Studie spojuje reakční síly země u piafy s rovnováhou

17. 12. 2021 The Horse

Aby vědci lépe pochopili piafu a její vliv na biomechaniku koně, zkoumali reakční síly země u špičkových drezurních koní, kteří prováděli tento cvik na tlakových deskách. Na jejich zjištění se podíváme v článku publikovaném na The Horse.

Studie spojuje reakční síly země u piafy s rovnováhou

Piafa je působivý cvik drezury vysoké úrovně, při kterém koně zvedají v rytmu a bez pohybu dopředu diagonální páry končetin. A není to jednoduchý cvik: Podle odborníků z oblasti biomechaniky jen málo koní dosáhne úrovně, kdy jsou schopni piafu, která vyžaduje značnou sílu, stabilitu a sebenesení, předvést.

Američtí a britští výzkumníci se spojili, aby prozkoumali reakční síly země (GRF – ground reaction forces) u elitních drezurních koní, kteří předváděli piafu na tlakových deskách, aby tak lépe pochopili tento cvik a jeho vliv na biomechaniku koně. Ačkoli se síly u jednotlivých koní lišily – což pravděpodobně svědčí o různých technikách tréninku – a měnily se i krok od kroku, celkově výzkumníci zjistili, že koně při piafě síly země od jednoho kroku ke druhému podle potřeby přizpůsobují, aby udrželi rovnováhu, jak vysvětlila Hilary Claytonová, BVMS, PhD, FRCVS, Dipl. ACVSMR, emeritní předsedkyně McPhail Dressage na Michiganské státní univerzitě (MSU) a prezidentka Sport Horse Science v Masonu v Michiganu.

Gio v sedle s Charlotte Dujardinovou z britského drezurního týmu předvádí piafu na olympijských hrách 2020 v Tokiu. Se svolením FEI.

Claytonová uvedla, že koně, kteří prováděli piafu, nechávali nohy na zemi déle s nižšími maximálními vertikálními silami ve všech končetinách, ale vyššími vertikálními impulsy u zadních končetin než například při shromážděném klusu.

„Piafa má ve srovnání s klusem rovnoměrnější rozložení hmotnosti mezi přední a zadní končetiny, a přestože vrcholové síly nejsou tak vysoké jako u rychlejších chodů, neobvyklé polohy končetin – klouby zadních končetin ohnuté tak, aby snížily záď, klouby předních končetin natažené tak, aby zvedaly předek – mohou působit na klouby odlišným způsobem,“ uvedla spoluautorka Claytonové, doktorka Sarah Jane Hobbsová z University of Central Lancashire a ředitelka Centra pro aplikovaný sport, fyzickou aktivitu a výkonnost ve Velké Británii.

„Dalším faktorem je, že každé kopyto zůstává při piafě na zemi a nese váhu mnohem déle než při klusu, takže nároky na koně jsou zcela odlišné,“ řekla Hobbsová.

Studium sil reakce na zem u elitních drezurních koní během piafy

Claytonová a Hobbsová použily k měření GRF sedmi elitních drezurních koní, kteří závodili na úrovni Grand Prix a na olympijských hrách, tlakové desky skryté pod pogumovanou dráhou na velké jízdárně. Zaznamenávaly také vizuální obraz pohybu koní pomocí videokamer s vysokým rozlišením a zařízení pro sledování pohybu kopyt koní, která byla označena retroreflexními značkami.

Koně vytvářejí GRF síly, když tlačí kopyty o zem, aby se pohybovali. Rozpoznání těchto neviditelných sil je klíčem k pochopení toho, jak se koně pohybují a kompenzují kulhání, uvedla Claytonová.

Claytonová a Hobbsová poté vytvořily pro každého ze studovaných koní jedinečný profil GRF, který odrážel, jak daný kůň využívá síly k získání a udržení rovnováhy.

Podrobné výsledky by podle nich měly objasnit, co kůň při tomto naučeném pohybu dělá a jak by měl být trénován.

