Vyjádření k dopingové kauze Pampaliniho

Redakce Jezdectví obdržela vyjádření Renaty Habáskové, matky Michaely Habáskové, která je odpovědnou osobou v dopingové kauze koně Pampalini (vítěz KMK šestiletých 2008). V plném rozsahu jej zveřejňujeme v dnešním článku.

Slíbila jsem vyjádření k dopingové kauze koně Pampalini a tak slib plním.
Je velice obtížné shrnout vše do krátkého článku, protože je to povídání na celý večer a ještě se nedojde k žádným závěrům. Pokusím se celou věc rozčlenit do několika důležitých bodů a udělejte si obrázek sami:

Pampalini
Po přečtení diskuse na www.jezdectvi.cz a doslechnutí se jistých zaručených informací jsem byla poněkud v šoku. Asi se každý díváme na jiného koně.
Pampi je úplně normální, zdravý 6letý hřebec. Je naprosto přirozeně živý a temperamentní. Není ani agresivní, ani nezvladatelný. Že si poskočí, zazlobí nebo zařehtá na kobylu považuji za zcela normální projev.  Máme dost zkušeností s mladými koňmi a Pampi byl jedním z nejméně problematických, které jsme připravovali. Absolvovali jsme s ním před finálem KMK pouze tři kvalifikační starty, kde ve Varech skončil na 2. a 3. místě a v Tetčicích vyhrál. Byl u nás pouhé 2 měsíce, více kvalifikací vypsáno v této době nebylo, což znamená, že v případě neúspěchu by do žádného finále nepostoupil. Odebrání dopingu ani ve Varech ani v Tetčicích určitě nehrozilo, takže logické by bylo zklidnit ho právě tam.
Tvrdit, že se na kvalifikacích choval jako šílený a na finále byl klidný, mi tedy připadá jako naprostý nesmysl.

Guaifenesin
U zvířat se používá buď během uspání a položení koně, kde zabraňuje vzniku možných křečí, nebo jako součást prostředků pomáhajících zřeďovat průduškový hlen a usnadňovat vykašlávání. Jako takový je přítomen např. v attussinu.  Není však znám žádný veterinární prostředek sloužící pouze jako myorelaxant .
V humánní medicíně se používá stejně jako ve veterinárních  přípravcích na ředění hlenu a usnadnění vykašlávání v lécích, jako je stoptussin, coldrex broncho a další. Jako myorelaxant mi internet nabídl jedinný lék - quajacuran. Ten se podává pro uvolnění duševního a emočního napětí s pocitem úzkosti. Tím může zbavovat např. trémy. Nutné je však říci, že výsledky jeho působení nejsou vůbec jednoznačné. V jedné studii jsem se dočetla že cca 60 %  dotazovaných potvrdilo, že na ně nemá účinky žádné, 25 % konstatovalo větší pocit bezpečí a zbavení se trémy a 15 % mluvilo o negativní zkušenosti, kdy je bolela hlava, trochu se motali, byli ospalí a netroufli by si řídit auto.
Guaifenesin má poločas rozpadu cca 2 - 3 dny a potom se v těle začne přeměňovat na svůj derivát guanabenz – z toho je patrné, že Pampi musel tuto látku do těla dostat v době závodů, neboť na Troják jsme přijeli v pátek a odebírán byl v neděli. Kdyby mu byla podána dříve, byl by pozitivní na guanabenz.
Vzhledem k tomu, že protokol obsahuje pouze název látky a nikoliv její množství, rozdělím další možnosti na tři okruhy:
   a) Nalezené množství je malé až stopové.
   b) Dané množství je optimální a mělo zklidnit koně.
   c) Dané množství je vysoké a mělo koni uškodit.
Nejprve ale vylučuji podání této látky jako pomocníka při kašli. Prohlašuji, že Pampi nekašlal a nebyl mu námi ani veterinářem podán žádný lék řešící tento problém.

ad a) Nalezené množství je malé až stopové
V tomto případě nebyl nijak poznamenán výkon koně a snad nás nikdo nebude podezřívat, že jsme mu podali tak malé množství úmyslně.
Do této kategorie spadají všechny nešťastné náhody, kdy kůň přijde do styku s něčím, co danou látku obsahuje. Těchto možností je však bezpočet. Prověřila jsem všechna krmiva i krmné doplňky a vitaminy, které Pampi dostával, ale pokud se mi někdo z výrobců vůbec byl ochoten  k danému problému vyjádřit, tak samozřejmě negativně. DIK mě však přivedla ještě na jednu možnost, kterou jsem původně vůbec nebrala v úvahu. Zeptala se mě, jestli někdo z našich lidí nebral lék obsahující tuto látku, protože k přenosu může dojít i pouhým olíznutím ruky, kýble apod. A v tuto chvíli se dostáváme k problému nehlídaných stájí. Já sama jsem upozorňovala min. tři maminky, že jejich ratolesti si právě hladí HŘEBCE . Ne proto, že bych se bála, že jej chtějí nadopovat, ale aby se jim něco nestalo. Malé děti jsou nastydlé každou chvíli a podání kapiček nebo sirupu proti kašli není nic neobvyklého.
Samozřejmě nelze vyloučit i možnost úmyslu a pak stačí 5 kapek stoptussinu na kostce cukru nebo jablíčku a jezdec má zavařeno. Tuto variantu však hlídání stájí samozřejmě neřeší.

