Z veterinární poradny

23. 1. 2017 EQCH redakce

Dnešní dotazy budou veterinární a budou je zodpovídat odborníci z Kliniky chorob koní VFU Brno. Protože jsou odpovědi stručné a dotazů hodně, zařadili jsme dotazy rovnou tři a tématy jsou klkání, „ztrácení“ zadní nohy a neschopnost vstát u starého koně.

Dotaz:

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, jestli máte nějakou zkušenost s operací klkání a jestli byste ji doporučila. Jedná se o pětiletou klisnu, kterou jsem koupila z prodejní stáje (pochází z Německa) a docela dost klká. Myslela jsem, že se to u nás zlepší, když bude chodit do výběhu a bude víc v pohodě, ale moc se to nezlepšilo, spíš vůbec. Klká i ve výběhu opřená o břevno. Mám ji v nájemní stáji a ustajovatelka na mě tlačí, ať s tím něco dělám, aby to ostatní koně neodkoukali (nikdo jiný v této stáji neklká). Když jsem se ptala na ustájení jinde, tak mi rovnou řekli, že klkavou klisnu mi neustájí, musím to tedy řešit. Zkusila jsem klkací řemen, ale zkouší to i přes něj, navíc je od něj odřená, takže to asi není řešení.

 Prosím, o jak náročnou operaci se jedná a jaká jsou rizika a nevýhody? A na kolik zhruba vyjde? Předem vám moc děkuji za odpověď.

Odpověď:

Klkání je orální stereotypie, která výrazně snižuje hodnotu koně. Chirurgické řešení spočívá v kombinovaném zákroku, vytětí a denervaci svalů, které umožňují pohyb hltanu aborálním směrem. Tímto se koni výrazným způsobem zkomplikuje danou stereotypii provádět. Odborná literatura uvádí různou míru úspěšnosti této operace, v rozmezí 93 % až 58 %. Ze zkušeností naší kliniky vyplývá, že významnou úlohu v úspěšnosti chirurgické terapie hraje doba trvání klkání. Výrazně lepších výsledků je dosahováno u koní, kteří jsou operováni do 6 měsíců od vzniku stereotypie (80 %). Dále je pro výsledek operace přínosné, pokud kůň reaguje pozitivně na aplikaci klkacího řemenu.

Operační zákrok probíhá v celkové injekční anestezii. Doba operačního zákroku, včetně přípravy a ukončení, je do 60 minut. Hlavním rizikem operace je celková anestezie a zotavení, riziko infekce operační rány (anatomická lokalizace znemožňuje dokonalé krytí rány) a samozřejmě selhání výsledku. Orientační cena zákroku, včetně hospitalizace, se pohybuje okolo 15 000 Kč.

MVDr. Šárka Krisová, PhD., specialista na chirurgii a oftalmologii KCHK VFU Brno

Dotaz:

nfrMinulý týden se náš kůň nedokázal sám postavit a museli jsme povolat hasiče se záchrannou sítí. Jedná se o pětadvacetileté zvíře, které celý život skákalo parkury a má potvrzenou artrózu. Už několik let tráví důchod víceméně jako pastevní ozdoba, přes den je venku a na noc chodí do boxu. Nohy ho bolí a špatně se mu vstává, to pozorujeme dlouhodobě, nicméně jinak funguje dobře, nemyslím, že by to byl adept na utracení. Tentokrát se poprvé stalo, že se sám ani s naší pomocí zvednout nedokázal. Hasiči se sítí koně postavili, dostal infuzi a od té doby je opět v pořádku.

Nicméně otázka, která nás trápí, je co dál - dlouhodobě dostává MSM, od nynějška denně i Equipalazone, ale lze nějakým způsobem takovému koni pomoci? Lze učinit nějaká opatření, aby se tato situace pokud možno neopakovala? Klouby mu nikdo nevymění, dlouhodobé užívání Equipalazonu asi není ideální, je něco, co se pro něj dá udělat?

Odpověď:

Odpověď na Vaši otázku není jednoduchá, je nutné posuzovat několik aspektů: zajistit koni adekvátní životní komfort bez bolesti a finanční a citová stránka problému.
Doporučuji Vám koně nechat vyšetřit na specializovaném pracovišti klinicky a ortopedicky a případně identifikovat, jestli nemá nějaké další onemocnění, které by mělo vliv na jeho potíže se vstáváním.

Kůň by měl mít vhodné podmínky ustájení a adekvátní péči: kontrolovaný pohyb, krmný režim, bandážování končetin. Jedná se o geriatrické zvíře se zvýšenými nároky na péči. Nedoporučuji koni zabraňovat si lehnout, vzhledem k jeho věku a potížím je důležité, aby si oddechl i vleže.

