Hiporehabilitace v Čechách žije!

21. 5. 2009 Věra Lantelme Autor fotek: archiv autorky

Hiporehabilitací v České republice se zabývá poměrně velký počet lidí, avšak úroveň poskytovaných služeb v hiporehabilitačních střediscích je velmi rozmanitá. Proto vznikla Česká hiporehabilitační společnost (ČHS), která podporuje správné provádění všech hiporehabilitačních disciplín, sdružuje všechny zájemce o tento obor, poskytuje odborné rady a v blízké budoucnosti i garanci nabízených služeb.

 

V sobotu 25. dubna se sešlo na již druhé letošní členské schůzi kolem 70 členů společnosti, aby projednali a schválili změny stanov, návrh oficiálního slovníku a také schválili nový anglický název společnosti – The Czech Therapeutic Riding Association. Společnost se přihlásí ke členství do mezinárodních organizací zabývajících se hiporehabilitací a tak bude mít možnost prezentovat se ve světě a také získá informace ze zahraničí.

Novelizované stanovy byly navrženy za účelem, aby společnost mohla pružně reagovat na budoucí změny, návrhy a také se rozvinout. Tvorba oficiálního slovníku je prozatím v začátcích. Cílem je sjednocení vyjadřování, definování profesí v hiporehabilitaci a tím umožnit dorozumění mezi odbornou a laickou veřejností. To je jedním ze stupínků k uznání hiporehabilitace jako rehabilitační metody zdravotnickou veřejností a i zdravotními pojišťovnami.

schůze ČHS, duben 2009

schůze ČHS, duben 2009

V rámci schůze byl pořádán odborný seminář Biologie chování koní s ing. Jitkou Bartošovou, Ph.D. V krátkém časovém úseku 2 hodin, lektorka nastínila velmi zajímavé informace z etologie koní, které i pro zkušené a dlouholeté cvičitele a trenéry byly novinkou.

schůze ČHS, duben 2009

ČHS vydává pro své členy měsíčně E-zpravodaj, který si v PDF formátu můžete stáhnout na této stránce, a 4krát ročně časopis HIPOrehabilitace, který také najdete v elektronické podobě.
 

Podobné články
Český rozhlas

Tentokrát hovoříme v naší radioporadně o terapii, při které se setkává kůň a člověk s nějakým zdravotním handicapem nebo specifickou potřebou. Komu…

Portugalsko: český tým s hřebcem lusitano

Vybrané členky České hiporehabilitační společnosti se letos zúčastnily dvou mezinárodních setkání projektu ERASMUS+, zavítaly do Litvy a Portugalska…