ad b) Dané množství je optimální a mělo zklidnit koně
Tato varianta mluví jednoznačně v neprospěch jezdce, ošetřovatele, trenéra nebo majitele. Troufnu si však tvrdit, že ne u této látky. Musel by mu být podán humánní lék, protože vet. přípravek na bázi guaifenesinu určený na zklidnění neexistuje. Žádný veterinář mi však nebyl schopen zodpovědně říci, jaké množství by se mělo podat. Tato látka působí na každého člověka jinak a na koně žádné studie ani testy dělány nebyly.
V seznamu již nalezených zakázaných látek uvedeném na stránkách ČJF nebyl guaifenesin nikdy indikován. Je zde uveden pouze guanabenz jako pozůstatek po podání atussinu.
Závěrem:  Nejsem takový blázen abych podávala humánní lék s naprosto nejasnými účinky i pro lidi, natož pro koně, když mi navíc nikdo není schopen určit ani optimální dávku, ani dobu podání. Myslím, že existuje několik mnohem spolehlivějších veterinárních prostředků, které by mi zaručily jistý výsledek. Takže když bych já chtěla zklidnit koně za použití zakázané látky, vybrala bych po poradě s veterinářem určitě něco jiného.

ad c) Dané množství je vysoké a mělo koni uškodit
Tato varianta je mi ze všech nejméně příjemná a nebýt této kauzy, nikdy by mě nenapadlo o této možnosti vůbec uvažovat. Neřeší ji ani hlídání stájí a nepomůže žádná opatrnost. 
Drezurní závody nejsou dotovány, oproti skokovým závodům,  téměř žádnými finančními cenami. 99% z nás nejsou profesionálové, máme svá zaměstnání a vlastní účast na závodech tvrdě dotujeme ze svého rodinného rozpočtu. Nemůžeme si proto dovolit zaplatit si hlídání svého koně 24 hod. denně. A upřímně, ani to nechceme. Je pravda, že opatrní jsme opravdu nebyli. Kýble s připraveným krmením na ráno jsme nachystali v 17.00 hod. před boxy a byli vděční, že děvčata, která spala na autě, byla ochotna nakrmit ráno každému, kdo o to ve stáji požádal. Děláme to tak na všech vícedenních závodech a nikdy nebyl problém. Ale nikdy se také neodebíral doping. Otočit do kýble lahvičku stoptussinu nebo něco přihodit by asi nebylo vůbec obtížné. 
Předpokládám, že nadměrné množství guaifenesinu by mělo vyvolat únavu, ale na každého tato látka působí jinak. Byly to první třídenní závody, které jsme s Pampim absolvovali, takže je obtížné posoudit, jestli jeho únava byla adekvátní.

My jsme ale na závodech měli tři koně.  Klisna Roulette stála v jiné stáji mezi klisnami, ale hřebec Sapiens stál vedle Pampiho. Nebudu to více rozvádět, chcete-li, vylistujte si na ČJF v kariérách koní jeho výsledky za celý rok 2008 a sami můžete porovnat stálost jeho výsledků v průběhu celého roku oproti hodnocením na Top Ten Cupu. Třeba vás to také zarazí.


A co říci závěrem? Chápu, že DIK se musí řídit pravidly a musí udělit v případě pozitivního dopingu trest. Trestá jezdce, přičemž v tomto konkrétním případě jezdec neměl jiný motiv než vlastní dobrý pocit z vítězství. Pro jezdce totiž nebyla vypsána žádná finanční ani věcná odměna a od majitele koně jsme neměli domluvenou  žádnou prémii za vítězství. Výhodou je, že na rozdíl od Aleše nemusíme vůbec nic vracet.

Myslím, že DIK  vzala všechna výše zmíněná fakta v úvahu a svůj názor vyjádřila udělením nejnižšího možného trestu. Chápu, že doping je závažná věc a nelze ho tolerovat. Možná by se ale měli  podmínky trochu přizpůsobit našim poměrům. Naše největší závody končí na úrovni IMI, kde většina větších zahraničních závodů teprve začíná. Naše finanční bilance závodní drezurní sezóny je hluboko v záporných číslech a pokuta, i když nízká, je dost nemilý vánoční dárek.

Chceme-li trestat , měly by být vytvořeny podmínky, které by eliminovaly alespoň náhodné  kontaminace koní, tím chci říci, že tam, kde se bude odebírat doping, by hlídané stáje měly být samozřejmostí. Vždyť i jedna maková houska může způsobit problém. Měly by být jasně a srozumitelně specifikovány zakázané látky. U některých látek by se mělo automaticky  určovat i množství nalezené látky a tresty by měly být závislé na schopnosti ovlivnit výkon koně. To vše je však velice nákladné. A proto se nabízí otázka. Stojí to všechno v našich malých drezurních poměrech vůbec za to?
 

Renata Habásková

Podobné články

Jen necelé dva týdny po zakončení parkurové Global Champions 2022 jsou známy termíny a místa konání dalšího ročníku. Ten nabídne jednu zbrusu novou…

iRozhlas

Anna Kellnerová měla první den Prague Playoffs napilno. V úvodní pětihvězdičkové rámcové soutěži zvládla hned dvě jízdy. S hřebcem Joyridem si…