Korespondence Philippe Karla a Německé jezdecké federace pokračuje

5. 11. 2009 Dominika Švehlová

Philippe Karl, neúnavný kritik současného drezurního, nebo spíš "oficiálního" jezdeckého systému, představovaného tzv. směrnicemi FN, se prostřednictvím veřejných dopisů snaží "vyburcovat" Německou jezdeckou federaci ke vzájemné diskusi a hledání cest, které usnadní život současným jezdeckým a především sportovním koním.

První dopis napsal Německé jezdecké federaci (dále FN) již 27. května 2009. Protože ta nereagovala, dopis zveřejnil v časopise "Dressur-Studien" i na svých webových stránkách. Tento první dopis včetně podpisové akce, která se tímto rozpoutala, jsme zmínili i na Equichannelu ve článku Můžete říct NE modernímu sportovnímu drezurnímu ježdění.

16. června 2009 se od FN dočkal odpovědi. Následovala další korespondence. Dne 29. července napsal Philippe Karl svůj druhý dopis FN; oba dva dopisy jsme v českém překladu zveřejnili na Equichannelu ve článku Korespondence Philippe Karla a Německé jezdecké federace o současném stavu sportovního drezurního ježdění.

Nyní přinášíme "třetí sérií" dopisů, v níž již lze vidět pozitivní posun vpřed: obě strany mají zájem se osobně setkat a teoreticky i prakticky si navzájem porovnat "své systémy" a diskutovat o nich.

philippe karl

Druhá odpověď FN Philippu Karlovi ze dne 13. srpna 2009

Velmi vážený pane Karl,

děkujeme za Váš obšírný dopis ze dne 23. 7. 2009.

Nechtěli jsme Vás zmíněnou fotografií provokovat. Pouze odráží to, co jste s veškerým důrazem propagoval na Equitaně. Vaše odpověď však prozrazuje, jak velmi napadený se cítíte. To jsme neměli v úmyslu.

Musíme však přiznat, že Vaší jezdecké filozofii nerozumíme. Ale zdá se, že ani Vy jste správně nepochopil náš jezdecký systém. Proto bychom neradi pokračovali v tomto způsobu komunikace a navrhujeme Vám následující:

Sejdeme se ve Warendorfu. Zde bychom mohli v úzkém kruhu na základě rozhovoru a praktických ukázek prodiskutovat společné a rozdílné znaky našich pojetí jezdectví, zvláště pak rozdíl mezi naukou a její realizací v jezdeckém sportu.

Na základě praktických příkladů Vám bude jistě umožněno vysvětlit nám Vaše dogmata v praxi. I my budeme mít možnost představit Vám naše pojetí jezdectví. Chceme ukázat, jak vypadá správné ježdění podle našich směrnic, ale také co je špatné ježdění, které právem zamítáte Vy i my.

Možná bychom ve druhém kroku mohli v rámci společné ukázky přizvat i veřejnost. Máme o to již od podstaty zájem.

Dejte nám vědět, jaký máte na náš návrh názor, a buďte vítán ve Warendorfu.

Christoph Hess
sekce osobního členství
oddělení výuky

Thies Kaspareit
Německá akademie koně

Třetí dopis Philippe Karla Německé jezdecké federaci FN ze dne 28. srpna 2009

Odpověď na dopis Christopha Hesse a Thiese Kaspereita ze dne 13. 8. 2009.

Velmi vážení pánové,

velice Vám děkuji za Vaši odpověď z 13. srpna 2009, jejíž rychlost mě tentokrát potěšila. Kromě Dr. Gerda Heuschmanna dosud žádný prominentní zástupce FN neprojevil o moji práci nejmenší zájem. A já uznávám, že je těžké něco pochopit to, co již předem odmítám. Mohli byste mi projevit laskavost a zúčastnit se schůzky dne 21. listopadu 2009 ve Verdenu?

Já jsem naopak Váš jezdecký systém studoval podrobně, neboť znám všechny jeho důsledky od nejnižší až po nejvyšší úroveň sportovní hierarchie.

Tímto jsem vám za Vaše pozvání velmi zavázán. Ještě předtím bych si chtěl ujasnit některé body programu.

Pro mě je zvláště důležité, abychom neodbočovali od tématu. Ústředním bodem debaty musí být správnost základních principů, účinnost metod a mírnost postupů během výcviku, který respektuje koně a současně připravuje dobré učitele jezdectví.

  • V teorii upustíme od prázdných a otřepaných frází a jiných prohlášení. Budou se probírat srozumitelné a spolehlivé principy, které jsou podpořené vědeckými poznatky.
  • Praxe musí být věrným obrazem teorie.

Drezurní sport, který slouží jako alibi obrovskému byznysu, není ani kolébkou, ani důvodem existence jezdecké kultury. Měl by však být jejím následováníhodným příkladem. Mě zajímá sport pouze z toho důvodu, že představuje viditelnou špičku ledovce a ukazuje dopady systému.

V neposlední řadě musíme domluvit odpovídající datum. Kvůli mému zaplněnému kalendáři nebude taková schůzka z mé strany možná do konce roku 2009.

S přáním sloužit koním a budoucnosti jezdectví zůstávám

s přátelskými pozdravy

Philippe Karl

Veškerou korespondenci Philippe Karla a FN včetně podpisové akce najdete

 

Podobné články
Monica a Georg

Georg Theodorescu se narodil roku 1925 a když v srpnu roku 2007 zesnul, byl respektovaným a milovaným v jezdecké komunitě celého světa ne jen jako…

Aby vědci lépe pochopili piafu a její vliv na biomechaniku koně, zkoumali reakční síly země u špičkových drezurních koní, kteří prováděli tento cvik…