Seznamte se... Hana Jeřábková, Magda Škardová

4. 1. 2000 Lenka Gotthardová Autor fotek: Lenka Gotthardová

Většina jezdkyň a jezdců sní o sportovní kariéře, která je spojena s úspěchy ve skokovém ježdění. Přání skákat a dobře skákat se časem projeví jako dva rozdílné pojmy, přičemž úspěšnost toho druhého pojmu je prolnuta důkladnou drezúrní průpravou.

Tak jako se v raném dětství naučí lidé mluvit, tak se mohou naučit jezdit na koni. Pro většinu lidí je mluvený projev běžnou záležitostí, kterou s různou mírou úspěšnosti a kvality používají. Jsou však jedinci, kteří díky vlastní píli, vzdělání či talentu hovoří nejen obsahově velice zajímavě, ale i jejich projev je příjemný a pozoruhodný. Aby se k této dokonalosti dopracovali, museli absolvovat kromě všeobecného vzdělávacího procesu i další specializované školy nebo dlouhodobější kurzy. Jinak se Vám bude poslouchat vyprávění o dávných zážitcích z prázdnin uzavřeného bručouna a jinak kultivovaného Marka Ebena.

Jestliže se tedy věnujete jízdě na koni a jste dostatečně vnímaví, aktivní a ctižádostiví zjistíte, že je možné ještě lépe, hlouběji a intenzívněji spolupracovat s koněm. Záleží na Vaší pilnosti, trpělivosti a ochotě nechat si poradit a mít si od koho nechat poradit. Takovýmto procesem například právě procházejí dvě jezdkyně ze srdce Vysočiny z Havlíčkova Brodu a to Hana Jeřábková a Magda Škardová.

Hana Jeřábková

Hana Jeřábková (1970) se na jízdárně v Hradci Králové v Malšovicích objevila, když jí bylo jedenáct let. Její otec, který se jezdectví rovněž aktivně věnuje, podporoval její jezdecké snažení a tak se Hanka po základním jezdeckém výcviku začala věnovat skokové přípravě a na řadu přišly první parkury. Po koupi klisny Kamily po Furioso XLVIII z matky po Konsul -10 nabyla Hanka přesvědčení, že cesta ke kvalitnímu ježdění vede pouze přes úspěšné zvládání drezúrního ježdění.

V roce 1992 se naskytla možnost odejít na dlouhodobější stáž k paní Vlastě Kadlecové na Přední Kopaninu a tento záměr Hanka zrealizovala. Aby vůbec mohla finančně zvládnout takovou akci, přijmula práci v obchodě na Přední Kopanině, vstávala ráno v půl páté, aby odpoledne a večer měla čas pro práci a trénink u V. Kadlecové. Toto období jí dalo velmi mnoho a paní Kadlecové je vděčná za její drezúrní výcvik. V posledním desetiletí totiž nastal v mnoha JK a JO odklon od dřívější oddílové výcvikové práce s mladými jezdci a tak byla tato možnost přípravy pro H. Jeřábkovou vzácnou příležitostí k praktickému jezdeckému vzdělání. Díky tomu, že V. Kadlecová byla ochotná se ujmout drezúrního výcviku i tam, kde se doposavad věnovali jiným disciplínám - například všestrannosti - přijela Vlasta Kadlecová do Havlíčkova Brodu.

Tamní střední zemědělská škola, jezdecký oddíl a aktivní Ing. I. Škardová zorganizovaly sérii drezúrních stáží pro jezdce všestrannosti a posléze i pro jezdce, kteří objevili krásu drezúry a chtěli se jí intenzivněji věnovat. Při vzájemných kontaktech TJJ Přední Kopanina a TJ Jezdec Havlíčkův Brod se H. Jeřábková seznámila s Ing. Škardovou a slovo dalo slovo a v roce 1995 nastoupila Hana Jeřábková jako jezdkyně číslo jedna do havlíčkobrodského oddílu. Nejnázorněji se tento přechod projevil na plemenném hřebci Blatci brodském, kterého známe pod sportovním jménem Helio (131 Blatec-1 - Hela po Hubertus humburský). Ten totiž získal v roce 1995 nejen 4. místo v KMK ve všestrannosti pro pětileté koně s Michalem Bičíkem, ale zároveň i 2. místo v KMK v drezúře s H. Jeřábkovou. Následujícího roku byla dvojice H. Jeřábková Helio natolik sehraná, že soutěže KMK pro šestileté koně s přehledem vyhrála a Helio se stal šampionem šestiletých. Na základě těchto sportovních výsledků byl zařazen do chovu a kromě toho Helio pokračuje i ve sportovní kariéře. V roce 1998 byl zapůjčen juniorce M. Škardové, která s ním na mistrovství ČR juniorů v Karlových Varech obsadila 3. místo.

S klisnou Kamilou se jezdkyně H. Jeřábková představila na mistrovství republiky seniorů v drezúře poprvé v roce 1995, tehdy obsadila 10. místo. Rozhodčí i drezúrní veřejnost však zaujala hlavně na mezinárodních závodech CDA v Nebanicích v roce 1997 (soutěže sv. Jiří a IM I). Tehdy bylo v "Jezdci" napsáno: "Pro dvojici Jeřábková - Kamila z Havlíčkova Brodu muselo být druhé místo za naší současnou největší nadějí (K. Chelbergovou pozn. red.) velkým povzbuzením a její výkony pak i v průběhu dalších dní dávaly tušit, že se rodí další příslib pro českou drezúru".

První polovina závodní sezóny roku 1998 byla u H. Jeřábkové pozdržena závažným onemocněním, přesto se však Hanka rychle zaklimatizovala a stihla kvalifikaci i účast na mistrovství republiky a s Heliem zaujala desátou příčku a s Kamilou dokonce pátou. V roce 1999 se na mistrovství republiky probojovala do finále a s Kamilou získala 7. místo.

