Pravidla bezpečnosti zas a znovu

31. 7. 2019 Gabriela Rotová Autor fotek: Gabriela Rotová

Ať již jste čerstvým majitelem koně, docházíte na jezdecké lekce či hledáte klub nebo prázdninový pobyt u koní pro své dítě, vždy se obloukem vyhýbejte úsudkům ovlivněným romantickým sněním a primárně svůj pohled zaostřete na problematiku bezpečnosti. Vše dobré, co jezdecký sport nabízí, si totiž budete užívat jen potud, pokud budete vy nebo vaše dítě zdraví! Věřte, že většině úrazů lze předejít důsledným dodržováním ustálených pravidel, týkajících se manipulace s koňmi. Dívejte se kolem sebe... hovoří se v daném areálu o problematice bezpečnosti, veřejně se o pravidlech bezpečnosti informuje? Vidíte kolem sebe, že se to, o čem se mluví, také dodržuje?

Pokud vám kdosi kdesi svěří koně do péče či vás vezme na vyjížďku do terénu bez toho, aby si ještě před tím prověřil míru vašich schopností a vědomostí, pokud vás nechají jezdit bez helmy, v plastových kroksech nebo pokud lekce vašeho dítěte vedou jiné "téměř děti" rozsviťte si v hlavě červenou kontrolku! A když se jako bonus po celém areálu válí rohaté staré harampádí, koně jsou nedůtkliví a ostražití, hubení a letargičtí, zapomeňte na výhodnou cenu, avizovanou slevu či milý úsměv majitele.

Dříve nebo později z růžového obláčku spadnete a nejspíše v tuto chvíli už nebudete vy nebo vaše dítě prosti šrámů na těle i na duchu. Uvolněná, domácká atmosféra není zárukou prakticky ničeho! V těchto ohledech jde totiž legrace stranou!

Pravidla?

Jistou zárukou vaší bezpečnosti je důsledné dodržování pravidel. Pamatujte, že i zkušený jezdec ne vždy dobře vyhodnotí míru rizika v určité situaci a následně přecení své schopnosti. Jste-li tedy jezdec začínající či mírně pokročilý, zapomeňte na své dojmy z westernových filmů, buďte pokorní, uměření a důsledně se řiďte pokyny svého cvičitele.

Koně nejsou plyšové hračky! Každá činnost má jasně nastavené pracovní postupy a pravidla bezpečnosti a jezdectví tedy není výjimkou!

A pak také - všechny informace týkající se manipulace s koňmi hledejte v odborné literatuře a poptávejte u zkušených chovatelů a akreditovaných cvičitelů jízdy. Sociální sítě sice mohou nabízet jistou míru inspirace, sem tam i dobrou radu, obecně vzato tam ale naleznete více rad od těch, kteří by měli odborné vědomosti spíše ještě sbírat, nežli rozdávat.

Abychom ale mohli pravidla bezpečnosti dodržovat, musíme je znát. Dnes si tedy shrneme další poněkud "suchá" fakta, která ale bohužel nelze obejít. Ba naopak - je třeba si je čas od času řádně provětrat! :)

Základní pravidla bezpečné manipulace s koňmi - 16 tipů úplně pro každého

1. Při kontaktu s koňmi vždy nosíme vhodnou obuv. Na práci kolem koní pevné, ideálně kotníkové boty, do sedla výhradně boty jezdecké. Do stáje tedy žádné sandály, žabky, kroksy nebo balerínky. Samozřejmou součástí výstroje jezdce a ošetřovatele by měly být kalhoty s dlouhými nohavicemi, trika a košile s dlouhým rukávem, obzvláště pak pokud se účastníte jezdeckých lekcí v sedle. Není takový, který by si brzy neověřil, že tento požadavek má své racionální důvody!

Ruce při manipulaci s koňmi, při ošetřování, ježdění a lonžování chráníme rukavicemi. Všechny části oděvu by měly být přiléhavé, tak aby se minimalizovala možnost, že se váš oděv o cokoliv zachytí. Pozor především na šály, šátky, volné bundy nebo haleny. V žádném případě by ženy a dívky neměly chodit ke koním v dlouhých sukních, hrozí zášlap části oděvu kopytem i při základní manipulaci.

