Série drezurních soustředění s dr. Barnabasem Mandim

16. 10. 2008 EQCH redakce

Po úspěšném „pilotním“ tréninkovém třídenním soustředění (reportáž ze soustředění je na stránkách jihomoravské oblasti ČJF) a následných soustředěních během celé zimní přípravy 2007/2008 pod vedením dr. Mandiho se pořadatel po konzultaci se spokojenými účastníky pokusil o obnovení této akce v průběhu zimní přípravy koní a jezdců na sezonu 2009.

Dr. Mandi přislíbil pravidelnou každoměsíční účast od října 2008 až do března/dubna 2009. Povede tak přípravu jezdců i koní skrz celou zimní přípravu včetně doporučené práce mezi jednotlivými soustředěními s možnou e-mailovou konzultací.

Datum: 5. - 7. 12. 2008, dále leden, únor, březen event. duben upřesní pořadatel (vždy 3dny 1x za měsíc)

Místo konání: Tetčice u Brna, hala

Ustájení koní: po domluvě s sl. Vaňkovou (608/700716)

Ubytování: Hotel Crlík, Tetčice (www.crlik.cz)

Cena: Celkově max. 1500,-  Kč za lekci (po rozpočítání nákladů, zatím vždy levněji)

Lektor: Dr. Barnabas Mandi, mezinárodní trenér, oficiální mezinárodní rozhodčí  pro drezuru  a skoky,  hlavní rozhodčí na CDI 3* Brno, člen  sboru  rozhodčích   na  olympijských  hrách  v   Hongkongu 2008

Úřední jazyk: angličtina (po dohodě němčina, event. možnost tlumočníka)

Min. počet účastníků: 8 dvojic na den

Omezení pro účastníky: zúčastnit se může jakákoliv jezdecká dvojice (včetně skokových
dvojic), přednost mají dvojice účastnící se všech soustředění

Přihlášky: sim.fialova@seznam.cz, Simona Fialová tel: 604 / 315 425

Pořadatel si vymezuje právo odmítnout účastníky, kteří přesáhnou časový limit soustředění, v závislosti na pořadí došlých přihlášek.

Podobné články

Také jste – alespoň někde a někdy – zaznamenali rozpor v tom, v jaké pozici nosí hlavu někteří úspěšní drezuráci a jak by ji podle všeho nosit měli?…

Vitalis

Je módním trendem mluvit o tom, jak si bohaté paničky koupily svoji cestu na vrchol mezinárodních drezurních závodů. Pravdou je, že to téměř vždy…