V Chuchli se běhá polovina českých rovinových dostihů

V dostihové sezóně 2008 bylo na závodišti v Praze-Velké Chuchli uspořádáno celkem 21 dostihových dnů, během nichž se uskutečnilo 169 dostihů. Obě tato čísla tvoří 32 procent z počtu dnů a dostihů v České republice, čímž si pražské závodiště i nadále zachovává třetinový podíl na celém tuzemském provozu.

V kategorii rovinových dostihů má Velká Chuchle zastoupení ještě daleko významnější, 162 odběhnutých dostihů znamená podíl 46 procent na celkovém počtu rovinových zkoušek v ČR. Hlavní body kalendáře tvoří samozřejmě čtyři z pěti klasických dostihů (Jarní cena klisen, Velká jarní cena, České derby a St. Leger), důležité dostihy kategorie dvouletých koní (např. Cena zimního favorita) a nejvýznamnější srovnávací testy tříletých se staršími ročníky (Velká cena Prahy, Velká cena českého turfu, Svatováclavská cena, Cena prezidenta republiky).

Rekordní výše vyplacených dotací

Rok 2008 byl na chuchelském závodišti ve znamení dosud nejvyšší sezónní sumy vyplacených cen! I s prémiemi a bonusy získali majitelé nejúspěšnějších koní 22,4 miliónu korun, což je o více než tři milióny nad dosavadním rekordem z roku 2006. Výraznou měrou k tomu přispělo navýšení cen tří klasických dostihů i uskutečnění dalších bohatě dotovaných zkoušek, nicméně, jak ukazuje tabulka v příloze, také se mírně zvyšuje počet dostihů druhé kategorie a konstantní zůstává počet testů ve třetí kategorii. Z hlediska vyplacených cen dostihů má Velká Chuchle 43procentní podíl na celém dostihovém provozu v České republice.

Přihlášky do klasických dostihů 2009 už za týden!

Prvním konkrétním bodem, upozorňujícím již na příští sezónu, bude čtvrteční poledne 11. prosince, kdy se uzavírá soupis přihlášek na klasické dostihy roku 2009. Z pražského kalendáře se jedná o následující dostihy:
61. Jarní cena klisen (koná se 10.5., cena 800.000 Kč, první přihláška 400 Kč)
88. Velká jarní cena (koná se 17.5., cena 1,200.000 Kč, první přihláška 600 Kč)
89. České derby (koná se 21.6., cena 3,000.000 Kč, první přihláška 1500 Kč)
64. St. Leger (koná se 30.8., cena 1,000.000 Kč, první přihláška 400 Kč)

Podobné články
Lucie Fialová

Připravili jsme pro vás KOŇSKOU ŠTAFETU. Štafetový kolík ale bude jen symbolický. Půjde o “zimní” seriál minirozhovorů, které mezi sebou povedou…

 Táňa Mášová

Připravili jsme pro vás KOŇSKOU ŠTAFETU. Štafetový kolík ale bude jen symbolický. Půjde o “zimní” seriál minirozhovorů, které mezi sebou povedou…