Léčba koňmi: 14. PPA - Porozumění člověka a koně

4. 7. 2009 Vanda Casková Autor fotek: archiv OS Epona

Člověk se často ve vztahu s koňmi dopouští mnoha hrubých chyb. Nejedná-li se o extrémně hrubé a násilné chování, kůň tyto lidské chyby neřeší a chová se nadále, jako by se nic nestalo. Dává tím člověku další šanci na cestě k vzájemnému porozumění.

Bude-li klient hrubým a nevybíravým způsobem něco vyžadovat od koně, kůň na tento nepříjemný a nežádoucí způsob odpoví nezájmem o klienta, nebo se nějakým způsobem ohradí. Vím, neměli bychom koním přisuzovat lidské vlastnosti, ale někdy mám pocit, že reagují z našeho pohledu až škodolibě. Jakmile však klient své chování napraví a začne se chovat ke koni podle vzoru zkušeného terapeuta, kůň je ochoten opět spolupracovat. Nejedná-li se o extrémní případy hrubosti a agrese, kůň nabízí spolupráci a přátelství téměř okamžitě.

ppaPro představu uvádím příklad z praxe:

V psychiatrické léčebně začala terapeutická jednotka. Vybrané dvojice dostaly za úkol nejdříve si svého koně vyčistit. Zkušenější klient z oddělení léčby závislostí (v tomto případě na alkoholu) chtěl zapůsobit na svého kolegu začátečníka a proto si vybral dominantní norickou klisnu. Tato krásná mohutná vranka vzbuzovala výrazný pocit síly oproti malému a jemnému plnokrevníkovi. V boxu se pohyboval s přehnaným sebevědomím. Dominantní kobyla ho trpělivě snášela, ale jak se stupňovalo necitlivé zacházení, bylo vidět, že se jí to přestává líbit. Čekala jsem, kdy a jak dá najevo svou nespokojenost. Švihání ocasu klient nevěnoval pozornost, předváděl se před svým kolegou a vyhříval se v jeho obdivu, jak ho ta mohutná kobyla poslouchá. A pak přišla zkouška - zvedání nohou a čištění kopyt. Kobylka na povel „zvedni nohu!" s rozkoší zavrtala kopyto do podlahy boxu a nepohnula se. Její pohled jasně vyjadřoval - „Tak, kdo tu velí? Ukaž, co umíš!!!" Stála tam, ON se namáhal jako divý, odtlačoval kobylu vší silou, ale pohnout 800 kilovým kolosem se mu nevedlo. Začal se potit. Poté se jeho kolega začátečník, který pozorně sledoval celé dění, postavil ke kobylce, pohladil ji a tiše zavelel - „Hodná holka, dej nohu...„ a ON zíral v šoku, jak černý kolos sklání hlavu, očuchává si kolegu a pak zvedne nohu s kopytem jak talíř od pizzy a trpělivě čeká, až jí vyčistí kopyto. Tady nebylo co dodat. Úžasné ale bylo, že když ON pochopil a stáhl své Ego do přiměřených hranic, kobyla s ním trpělivě pracovala dál.

ppaTohle dělá z terapeutických koní profesionály - nekonečná trpělivost, ohleduplnost a nestrannost. Klient poznává, že pokud udělá chybu, má okamžitě možnost vše napravit. Kůň svým přístupem v něm podporuje odvahu zkoušet něco nového a překonávat sám sebe. Klient nabývá pocitu, že pokud napraví své chování, je mu odpuštěno. Zejména pro děti a mládež s poruchami chování je důležité prožít pocit, že jim bylo odpuštěno, že mohou začít znovu „s čistým štítem", bez předsudků. Tato zkušenost je pro ně výzvou a možností změnit své chování. V tomhle jsou právě koně mistři světa!

A o tom celém to je!

Podobné články

Hiporehabilitační kůň je nejdůležitějším členem týmu a jeho výběru a přípravě by měla být věnována velká pozornost. Důvod je prostý a tím je…

Aktualizace ke dni 6. 12. 2010: V textu byly provedeny drobné úpravy podle nejnovější platné terminologie a pravidel. // Současný stav…