Rozšíření sázek na dostihy

Kurzové sázky na české dostihy na pobočkách sázkové kanceláře FORTUNA TOTO CZ a.s. zahajuje ve spolupráci se sázkovou kanceláří Fortuna a.s. náběr kurzových sázek na dostihy pořádané v České republice. Na základě smlouvy budou dostihové sázky organizované společností TOTO CZ, která dostihové sázky provozuje pod obchodní značkou BETINO, nabízet všechny pobočky společnosti FORTUNA, umístěné na území České republiky. Akciová společnost BETINO dosud nabízela dostihové sázky pouze na závodištích v České republice, a to pouze během dostihových dní. Roční obrat společnosti se pohybuje kolem 45 mil. Kč, největší její akcí je každoročně Velká pardubická steeplechase, kdy je na závodišti v Pardubicích instalováno více než 100 sázkových pokladen a sázkový obrat v loňském roce převýšil pět milionů korun.

Jak budou sázky organizovány?

V roce 2008 se počítá s náběrem kurzových sázek na dostihy v Praze–Velké Chuchli, Pardubicích, Mostě a Karlových Varech. Vzhledem k tomu, že programové vybavení, které používá TOTO CZ, je slučitelné s programem využívaným sázkovou kanceláří FORTUNA, bude pro sázející rozdíl oproti sázkám uzavíraným přímo s FORTUNOU minimální. Sázky na každý dostihový víkend bude možno uzavírat vždy od čtvrtka, od 11.00 hodin a to až do okamžiku startu konkrétního dostihu. Avšak v den konání dostihu se sázky začínají přijímat až jednu hodinu před startem prvního dostihu dostihového odpoledne. (Důvodem je, že majitelé a trenéři mohou škrtat koně z dostihů a není známa konečná startovní listina.) Kurzy na závodištích budou shodné s kurzy na pobočkách FORTUNY, budou řízeny on-line přímo ze závodiště, kde se dostihy budou právě konat.

Jaká bude nabídka pro sázející?

Sázkař si bude moci vybrat z následujících možností:

VÍTĚZ
Sázející vyhrává, když tipovaný kůň v dostihu zvítězí.

VÍTĚZ / MÍSTO
polovinu vkladu sázející sází na vítězství (sázka VÍTĚZ), polovinu na umístění daného koně (sázka MÍSTO). Na tiketu jsou uvedeny dva kurzy: Když tipovaný kůň zvítězí – polovina vkladu se násobí kurzem na vítěze a polovina kurzem na místo. Pokud se tipovaný kůň při čtyřech až sedmi startujících umístí pouze na druhém místě nebo při osmi a více startujících i na místě třetím, polovina vkladu se násobí kurzem na místo a tuto výhru sázející získává.

SÁZKY NA UMÍSTĚNÍ
1-2    Sázející vyhrává, když tipovaný kůň doběhne na prvním nebo druhém místě.
1-3    Sázející vyhrává, když tipovaný kůň doběhne nejhůře na třetím místě.
1-4    Sázející vyhrává, když tipovaný kůň doběhne nejhůře na čtvrtém místě.

AKUMULOVANÉ SÁZKY (AKO)
Na jednom tiketu lze kombinovat více výše uvedených druhů sázek (s výjimkou sázky VÍTĚZ/MÍSTO), přičemž kurzy jednotlivých tipů se mezi sebou násobí. Tím lze získat výrazně vyšší výhru, avšak musí být uhodnuty všechny tipy na sázence. Minimální počet tipů v AKO-sázence je pro každý dostihový den určen sázkovou kanceláří, zpravidla jsou to ovšem dva tipy. Z AKO-sázek vyloučeny tzv. podpůrné položky, takže nelze například vsadit stejného koně do druhého a současně do třetího místa (“1-2” a “1-3”).

MINIMÁLNÍ VKLAD při kurzové sázce je 20 Kč. Ke kurzovým sázkám je připočítáván manipulační poplatek ve výši 5 % ze vsazené částky. Výhra v kurzových sázkách je limitována – většinou částkou 15.000 Kč na jeden sázkový tiket.

