Efektivita podávání krmných doplňků a jejich forma - 2. část

6. 5. 2014 Monika Mechová Autor fotek: Lucie Komoňová

V dnešním díle navážu na předchozí článek o krmných doplňcích v koňské výživě. Jedním z velmi zajímavých témat v této oblasti jsou chondroprotektiva. Jelikož se jedná o velmi drahý doplněk, je dobré vědět, zda opravdu funguje, nebo ho koni dáváme jen „pro dobrý pocit". Další často diskutovanou částí jsou elektrolyty. Kdy a jak je koni podávat? Jaký vybrat výrobek?

Ještě než se budu věnovat těmto dvěma doplňkům, dlužím vám alespoň pár slov o vitamínech A, B a C.

Vitamín A

Vitamín A je důležitý pro správný rozvoj zraku, podporuje správnou diferenciaci buněk a chrání epiteliální tkáně. Zásadní je pro správnou funkci reprodukce u koní a také při obraně organismu proti infekcím. Je také potřebný pro správný morfologický vývoj plodu u březích klisen.

Čistou formu vitamínu A najdete pouze v průmyslově vyráběných krmných doplňcích pro koně, kde je přítomen nejčastěji ve formě retinylpalmitátu (1 m. j. vitamínu A odpovídá 0,550 μg retinylpalmitátu) nebo retinylacetátu (1 m. j. vitamínu A odpovídá 0,334 μg retinylacetátu). Ty se pak v tenkém střevě hydrolizují na vitamín A a následně vstřebávají.

V přírodních krmivech se vyskytuje mnoho karotenoidů, které fungují jako prekurzory vitamínu A. Nejdůležitější z těchto karotenoidů je β-karoten. Nejvíc β-karotenu obsahuje zelená travní píce (100-500 mg/kg sušiny, rozdíly hodnot např. dle druhu píce apod.). Seno obsahuje průměrně o polovinu méně β-karotenu než zelená píce. β-karoten je u koní transformován na vitamín A z asi 33 %.

Denní norma vitamínu A v m. j. by se měla pohybovat od 150 (záchova) přes 225 (práce) po 300 (březost, laktace, růst) na kg metabolické velikosti těla (hmotnost koně v kg 0,75).

Proběhlé výzkumy ukazují, že orální doplňování vitamínu A nezvyšuje u koní obsah tohoto vitamínu v krevním séru, ale zvyšuje jeho zásoby v játrech. Můžeme tedy předpokládat, že to koni pomůže zejména při vyšší potřebě vitamínu A, jako je nemoc nebo březost. Vedou se ovšem diskuze o tom, zda koni vedle vitamínu A dotovat pomocí doplňků výživy také β-karoten. Zdá se, že by to mohlo mít pozitivní vliv zejména na vývoj plodu březích klisen a kvalitu kolostra, nicméně výzkumy zatím nejsou průkazné.

Vitamíny skupiny B

Vitamíny skupiny B jsou poměrně obsáhlou skupinou vitamínů a mým cílem není rozepisovat se o každém z nich zvlášť, neboť o nich toho již bylo napsáno mnoho a tyto informace jsou snadno dohledatelné. Pro potřeby tohoto článku si tedy vystačíme se základní informací, že vitamíny skupiny B fungují jako katalyzátory při přeměně živin, účastní se citrátového cyklu a tím tedy metabolismu sacharidů, proteinů i tuků. Mají vliv na zdraví trávicího traktu, růst, zrak, kůži a v neposlední řadě také podporují apetit a silný imunitní systém.

Požadavky většiny koní bez problémů pokryje vyvážená krmná dávka s dostatkem objemných krmiv, často se však můžeme setkat s doplňováním biotinu pro zlepšení kvality kopyt. Výzkumy na toto téma ukazují, že v krátkodobém horizontu dotace biotinu ovlivňuje zejména růst nové rohoviny, změny spočívající v posílení rohoviny se projevily nejdříve za 19 měsíců.

Denní dávka biotinu podávaného pro zlepšení kvality kopyt by se měla pohybovat kolem 15 mg na koně a den.

Pojďme se také podívat na to, jak přídavek vitamínů skupiny B (B-komplexu) ovlivní sportovní výkon koně. Vitamíny skupiny B hrají důležitou roli při redukci pyruvátu na acetyl-koenzym A. Při snížené intenzitě této redukce dochází k vyšší tvorbě laktátu ve svalech, což je průvodním jevem únavy koně. Výzkum, který provedli Rotmensen, Pagan a Jackson, však neprokázal žádný vliv dotace B-komplexu před zátěží na zlepšení výkonnosti koně. Nutno ovšem podotknout, že všichni tito koně standartně dostávali vit-min premix s obsahem B-komplexu. Je tedy otázka, zda by ke zlepšení výkonu došlu u koní, kteří žádný premix nedostávali.

