BHS instruktorka Alison Robbins vyučuje v Česku

12. 8. 2010 marketa hanzalova Autor fotek: archiv autorky

Srdečně zveme všechny zájemce na soustředění s anglickou trenérkou Alison Robins. Individuální i skupinové lekce, zaměřené na korektní vybalancovaný sed a přesné působení pomůcek, jsou určeny naprosto všem, na dosažené výkonnosti nebo disciplíně nezáleží. Cílem soustředění je zlepšit komunikaci mezi jezdcem a koněm…

3. - 5. 9. 2010

Krymlov u Kostelce nad Černými Lesy

Diváci jsou samozřejmě vítáni. Překlad z a do angličtiny zajištěn.

.

REZERVACE ÚČASTI DO 16. 8. 2010.

PROSÍM POTVRĎTE ÚČAST ZAPLACENÍM CELÉ ČÁSTKY NEJPOZDĚJI DO 19. 8. 2010

Kontakty:
Markéta Hanzalová - 777 168 640, barkabas@volny.cz
Eva Hlaváčková - 774 877 450, boza2@seznam.cz

Alison Robbins

Po dětství stráveném v Pony Klubu a absolvování obchodních kuzů a kurzů pro sekretářky složila Alison Robbins BHSAI zkoušky (British Horse Society Assistant Instructor - Assistent trenéra, musí mít odučeno 500 hodin) v Porlock Vale Equestrian Centre (Exmoor, jihozápad Anglie). Zde potkala a později pracovala pro rodinu, oddanou parkurovému skákání a drezuře. Byla součástí týmu, který začal pracovat koně Pitz Palu. Ten později získal s jezdem A. Oliverem zlato v poháru národů v roce 1969 v Barceloně a 1972 v Londýně.

Vedoucí trenérka Porlock Vale Equestrian Centre pozvala Alison, aby ji doprovodila do USA, kde se staly zakládajícími členkami prvního US Combined Training Centre v Potomacu, stát Marylend. (V té době jedno z největších jezdeckých centrer v USA, dodnes velmi vážené, kde se provozují všechny disciplíny a pořádají závody a soustředění na mezinárodní úrovni). Implementovali v Americe systém zkoušek BHS (British Horse Society), založili pobočku BHS. Alison zde také složila svou instruktorskou zkoušku (BHSI - akreditovaný instruktor BHS). Měla zde skvělé možnosti k rozvoji - jezdit, trénovat a závodit s velkým množstvím koní různých typů ve všech třech disciplínách (parkur, drezura, všestrannost) pod vedením zkušených trenérů. Byla také vysílána posuzovat a trénovat mnoho dvojic po celých státech. Mnoho díků dluží Betty Howett, Collette Stevens a Lockie Richardsovi (jezdci a trenéři na mezinárodní úrovni).

Korektní základy mají pro Alison Robbins největší prioritu při výcviku koní.

Nejdůležitější zkušeností ve státech byla přítomnost Španělské jezdecké školy z Vídně. Potomac bylo sídlo Školy během jejich turné po USA pod vedením Aloise Podhajskeho. Alison měla možnost sledovat jejich trénink velmi detailně i díky tomu, že se během jejich pobytu v Potomacu spřátelili. Tato zkušenost změnila její ambice a hodnoty v přístupu ke koním a dodnes je to její vzor při tréninku koní i jezdců. Korektní základy, tak jasně dané pricipy tréninku Španělské jezdecké školy ve Vídni, mají pro Alison Robbins největší prioritu při výcviku koní pro všechny jezdecké discipliny i trénink jezdců. V tomto směru vzdělání pokračovala účastí na kurzech a při návštěvách Vídně. Stala se doživotní členkou Training the Teachers of Tomorrow Trust (TTT - nadace pro školení a trénink budoucích trenérů - pořádají velké množství klinik, zaměřených na korektní jezdectví a trénink koní, www.ttttrust.com). V této nadaci učí a jezdí mimo jiné např. Arthur Kottas (bývalý Chief rider Španělské jezdecké školy ve Vídni), Charles de Kunffy, Gerd Heuschmann.