Co by sázející měli vědět

V den konání dostihu se sázky začínají přijímat až jednu hodinu před startem prvního dostihu dostihového odpoledne.
Většinu dostihových dní mohou sázející sledovat v přímém přenosu IPTV na adrese www.betino.cz, tam také najdou videoarchiv, který obsahuje záznamy dostihů. Dostihy byly prvním sportem v České republice, který pravidelně poskytuje svým fanouškům možnost sledovat televizní přenos s pomocí internetu.
V případě, že kůň uvedený na startovní listině v dostihu nestartuje (ve výsledcích je uveden jako nestartující), vrací se sázejícím vsazené obnosy včetně manipulačního poplatku. Kurzy ostatních koní v takovémto dostihu se krátí dle tabulky, kterou obsahuje herní řád.
Na pobočkách společnosti Fortuna si může každý sázející vyžádat výtisk kompletního herního plánu, případně jej najde na www.betino.cz .
Důležitou pomůckou sázejícího na dostihy je Dostihový program, který obsahuje startovní pole každého dostihu, včetně celé řady údajů o kariéře výsledcích každého startujícího koně.
Na adrese www.dostihy.cz najdou sázející vše o startujících koních a celou řadu pro sázkaře užitečných statistik.
Kurzy vypsané na dostihy jsou každý čtvrtek od 10.30 hodin zveřejněny na www.betino.cz.
Dostihové sázky jsou organizovány pod kontrolou Jockey Clubu České republiky a veškerý jejich výnos je používán pro podporu chovu anglického plnokrevníka.

To nejdůležitější o dostizích

Druhy dostihů
Podle charakteru dostihové dráhy se dostihy se dělí na rovinové a překážkové. Překážkové dostihy mohou být dostihy přes proutěné překážky, klasické steeplechase nebo steeplechase cross country.

Kategorie dostihů
Podle výkonnosti koní se dostihy dělí od nejnižší V. kategorie až po kategorii I. Dále potom ještě mohou být ty nejdůležitější a nejnáročnější dostihy kategorie I. označeny jako NL (národní listed), (L) listed  a Gd-3, Gd-2 a Gd-1(graded).

Nesená hmotnost
Nesená hmotnost je hmotnost, kterou kůň v dostihu nese a je určena propozicí každého dostihu. Jde o součet hmotnosti jezdce, jeho sedla a ostatní předepsané výstroje. Pokud jezdec s výstrojí váží méně, je nutné do předepsané hodnoty hmotnost doplnit (pod sedlo koně se do zvláštních kapsiček zasouvají olověné destičky), váží-li jezdec více, musí nemilosrdně potit. Během dostihového dne se jezdci se svou výstrojí váží před každým dostihem. Ve většině dostihů slouží rozdílné nesené hmotnosti ke snížení výkonnostních rozdílů mezi jednotlivými koňmi. Pouze ty nejdůležitější dostihy nejvyšší kategorie se konají se stejnou hmotností pro všechny koně – aby se v nich ukázalo, kdo je za stejných podmínek ten úplně nejlepší.

Cena nebo handicap?
Cena je dostih, kde je všem koním předepsána stejná základní hmotnost a ta je potom případně upravována penalitami – zvyšována za už získané dotace, nebo snižována, pokud kůň dosud nedosáhl určitého zisku.
Handicap je dostih, v němž koně nesou různou hmotnost stanovenou handicaperem podle jejich předchozích výkonů (zachyceno v průběžném handicapu), šance koní na vítězství by měly být teoreticky vyrovnané.

Rytmus dostihového dne
Dostihový den má svůj zaběhlý rytmus, kterému také není těžké porozumět. Jednotlivých dostihů se za odpoledne uskuteční většinou osm a obvykle jsou mezi nimi 30minutové přestávky. Skladba dostihů je rozmanitá a nepsaným pravidlem zůstává, že hlavní dostih dne se koná uprostřed programu, tedy jako čtvrtý, pátý nebo šestý v pořadí.

