5. ročník integrovaných závodů pro postižené i zdravé jezdce

V neděli 22.června 2003 se koná v Třebíči - Bažantnici již 5. ročník integrovaných závodů pro postižené i zdravé jezdce dohromady. Závody pořádá hiporehabilitační středisko Nemocnice v Třebíči ve spolupráci s jezdeckým oddílem TARA Stropešín, pod záštitou České hiporehabilitační společnosti.

Toto pracoviště jako první v České republice začalo před 5 lety s paradrezúrním sportem handicapovaných jezdců. Od té doby se tyto závody konají pravidelně každým rokem. Již od počátku se hiporehabilitační středisko snažilo zapojit do soutěží jak zdravé, tak i handicapované účastníky. Cílem je, aby si lidé uvědomili, že "postižený sportovec" není jiný než "sportovec zdravý". Nepotřebuje soucit, ale příležitost. Postupem času se vyprofilovalo jako ideální z hlediska diváků i účastníků zkombinovat skokové i drezůrní soutěže tak, aby si každý našel to svoje. Panuje všeobecný názor, že drezúrní soutěže jsou pro laika nezajímavé. Však právě tyto závody mají mimo jiné za úkol divákům předvést, čeho je člověk s handicapem schopen. A často jsou to i mimořádné výkony. Jen pro informaci - závody mívají nejen vynikající atmosféru, ale vyznačují se i mimořádnou ohleduplností jezdců k sobě při společném slavnostním nástupu a navzájem se za ty roky výborně respektují.
Výsledkem je pak pro všechny radost a uspokojení nad vydařenou akcí.

A nyní k programu: dopoledne proběhnou skokové soutěže ZM a Z, a drezůra stupně Z /Z 3/.
Ihned bude následovat slavnostní nástup a dekorování dopoledních soutěží. Poté se rozběhnou L drezůry / L3,L7/ a paradrezúrní soutěže.
Závody jsou vždy doplněny kulturním programem.
Bývá na nich mimořádná atmosféra, a tak zveme všechny příznivce k aktivní i pasivní účasti.

Podobné články

1. října odstartoval v kryté jízdárně VetUni Brno národní šampionát v paravoltiži. Výkony některých cvičenců po oba dny opět dokazovaly, jak při…

Paravoltižní závody v JO TJ Orion Praha

Třetí letošní závody v paravoltiži hostila 8. května Praha pod taktovkou JO TJ Orion. V sobotu se zde konaly voltižní závody a v neděli byla na řadě…