Nové informace o přednáškách p. Kottase v Kladrubech a ve Slatiňanech

7. 9. 2010 Julianne Weiberg-Lessing Autor fotek: archiv autorky, Dominika Švehlová

Dne 20. srpna 2010 proběhla v NH Kladruby n. Labem první přednáška pana Arthura Kottase-Heldenberga, na kterou budou pro velký úspěch navazovat přednášky další. Chceme vás proto informovat o průběhu dalšího vzdělávání jezdců i koní s tímto známým učitelem klasického jezdectví.

Na začátek organizační upozornění

  • Změna termínu původně plánované přednášky ze dne 11.9.2010 v Kladrubech n.L. na nový termín 17.11.2010, a je to vlastně pokračování na téma "Práce na ruce a Jak jezditi mladého koně". Pokud byly zaslány již přihlášky na 11.9., automaticky se přesouvají na 17.11. Bližší program je na stránkách nhkladruby.cz.
  • Dne 18.11. bude zopakována přednáška ze srpna pro lidi, na které se nedostalo z kapacitních důvodů.
  • Dne 19.11. se mohou zájemci přihlásit na trénink s vlastním koněm - podmínky viz příloha, odkaz na stránky nhkladruby.cz.

Vážení čtenáři,

úvodní přednáška reitmeistera Arthura Kottase - Heldenberga na téma „Práce na lonži a výuka korektního sedu jezdce podle metodiky Spanische Hofreitschule Wien" je již minulostí, ale nebyla nakonec zcela vyčerpána kapacita sálu i improvizovaného hlediště v císařské jízdárně (i když bylo ještě na poslední chvíli dobíráno z přihlášených náhradníků). Stalo se to proto, že někteří přihlášení zájemci se nakonec rozhodli jinak a nepřijeli, ovšem bylo s nimi již počítáno a paní Bc. Slavíková pak od určitého čísla další zájemce odmítala, protože nemohla jinak - neměli bychom vás kam usadit. Proto od nynějška bude vaše účast potvrzena a bude s vámi počítáno až po zaplacení vaší účasti, aby se hlásili jen ti z vás, kteří pak také přijedou. Nestojí to "majlant", že ano.

Arthur Kottas-HeldenbergProtože se na mnoho z vás nedostalo a byli jsme o to již v průběhu první přednášky požádáni, toto téma pan reitmeister zopakuje, a to dne 18. listopadu tohoto roku v NH Kladruby - vše tak, jak to proběhlo nyní v srpnu. Včetně toho, že vás na závěr lekcí pozveme do obdélníku, tedy k nám, abyste si mohli zblízka prohlédnout výstroj koně apod., protože se to při první přednášce všem líbilo. Jen koně vezmu možná jiné, to aby byla nějaká změna. V srpnu jste na lonži viděli vraného hřebce Romke Eleja, který přijede znovu, protože není mnoho scestovalý a náramně mu tyto výlety svědčí, a „mé" bělouše Favory Roma na dvojité lonži a Sacramoso Corinzia při výuce korektního sedu na lonži, v sedle s „mojí" Kateřinou. Píši mojí v uvozovkách, protože je to má jediná elévka v kladrubském hřebčíně a coby učitelka jsem na ni velmi pyšná. Ale pro opakování vezmeme bělouše Generale Aluma na dvojitou longe, který sice ještě moc bílý není, ale o to víc má talentu. Kateřinu posadíme na hřebce Generalissimus Amata - uvidíte, že oba dva jsou stejně krásní a umí toho tolik, jako jejich dva týmoví kolegové. Ostatně, tyto čtyři jmenované hřebce bělouše uvidíte i při praktické práci na ruce s panem reitmeisterem Kottasem dne 17. listopadu při přednášce na toto téma, spolu s vraníky Siglavi P. Basilika a nejspíše Solo Elea.

Rovněž cena přednášek pana barona je a bude nadále stejná, i překladatelka bude vždy jedna a tatáž. Detaily, jak se na tuto lekci přihlásit, najdete jako obvykle na konci tohoto textu.

Protože někteří z vás, frekventantů první přednášky, projevilo zájem o lekci drezury od AKH s vlastním koněm, s radostí vyhověl a dne 19. listopadu v NH Slatiňany deset z vás bude mít to potěšení trénovat s jedním z deseti nejlepších žijících učitelů drezury světa. A teď, jak to bude vypadat.

Tento dressage meeting bude probíhat poněkud odlišně od ostatních přednášek, i přihlašovací detaily budou jiné. V NH Slatiňany proto, neb je tam na rozdíl od kladrubského hřebčína do určité míry flexibilnější kapacita stájí, tedy boxů pro vás hosty. Také je tam k dispozici hala 25x55 m, což je pro trénink sportovní drezury podstatně lepší. Přihlásit se vás může deset a tři rezervní jezdci, pro případ, že by některý z přihlášených z jakéhokoli důvodu nemohl dorazit. Pokud by se někomu z přihlášených toto stalo, musí o této skutečnosti telefonicky informovat pana ing. Dvořáka nejpozději 48 hodin předem, tedy 16. listopadu do 09:00, abychom mohli vyrozumět rezervistu. Nestane-li se tak, platba za účast propadne.

