Hřebčín Napajedla: Insolvenčné konanie!

V pondelok 2. augusta zahájil Krajský súd v Brne insolvenčné konanie vo veci Hřebčína Napajedla. Uznesením súdu sa zároveň vyzývajú veritelia, aby podali prihlášky pohľadávok.

Rozhodnutie súdu, voči ktorému nie je prípustné odvolanie, pre najväčšieho českého producenta anglického plnokrvníka okrem iného znamená, že nesmie nakladať s majetkovou podstatou a majetkom, ktorý do nej môže náležať. Žrebčín môže vykonávať úkony nutné k prevádzke v rámci obvyklého hospodárenia, je však otázne, či pod túto právnu formuláciu spadá aj predaj koní, inak povedané, či bude môcť pred ukončením konania predávať kone.

WWW stránky hřebčína: http://www.napajedlastud.cz/

Podobné články
Idnes.cz

Mistři opratí Jiří Nesvačil junior a Jakub Mack dnes poprvé zapřahali starokladrubské bělouše do saní. Pro hřebce a valachy je tento jiný druh…

Již tradičně přijede Mikuláš do Kladna na koni. Jeho cesta započne v 15.00 a v 15.30 dorazí se svou družinou na náměstí. Po něm vystoupí Yveta…