Od hlavy k ocasu: krk II

20. 2. 2021 Hooves Blog

Pokračujeme v našem výletě stavbou těla koní. Poté, co jsme se v minulé části prokousali stavbou krku koní obecně, je na čase podívat se na naši ukázkovou skupinu šesti koní, abychom zjistili, jak jsou na tom se svými krky.

Úvodní článek ke stavbě krku: Od hlavy k ocasu: krk I

Kůň 1 – hřebec quarter horse

Tento hřebec má středně dlouhý krk. Mohl by být o něco delší a nevadilo by mu to a mohl by být o trochu kratší a také by mu to neublížilo. Tím „ublížením“ mám na mysli, že mu to nebude ubírat na atletičnosti. Jeho krk je také střední hloubky.

Pokud jde o výšku nasazení krku, vidíme, že jeho dolní zakřivení je vzhledem k lopatkám poměrně vysoko, a proto se jedná o vysoko nasazený krk. I když klidně stojí, je vidět správné nasvalení horní linie krku; to je částečně způsobeno tím, že je hřebec a přirozenou tendencí hřebce je teleskopicky klenout krk, což je u koní prostředek k „získání slečen“. Je to ale dáno také stavbou kostry krku, která leží pod svaly. Jedná se o perfektní koňský krk jak z hlediska jeho stavby, tak vzhledem k využitelnosti i sportovnímu výkonu.

Kůň 2 – valach quarter horse

Náš druhý quarter horse má kratší krk než ten první a nejvýznamněji je zkrácený v místě horního zakřivení (kdyby byl jen o kousek kratší, řekli bychom o něm, že je to krk „do jedničky“ (viz minulý díl, pozn. překl.). Já bych se ale nehádala s nikým, kdo by na tomto tvrzení trval i teď. Je zkrácený i ve střední části. Vidíte, že tato kratší horní křivka způsobuje, že kůň má menší prostor v žuchvách. Naštěstí má tento chlapík krk i vysoko nasazený, takže má možnost jej správně používat. Při tréninku tohoto koně by se měl jezdec zaměřit na správné protažení krku, aby svalstvo a vazy za týlem a ušima byly co nejdelší a nejpružnější. Také bychom neměli očekávat ani žádat od tohoto koně, aby přišel až na kolmici.

Kůň 3 – čtyřletý quarter horse

Prozkoumat krk tohoto koně je náročnější, protože fotografie není pořízena pod optimálním úhlem. Nicméně krk je přiměřeně (středně) dlouhý a středně hluboko nasazený. V těchto ohledech je hodně podobný našemu prvnímu hřebci quarter horse. Je však zcela odlišný, co se týče výšky krku. Jedná se o krk nízko nasazený – až ve středu lopatky.

Pozitivní je, že ten, kdo trénoval tohoto koně, odvedl vynikající práci, když zabránil tomu, aby se tomuto koni nadměrně propadla spodní část krku a vznikl tak často viděný typický převrácený krk. Ale vidíme, jak tento nízko nasazený krk přidává váhu dopředu na přední končetiny. Zatímco jak hřebec quarter horse, tak tento kůň jsou zjevně stavěni z kopce, hřebec – se svým nadprůměrně stavěným krkem – může snadno zvednout bázi krku a celý předek, tento kůň je zaseknutý v pohybu z kopce. Další důkazy o tom, jak moc je na předku, jsou vidět v nadměrném nasvalení plece.

Kůň 4 – arabský hřebec

Toto je krk na delším konci škály. Nechtěli bychom už, aby byl delší. Stavba kostry tohoto krku je stejně jako u většiny arabů docela dobrá. Toto je klasický klenutý krk, je krásný a vysoce funkční.

Kůň 5 – plnokrevný valach

Tento krk podle mého názoru celý klame. Ve spodním zakřivení jsou dva hrboly ve svalech, které by tam neměly být. To je typické pro koně, který je křivý.

Vezmeme-li krk v místě spodního hrbolu a porovnáme s lopatkou, vidíme, že vychází přímo z prostředka, což by znamenalo, že je nízko nasazený přesně jako u šedého quarter horse výše, ale budeme-li se řídit horním hrbolem (který je ale už příliš vpředu na to, aby to bylo správně), spadal by tento krk spíš do kategorie středního až vyššího nasazení. Tam ale nespadá.

Proto jsem si našla střed mezi těmito dvěma hrboly, čímž mi vyšlo střední až nízké nasazení krku, což je pro krk tohoto koně asi přesnější. Je nasazen lépe než u šedého quartera, ale stále spadá na spodní konec škály.

Pokud jde o délku, je tento krk přesně akorát a valach má i velmi dobré horní zakřivení a střední část. Při správném tréninku a ježdění (poté, co se tvar krku napraví) by se mohlo podstatně zlepšit držení i osvalení krku.

Kůň 6 – klisna paint horse

Tady máme klasický prasečí krk s krátkým horním zakřivením, což bude mít za následek i jeho nesení „do jedničky“, krátkou střední část a dlouhé, široké dolní zakřivení, které vytváří neatraktivní vyboulení této části krku. Podle celkové délky se jedná o krk krátký.

Tím jsme téměř hotovi s hodnocením stavby těla našich vybraných koní, na příště zbývají už jen zadní nohy.

Podobné články

Hlava je pro jezditelnost koně tou nejzásadnější věcí, ovšem v tomto článku se nebudeme zaměřovat na hlavu ve smyslu psychiky, vyrovnanosti, ochoty a…

V našem putování s Mercedes, které vede spíše od ocasu k hlavě než naopak, se začínáme dostávat do finiše. Dnes si povíme něco o krku. Jeho délce,…