Vitamín C

Za normálních okolností a u zdravého koně není potřeba vitamín C (tvořený dvěma formami se stejnou biologickou aktivitou: kyselinou L-askorbovou a kyselinou dehydro-L-askorobovou) nijak zvlášť řešit, protože kůň sám si ho vyrobí dostatečné množství. Zmiňuji ho proto, že se vitamín C velmi často přidává koním do krmných dávek pro zlepšení imunity organismu a také pro snadnější zvládání stresových situací jako jsou závody, dlouhé přesuny nebo odstav hříbat. Je prokázáno, že za těchto situací mají koně opravdu nižší obsah vitamínu C v krevní plazmě než obvykle. Ukazuje se také, že 20 mg vitamínu C na koně a den zlepšuje odpověď organismu na očkování. Zejména je to patrné u koní starších, trpících Cushing syndromem nebo dysfunkcí hypofýzy. Zde je dobré poznamenat, že

denní norma vitamínu C pro 500 kg vážícího koně je asi 80 mg.

Co je ovšem mírně řečeno problematické, je využitelnost vitamínu C při orálním podání. Snow a kolektiv v roce 1987 provedli pokus, při kterém jednorázové podání 20 g vitamínu C nemělo na zvýšení jeho obsahu v krevní plazmě žádný vliv. Naproti tomu pravidelné denní podávání vitamínu C zvedlo jeho hladinu v krevní plazmě po 5-10 dnech u dávky 20 g stejně jako u dávky 4,5 g. V roce 1993 proběhl jiný pokus jiných autorů (Zeyner, Lengwenat), kteří zvýšení obsahu glukózy v krevní plazmě zaznamenali v závislosti na zdroji vitamínu C, nejvyšší hodnoty se pak objevovaly po 4-6 hodinách po podání. Jako nejefektivnější se projevil askorbyl palmitát, jako nejméně efektivní pak krystalická kyselina askorbová. Takže podávat koni vitamín C má v jistých případech smysl, ovšem jak už jsme si řekli, záleží na tom, v jaké formě ho koni podáte.

sport jako stresorDoplňky kloubní výživy

Poslední dobou se čím dál častěji u koní můžeme setkat s podáváním doplňků kloubní výživy. Protože se bavíme o krmivech a krmných doplňcích, ponechám stranou injekce aplikované přímo do kloubu a zaměřím se na orálně podávané doplňky. Vzhledem k poměrně vysoké ceně těchto produktů je častěji než kdy jindy slyšet otázka, zda opravdu fungují. Naopak jiní jim slepě důvěřují, aniž by věděli, jak jednotlivé látky používané pro ochranu kloubů fungují a k čemu by vlastně měly sloužit. Pojďme se tedy podívat na čtyři nejpoužívanější látky.

  • Kyselina hyaluronová neboli hyaluronát sodný je nedílnou součástí kloubní tekutiny a kloubní chrupavky. Její aplikace má zvýšit viskozitu kloubní tekutiny, snížit aktivitu enzymů odbourávajících chrupavku a také zvyšovat syntézu hyaluronátu samotným organismem koně.

Denní doporučená dávka kyseliny hyaluronové je cca 200 mg denně.

  • Glukosamin hydrochlorid (nebo někdy ve formě glukosamin sulfátu) je důležitý pro tvorbu proteoglykanu v kloubní chrupavce. Chondroitin sulfát má také podporovat tvorbu proteoglykanu a stejně jako hyaluronát omezit aktivitu některých nežádoucích enzymů.

  • MSM (dimethylsulfon) má působit protizánětlivě a tlumit bolest, často se uvádí jako organický zdroj síry, nicméně tato jeho využitelnost se ukazuje jako sporná.

  • Z dalších doplňků se často používá vitamín C, který je nezbytný pro formu kolagenu.

Všechny zmíněné krmné doplňky se v prováděných studiích ukazují jako velmi účinné, nejlépe pokud se podávají jako kombinace.

U chondroitinu a gukosaminu se jako minimální doba podávání pro zlepšení stavu kloubů uvádí 6-8 týdnů a dávka 1,2 g respektive 3,9 g denně.