Co se v dostizích nesmí?
Dostihová pravidla shrnuje Dostihový řád, kde je uvedeno, co je a co není v dostizích povoleno. V samotném dostihu rozhodčí bedlivě střeží dodržování těchto předpisů. Především není dovoleno:
jezdcům používat bičík zakázaným způsobem (nadměrně, nesprávně, zbytečně), či se jinak chovat hrubě vůči svému koni, nebo vůči ostatním účastníkům dostihu,
jezdcům křižovat se svým koněm dráhu jiného koně takovým způsobem, že jej omezí a poškodí,
jezdcům sázet na koně (výjimkou je, když prostřednictvím majitele stáje vsadí na koně, kterého v dostihu jede),
trenérům podávat svým koním zakázané látky, jejichž seznam je stanoven (dopovat),
trenérům sázet proti svým koním,
funkcionářům sázet na dostihy, při nichž vykonávají funkci (rozhodčí, handicaper, ad.)
Dostihový řád obsahuje celkem 493 paragrafů, jimiž, ještě spolu s tzv. Doplňujícími ustanoveními, přesně určuje veškeré dostihové dění.

Kdo nesmí sázet?
Sázet nesmějí dostihoví funkcionáři, kteří během dostihového dne vykonávají funkci (např. rozhodčí, pracovníci u cílové kamery, handicaper. Jejich seznam přesně specifikuje Dostihový řád.).
Trenér dostihového koně smí v dostihu, ve kterém startuje jím trénovaný kůň, sázet pouze na tohoto koně.
Dostihový jezdec smí sázet pouze na koně, kterého jede v dostihu, a to pouze prostřednictvím majitele tohoto koně.

Co možná o dostihových koních nevíte…

Dostihový kůň váží průměrně mezi 450 – 500 kg.
Kůň má oči po stranách hlavy, tudíž vnímá každým okem jiný obraz a vidí téměř vše kolem sebe, aniž by otočil hlavu.
Kůň absolvuje dostih průměrnou rychlostí 55 – 60 km/hod, ale maximálně na krátkou vzdálenost dokáže vyvinout okamžitou rychlost až 70 km/hod.
V průměru kůň za den spotřebuje 6 kg sena, 7 kg. ovsa, 1 kg granulí a 10 až 15 litrů vody.
Celková doba spánku se u koní pohybuje okolo 6 hodin denně, ale samozřejmě je závislá na řadě okolností, včetně momentálního stupně (tréninkového) zatížení. Většina dostihových koní spí vleže.
Kolik stojí dostihový kůň? Ceny dostihových koní se v ČR pohybují od desítek tisíc Kč až po několik miliónů korun (rekord z roku 2007 je sedm miliónů Kč). Zdaleka ne vždy však vyhrává ten nejdražší.