V Potomacu patřil mezi její žáky John Warner, v té době zástupce ministra námořnictva, později guvernér státu Virginia. Alison se stala jeho zaměstnancem a po přemístění do Virginie si mohla rozšířit svoje dovednosti trénováním jeho dětí a prací s jeho koňmi (od obsednutí až po lovy, výstavy a soutěže).

BHSKvůli potřebě vybudování BHS instituce se Alison přestěhovala do Michiganu, kde narůstal zájem o jezdectví. Zde se setkala s Robertem Hallem (po čtyři sezóny britský národní drezurní trenér, osobní trenér prince Charlese, byl žákem Španělské jezdecké školy), který v Michiganu často trénoval. Jezdecká škola od něj nakoupila koně, se kterými pak členové úspěšně soutěžili v různých disciplinách. Alison přivedla koně Ruzbeth na úroveň Prix St. Georges, poté byl bohužel prodán. Její studenti úspěšně závodili na obdélnících i přes překážky. V jezdeckém centru v Michiganu také byla v pořadatelském týmu velkých mezinárodních závodů.

Díky svým zkušenostem byla Alison Robbins pozvána jako pomoc k založení podobné, ale menší organizace v Severní Karolině. O rok později dostala nabídku k založení své vlastní farmy a jezdecké školy. Tuto nabídku přijala. Jako vedlejší zaměstnání začala pracovat pro velkou nadnárodní pojišťovací společnost. Pozdějí jí nabídli práci ve stejné společnosti v Londýně. Tato nabídka byla tak výhodná, že se nedala odmítnout, takže se vrátila zpět do Británie. Její nadřízený se dozvěděl o její jezdecké minulosti a požádal ji o návrh a dozor na stavbě jeho stájí a jezdecké haly. Následně byla vyslána do Evropy s úkolem koupit drezurního koně ve vyšším stupni tréninku. Tohoto koně pak jezdila i trénovala, a to i v období, kdy se vdala a kvůli rodinným povinostem se musela vrátit domů, do Herefordshire. Učit a jezdit nepřestala, u domu postavili stáje, výběhy a jízdárnu. V tuto dobu byla poprvé postavena před úkol rehabilitovat koně, který měl pohybové problémy, což Alison otevřelo nové možnosti.

V rodinné stáji trénovala jak své děti, tak další studenty, kteří sbírají úspěchy ve všech jezdeckých disciplinách a soutěžích, jako např. National Talent Spotting (vyhledávání jezdeckých talentů), Young Rider Training (talentovaní mladí jezdci). Zároveň pokračuje s trénováním v USA. Vede vlastní malou jezdeckou školu, registrovanou u BHS, kam mohou přijet studenti se svými koňmi nebo mohou využít školních koní, které Alison vlastní. Učí podle klasických principů, které uspokojí každý druh jezdce. Zvláštní důraz je dán na výuku nezávislého vybalancovaného sedu, bez kterého nemůžeme poskytnout koni jasné, přesné pomůcky a dosáhnout rovnováhy a porozumění.

Při rehabilitaci koní spolupracuje s veterináři na zjištění a odstranění nejasných důvodů kulhání a dalších zdravotních problémů. Tato práce společně s výukou jezdců Alison velmi naplňuje. Vyjádřila naději, že v současnosti, kdy je v nabídce nepočítaně "tréninkových metod", vidí svůj osobní přínos v obhajobě koně jako osobnosti a zprostředkování způsobu výcviku koně a jezdce, který přetrval staletí a je dodnes platný. Jeho výsledkem je klidný, sebevědomý, spokojený a především zdravý kůň. Tato metoda není v žadném směru silová, vylučuje negativní konfrontaci s koňským partnerem. Práce s koněm je ucelena v logických návaznostech, den za dnem, s respektem k jeho povaze a tělesným možnostem, které využívá jako vodítko k jeho pokroku. Jinými slovy - nepřekonaný a nepřekonetelný systém výcviku Španělské jezdecké školy ve Vídni.

Podobné články

VFU Brno připravila kurz pro zájemce o označování zvířat, přinášíme podrobnosti.

Srdečně vás zveme na kurz se španělským jezdcem a trenérem Javier Simonem, který se koná ve dnech 27.1. - 29.1. 2023 v areálu Qranch Bezděkov -…