Léčba koňmi 31: Hiporehabilitační středisko

2. 4. 2010 Věra Lantelme Autor fotek: viz texty u fotografií

V minulých dílech seriálu jsme si vysvětlili detailně disciplíny hiporehabilitace. Nyní bychom se zaměřili na hiporehabilitační středisko – založení centra, složení odborného týmu, provoz a jeho financování a také složení klientely pro jednotlivé disciplíny.

V tomto díle se zaměříme na zázemí, které k hiporehabilitaci potřebujeme - založení organizace a střediska. Nejdříve je nutné se rozhodnout, pro jakou právní formu se vaše budoucí organizace rozhodne. Často je hiporehabilitační centrum součástí zdravotnického zařízení nebo psychiatrické léčebny. Pokud se rozhodnete pro samostatnou existenci, je běžnou praxí založení neziskové organizace - občanského sdružení (sdružení občanů k rozličným účelům - jednorázovým i dlouhodobým - dle zákona č. 83/1990 Sb. v platném změní). Podmínkou je, že se jedná o nenáboženské, nepolitické a nepodnikatelské sdružení, které svojí činností nepopírá nebo neomezuje osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení. Sdružení mohou založit nejméně tři občané ČR, z nichž alespoň jeden je starší 18 let (viz zmíněný zákon). Jako forma neziskové organizace poté můžete žádat o granty, dotace, atd.

hiporehabilitační střediskoOrganizaci máte založenou, ale kde budete svoji činnost provozovat? Existuje několik možností. Buď máte dostatek financí na postavení areálu na zelené louce (ideální ale těžko realizovatelné) nebo se spojíte již s fungující jízdárnou. Druhá varianta přináší nižší vstupní a provozní náklady a také možnost snížení potřebného počtu personálu. Tak to funguje u nás ve Svítání již 9 let. Ustájili jsme své koně na jízdárně JK Sever Liberec, která je snadno dostupná MHD a osobní dopravou, disponuje bezbariérovým prostředím, prostornými boxy, krytou halou, pískovou jízdárnou, výběhy a možností vyjížděk do okolní přírody. Tento systém nám také umožnil, že personál dochází pouze v pracovních dnech. O víkendech, dovolených, atd. je o koně postaráno zaměstnanci jízdárny. Samozřejmostí je, že všechny vztahy mezi těmito dvěma subjekty jsou ošetřeny platnými smlouvami.

Krytá hala je základní podmínkou pro zajištění provozu vaší činnosti celoročně bez ohledu na rozmary počasí. Výběhy pro hiporehabilitační koně jsou nutností, aby si mohli odpočinout po náročné práci. Možnost jízdy v přírodě má úžasný účinek na vaše klienty, kteří často tráví většinu dne doma nebo ve zdravotnickém zařízení. Abyste mohli žádat například o dotace na hipoterapii, vaše středisko musí splňovat tyto požadavky:

 • Hipoterapie bude poskytována zásadně na základě písemného doporučení odborného lékaře.
 • Hipoterapie bude prováděna fyzioterapeutem nebo ergoterapeutem se speciálním výcvikem.
 • Provozovatel musí mít k dispozici minimálně pevně ohrazený obdélník 12 x 20 m, odvodněný, s pružně upraveným povrchem bez terénních nerovností nebo krytou halu stejných rozměrů, dále vytopenou místnost pro čekání, umývárnu a WC poblíž jízdárny.
 • Provozovatel musí mít k dispozici nástupní rampu a používat pro klienty při hipoterapii bezpečnostních přileb.
 • hiporehabilitační střediskoZaložení hiporehabilitačního střediska a jeho provoz vyžaduje velké nadšení, přesvědčení a ochotu pracovat i za minimální mzdu. To je bohužel dnešní realita. Klienti platí za prováděné služby v průměru 100 až 200 Kč za jednu terapeutickou jednotku či jezdeckou lekci, což odpovídá asi 1/3 reálných nákladů. Organizace většinou má v týmu tzv. fundraisera, který žádá o různé dotace, granty a sponzory o finanční příspěvek na pokrytí nákladů na provoz. Výška a pravidelnost finančních obnosů získaných od sponzorů je založená na osobním přístupu fundraisera, kredibilititě organizace a výsledcích vaší práce. V současné ekonomické situaci v ČR je získání financí na pokrytí základního provozu den ze dne těžší.

  Pokud máte zájem získat více informací, u OS Svítání je k dispozici CD-ROM Praktický průvodce hiporehabilitací II. (odkaz na http://www.os-svitani.cz/cd_2.php). Sdružení pravidelně pořádá odborný seminář „Hiporehabilitační středisko a jeho provoz". (odkaz na http://www.equichannel.cz/hiporehabilitacni-stredisko-v-praxi-201003101621)

  Podobné články

  Hiporehabilitační kůň je nejdůležitějším členem týmu a jeho výběru a přípravě by měla být věnována velká pozornost. Důvod je prostý a tím je…

  Aktualizace ke dni 6. 12. 2010: V textu byly provedeny drobné úpravy podle nejnovější platné terminologie a pravidel. // Současný stav…