Hannoverský svaz podporuje alternativy: seminář Dr. Heuschmanna a P. Karla ve Verdenu

5. 1. 2010 Dominika Švehlová Autor fotek: Karen Diehn, Sibylle Wiemer

Známá verdenská Niedersachsenhalle hlásila vyprodáno: 21. listopadu 2009 zde navštívilo 3100 diváků společný seminář Dr. Gerda Heuschmanna a Philippe Karla. Pod heslem „Kůň – nejlepší rozhodčí!“ vysvětlovaly tyto dvě osobnosti základy korektního ježdění zohledňujícího koně. Rozdělil tento den jezdecký svět ještě více, nebo postavil základy nového mostu?

Dr. Gerd Heuschmann a Philippe Karl

Dr. Gerd Heuschmann a Philippe Karl na prvním společném semináři v Niedersachsenhalle ve Verdenu.

Dr. Gerhard Heuschmann, narozen v roce 1959 v Marktredwitzu, vyrůstal u prarodičů na statku a u koní. Svoji jezdeckou kariéru zahájil ve všestrannostním jezdeckém výcvikovém centru v Ansbachu a v německé jezdecké škole ve Warendorfu pak získal vzdělání jezdce z povolání. Poté studoval veterinární medicínu v Mnichově.

Po období asistenta na chirurgické klinice v Mnichově pracoval jako referent v oddělení chovu Německé jezdecké federace (FN), jako týmový veterinář vozatajského sportu v Německém olympijském výboru pro jezdectví (DOKR) a jako vedoucí veterinární kliniky Domäne Karthaus převzal v roce 1998 s kolegou Dr. Dirkem Remmlerem speciální veterinární kliniku pro koně ve Warendorfu. Od roku 1998 jsou oba dva mimo jiné odpovědní za výuku veterinárních odborníků pro koně.

Po dlouhá léta viděl a léčil koně poškozené nekorektním ježděním, což ho přimělo změnit své vlastní ježdění, a také veterinární přístup - „léčba" koně spočívala v první řadě v tom, že po majitelích žádal změnit jejich způsob ježdění. Na základě vlastních zkušeností ve veterinární praxi vznikla řada přednášek, následovaných knihami a DVD, které zahájily mezinárodní živou diskusi na téma „korektního" ježdění.

Philippe Karl je vystudovaný chovatel a aktivní všestranný jezdec. Třináct let působil jako jezdec a učitel ve francouzské elitní jezdecké škole v Saumuru, Cadre Noir. Poté se začal aktivně zabývat výukou jízdy na koni, vedl kurzy po celém světě (kromě Evropy i v USA a Austrálii) a založil Školu legerete, která má za cíl produkovat kvalitní učitele jezdectví praktující metody zohledňující koně a dodržující pravidla a postupy klasického ježdění. Je autorem celé ředy kvalitních knih a DVD, které se vyznačují velkou názorností, názorovou otevřeností, logikou a širokým rozhledem.

Kůň - nejlepší rozhodčí

Téma bylo zajímavé a přilákalo hodně příznivců jezdectví, kteří stáli před branami haly už v osm hodin (začínalo se v 10 hod.). Za pouhou půl hodinu se fronta natáhla až k parkovišti.

Isabella Sonntag a Dr. Enno Hempel

Diváky přivítala paní Isabella Sonntag z nakladatelství Wu-Wei a Dr. Enno Hempel z Hannoverského svazu.

Thomas Vogel - Pferdia.de

Celý seminář natáčel pro www.pferdia.de kameraman Thomas Vogel; bylo to 9 hodin filmování dvěma kamerami. Na jaře 2010 vyjde DVD, které lze objednat už nyní.

Sibylle Wiemer

Jako „děvče pro všechno" zde byla Sibylle Wiemer - dlouhodobá spolupracovnice Philippe Karla a licentovaná trenérka Školy Legerete, provádějící svoji trenérskou praxi v jezdeckém centru ve Fintel.

Seminář zahájil Dr. Gerd Heuschmann přednáškou o funkční biomechanice koně, kterou provázel ukázkami ze svého filmu „Stimmen der Pferde" a mnoha příklady z mezinárodních drezurních závodů, kde bylo zřejmé, jak jsou koně ztuhlí a „svázaní", jak je toto ježdění vzdálené klasickému výcviku.

přednáška G. Heuschmanna

Úvodní přednáška - 90 minut nabitých informacemi.

přednáška G. Heuschmanna ve Verdenu

Dr. Gerd Heuschmann před velkou kulisou.

přednáška G. Heuschmanna

Snímek 3D animace z filmu „Stimmen der Pferde". Toto zachycení zlomku sekundy na plátně ukazuje, jak se mění pozice koně provázená změnu hřbetu, zvláště v oblasti beder a zádě. Je zde vidět vyšší pozici hlavy s otevřeným týlem, která je běžná ve Škole légèreté a která je u mnoha jezdců zakázaná. U jezdců toto téma vyprovokovalo otázku, kde se nachází kolmice a kolik za nebo před kolmicí potřebuje dobře ježděný kůň.

přednáška G. Heuschmanna

Dr. Heuschmann přednášku ukončil skutečně silným výrokem: „My, jezdci a přátelé koní se musíme podívat přes okraj talíře a integrovat do sportovního i rekreačního ježdění také prvky alternativních jezdeckých stylů."