Letošním největším úspěchem H. Jeřábkové je vítězství na mezinárodních závodech CDN-A* v rakouském Hofmühlenu s osmiletou klisnou ORI (Orientalle I - 19 - m. po Q II-69) v soutěži L/S a 6. a 8. místo v drezúrách "S". S klisnou ORI mj. obsadila H. Jeřábková v soutěžích KMK pětiletých a šestiletých vždy druhé místo. Dalšími nadějnými koňmi Hanky Jeřábkové jsou sedmiletá hannoverská klisna Ariadna (Dynamo - m. po Argentan), která v roce 1998 získala v KMK v drezúře šestiletých 3. místo a dále teprve v remotním výcviku dobře se projevující hnědka Vazmin (Lopez-17 - m. po Hubertus humburský).

Pokud by se člověk Hanky Jeřábkové velmi intenzívně nevyptával, těžko by od této skromné dívky výše uvedené údaje získal. K nim je potřeba ještě doplnit, že další drezúrní zdokonalování probíhá i v zahraničí a to na zimních stážích v německém výcvikovém středisku v Ansbachu pod vedením zkušeného drezúrního trenéra W. Maiera. V letošním roce byla H. Jeřábkové a M. Škardové nabídnuta účast na soustředění v Paceřicích s francouzskou jezdkyní a trenérkou, mistryní Francie v drezúře Catherine Henriquet. Obě děvčata řešila dilema, zda se zúčastnit CDI** v Mariánských Lázních či tohoto soustředění. Vzhledem ke svému věku a touze po poznání a dalším drezúrním vzdělávání upřednostnila C. Henriquet. V příštím roce tak budou obě lépe připraveny na další mezinárodní klání a to již určitě i v Mariánských Lázních.

Magda Škardová

Magda (1983) má velkou výhodu svého mládí, jezdeckého vzoru i zázemí. Oním vzorem, kamarádským, vstřícným a gentlemanským zároveň je právě Hanka Jeřábková. Kolikrát zapůjčila svou vlastní klisnu Kamilu Magdě, včetně oddílového Helia? Jakmile bylo možné, aby se M. Škardová mohla zúčastnit mistrovství republiky juniorů v drezúře, snažila se pilně připravovat. A tak již ve čtrnácti letech obsadila právě s Kamilou na tomto mistrovství 3. místo. Totéž se podařilo o rok později (1998) s Heliem v Karlových Varech a v letošním roce se M. Škardová s Kamilou stala dokonce juniorskou mistryní republiky v drezúrním ježdění.

Jak je možné, aby se v takovém mládí dosahovalo takových juniorských úspěchů? To byla otázka spíše pro Ing. I. Škardovou - matku, trenérku a manažerku Magdy. "Musíte začít včas. Magda jezdí od sedmi roků a prvním jejím koněm nebyl poník, ale šestnáctiletá klisna Cenzura po plnokrevném Centovi. Tu jí doporučil pan Novotný z Lanškrouna. Ve dvanácti třinácti letech už s přehledem vítězila v dětské kategorii s Rinolem v soutěžích všestrannosti a s klisnou Kety v parkurech. Protože se Magda v průběhu tréninku pro military několikrát vážně zranila, usoudila jsem, že drezúra snad bude bezpečnější. Navíc se již úspěšně rozvíjela spolupráce s Vlastou Kadlecovou a to až do té míry, že Magdě zapůjčila v roce 1997 pro soutěž IM I na Přední Kopanině svoji Akimu a tato evidentní souhra přinesla 3. místo v soutěži se ziskem 62,3 %". Tolik alespoň Ing. Škardová, neboť většina koňařů mluví o úspěších svých či svých blízkých zdráhavě a stručně, i když je o čem hovořit.

Nicméně je ještě potřeba dodat, že Magda Škardová získala v roce 1998 a 1999 s plnokrevným valachem Hajdasem první místa na oblastním mistrovství Vysočiny v drezúře. V letošním roce se s klisnou Kamilou úspěšně kvalifikovala v Rakousku na Mistrovství Evropy juniorů v drezúře, které se uskutečnilo ve Schloss-Achleitenu (Rakousko). Třebaže závěrečné mistrovské umístění přineslo 53. místo, šlo o významnou zkušenost, se kterou se dá v šestnácti letech mnoho činit. Tři měsíce letošní zimy stráví Magda Škardová společně s Gabrielou Slavíkovou na stáži v Anglii a poté pokračuje s Hankou Jeřábkovou další tentokrát šestinedělní stáží v Ansbachu.

Jestliže chceme v jakémkoliv oboru, povolání či sportovní disciplíně něčeho dosáhnout, jsou pro nás nezbytná zahraniční školení, stáže a soutěžní porovnání na mezinárodní úrovni. K tomu je potřeba trpělivost, houževnatost, nadání a trochu štěstí. Tak jak bylo v úvodu sdělováno, co je třeba ke krásnému vytříbenému slovnímu projevu, není o nic méně nutné aktivně přijímat a vstřebávat drezúrní vzdělávání a výcvik, aby výsledek byl stejně elegantní a kultivovaný jako například právě přednes Marka Ebena či jeho kolegů.

Děvčata z Vysočiny, těšíme se na váš "přednes" v nové závodní sezóně.

Podobné články

Také jste – alespoň někde a někdy – zaznamenali rozpor v tom, v jaké pozici nosí hlavu někteří úspěšní drezuráci a jak by ji podle všeho nosit měli?…

Vitalis

Je módním trendem mluvit o tom, jak si bohaté paničky koupily svoji cestu na vrchol mezinárodních drezurních závodů. Pravdou je, že to téměř vždy…