat v samostatném profilu v příštím článku, tak jen zmínkou: Valát (matka po Wiesenklee) je z jedné z nejstarších čs. rodin Vandoise a ve sportu se jeho potomstvo osvědčilo: D: ST, S: ST, C: S, A: S a tak bylo po něm zařazeno hodně synů: Hadži, Valát - 12, Valát - 14, Valát - 19, Valát - 33 a Valát - 38 (Uran). Valát dobře navázal na tuzemský chov.

Jiný syn Dynamit byl prvním koněm, který vyhrál v Derby a poté patřil k předním steeplerům s obrovskými ambicemi na vítězství ve Velké pardubické, v níž samotné jako jeden z favoritů ztratil r. 1990 veškeré naděje díky upadnutí přes Železníka.

Další výborný syn, skvělý Taran, byl prvním mimoňským odchovancem, který vyhrál Derby, později byl zařazen do chovu. Taran se prezentoval ve sportu s pot.: D: S, S: S*, C: S a do teplokrevného chovu byl zařazen jeho syn Severino (s pot.: D: S, S: S**).

Do teplokrevného chovu byl zařazen i Visconsin, který také patří do rodiny Valencia jako Valát. Visconsin na dráze vyhrál Cenu zimního favorita či Cenu znárodnění, byl druhý ve klasickém St. Leger. Ve sportu si sám vyskákal ST a v chovu jeho potomstvo dosáhlo výborných výsledků: D: S, S: T, C: S.

LucretDalší Norbertův syn Manor na dráze získal Cenu tříletých hřebců a v chovu potomstvo dosáhlo v drezúře stupně S.
Slušovický odchovanec Maur běhal řadu let na nejvyšší scéně, vyhrál Velkou červnovou, byl třetí ve Velké jarní ceně a čtvrtý v Derby.
Z výborných dcer, kromě Nanon, se sluší zmínit klasickou vítězku Nikaraguu a tvrdou Lucinku, která byla druhá v Derby, Oaks a St. Leger.

Jako mateřský otec Norbert dal výborného Larona (např. 1. Cena prezidenta republiky), šampión dvouletka Lucreta, skvělou Papelotte, klasického vítěze Team Boy či Tiarellu běhající především na Slovensku.

Ve sportu jeho potomstvo dosáhlo na skocích až stupně ST, podstatně důležitějším byl jako otec matek. V žebříčku otců matek dle ASH ve skokových soutěžích za roky 1991 - 2006 je se 120 vnuky na 8. místě.

Bohužel disponuji ročenkami ČJF až od určitého data, takže část potomků Norberta se zde vůbec nenachází, proto se jedná o ilustrativní, ale snad i nápomocný přehled.

Potomstvo ve sportu
Kůň Nejvyšší dosažená výkonnost
Ambra (z Artemis po Silver), rodina Aramo skoky S
Bonnie (z Bojerka po Coral), rodina Lady Brock s pot.: D: Z, S: ST, C: S
Cecilka (z Č 3936 Cita II po Mohykán) matka vítěze Velké pardubické Cipíska a matka výborných chovných klisen
Cidlina (z Č 3936 Cita II po Mohykán) potomstvo skoky ST
Cinvald (z Céva po Wiesenklee), rodina Céda skoky S
Cyrus (z Cetyně po Wiesenklee), rodina Céda skoky S
VČ 1459 Daniela (z 5-324 Donava po Donald) skoky S, potomstvo skoky S
Deprese (z Delegace po Masis) potomstvo military ST
Diana (z Č 174 Kora po Korbel) potomstvo drezúra S
Fauna (z Flemíra po L´Amiral), rodina Field Flower potomstvo skoky S
VČ 1393 Gamza (z Galanterie po Ohaj) potomstvo drezúra S
Lindava (z Linie po Coral) z rodiny Lyndora potomstvo skoky S
Manor (z Morál 1965 po Falerno) potomstvo drezúra S
Metrik skoky S
VČ 1308 Nicol (z VČ 64 Carmen po Cent) potomstvo skoky S
Strunka (z Sylva po 1997 Alarm - 64) potomstvo D: L, S: S, C: T
Zilvar (z Zarina po Sajan) skoky S

Clementain

Vnukové...
Vnuk Nejvyšší dosažená výkonnost
Bobo (Latén - Bold Nicole) military S
Bold Berry (Mauritius - Bold Nicole) military S
Eva (Ramiro-47 - Lora), rodina Lyndora skoky S
Camelot (Silvio II - Č1075 Cecilka) military S
Chvilka (Ludovico - Chvíle) skoky S*
Clementain (Velcome Fontaine - Č 1075 Cecilka) skoky S, military T
Corsaro (Corsár - Agema), rodina Aramo skoky S
Dalisa (Silváner - Dana), rodina Danaide potomstvo skoky ST, vnučka Dami Libera (Libertus) - skoky ST**
5/421 Fiala (Landos - Felina) skoky ST**
S414 Hajta (Taunus - S406 Haide, Norbert) skoky ST, potomstvo skoky ST, military S
Lalique (Robinson - Lora), rodina Lyndora drezúra T
La Belle (Monseigneur - Lora), rodina Lyndora drezúra ST
Lumen (Amyndas - Lucinka) v TP chovu, potomstvo skoky až T
Nautika (Beauvallon - Nanon) potomstvo spřežení T
Quadriga (70 Quoniam II-124 - Cidlina) skoky S, vnuk Silven skoky S**
5/399 Rozinka (Rosario - Lora), rodina Lyndora skoky S
Rotace (Prince Westport - Rožňava), rodina Relation skoky S, military S
Tiarella (Hviezdar - Terezina) potomstvo skoky S**, military S
Vara (American Prince - Vábná) potomstvo skoky S*