„To, že se piafa nakonec provádí bez jakéhokoli pohybu vpřed, znamená, že důležitou součástí schopnosti koně předvést dobrou piafu je rovnováha,“ dodala Hobbsová. „Studiem GRF se můžeme dozvědět mnoho o problémech, kterým kůň při učení piafy čelí.“

Biomechanika piafy: Je to diagonální pohyb, ale ne klus

Jako diagonální pohyb – což znamená diagonální postavení končetin (pravá přední a levá zadní končetina a naopak) ve stejnou dobu – je piafa podobná klusu a pasáži, dalšímu drezurnímu cviku vysoké úrovně, což je velmi pomalý klus s přehnaným zvedáním končetin. Nicméně však na rozdíl od klusu a pasáže, kdy se kůň pohybuje dopředu, u piafy, u které by měl kůň zůstat na místě, nikdy nenastane okamžik vznosu, kdy by se všechna kopyta odlepila od země, uvedly vědkyně. Protože je piafa pomalá a zároveň statická (bez pohybu dopředu), vyžaduje, aby koně měli na zemi vždy jeden pár diagonálně umístěných nohou.

„Vzhledem k tomu, že se piafa provádí na místě, je více závislá na statické rovnováze než pasáž, přičemž hlavní roli při udržování rovnováhy pravděpodobně hraje přizpůsobení sil GRF,“ uvedly Claytonová a Hobbsová ve svém článku, který byl nedávno publikován v časopise Animals (Basel).

„Znalost sil je nejzákladnější součástí pochopení chodů a cviků a má praktický význam pro trenéry při vytváření lepších strategií tréninku a posilování drezurních koní,“ dodala Hobbsová.

Porozumění silám piafy z veterinárního hlediska

Kromě přínosu pro trénink mají poznatky o biomechanice piafy zásadní zdravotní a veterinární důsledky, uvedly vědkyně. „Naše studie může veterinářům pomoci pochopit, proč jsou určitá zranění spojena s určitou úrovní tréninku,“ uvedla Hobbsová.

Výsledky mohou také napovědět, jak na management drezurních koní, „aby zůstali v kondici a zdraví i při postupu na vyšší závodní úroveň“, dodala.

„Kromě základního vědeckého zájmu o samotnou piafu jsou síly zodpovědné za vznik většiny problémů s kulháním,“ vysvětlila Claytonová. „Znalost toho, jak se zatížení končetin při piafě liší od klusu a pasáže, nám tedy pomůže pochopit etiologii některých zranění a navrhnout způsoby, jak jim předcházet.“

Vědkyně uvedly, že piafa představuje jedinečnou výzvu. „Studie bezpochyby ukázala, že se různí koně učí provádět piafu různými způsoby, které mohou odrážet rozdíly v konstituci nebo síle koní nebo různé techniky tréninku – například, zda se koně učí piafu z kroku nebo z klusu,“ uvedla Claytonová.

„V klusu koně vytvářejí velmi konzistentní síly GRF od jednoho kroku ke druhému, zatímco v piafě jsou síly GRF, zejména ty podélné a příčné mezi jednotlivými kroky, velmi proměnlivé,“ pokračovala Claytonová. „To odráží skutečnost, že se kůň snaží udržet rovnováhu pouze se dvěma končetinami na zemi.“

  • Studie „Ground Reaction Forces of Dressage Horses Performing the Piaffe“ byla publikována 8. února 2021 v časopise Animals.

 

Článek autorky Christy Lesté-Lasserre vyšel 28. listopadu 2021 na webu The Horse.com.

 

Christa Lesté-Lasserre, MA

Christa Lesté-Lasserreová, která se od dob, kdy jezdila v Texasu na svém prvním shetlandském poníkovi, vášnivě zajímá o koně a vědu, píše o vědeckém výzkumu, který přispívá k lepšímu pochopení všech koňovitých. Po vysokoškolském studiu vědy, žurnalistiky a literatury získala magisterský titul v oboru tvůrčího psaní. Nyní žije ve Francii a jejím cílem je představit nejzajímavější aspekt vědy o koních: příběh, který vytváří. Lesté-Lasserreovou sledujte na Twitteru @christalestelas.

Podobné články
Monica a Georg

Georg Theodorescu se narodil roku 1925 a když v srpnu roku 2007 zesnul, byl respektovaným a milovaným v jezdecké komunitě celého světa ne jen jako…

Přinášíme další z inspirativních rozhovorů s Carlem Hesterem. Povídá o svém netalentovaném olympijském Nip Tuckovi i o svých prioritách. Zamýšlí se…