Malý dostihový slovník

amatér – dostihový jezdec, který není vyučen v oboru a nepobírá za své dostihové působení finanční odměny
barvy koní - ryzák (zkratka r.) je kůň ryzí barvy v různých odstínech, hřívu a ocas má vždy ryzí; hnědák (hd.) je kůň hnědé barvy s odstíny od světlého po tmavý (tmhd.) až černý (čhd.), hřívu a ocas má vždy černé; bělouš (b.) je kůň s barvou srsti bílou nebo i tmavou, ale vždy s příměsí bílých chlupů, hříbata se rodí černá, ale postupně věkem při línání vybělují; vraník (vr.) je výlučně černě zbarvený kůň, u anglického plnokrevníka se jedná o velmi zřídka se vyskytující zbarvení.
bičík - jezdcova pomůcka k pobízení koně, striktně je povolen a rozhodčími hlídán počet ran během dostihu, dodrženy musejí být také tvar a délka bičíku. V dostizích dvouletých koní smí jezdec používat bičík až od 1. července příslušné sezóny.
cena - dostih se stanovenou základní hmotností, v němž jsou úlevy či přívažky koní vypočítávány podle předchozích výsledků a získaných peněz.
cíl-foto - fotografie zhotovená cílovou kamerou, ve sporných případech slouží rozhodčím ke stanovení konečného pořadí koní v cíli.
cílový rozhodčí – osoba odpovědná za správné určení výsledku dostihu a náležitostí s ním spojených.
délka dostihu (též ”distance dostihu”) - vzdálenost od startu do cíle dostihu.
délka koňská - míra (od nosu k zádi koně), kterou se vyjadřuje rozdíl mezi koňmi při doběhu dostihu, měří přibližně tři metry. V průběhu dostihu se rozestupy v délkách mezi účastníky udávají od zádi vpředu jsoucího koně k hlavě koně následujícího.
distance - úsek posledních 200 metrů před cílem, kde koně svádějí rozhodující boj o konečné pořadí v cíli. Pokud kůň v rovinovém dostihu není na distanci v momentě, kdy vítěz probíhá cílem, je diskvalifikován. Ale! ”Distancí dostihu” je v žargonu míněna délka dostihu.
distanční terč - dobře viditelný mezník označující počátek distance.
dostihová komise - sbor rozhodčích pověřený řízením dostihového dne a dohlížející na regulérnost dostihů podle dostihového řádu.
dostihový jezdec – dostihový jezdec musí dodržovat přísnou životosprávu, jelikož vše podřizuje své hmotnosti. V pracovním týdnu jezdí koně v trénincích a chystá se na víkendové dostihy. K důležitým vlastnostem dostihových jezdců patří odvaha, předvídavost a schopnost rychlého rozhodování. Dostihy často jezdí i ženy. Jezdkyně mají sice menší sílu než muži, ale jsou jemnější a citlivější, takže si s některými koňmi lépe rozumějí. Dostihoví jezdci se dělí do kategorií: amatér, jezdec, žokej, žák
dráha - v našich podmínkách většinou travnatá, při rovinovém dostihu se vnější pískový kraj nepovažuje za součást dostihové dráhy. Stav dráhy se měří pendometrem, číselně se udává ve stupních, slovně od termínu tvrdá až po termín hluboká. 
exteriér - celkový vnější vzhled koně
handicap (typ dostihu) - dostih, v němž koně nesou různou hmotnost stanovenou handicaperem podle jejich předchozích výkonů (zachyceno v průběžném handicapu), šance koní na vítězství by měly být teoreticky vyrovnané.
handicap generální - pořadí koní (vyjadřuje se v kilogramech) podle jejich výkonnosti, sestavuje ho handicaper jednorázově (generálně) po skončení sezóny.
handicap průběžný - pořadí, v němž jsou handicaperem koně seřazováni průběžně během sezóny podle kvality svých výkonů.
jezdec – jezdec profesionál, který dosud nenasbíral 50 vítězství v kariéře
Jockey Club ČR - hlavní orgán cvalového dostihového sportu v České republice, podporuje, organizuje a kontroluje chov plnokrevníka a cvalový dostihový provoz na území ČR.
křižování - incident v průběhu dostihu, kdy jeden kůň překříží dráhu jinému koni, aniž přitom má jasný náskok dvou délek (měřeno od zádi křižujícího koně k hlavě křižovaného koně). Uznají-li rozhodčí křižování s vlivem na výsledek dostihu, následuje změna pořadí v cíli nebo diskvalifikace křižujícího koně.
