Můžete říct NE modernímu sportovnímu drezurnímu ježdění

Philippe Karl poslal Německé jezdecké federaci (Deutsche Reiterliche Vereinigung FN) koncem března dopis, kde navrhuje řadu konkrétních změn pravidel FN. FN zatím neodpověděla. Pan Karl se proto rozhodl tento dopis zveřejnit prostřednictvím časopisu „Dressur-Studien“ a internetu. Na jeho stránkách lze najít podpisový list, kam se může zapsat každý, kdo by chtěl tyto změny podpořit. Překlad dopisu i přísup k eletronickému podpisovému listu vám nabízí následující článek.

Dopis Philippe Karla Německé jezdecké federaci FN ze dne 27.03.2009:

Vážené dámy a pánové,

následkem stále se zvyšující profesionalizace jezdeckého sportu a rostoucího tlaku ekonomických zájmů se oficiální jezdectví za posledních 30 let drasticky změnilo.

Jako základ pro vzdělání učitelů jezdectví by měla drezura sloužit jako ten nejlepší vzor klasického výcviku koně. Místo toho se stala povrchním využíváním koně, vyznačující se donucovacími prostředky. Na to již doplatilo příliš velké procento koní - za téměř lhostejného přihlížení kompetentních autorit.

Na všech úrovních vzdělávání, od národních jezdeckých federací až po FEI, rozhodčí stále více přijímají za normu nepřijatelné projevy - ať už je to z nevědomosti nebo z úslužnosti. Toto tragické scestí je rozšířené po celém světě. Z etického a estetického hlediska vede k závažného kulturnímu kroku zpět. Řady těch, kteří tento způsob odmítají, jsou však den ze dne větší.

Kontrolu huby koně provádět systematicky před vjezdem do obdélníku. Každé zranění huby koně vede k diskvalifikaci.

Německá jezdecká federace FN zaujímá ve světě drezury vedoucí pozici. Pro tuto rozhodující roli by mělo být na ní, aby se postavila do čela reformního hnutí, což by jí jedině sloužilo ke cti.

Bylo by naivní věřit, že by mohlo šikovné přeformulování výcvikové škály a její doplnění o několik libozvučných prázdných frází jako „harmonie", „gymnastikování nebo „klasické jezdectví" postačit k tomu, aby to způsobilo změnu přístupu. To vyžaduje pochopitelná, jasná a v praxi jednoduše použitelná pravidla, která by umožnila chránit koně, potlačovala řemeslnost a podporovala výcvik, který skutečně bude „přátelským" pro koně.

V této souvislosti bych chtěl Německé jezdecké federaci FN navrhnout, aby včlenila následující konkrétní body do svých pravidel:

1. Ať už na lonži nebo pod sedlem jsou zakázané pomocné otěže, zapnuté do udidla. Lonž musí být vždy připnutá do lonžovacího obnosku.

2. Při každodenní práci i na závodech jsou zakázané pevně stažené nánosníky. (Naopak musí být umožněno účastnit se soutěže i na koni bez nánosníku.)

3. Kontrolu huby koně provádět systematicky před vjezdem do obdélníku. Každé zranění huby koně vede k diskvalifikaci.

4. Pokud má kůň na těle zranění od ostruh, je jezdec diskvalifikován.

5. Zarolování koně (linie nosu je za kolmicí) se u každého cviku hodnotí maximálně známkou 3.

6. Zablokovaná čelist, vytažený nebo vyplazený jazyk a skřípání zuby se u každého cviku hodnotí maximálně známkou 4.

7. Natažené držení (vytažený krk, kdy je hříva skoro vodorovně a linie nosu zůstává před kolmicí) je součástí jednotlivých drezurních úloh, ve všech třech chodech a na obě ruce.

8. Krok se při soutěžích opět hodnotí jako plnohodnotný chod, přičemž přinejmenším v úlohách stupně Z, L a S musí představovat až 30 % celkových bodů. Lateralizace kroku (mimochod) vede k diskvalifikaci.

9. Na zkouškách a aukcích mladých koní se koně předvádějí ve všech třech chodech v nataženém držení, přičemž v klusu jezdec používá lehký klus.

S veškerou úctou
Philippe Karl

Německou verzi dopisu s odklikem na eletronický podpisový list najdete na http://www.philippe-karl.com/534/Deutsch/Unterschriftenliste.html. Do něho se může zapsat každý, kdo má chuť podpořit snahu Philippe Karla a udělat aspoň tento krok k možným změnám moderního sportovního drezurního ježdění.

Podobné články

Také jste – alespoň někde a někdy – zaznamenali rozpor v tom, v jaké pozici nosí hlavu někteří úspěšní drezuráci a jak by ji podle všeho nosit měli?…

Vitalis

Je módním trendem mluvit o tom, jak si bohaté paničky koupily svoji cestu na vrchol mezinárodních drezurních závodů. Pravdou je, že to téměř vždy…