Tým České hiporehabilitační společnosti na cestách s ERASMEM

Portugalsko: český tým s hřebcem lusitano
Portugalsko: český tým s hřebcem lusitano

Vybrané členky České hiporehabilitační společnosti se letos zúčastnily dvou mezinárodních setkání projektu ERASMUS+, zavítaly do Litvy a Portugalska a o své zážitky se podělí v dnešním článku.

Česká hiporehabilitační společnost, z. s., (www.chs-cr.com) koordinuje již druhý projekt ERASMUS+. Aktuální projekt je zaměřený na vytvoření „Evropského standardu pro přípravu/zařazení koní pro hipoterapii/hiporehabilitaci, a modelu specializační zkoušky pro koně zařazené do hiporehabilitace – Evaluační test koně“ (2020-1-CZ01-KA204-078277). Projekt byl zahájen v září 2020 pro celkem 24 účastníků z 6 zemí: Česká republika, Turecko, Finsko, Portugalsko, Španělsko a Litva. V rámci projektu je naplánováno 7 mezinárodních setkání, zde si povíme o dvou zajímavých setkáních z letošního podzimu.

Litva-ERASMUS-plus-ucastnici-ze-6-zemi.jpg

Ve dnech 6. – 9. září 2022 se konalo naše již čtvrté setkání v Litvě. V průběhu tří pracovních dnů účastníci absolvovali velmi intenzivní program. Část proběhla v prostorách turistického centra na panství Kurtuvėnai. Zde v rámci workshopů jednotlivé pracovní skupiny pokračovaly v tvorbě podkladů ke standardu. Definovaly se společné prvky pro výběr, přípravu a práci s koňmi a také požadavky na trenéry, ošetřovatele koní, a to s ohledem na odlišné potřeby pro jednotlivé obory hiporehabilitace. Tým z každé země měl připravenou stručnou prezentaci o tom, jak připravují koně pro hiporehabilitační aktivity.

 Litva-Ukazka-prace-s-konem.jpg

V rámci exkurze v zoologické laboratoři Univerzity Šiauliai, věnující se výživě a šlechtění zvířat, měli účastníci možnost se seznámit s programem genové banky a poznat národní plemeno koní Žemaitukas. Poté jsme navštívili jezdecké centrum, kde dvě členky litevského týmu provozují hiporehabilitaci. Byly zde připraveny ukázky přípravy hiporehabilitačního koně, možnosti práce s klientem a také ukázka zdvihového zařízení pro usazení imobilního klienta na koně.

 Litva-kun-Zemaitukas.jpg

Dále litevský tým představil výsledky studie vlivu hipoterapie na nervový systém koní, prostřednictvím měření hladiny kortizolu před a po terapeutické jednotce. Výsledky jsou pozitivní, výzkum půjde více do hloubky. Tyto studie jsou velmi aktuální a potřebné vzhledem ke zvyšujícímu se světovému trendu – sledování welfare koní při jakýchkoliv aktivitách.

 Litva-Nakladani-klienta.jpg

Další setkání, celkem páté, proběhlo ve dnech 11. – 14. října 2022 v Portugalsku, ve městě Santarém. Program byl velmi nabitý, a to nejen informacemi, diskuzemi v rámci workshopů jednotlivých oborů hiporehabilitace, ale také ukázkami, které připravil tým z Portugalska. Jednotlivé skupiny pracovaly na vytvoření klíčových bodů pro přípravu koní pro hiporehabilitaci, a také na otázkách, jak je hodnotit. Probíhaly dlouhé diskuze ve snaze připravit maximum podkladů pro tvorbu standardů. Každá země prezentovala video demonstrující interakce klientů s koňmi v rámci hiporehabilitačních lekcí.

 Portugalsko-luisato-Porugalska-skola-Lisabon-3.jpg

Zcela dechberoucí zážitek byla prezentace paradrezury na mezinárodní úrovni v podání Any Mota e Veiga a Pedro Félixe a jeho lusitana, který předvedl i prvky vyšší drezury. Velkou zásluhu na bezchybné prezentaci má jeho trenér Francisco Cancela de Abreu, který patří k nejlepším drezurním trenérům v Portugalsku.

Velmi nás zaujala přednáška o nativním portugalském plemeni Sorraia. Ve stáji Střední zemědělské školy v portugalském Santarému jsou chováni pouze hřebci. Tato nádherná zvířata nás absolutně uchvátila. V současnosti jich je pouze 350 jedinců na světě, celkem 18 chovatelů (Portugalsko a Německo). Studenti střední školy předvedli čtverylku a skokovou práci.

 Portugalsko-prednaska-kun-Sorraia.jpg

Ve stájích pracují s těmito hřebci také v rámci hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi. Velmi zajímavá byla ukázka Special Olympics – trail a drezurní úloha, kterou předvedli tři soutěžící, pravidelně účastnící se soutěží na mezinárodní úrovni. V ČR a mnoha dalších zemích se s hřebci v hiporehabilitaci nesmí pracovat z důvodu bezpečnosti. V Portugalsku je práce s hřebci vnímána jinak.

Portugalsko-luisato-Porugalska-skola-Lisabon.jpg

Projekt Erasmus+ není zaměřený jen na cílený pracovní výsledek. Jeho součástí je i poznávání jednotlivých kultur, zemí, zlepšování jazykových dovedností a vytváření nových přátelství mezi účastníky setkání. Velmi důležitá je také výměna názorů a diskuze o rozdílném pohledu na dané téma, která vychází z odlišností zemí a jejich kultury. Portugalskému a litevskému týmu se poslání poznat kulturu a tradice dané země zcela podařilo naplnit.

V Litvě jsme si užili doprovodný program v podobě seznámení se s místní kulturou a historií. Měli jsme možnost ochutnat typickou kuchyni, poslechnout si tradiční hudbu a zatančit si.

1668436184_rotated_Litva-Tradiční jídlo.jpg

V Portugalsku jsme bydleli v krásném areálu v portugalském stylu, ochutnali jsme typickou kuchyni, poslechli si tradiční hudbu Fado. Nemohli jsme vynechat veřejný trénink Portugalské jezdecké školy s koňmi lusitano a také návštěvu Quinta de Lagoalva – panství zabývající se tradiční zemědělskou výrobou a také chovem plemene lusitano.

Pro náš tým jsou tato setkání vždy velkým přínosem a i výzvou – komunikace v angličtině, prezentace našich myšlenek a postupů, schopnost si je obhájit, ochota dívat se na různá témata očima našich zahraničních kolegů a akceptovat jiné, diametrálně odlišné názory a zkušenosti vycházející z našich rozdílných kultur, historie a zvyků. Čím častěji se vidíme, tím lépe spolu vycházíme, jsme tolerantnější a ochotnější naslouchat rozdílným pohledům. Uzavíráme krásná přátelství, která mají šanci pokračovat i po skončení tohoto projektu.

Účastnice projektu Jana Krejčová, Markéta Píšová a Věra Lantelme-Faisan

Podobné články

Každý majitel hiporehabilitačního koně si jednoho dne musí položit otázku: Co dělat, když můj kůň zestárne, onemocní nebo ho už práce nebaví? Tato…

Genová léčba je poměrně nová záležitost a v kombinaci s fyzioterapií a hipoterapií se zatím v celosvětovém měřítku neposuzovala

Je to již 3 roky, kdy byla poprvé v České republice podána genová léčby Zolgensma dětem se Spinální muskulární atrofií (SMA). Celkem 18 dětí ve věku…