Věčný rollkur: FEI očistila Patrika Kittela ze skandálu s modrým jazykem - ale tím to nekončí!

1. 2. 2010 Lucie Hýblová Autor fotek: video YouTube

Rollkur je stále ožehavým tématem. Kromě toho, že FEI podle svědectví a známého videa naznala, že "kůň s modrým jazykem" byl opracováván přiměřeně(!), proběhne za pár dní u kulatého stolu důležitá diskuse na téma rollkuru a jeho používání jako (ne)uznané tréninkové metody. A samozřejmě na podporu odpůrců rollkuru již vznikla internetová petice.

FEI osvobodila Patrika Kittela v kauze "modrý jazyk"

Vyšetřování FEI výcvikových metod Patrika Kittela, které používal na koni Scandic v Odense (Dánsko, 18 října 2009), bylo uzavřeno. Byly důkladně vyhodnoceny svědecké výpovědi i video a vyšetřování zjistilo, že nejsou žádné věrohodné důkazy, které by poukazovaly na to, že metody opracovávání pana Kittela by byly nadměrné.

snímek z videa modrý jazykV důsledku toho rozhodlo právní oddělení FEI (FEI Legal Department), že tribunálu FEI nebude předloženo žádné formální domáhání se škody ve sporu s Patrikem Kittelem. Nicméně pan Kittel dostal varovný dopis, týkající se použití přiměřených a nepřiměřených technik při opracovávání a byl upozorněn, že jeho činnost bude v budoucnu velmi pečlivě sledována, zda nedojde k žádnému dalšímu porušení pravidel FEI týkajících se welfare koně.

FEI podle svých slov nyní provádí zásadní revize a analýzy svých současných postupů opracovávání koní před soutěží, s důrazem na rollkur (hyperflexi). Byla zřízena pracovní skupina se specifickými instrukcemi definovat pojmy „příliš dlouho a nadměrný", aby bylo možné poskytnout dozorcům přesnější směrnice.

To se týká welfare koní obecně, nejen drezurních. Daná problematika bude podrobně projednána u kulatého stolu dne 9. února, kdy budou zastoupeny všechny zúčastněné strany.

Zdroj: Eurodressage.com

Zmiňované video "blue tongue" zachycující průběh opracovávání hřebce Scandic patrikem Kittelem najdete na YouTube.

Petice proti rollkuru

Proti rollkuru je organizována internetová petice. Najdete ji na stránce http://no-rollkur.com/ a zatím čítá na 1600 podpisů.

Předkládáme vám její znění v češtině:

9. února se ve Švýcarsku bude konat shromáždění FEI, na němž se 20 expertů bude znovu zabývat tím, jak dalece a zda je rollkur/hyperflexe přiměřenou tréninkovou metodou. Abychom podpořili odpůrce této metody, vznikla následující petice.

9. února budeme informovat FEI o tom, kolik lidí se zde vyjádřilo proti rollkuru/hyperflexi. Vaše emailové adresy nebudou dále předávány.

Zde podepsaní žádají FEI, aby se vyjádřila zřetelně proti tréninkové metodě zvané rollkur/hyperflexe. Pravidla FEI by se tomu měla odpovídajícím způsobem uzpůsobit, aby bylo zajištěno, že i v budoucnu bude použití rollkuru/hyperflexe představovat jejich porušení.

Prosíme, podepište se plným jménem, nikoli názvem firmy.
Vaše emailové adresy nebudou předávány dále.

Z technických důvodů se na stránce nemohou zobrazovat všechny podpisy najednou, pouze poslední 250. Žádný podpis však nebude ztracen, aktuální počet všech podpisů najdete v horní části stránky.

Odpovědnou osobou je

Claudia Sanders
Haus Dürresbach | 53773 Hennef | Germany
Tel.: +49 2242 8730 420
E-mail: claudia.sanders@no-rollkur.com

Pozn. redakce: Získali jsme informace, že mezi 20 experty nejsou mimo jiné uvedeni dva významní odpůrci rollkuru: Philippe Karl a Theresa Sandin. Je otázkou, proč nebyli právě oni přizváni... Naštěstí se má diskuse účastnit Dr. Heuschmann, německý veterinář, jezdec a významný bojovník proti rolkuru.

Podobné články

Také jste – alespoň někde a někdy – zaznamenali rozpor v tom, v jaké pozici nosí hlavu někteří úspěšní drezuráci a jak by ji podle všeho nosit měli?…

Vitalis

Je módním trendem mluvit o tom, jak si bohaté paničky koupily svoji cestu na vrchol mezinárodních drezurních závodů. Pravdou je, že to téměř vždy…