Cena za lekci v trvání 30 min, ke které musíte přijít už s opracovaným koněm - opracovávat budete ve stejné hale, je 2.875,- Kč včetně mého překladu do češtiny, 2.500,- Kč bez překladu pro ty z vás, kteří ovládají němčinu, francouzštinu, nebo angličtinu tak dobře, že se bez překladu obejdete. Informace o ceně za box, ubytování apod. telefonicky, nebo e-mailem v detailech k přihlášení.

Po uzávěrce přihlášek obdržíte ode mne osobně přesný časový rozvrh dne a budete vědět na minutu přesně, kdy jste na řadě. Užijeme si tedy společně prima den bez stresu. Právo první volby, nebo, chcete-li, přednost při přihlašování, bude dána těm z vás, kteří projevili zájem osobně při první přednášce pana reitmeistera - bylo to jeho přání a samozřejmě bude respektováno.

Ještě drobnost. Vy všichni, kteří byste si přáli se přijet jen dívat, budete vítáni a vstup na tribunu haly je za poplatek 100,- Kč, což se netýká doprovodu jezdkyň a jezdců. Bude potřeba rezervovat si místa na tribuně, a to opět e-mailem na adrese v přihlašovacích detailech, protože tribuna není nijak velká a může se na ní usadit pohodlně zhruba stovka diváků. A bude káva, minerálka, jídlo apod. k dispozici.

Ještě bych ráda něco řekla na závěr. Potřebujete vědět - a ti z vás, kterým měl pan reitmeister Kottas to potěšení poprvé v české zemi, na půdě kladrubského hřebčína přednášet, a já tu čest jeho přednášku překládat a zároveň ji zajistit mnou vedenými a trénovanými koňmi, spolu s vraníkem ing. Dvořáka, to již jistě víte dobře - že nic z toho by nebylo možné, pokud by pan ing. Jan Höck, ředitel, nevynaložil značné úsilí a i neprojevil v tomto ohledu značnou rozhodnost, jakou nakonec od člověka v jeho funkci očekáváme. Stejně tak jako zajistit spolupráci NH Kladruby s královskou školou vysokých jezdeckých umění v Jerez de la Frontera. To vše s jediným cílem: zlepšit hipologickou vzdělanost v české zemi obecně a v kladrubském hřebčíně především.

Ale ne automaticky, doposud tomu totiž tak v žádném případě nebylo. Dostat reitmeistera Kottase, nebo obecně personu jeho formátu kamkoliv není otázka peněz, ale jeho priorit a možností, daných jeho nabitým diářem - a úsilí hostitele. (Poté, co skončila přednáška v Kladrubech, odjel do Vídně na letiště a odletěl vyučovat do Helsinek a odtamtud za tři dny do Düsseldorfu - 19. listopadu večer po tréninku jede na vídeňské letiště na letadlo do Kanady).

Pravděpodobně nevíte, ale nejsem zaměstnána v NH Kladruby, pouze pro hřebčín pracuji v podobné pozici, jako nyní můj učitel Arthur Kottas - Heldenberg, a můj pohled je tedy spíše ten zvenčí. Dle mého mínění je potřeba za tyto možnosti panu řediteli poděkovat a měli bychom mu za to být všichni vděčni. A pokud jsem tomu mohla nějakým drobným způsobem napomoci, je mi ctí a potěšením.

Se srdečným pozdravem a přáním mnoha štěstí a radosti s koňmi

Vaše

Julianne Weinberg - Lessing

P.S. Jeden středověký francouzský hipolog napsal: „Nebylo nikdy v dějinách většího bezpráví na živém tvoru dopuštěno, než když byla vláda nad zvířaty svěřena lvům a ne koni, nejušlechtilejšímu ze zvířat, který po věky a v každém ohledu člověku věrně slouží".

Přihlašovací detaily na opakování přednášky „Práce na lonži a výuka sedu jezdce"

18. 11. 2010 NH Kladruby

Program přednášky: „Práce na lonži a výuka sedu jezdce"
- opakování lekce z 20. 8. 2010

Datum konání: 18. 11. 2010
Místo konání: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace Kladruby nad Labem, 533 14
Program:

  • 9:00 - 12:30 přednáška s videoprojekcemi, ev. dotazy
  • 12:30 - 13:30 oběd
  • 13:30 - 17:00 práce na ruce s koňmi hřebčína

Přihlášky vyřizuje: Bc. Marcela Slavíková
E-mail: chovkoni@nhkladruby.cz
Cena za účast: 1.200,-CZK (včetně oběda)
Číslo účtu pro platby: 43-5917470277/0100
Variabilní symbol: 2009

Přihlašovací detaily na drezurní lekci u reitmeistera Arthura Kottase - Heldenberga

19. 11. 2010 NH Slatiňany

Místo konání: Hřebčín Slatiňany
Časový rozvrh dne bude jezdcům zaslán e-mailem, začátek pro diváky 09:00.

Přihlášky vyřizuje: Ing. Karel Dvořák
E-mail: sekretariat.slatinany@nhkladruby.cz
Cena za účast: 2.500,-CZK bez překladu 2.875,- s překladem
Číslo účtu pro platby: 437051460287/0100
Variabilní symbol: 1911

Podobné články
Portugalsko: český tým s hřebcem lusitano

Vybrané členky České hiporehabilitační společnosti se letos zúčastnily dvou mezinárodních setkání projektu ERASMUS+, zavítaly do Litvy a Portugalska…

ČJF

Ve vzdělávací platformě ČJF naleznete další nové on-line školení, tentokrát soustředěné na welfare koní.