Následovala přednáška Philippe Karla „Jak dostanu koně na otěž?". V ní vysvětloval, jak podstatný význam má ve výcviku naučit koně rozumět působení rukou jezdce, které se přibližuje co nejvíce jejich přirozenosti.

přednáška P. Karla

Ruce totiž může jezdec použít ke spokojenosti koně nebo jako zbraň proti koni. Vyzdvihl přitom i význam sedu a Baucherův popis působení pomůcek jezdce: „ruka bez nohou, nohy bez ruky".

P. Karl a I. Flegel

Philippe Karl a jeho tlumočnice Ilka Flegel během přednášky.

přednáška P. Karla

Prezentace v PowerPointu byla provázená Karlovými kresbami.

Po obědní pauze přišla prezentace Hannoverského svazu, který se ve spolupráci s Peterem Kreinbergem a iniciativou Freizeitpferde Auktion (uskutečnila se v květnu) výrazně otevírá také alternativám na jezdecké scéně.

V praktickém vystoupení ukázal trenér westernových a rekreačních koní Peter Kreinberg, jak koně optimálně připravit na rekreační nebo závodní využití pomoci jeho systému „The Gentle Touch®". Představil 4letého hannoverského valacha Sigmunda.

Peter Kreinberg

Sigi je synem plnokrevného Sunlight xx z klisny hannoverského chovu Branken Hof. Jeho chovateli jsou Heinrich Clüver a Inge Vogel. Zde byl vychován, stal se z něho klidný kůň, snadný na zacházení. Od počátku byl ježděn podle filozofie Školy légèreté, v létě k tomu přibyl výcvik ze země podle metody Gentle Touch Petera Kreinberga. (Pozn. red.: u nás ho známe jako autora dvou dílů Westernového ježdění, vydaného nakl. Brázda.)

Peter Kreinberg a Sigmund

Jak bylo vidět, Sigi je klidný, rozvážný a zvědavý mladý kůň.

Následovalo praktické představení jezdkyň a jezdců Školy „légèreté" Philippe Karla, které komentoval Dr. Gerd Heuschmann. Tématem tohoto vystoupení byla „Řeč pomůcek", čili jak koni prostřednictvím cviků na odžvýknutí a ohýbání ze země a následně i pod sedlem vysvětlit význam jezdcových pomůcek.

Podle Philippe Karl je třeba věnovat čas a trpělivost mobilizaci huby koně, jezdec má být schopen dostat hlavu a krk koně do všech pozic a pak ho natáhnout. Přiuždění, vyklenutí týlu přijde až potom. To je vše pro mnoho jezdců neobvyklé a vypadá to cize.

Wibke Kühl a Moses

Nejdříve člověk stojí před koněm a tak aktivuje jeho hubu. Minimálním tlakem, ale důsledně působí na koutky huby, nikoli na jazyk a dásně. Na fotografii je Wibke Kühl s Mosesem, které někteří znají již ze setkání Philippe Karla s panem Hessem (viz DVD Klassisch contra Classique).

odžvýknutí a ohnutí

Kůň se nechá odžvýknout a má držet hlavu v dané - vyšší - pozici. Z ní se pak ohýbá na obě strany. Přitom se nemá kůň přiuzdit ani opírat o udidlo.

Melanie Kleemann

Melanie Kleemann se svým quarterem v ohnutí.

Walter Freitag

Walter Freitag a ohýbání v kroku.

Kristina Janssen

Kristina Janssen na svém fríském hřebci - s dlouhým krkem a v ohnutí na malém kruhu. Časté změny směru při těchto cvicích jsou velmi důležité.

Následovalo představení dvou úspěšných drezurních jezdkyní na úrovni T, které chtěly zjemnit, změnit a dále zlepšovat své ježdění a během jednoho roku jezdeckého kurzu Philippe Karla přešly z „běžného sportovního" ježdění na ježdění ala „légèreté".