2. Při jízdě na koni a případně i při manipulaci s ním (veterinární zákroky, podkování, reprodukce) vždy používejte ochrannou přilbu. Zkontrolujte či požádejte cvičitele o kontrolu, zda vaše jezdecká bezpečnostní helma odpovídá aktuálním normám předepsaným ČJF a FEI. Jezdecká bezpečnostní přilba musí splňovat evropskou normu VG01.040 2014-12. Nehody vždy přichází, když je nejméně očekáváte! Štěstí přeje připraveným! 

3. V blízkosti koní nikdy neběhejte, neprovádějte prudké a překvapivé pohyby, vyvarujte se náhlých, překvapivých a hlasitých zvuků. I ostřílený provozní kůň může reagovat rychleji, než jste očekávali a způsobit vám nebo i sobě vážné zranění.

4. Nikdy nepřistupujte ke koni zezadu a zepředu, ani pokud si myslíte, že kůň o vaší přítomnosti ví (koně před tím, než se k němu přiblížíme, vždy oslovíme a tak na sebe upozorníme). Zásadně preferujte navázání kontaktu s koněm ze strany! Nikdy nestůjte přímo před nebo přímo za koněm a to ani když čistíte zadní končetiny, ocas nebo přední část těla koně. I při běžné manipulaci je vhodné dodržovat určitý odstup, není-li přímý fyzický kontakt s koněm žádoucí nebo nezbytný.

5. Vždy koně jasně a srozumitelně informujte o svých úmyslech. Chcete zvednout koni nohu? Oslovte ho, zavelte povel "nohu!" a jemně spusťte svou ruku z plece či zádi směrem dolů. Kůň by měl nohu ochotně nabídnout. Pokud zaznamenáte, že kůň má tendenci nohou prudce škubnout nebo kope a vy nemáte dostatek zkušeností, nepokračujte v činnosti a požádejte o pomoc cvičitele nebo zkušenější osobu. Tento druh problému byste nikdy neměli řešit bez dozoru a pomoci!

6. Vodítko byste si měli při manipulaci s koněm do vhodné délky překládat a nikoliv točit do smyček. V ruce ho držíme volně poskládané. Vodítko (otěž, žádnou součást výstroje) nikdy neupevňujeme ke svému tělu a mimořádnou pozornost vždy věnujeme svým prstům. Toto pravidlo dodržujeme bezpodmínečně. Koně si opravdu za žádných okolností nikdy neuvazujeme k pasu, když popásáme nebo ho vedeme do výběhu. Takové jednání má za následek nejen smrtelný úraz! Vodítko vždy držíme volně a tak, aby v případě prudkého pohybu koně nedošlo k zachycení nohy, ruky nebo prstů. Totéž samozřejmě platí i při lonžování! Prst prudce sevřený smyčkou lonže může být překvapivě snadno oddělen od vaší ruky nebo rozdrcen tak drasticky, že nemusí být jiná možnost, než jeho amputace! A věřte, že se nejedná o bájné povídačky, ale události, které známe z praxe.

7. Nikdy nepodceňujte fyzickou sílu koně. I malý pony disponuje dostatkem síly k tomu, aby odvláčel dospělého muže. Nesnažte se tedy držet koně za každou cenu proti jeho vůli. Jestliže kůň přestává být pod vaší kontrolou, pusťte ho! V opačném případě hrozí, že budete vláčeni nebo pošlapáni. Pamatujte, že kůň je skutečně mnohem silnější než vy. Koně se nakonec vždy podaří odchytit a vaše bezpečnost je nejdůležitější. Pokud vás kůň povalí a šlápne na vás, obvykle nevyváznete bez vážného zranění.

8. S předchozím bodem souvisí i bod následující. Jestliže nejste mimořádně zkušený, nikdy se nepokoušejte chytat volně se pohybujícího koně. V žádném případě nevstupujte do jeho trajektorie! Je sice pravděpodobné, že kůň se vám vyhne. Pravděpodobnost ale není jistota! Tento typ příhod řeší zásadně jen zkušené osoby, na veřejných událostech pak technický personál. Pokud tedy jste v pozici studenta, návštěvníka nebo diváka, tyto věci se vás netýkají! Nechte prostor profesionálům a zachovejte odstup a klid.