Jak je tedy možné, že někteří majitelé u svých koní opravdu pozorují markantní zlepšení a jiní nikoli? Provedené výzkumy nejen u koňských krmných doplňků, ale také u preparátů určených pro lidskou výživu ukazují, že jen některé výrobky obsahují účinné látky v množství deklarovaném na etiketě. Studie provedená v Americe prokázala, že některé zkoumané preparáty obsahují sotva 20 % (!) deklarovaného množství účinných látek. Naopak jiné doplňky se pohybovaly až okolo 150 % deklarovaných hodnot. Toto bohužel nekorespondovalo s cenou zkoumaných výrobků, takže neplatilo, že nejdražší výrobek je zároveň tím nejlepším. Z toho plyne, že doplňky kloubní výživy mohou koním velmi pomoci, nicméně je potřeba věnovat velkou pozornost výběru konkrétního produktu a nejlépe jej volit podle vlastní zkušenosti nebo zkušenosti někoho známého.

Elektrolyty

přeprava jako stresorPokud se ve výživě koní bavíme o doplňování elektrolytů, máme na mysli zejména sodík, draslík a chlor. Při fyzickém výkonu se z těla koně ztrácí zejména pocením, ale také močí. Nadměrná ztráta těchto elektrolytů vede k horší funkci nervů, svalů a mimo jiné také snižuje žízeň koně. Což může být fatální zejména u vytrvalostních koní. Je prokázáno, že přídavek elektrolytů v průběhu závodu zvýší u koní příjem vody.

Na trhu je dnes mnoho produktů, které můžete pro doplnění elektrolytů použít. Mnoho z nich obsahuje také hořčík, vápník, vitamín C a E, většinou jsou ve formě prášku, který se rozpustí ve vodě, můžete se však setkat i s tekutou formou. Je důležité koně na příjem elektrolytů navyknout, protože koním často voda s elektrolyty nechutná, další variantou je podání stříkačkou přímo do huby.

Otázka zní, kdy koni elektrolyt podat a kdy ne. Protože stejně tak, jako přídavek elektrolytů ke krmné dávce může koni v zátěži pomoci k rychlejší regeneraci organismu, stejnou měrou ho nadměrný přísun těchto látek může oslabit.

  • Nejproblematičtější je nadměrný příjem sodíku, který může vést až ke svalovým křečím.
  • Vyšší příjem draslíku nebývá u zdravých koní problém, ale je zbytečné organismus (ledviny) tímto přebytkem zatěžovat.

Obecně, koně v lehké práci přídavek elektrolytů nepotřebují, také krátkodobý transport nebo občasnou náročnější vyjížďku není nutné nijak řešit. Jakmile však kůň v teplejším počasí vyrazí na závody, kde se vyšší teplota spojí se závodním stresem a přepravou a dá se předpokládat výraznější pocení, je dobré přídavek elektrolytů zvážit. Samozřejmostí by doplnění elektrolytů mělo být u distančních koní ve vyšších soutěžích.

Použitá literatura:

Crandell: Vitamin requirements in horse, Online: http://www.ker.com/library/advances/238.pdf

Duren: Oral joint supplements: pancea or expensive fad?. Online: http://www.ker.com/library/advances/308.pdf

Forsyth a kol.: Double blind investigation of the effects of oral supplementationof combined glucosamine hydrochloride (GHCL) andchondroitin sulphate (CS) on stride characteristics of veteran horses, Online abstrakt: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17402494

Ralston, Stives: Supplementation of Ascorbic Acid in Weanling Horses Following Prolonged Transportation, Online: http://www.mdpi.com/2076-2615/2/2/184

Ramey a kol.: An Analysis of Glucosamine and Chondroitin Sulfate Content in Oral Joint Supplement Products Marketed to HorseOwners, Online abstract: http://www.j-evs.com/article/S0737-0806(02)70125-1/abstract

Rotmensen, Pagan. Jackson: The effect of pre-excercise B-vitamin supplementation on metabolic response to excersice in thoroughbred horses, Online: http://www.ker.com/library/advances/128.pdf

Sampieri a kol.: Electrolyte Supplementation for EnduranceHorses: Effects on Fluid Losses and Performance, Online: http://apex.seraonline.org/APEXpdf/ElectrolyteSupplementation.pdf

Podobné články

Majitelé se vždy snaží udělat pro své koně maximum, a to se samozřejmě týká jak péče o ně, tak i výživy. Koně ale někdy mohou potřebovat, stejně jako…

Způsobuje zkrmování vojtěšky ledvinové nebo dýchací potíže? Je vojtěška zodpovědná za hyperaktivitu koní? Specialisté na výživu boří mýty, které se…