Katja Lauer

Katja Lauer se svým koněm v natažení - kůň byl i přes všechny své zkušenosti ze závodů velmi neklidný a rozrušený. Aspen je 10letý rýnský valach po Aquilino, z matky po Donnerschlag. Katja Lauer ho v 5 letech koupila jako skokového koně od obchodníka. Sportovní úspěchy: 35 umístění na stupni T, z toho 6 vítězství. Na posledních závodech - před 6 týdny - GP: 7. místo.

Dalším bodem bylo představení tzv. hostující dvojice. Philippe Karl zde měl za úkol analyzovat představení 7letého valacha Conquesta v sedle s 18letou Tabeou Rauhut, zjistit případné problémy, navrhnout jejich řešení a demonstrovat ho sám v sedle a následně i krátce s jezdkyní v sedle. U této dvojice šlo o malé změny, nikoli o rozsáhlé korektury.

Tabea Rauhut

Conquest, hannoverský kůň s vynikajícími kvalitami, je po Connary z klisny Warkant-Gourmet.

Tabea Rauhut, Conquest a Philippe Karl

Philippe Karl

Philippe Karl demonstruje překračování na ruce, které slouží k mobilizaci zadních nohou. Nemá to nic společného s dovnitř plecí, jde o to, že kůň má pro gymnastické účely plynule a prostorně kráčet zadníma nohama, nedošlapovat jimi jako při dovnitř pleci pod těžiště. Dr. Gerd Heuschmann s důrazem vysvětloval, že tento cvik, působící zezadu dopředu, má pozitivní vliv na osu krku a hlavy a také uvolňuje hubu.

Philippe Karl

Philippe Karl věnoval hodně času tomu, aby publiku vysvětlil, co cítí a jak kterými pomůckami chce čeho dosáhnout.

Philippe Karl

Conquest po chvíli se jeho klusové kroky prodloužily, nos zůstal před kolmicí. Philippe Karl oznámil, že valach má problémy s rovnováhou.

Philippe Karl

Má více váhy na pravé pleci a snadno začne utíkat, když se má natáhnout. Na této fotce je vidět, jak Philippe Karl přesunutím váhy a působením otěží do strany chce valachovi pomoct, aby lépe kontroloval svoji rovnováhu. Jezdil ho také s delším krkem, ale jen s opatrným natažením. V tuto chvíli je důležitější zachování rovnováhy koně.

Philippe Karl

Horní linie se změnila, nos zůstává vepředu. Zde je vidět výrazná fáze vznosu - valach se více uvolnil.

Tabea Rauhut

Tabea znovu v sedle, aby si vyzkoušela nové pocity. Valach kluše pilně a pruží. Jezdkyni se nyní zdálo, že jezdí s extrémně zvednutou rukou a následkem toho má ztuhlá ramena i ruce. Tato změna byla pro ni velká a velmi neobvyklá. A jako u všech návyků - trvá to dlouho, než se ho zbaví.

Celá ukázka se však jezdkyni líbila, prostřednictvím SMS sdělila, že následující den byl Conquest velmi příjemný na ježdění a celkově velmi uvolněný. Také letmé přeskoky, jeho hlavní problém, prováděl beze stresu. Prohlásila, že bude i v budoucnu více dbát na to, aby týl koně byl SKUTEČNĚ nejvyšším bodem a kůň se natahoval dopředu. Ráda bude zase někdy „k dispozici jako hostující jezdec".

Na konci semináře se konalo komentované představení osmi jezdkyň a jezdců Školy „légèreté" Philippe Karla. Byl to důkaz toho, že i zcela různorodí, dokonce i jen průměrně nadaní koně se mohou naučit cviky vysoké školy - stranové pohyby ve všech chodech, letmé přeskoky, španělský krok, piafu a pasáž -, pokud v jejich výcviku stojí na prvním místě uvolněnost, rovnováha a respekt vůči koni.

emblém školy legerete

S emblémem Školy légèreté se představili koně nejrůznějších plemen - kříženec pony, quarter horse, arab, lusitán, fríský či teplokrevní koně. Někteří z nich přitom žijí v otevřených stájích, do haly přišli se severoněmeckou zimní srstí, přesto všichni předváděli různé cviky až po piafu. Je vidět, že pro drezurní ježdění není automaticky nutný „stájový" vzhled koně.

studenti školy legerete

Do haly všichni vjeli bez předchozí přípravy - Philippe Karl chtěl publiku ukázat i opracování koní.

Christiane Horstmann

Christiane Horstmann na svém lusitánském hřebci.

Wibke Kühl

Wibke Kühl na svém valachovi Mosesovi, kříženci holštýna a haflinga.

Christiane Horstmann

Christiane Horstmann je zde ve výrazném ohnutí.

Susanne Lohas

Susanne Lohas na své arabské klisně.