9. Nikdy koně nedržíme rukou za ohlávku. Vaše ruka může v ohlávce uvíznout, pokud kůň hodí hlavou anebo se lekne překvapivého podnětu. Držet koně rukou za ohlávku je velmi nebezpečné! Při vedení koně vždy používejte vodítko. Volný konec vodítka přidržujte a důsledně si hlídejte, aby se vodítko příliš neprověšovalo a kůň na něj nemohl šlápnout. Tento typ začátečnických chyb většinou spustí řetěz nepříjemných událostí! Vodítko se tedy vždy snažíme držet oběma rukama.

10. Kdykoli jste nuceni vést koně úzkými průchody nebo dveřmi, ujistěte se, že máte dostatek volného prostoru. Technické parametry stájí by měly odpovídat požadovaným normám, v tomto případě ale vždy platí okřídlené "důvěřuj, ale prověřuj!". Nikdy tedy s koněm nevstupujte tam, kde není dostatek místa. Typickým zraněním při střetu s koněm v úzkém profilu jsou zlomeniny klíčních kostí, prstů na nohou a rukou, zhmoždění ramenních a kyčelních kloubů. Rozhodně vám tedy nehrozí jen banální oděrky. Nepodceňujte ale kupříkladu ani nakládání koní do přepravníku. Tato činnost by měla být vyhrazena proškoleným osobám nebo by jí měly být přítomny!

11. Pokud koně uvazujeme, vždy bychom ho měli vázat bezpečnostním uzlem, s pomocí kterého koně v případě nouze odvážete jediným zatáhnutím. Nebo si ověřte, že vodítko nebo ohlávka disponují bezpečnostními prvky. Samo úvaziště by měl být pevné a procházet pravidelnou revizí. Je mimořádně nebezpečné, když se kůň utrhne i s částí úvazu a v panice vláčí část úvaziště s sebou. V zásadě platí, že koně nikdy neuvazujeme za otěže a důsledně dbáme, aby otěže nikdy nikde a za žádných okolností volně nevisely. Pokud si kůň šlápne do otěží, hrozí zranění jak koni, tak i vám. Sedíte-li v sedle, platí toto tvrzení samozřejmě dvojnásob. Délku otěží tedy musíme mít pod kontrolou jak při manipulaci s koněm, tak i při nasedání, sesedání, ježdění a také při lonžování.

12. Koně vždy vodíme a také na něj nasedáme z jeho levé strany. Toto pravidlo je převzato z vojenské praxe, ale je nutné ho dodržovat i v rekreačním jezdectví. Jen zkušení cvičitelé mají v tomto směru udělenu výjimku. Kůň by měl být školen tak, aby s ním bylo možné manipulovat z obou stran, měl by tedy znát i nasedání a sesedání z atypické strany. Tuto praxi ale důsledně přenechte zkušeným! Začátečníci vždy vodí koně z jeho levé strany a to bez výjimek! Jde i o zajištění klidu v prostorách jízdárny. Pokud zkušený jezdec zaznamená, že začátečník se pohybuje po pravé straně koně, intuitivně vyhodnotí závažnost situace a spěchá méně zkušenému kolegovi na pomoc. A volat hoří, když nehoří, se vám výhledově nemusí vyplatit!

13. Mimořádnou pozornost je třeba věnovat vodění koní do výběhu. I zkušenější jezdci a ošetřovatelé v těchto věcech chybují a nevěnují jim odpovídající míru pozornosti! Vchod do výběhu se tak velmi často stává dějištěm katastrof! Chcete-li snížit pravděpodobnost, že budete při vyvádění koní zraněni, nikdy nenechávejte koně před vstupem do výběhu zrychlovat a důsledně se snažte mít ho plně pod svou kontrolou. Před tím, než koně odepneme z vodítka, ho otočíme hlavou ke vchodu a necháme několik vteřin stát. Tento čas můžeme věnovat narovnání ohlávky, čupřiny, porovnání hřívy.

Zásadně koně vedeme k tomu, aby si příchod na pastvinu nespojoval s okamžitým úprkem. Jakmile koně z vodítka odepneme, v klidném tempu se od koně vzdálíme. Ve výbězích se zbytečně nezdržujeme. Nemáme-li nadbytek zkušeností, raději tuto činnost svěřujeme zkušenějším, obzvláště pak, pokud se koně do výběhu odvádí ve skupině či se u vchodu do výběhu hromadí větší počet již výběhovaných koní. Vodit koně do výběhu by zásadně neměly děti a nezkušené osoby!