Lalique

A pra(pra)vnukové....
Pra(pra)vnukové Nejvyšší dosažená výkonnost
Ambra (Amoural - Č 1394 Báj, Corvet - Č 1157 Bajka, Norbert) drezúra S, dcera Aféra (Quirado) již D: L, S: L**, C: S
Ascotic (Ascot - VČ 1822 Linia, 131 Blatec-1 - Lindava, Norbert), rodina Lyndora skoky S
Carevna (Amon - Cinthia, Behistoun - Carevna, Norbert), rodina Cédy drezúra T, dcerka Cincinnati (Lombard) již D: T, S: ST** a s potomstvem D: L, S: S**...
Celesta (Sharp End - 4/181 Certina, Lorencio - Č 1075 Cecilka, Norbert) drezúra S
13/611 Furel (Furel - 9/84 Marion, 211 Biskaj liberecký - Č 1146 Diana, Norbert) skoky S**
17/350 Hvězda (Lopez-17 - Missisipy, Corvet) skoky S
JČ 212 Kauce (240 Furioso jílovský - Fortunata, Kento - Fauna) skoky S
Kety (Przedswit XVIII - 6-170 Lady Mary, 2176 Quoniam II-104 - 7-781 Lumaca (Luisa), Norbert) spřežení T, dcery dosáhly následujícího: 52/194 Cassandra (2436 Libero - 6) - T ve spřežení a 62/610 Corinna (283 Sultán) - skoky S
Largo (Rafinad s.v. - Laray, Rookery Hill - Labeta, Norbert) military S, skoky S*, drezúra S
32/84 Lea (Lino J - 35/154 Lucky Ardigo), rodina Lorraine skoky S
15/497 Leandra (Papillion - 15/261 Letonie, 298 Libero-33 - Lindava, Norbert), rodina Lyndora skoky S*
5/482 Rosabela (Rosario - Bellissima, Ronald), rodina Lyndora skoky S**
Pasáž (Passáž - S414 Hajta, Taunus) skoky ST, plemeník
Peruán (Agadir - Pergola, Korok - Peny, Norbert), rodina Pohádky trojnásobný vítěz Velké pardubické
Pirea (Tamerino - Papelotte, Silvaner) potomstvo drezúra S
Podesta (Orlan - Pokra, Caramel - Pohanka, Hugben), rodina Pohádky military S
Polárka (Puschkin - Persica, Rookery Hill), rodina Petardy skoky S*
10/463 Pomněnka (Amoural - Parména, Scottish Rifle), rodina Petardy skoky S
Porlana (Orlan - Pokra, Caramel - Pohanka, Hugben), rodina Pohádky skoky S*, military S
Scarlet (Aldan - Č 1047 Suzy, Corvet) military S, dcera Kairou (Varadero) také military S
Silven (Silvio II - 4/418 Quentina, Falun - Quadriga) skoky S**
Silvestr (122 Przedswit X-83 - 9/82 Sicilie) skoky S

Doporučení do chovu

NorbertMimořádná afinita k tuzemskému chovu umožňuje připouštět klisny Norbertovy krve hřebci z tradičních plemen zde chovaných, byť dnes dávno za zenitem módnosti, ale i ortoxodními zástupci německé krve. Velmi je usnadněna i volba partnerů netuzemského původu, neboť původně byly klisny z linie Dark Ronald či Teddy (větev Astérus) pro hřebce z linie Ticino častými partnerkami a první volbou. Ačkoliv dnes přímá linie Ticino v plnokrevném chovu neexistuje, v teplokrevném chovu zůstala zachována. Byla však donucena k přizpůsobivosti, a tak často figuruje na mateřských stranách i v kombinaci s problematickými elementy jako Pilot úspěšně, a samozřejmě se jí daří s tradičními teplokrevnými liniemi (linie Ladykiller, Ramzes, Cottage Son, Orange Peel, ale i zčásti plnokrevnými jako Prince Rose aj). Také je třeba znovu zdůraznit, že hřebci linie Ticino působili v řadě tradičních německých PK (hannoverské, holštýnské aj.) a byli v rámci těchto plemenných knih úspěšní. Afinita k německé krvi byla mnohokrát úspěšně prokázána a zejména hannoverská krev se nabízí jako logická volba.

S ohledem na zdejší chov a skladbu plemeníků lze závěrem říci, že klisny z linie Norbert (či s jeho krví) lze univerzálně využít, neboť se zde nabízí četní plemeníci německých původů či linií, ale i tuzemského chovu. Inspiraci lze najít i v přehledech Norbertova potomstva, když už ne ve výsledcích hřebců linie Ticino v Německu. Zároveň výsledky některých potomků ukazují i na možnost využití hřebců Selle Francais.

Podobné články
Zambesi

Zambesi TN je první z ohlášených novinek ZH Písek pro rok 2023. Jedná se o letos 19letého KWPN hnědáka s působivým potomstvem, který se snadno může…

I. předvýběry hřebců pro plemennou knihu českého teplokrevníka se konají 25. ledna v ZH Tlumačov a 26. ledna v Zemském hřebčinci Písek.