Walter Freitag

Walter Freitag na svém hannoverském valachovi.

Kristina Janssen

Kristina Janssen se svým fríským hřebcem v natažení.

Annika Schnittke

Annika Schnittke na lusitánském hřebci v piafě.

Nancy Heiber

Nancy Heiber piafuje na holštýnském valachovi.

konec

Za potlesku všichni opouštějí halu. Celý seminář trval téměř půl dne - končil v 19:30.

Velké díky patří všem zúčastněným, zvláště Hannoverskému svazu, nakladatelství Wu Wei, paní Sibylle Wiemer, jejím četným pomocníkům a samozřejmě spoluúčinkujícím jezdkyním a jezdcům:

  • Walter Freitag s hannoverským valachem Benni (12)
  • Nancy Heiber s holštýnským valachem Cascadeur (14)
  • Christiane Horstmann s lusitánským hřebcem Uriel (9)
  • Kristina Janssen s fríským hřebcem Wiebe (10)
  • Melanie Kleemann s quarter horse valachem Leroy Dear Heart (10)
  • Wibke Kühl s křížencem hafling-holštýn Moses (16)
  • Katja Lauer s rýnským valachem Aspen (10)
  • Susanne Lohas s klisnou shagya Dara (12)
  • Annika Schnittke s PRE valachem Saltiro (13)
  • Fredeke Trute s hannoverským valachem Competent (9)

i hostující jezdkyni Tabea Rauhut s jejím hannoverským valachem Conquest (7).

Článek zpracován podle reportáže Reiten mit Philippe Karl: ReitenMitPhilippeKarl.de, s povolením jeho autorky Sibylle Wiemer.

Autorkou kvalitnějších fotografií je Karen Diehn, méně kvalitních pak Sibylle Wiemer :-)

Dále byly použité informace ze stránky Philippe-Karl.com.

Webové stránky významných osobností a organizací, účastnících a podílejících se na semináři:

Stránka Dr. Gerda Heuschmanna, veterináře, který řadu let působil přímo v srdci německého drezurního jezdcetví - ve Warendorfu - a který se odmítl podílet na tamních výcvikových praktikách. Nyní je to přední "bojovník" za lepší jezdectví a za zastavení moderního trendu sportovního drezurního ježdění.

Stránka Philippe Karla, bývalého člena Cadre noir v Saumuru, drezurního i skokového jezdce a především učitele jezdectví ve stylu "légèreté", provozovatele stejnojmenné školy a především neúnavného bojovníka za korektní a koně respektující ježdění.

Nakladatelství Wu Wei - Knížky pro zdravé tělo a zdravého ducha, jehož představitelka Isabella Sonntag seminářem provázela. V tomto nakladatelství vyšla celá řada zajímavých výcvikových knih, které stojí za přečtení.

Stránky Hannoveraner Verbad, který seminář pořádal a poskytl i "svoji" Niedersachsenhalle.

Informační portál jezdeckého střediska ve Firtelu, Reiten in Firtel, kde mimo jiné probíhá výuka légèreté podle Philippe Karla pod vedením Sibylly Wiemer, licentované trenérky Školy légèreté.

Několik knih a DVD související se seminářem a jeho tématikou:

DVD ze semináře „Das Pferd - der beste Richter!", které vyjde na jaře 2010 v němčině a angličtině, lze objednat na stránkách Pferdia TV.

DVD Klassisch contra Classique, německy například na Amazon.de. "Souboj" zástupce FEI a německé sportovní drezury Chropha Hesse a jeho odpůrce Philippe Karla.

DVD Stimmen der Pferde Dr. Gerda Heuschmanna, například na Amazon.de, seznamuje diváky prostřednictvím 3D animací s anatomií a biomechanikou koně a vysvětluje v něm škodlivost rollkuru a podobných výcvikových metod.

Kniha Finger in der Wunde Dr. Gerda Heuschmanna, například na Amazon.de, popisuje zápory rollkuru a vysvětluje, jak stojí v rozporu se skutečnou biomechnikou koně.

Kniha Omyly moderní drezury Philippe Karla, v češtině na stránkách nakl. Brázda. Autor v ní vysvětluje svoji metodu a rozebírá nesprávnost některých zásad moderních drezurních metod.

Další publikace Philippe Karla: knihy, DVD.

Podobné články
Portugalsko: český tým s hřebcem lusitano

Vybrané členky České hiporehabilitační společnosti se letos zúčastnily dvou mezinárodních setkání projektu ERASMUS+, zavítaly do Litvy a Portugalska…

ČJF

Ve vzdělávací platformě ČJF naleznete další nové on-line školení, tentokrát soustředěné na welfare koní.