14. S bezpečností jednoznačně souvisí i udržování pořádku! Nikdy nenecháváme povalovat žádné předměty, kde nás napadne, nikdy neparkujeme vozidla, kde nemáme, kolečka a pracovní nářadí vracíme důsledně na jim vyhrazené místo! Střet s objekty či předměty na neočekávaných místech může mít překvapivé následky.

15. Bezpečnost je rovněž úzce propojena s ohleduplností. I když právě my na koni nesedíme nebo s nimi nemanipulujeme, bereme maximální ohled na druhé. Pokud se náš pes anebo dítě ještě neumí vhodně chovat a nejsme schopni jejich chování kontrolovat, nebereme je do prostorů stájí bez předchozí domluvy. Stáje nejsou psí školka a ani dětské hřiště.

Ve stájích by měl alespoň v určitých časových intervalech panovat klid. Tento čas bývá obvykle vyhrazen nejen odpočinku koní a ošetřujícího personálu, ale třeba i výcviku mladých nebo problematických koní. Než s sebou do jezdeckého areálu tedy vezmeme malé dítě anebo svého psa, měli bychom o svých záměrech předem informovat, domluvit se. Existují totiž ve výcviku koní situace, kdy jezdci ruch a hlahol ocení, ale i takové, kdy rozhodně ne. 

16. V případě jakýchkoliv pochybností či nejistoty se vždy zeptejte! Na cokoliv! Pokud si nejste jisti, jak máte postupovat, neváhejte a požádejte o pomoc svého instruktora jízdy nebo zkušenější kolegy. Žádná otázka není hloupá, pokud by odpověď na ni mohla eliminovat nehodu či úraz!

Zásady organizace práce a pracovních postupů související s chovem zvířat

Není od věci zde zmínit, že pravidla bezpečnosti vstupují i do pracovních vztahů. V této souvislosti se zaměstnavatelů týká nařízení vlády Vyhláškou č. 27/2002 Sb., která stanovuje způsob organizace práce a pracovních postupů.

Toto nařízení se vztahuje k činnostem zaměřeným na využívání zvířat nejen pro jejich užitkové vlastnosti, ale i k činnostem, jako je plemenitba, výcvik, sportovní, kulturní či pokusné účely, které zahrnují vlastní chov, odchov, ochranu či péči o zvířata, jejich dobré životní podmínky, a to bez ohledu na užitkové vlastnosti zvířat.

Pokud tedy jste zaměstnavatelem, měli byste si dané nařízení skutečně prostudovat, a to i pokud nemáte se zaměstnancem uzavřen trvalý pracovní poměr, ale uzavíráte jakoukoliv dohodu o provedení práce. 

Závěr

Při práci s koňmi se vám dříve nebo později přihodí tisíc a jedna věc, kterou jste neočekávali nebo ji nezvládnete bez potíží vyřešit. Úplně na vše se nelze připravit. Znalost pravidel je ale váš záchranný kruh. Zachování zdraví při práci s koňmi vám ale samozřejmě nezajistí jen prosté dodržování zavedených postupů. Klíčem je i důsledné uplatňování kritického myšlení. Nikdy bychom neměli panikařit. Ovládat by nás měl rozum a nikoliv prchlivé emoce.

Vždy se musíme snažit zachovat rozvahu a klid, situaci realisticky vyhodnotit a racionálně reagovat. Křik, vztek, nadávky a hysterie nic moc nevyřeší. Zkrátka a dobře -  přemýšlejte, zachovávejte i ve vypjatých situacích chladnou hlavu, nikdy nenapodobujte něčí ztřeštěné nápady a nikdy nezkoušejte akční scény z filmů! :) Mimochodem...nezapomínejte - i veselá mysl je půl zdraví! :)

Podobné články
Deník

Nejen lidi, ale i zvířata evakuovali kvůli požáru z postižených oblastí Českého Švýcarska. Koně museli nedobrovolně opustit například stáje a…

Léto je v plném proudu a většina z nás proto ráda dá před halou nebo jízdárnou přednost brouzdání volnou krajinou. Co může být krásnějšího než toulky…