Jak to bylo opravdu s Libuší a Přemyslem: Pověst, kterou známe, je nesmysl

4. 3. 2022 Lenka Samuely

Bez pověsti o Přemyslu Oráči a kněžně Libuši by české dějiny nemohly existovat. Je však jejich romantický příběh, který poprvé sepsal kronikář Kosmas na počátku 12. století, pravdivý?

„Libušin kůň šel bystře, nikdo z mužů ho nevedl. Ani krok nevybočil z cesty. Tak přejeli hory a pláně. Třetího dne se přiblížili k dědině. Spatřili sedláka vysoké postavy. Když k němu bělouš došel, vzepjal se, radostí řehtaje. Muži blažený, bohy nám souzený. Kněžna Libuše ti vzkazuje, s námi jeď a vládu přijmi. Zvolili jsme tebe za svého ochránce, soudce a knížete." Tak začíná pověst O Přemyslovi Aloise Jiráska v jeho Starých pověstech Českých z roku 1894.

Celý článek přináší Dotyk: Jak to bylo opravdu s Libuší a Přemyslem: Pověst, kterou známe, je nesmysl

Podobné články

Vysočina je doslova protkaná turistickými a cyklistickými stezkami. Věděli jste ale, že je tu také několik set kilometrů značených stezek pro koně a…

Deník

/FOTO, VIDEO/ Touha po klidu v panenské přírodě a láska ke koním se skloubila na koňské Farmě Vysoká, kde se třetí červencovou sobotu konal 13.…