V případě, že by vyšetřením Vašeho koně bylo zjištěno závažné postižení více orgánových systémů anebo terapie nepřinese očekávaný výsledek anebo z finančních důvodů není možné investovat do terapie, doporučuji humánní eutanázii koně.

MVDr. Mária Patschová Ph.D., specialista na intenzivní péči KCHK VFU Brno

nfDotaz:

Mám problém se sedmiletým valachem, se kterým jsem loni začala chodit hobby parkury. Dost často (třeba dvakrát za hodinu) mi "ztratí" zadní nohu, přičemž tak 70 % případů je to noha pravá a občas levá. Nezdá se mi, že by kulhal, ale někdy v kroku a ve cvalu jde toporně a celkově mi připadá, jako by ho to bolelo. Vyšetřoval ho veterinář a diagnostikoval volné kolenní vazy.

Doporučil úpravu kování - širší vnější rameno podkovy a také, což mě zarazilo, víc práce, aby se kůň nasvalil - hlavně kopce a lonžování na chambonu. Je to zhruba tři týdny (překovali jsme hned potom) a zatím nevidím žádné zlepšení. Přiznám se, že mi vrtá v hlavě, jestli dělám dobře a jestli nemůže být problém někde jinde a nemůžu mu ublížit. Pan doktor totiž dost spěchal, vlastně se na koně jen podíval v pohybu a nechal si popsat problém. Nedělal žádná další vyšetření. Myslíte, že mám jen vydržet, nebo zkusit sehnat někoho, kdo mi koně víc vyšetří? A pokud vydržet, za jak dlouho by mělo být vidět zlepšení? Děkuji.

Odpověď:

Popisovaný klinický projev (kůň v průběhu práce „ztrácí" zadní nohu) může být příznakem tzv. volných kolenních vazů neboli proximální fixace patel. Dochází k tomu při ochabnutí m. quadriceps femoris (čtyřhlavého svalu stehenního) u mladých koní nebo u koní zařazených do tréninku po delší pauze. Navržená terapie, čili rozšíření vnějších ramen podkov u pánevních končetin, je správná, když se kůň pohybuje po měkkém povrchu, např. jízdárně. Je potřeba pak s koněm submaximálně (tedy jen o něco méně než je maximální zátěž - pozn. red.) pravidelně pracovat, aby došlo k lepšímu nasvalení. Také je vhodné udělat rentgenologické vyšetření kolen, jestli není příčina fixace patel v problému kostního podkladu (např. osteochondróza).

V případě, že nedojde k zlepšení situace do cca 2 měsíců, je možné terapii doplnit o tzv. splitting vnitřních čéškových vazů (jedná se o naříznutí vazů skrz kůži, v jehož místě se pak utvoří jizva - pozn. red.) s cílem dosažení zbytnění těchto vazů. V každém případě se však může jednat i o jakýkoliv jiný problém, který dokážu lépe zhodnotit až po důkladném klinickém vyšetření daného koně na našem pracovišti.

MVDr. Kristýna Žuffová, PhD., specialista na ortopedii KCHK VFU Brno

Své dotazy můžete zasílat na náš redakční mail info@equichannel.cz. Počítejte ale prosím s delší dobou na zpracování, s urgentními záležitostmi proto raději kontaktujte odborníka ve vašem okolí.

Klinika chorob koní při Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně je prestižním zařízením, jehož cílem je zajištění nejen výuky univerzitních studentů, ale i poskytování veterinárních služeb v oblastech diagnostiky, léčby a prevence onemocnění koní. Jde o referenční pracoviště s celorepublikovou i mezinárodní působností a úzce spolupracuje se zahraničními univerzitami a klinickými pracovišti. Poskytuje služby v oblastech interních onemocnění, chirurgie, ortopedie, stomatologie, anesteziologie, oftalmologie, zobrazovací diagnostiky, neonatologie, porodnictví, intenzivní péče, laboratorní diagnostiky a komplexního vyšetření při koupi. Ve spolupráci s dalšími ústavy a sekcemi VFU Brno zajišťuje také mikrobiologické, patomorfologické, histopatologické a jiná požadovaná vyšetření. Informace o klinice najdete zde: http://fvl.vfu.cz/informace-o-fakulte/sekce-ustavy/klinika-chorob-koni/index.html

Podobné články

Pokud dojde na diskusi týkající se odměňování a chválení nervózních a vystrašených koní, pak se tábory ve svých názorech prakticky vždy zásadně…

Letošní léto nám i našim koním, co se týče teplot, dává zabrat. I v tomto horkém počasí je však potřeba koně převézt. Na otázku, jak koně snáší…