Oběťmi krize ve Španělsku jsou i koně, desetitisíce jich končí na jatkách

14. 3. 2013 Novinky.cz

Prohlubující se ekonomická krize ve Španělsku začala doléhat i na bohatší vrstvy. Dokladem toho jsou i narůstající počty koní, statusových symbolů dobře situovaných, které končí na jatkách a v lepším případě v útulcích. Uvedla to v úterý agentura AFP.

Novinky.czČlánek o situaci koní ve Španělsku přináší Novinky.cz: Oběťmi krize ve Španělsku jsou i koně, desetitisíce jich končí na jatkách

Podobné články
Deník

Mikulášskou nadílku udělali o něco dříve v Řečkovicích. Mikuláš jako první posel předvánočních dní okouzlil děti i dospělé. Těch se přišlo podívat…

Ochrana spotřebitele spočívá i v tom, že se nepřihlíží k dohodám vylučujícím nebo omezujícím jeho práva na náhradu újmy, i když je spotřebitel…