Spuštěn unikátní vzdělávací portál

5. 1. 2011 Marek Tousek

Svaz soukromých chovatelů koní, o.s. (SSCHK) spustil v rámci vzdělávacího projektu Školící Centrum své nové vzdělávací internetové stránky, zpřístupňující informace a ucelené eKurzy v oblasti chovu a užití koní pro širokou laickou veřejnost, amatérskou a sportovní i odbornou.

Cílem spuštěného vzdělávacího portálu http://vzdelavani.chov-koni.cz je poskytnout přístup k odborným informacím a tím přispět k postupnému zvyšování kvalifikace a zlepšování praktických dovedností jednotlivých studujících.

Přidaná hodnota obsahu spočívá zejména v uceleném zpracování dané problematiky a bez povšimnutí nesmí zůstat ani forma, zejména pak bohatý obsah v elektronické podobě s množstvím ukázkových videí a fotografií, které jsou výborným doplňkem edice tištěných skript a případných prezenčních workshopů.

Kurzy a veškeré ucelené informace jsou tříděny do tematických okruhů, jako je např. výživa a krmení, veterinární péče či trénink a výcvik koní. Další prémiové kurzy nabízejí komplexní souhrn všech znalostí a dovedností, které jsou potřebné pro majitele koní, chovatele koní, jezdce, trenéry koní i instruktory jezdectví, ošetřovatele a milovníky koní vůbec.

Nové webové stránky jsou svým charakterem elektronickým obchodem, prostřednictvím kterého je možné objednat odborná skripta, zakoupit přístup k elektronické verzi kurzů nebo se přihlásit na některý z plánovaných seminářů.

Pro zimní sezónu jsou již připraveny tematické jednodenní semináře pod vedením zkušených odborníků na podkovářství, výživu a krmení koní, etologii a veterinární péči.

Vedle toho je registrovaným uživatelům k dispozici poradna, v rámci které mohou dotyčným lektorům a odborníkům pokládat dotazy.

http://vzdelavani.chov-koni.cz


Pro prvních 100 uživatelů je zde naše poděkování formou cenového zvýhodnění:

Sleva 20% z nákupu v e-shopu pro prvních 100 nakupujících.

 

Věříme, že vzdělávací portál nalezne kladnou odezvu u všech, kteří mají zájem své znalosti a dovednosti posunout na vyšší úroveň a přispět tak k rozvoji chovu koní u nás.

plakátSvaz soukromých chovatelů koní je občanským sdružením, jehož cílem je hájit oprávněné zájmy a práva chovatelů koní a dalších subjektů a

organizací, které se podílí na aktivitách souvisejících s využíváním koní. Jedním z pilířů svých činností je zajišťování služeb v oblasti odborného vzdělávání jako předpoklad pro dlouhodobý rozvoj sektoru chovu koní. Za tímto účelem organizuje přednášky, školení a kurzy, podílí se na realizaci informačních, mediálních i souvisejících marketingových projektů

Školící centrum Svazu Soukromých Chovatelů Koní vzniklo v roce 2008 na základě realizace vzdělávacího projektu Chov koní a testace za přispění Evropského sociálního fondu a Královehradeckého kraje. Na projektu se podílela řada odborníků v oblasti chovu a užití koní v ČR. Odborným garantem programu je pan Prof. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc., Dipl. ECEIM z veterinární kliniky v Brně.

Podobné články
Portugalsko: český tým s hřebcem lusitano

Vybrané členky České hiporehabilitační společnosti se letos zúčastnily dvou mezinárodních setkání projektu ERASMUS+, zavítaly do Litvy a Portugalska…

ČJF

Ve vzdělávací platformě ČJF naleznete další nové on-line školení, tentokrát soustředěné na welfare koní.