Koniny - aneb co by se mělo (v hiporehabilitačních) učebnicích opravit II.

11. 1. 2010 Vanda Casková

Jak se mění pohled na hipoterapii? Při studiu odborných materiálů jsem si uvědomila, jak stále opisovaná konina se může stát „pravdou“. Jak to začalo? Prostým sdělením - kůň pro hipoterapii musí být absolutně zdravý. Co je to zdravý kůň? Co je to zdraví?

Zdraví je termín, který odkazuje na kombinaci nepřítomnosti nemoci, schopnost zvládnout každodenní aktivity, tělesné zdraví a vysokou kvalitu života (dle WHO - Světové zdravotnické organizace). V každém organismu může být zdraví řečeno jako „stav rovnováhy". U zvířat se častěji setkáme se slovem wellness jako s termínem někdy používaným k popisu stavu „být zdravý". Definice WHO není bez kritiky, protože někteří argumentují, že zdraví nemůže být definováno vůbec jako stav, ale musí být viděno jako proces nepřetržitého přizpůsobování měnícím se požadavkům života a měnícímu se významu, který dáváme životu, stavy zdraví a nemoci nejsou ostře ohraničeny; různí jedinci mají toto kolísání různé, mají odlišnou účinnost regulačních mechanismů.

hiporehabilitaceSporným se tedy z tohoto pohledu může zdát požadavek, aby kůň byl zdravý, je to vůbec možné? Přiznejme si to - někdy velmi nereálné. V rámci jednotlivých složek hiporehabilitace se na koně díváme nyní již trochu jinak, praxe ukazuje, že požadavky na koně se liší podle využití koně - pro oblast hipoterapie, pro aktivity s využitím koní, v rámci terapie prostřednictvím koní v psychologii a pro sport handicapovaných. Ukazuje se, že každý obor činností s koněm má svá vyhraněná specifika a při práci s koněm je třeba na ně brát zřetel. Např. základním požadavkem na koně zařazeného do hipoterapie je vynikající mechaniku pohybu koně v kroku, proto se na mechaniku koně klade při výběru a přípravě koně mimořádná pozornost a speciální příprava koně je zaměřena na absolutní poslušnost koně s minimálními reakcemi na podněty z okolí. Naproti tomu kůň zařazený do oblasti aktivit s využitím koní nebo v rámci terapie prostřednictvím koní v psychologii nemusí být po stránce mechaniky pohybu bezchybný, ale jeho výcvik a příprava by měla být vedena s větším důrazem na charakter a temperament s odpovídající reakcí na podnět, významnou roli hraje i dominance koně, submisivita apod. Jak do toho zapadá zdravý/nemocný kůň?

hiporehabilitaceDomluvme se, že vždy by měl být z terapie vyloučen kůň s chronickými bolestmi pohybového aparátu nebo po dobu léčení akutního problému by měl být vyřazen. Ale co s výbornými koňmi, kteří jsou léčeni např. pro chronické onemocnění - jako je třeba dušnost. Co je to dušný kůň? Jaké jsou formy dušnosti? Jaké je pracovní využití dušných koní? Posouzení stavu je záležitostí veterinářů, my se potýkáme v praxi s možností využít takové koně v terapii. Terapie se provádí v kroku nebo ze země, ale... Zařazení takového koně závisí na rozhodnutí veterinárního lékaře, který může doporučit zařazení koně do terapie, vždy však s ohledem na jeho aktuální stav. Pokud vidíte, že to vašeho dušného koně stále baví, že nabízí to, co právě potřebujete - jistotu, ochotu, trpělivost, pak popřemýšlejte trochu o přípravě a rozložte mu činnosti v rámci pracovního dne, týdne s přihlédnutím na aktuální stav. Váš miláček vám to vrátí. Proto se přimlouvám ke změně v definici, kůň nemusí být absolutně zdravý, ale spokojený.

Podobné články
Český rozhlas

Tentokrát hovoříme v naší radioporadně o terapii, při které se setkává kůň a člověk s nějakým zdravotním handicapem nebo specifickou potřebou. Komu…

Portugalsko: český tým s hřebcem lusitano

Vybrané členky České hiporehabilitační společnosti se letos zúčastnily dvou mezinárodních setkání projektu ERASMUS+, zavítaly do Litvy a Portugalska…