klasický dostih jeden z pěti dostihů pro tříleté koně, které mají postupně prověřit jejich ranost, rychlost a vytrvalost. V České republice jsou to postupně Jarní cena klisen, Velká jarní cena a České derby (vše na závodišti v Praze) OAKS na závodišti v Mostě a St Leger opět na pražském závodišti.
klasika v dostihovém slangu buď název pro jeden z klasických dostihů pro tříleté koně anebo pro překážkový dostih kde jsou všechny překážky shodného typu podle britského vzoru (klasická steeplechase).
licence (jezdecká, trenérská, majitelská) - povolení Jockey Clubu k výkonu příslušné funkce, udílí se zpravidla na jednu sezónu.
majitel - dostihový kůň nemůže existovat bez svého majitele. Mít svého koně je však záležitost finančně náročná (majitel hradí veškeré náklady od pořízení koně, přes všechny provozní položky, výdaje na zdravotní péči, až po startovné do dostihů – ročně jde o částku přesahující sto tisíc korun na jednoho koně), proto v poslední době začala také vznikat tzv. sdružení majitelů („racing club“), kdy více lidí dá dohromady potřebnou částku peněz.
mrtvý dostih - značí současné vítězství, mrtvé umístění současný doběh na dalších pozicích.
pole (startovní) - souhrn všech účastníků dostihu, doběhl-li kůň ”v poli”, znamená to, že se výrazněji neprosadil a skončil mezi poraženými.
proutěnka překážka v dostizích přes proutěné překážky
sprinter dostihový kůň, který podává nejlepší své výkony v dostizích o délce mezi 900 a 1400 metry.
startér (rozhodčí u startu) – osoba, která startuje dostihy. Když dostihová komise udělí pokyn ke startu, uděluje startérovi zároveň plnou kompetenci k provedení startu. K dodržení všech náležitostí má startér právo i sankcionovat účastníky, kteří se chovají proti jeho příkazům či proti nařízením Dostihového řádu.
startovací boxy technické zařízení, které umožňuje současný start koní v rovinném dostihu
stínidla (též ”blinkers”) - pomůcka, která zabraňuje pohledu koně do stran a zlepšuje jeho soustředění na požadovanou činnost (dostih), eliminuje rozptylování jinými podněty.
schválení výsledku - je naplněno podpisem výroku cílového rozhodčího předsedou dostihové komise.
trenér - se stará o kompletní přípravu každého dostihového koně a většinou řídí celý tým ošetřovatelů. Počet svěřenců každého trenéra je různý, v ČR od několika až po třicet i více koní. Trenér může trénovat koně jednoho majitele, nebo i koně více různých majitelů. Trenérem koně může být i jeho majitel-neprofesionál, ten však může trénovat pouze omezený počet, výlučně svých vlastních, reprezentantů.
vážný (rozhodčí u váhy) – osoba odpovědná za správnou funkčnost váhy a za dodržování všech předpisů spojených s vážením jezdců do dostihu a jejich převažováním po dostihu.
vážnice - veřejnosti nepřístupná místnost, kde se jezdci váží (i se sedlem) před dostihem a po dostihu.
v moci startéra - kůň je v moci startéra, pokud se nachází v čase vydání pokynu k odstartování dostihu (dostihovou komisí startérovi) ve vymezeném prostoru před startem. Jakmile se kůň dostane do moci startéra, již se na něj ani v případě neodstartování do dostihu nevracejí sázky.
věk koně – roček: mladý kůň od jednoho do dvou let, v tomto období přicházející do tréninku, stáří dostihového koně se na severní polokouli mění vždy 1. ledna, dvouletek: dvouletý kůň, nejmladší kategorie dostihových koní, tříletek: tříletý kůň ( též ”kůň v klasickém věku” - pouze tříletý se může zúčastnit klasických dostihů), starší (kůň): souhrnné označení pro dostihové koně od čtyř let věku.
zkušební cval - všichni účastníci rovinového dostihu musejí absolvovat zkušební cval nejkratší cestou ke startu, nicméně dostihová komise může povolit výjimku v podobě osvobození od zkušebního cvalu a vedení ke startu (krokem) s jezdcem v sedle.
žák – budoucí jezdec profesionál, student učebního oboru jezdec a ošetřovatel dostihových koní
žokej – dostihový jezdec profesionál, který již dosáhl 50 vítězství v kariéře.

Dostihy v České republice a ve světě

Dostihový sport („turf“) v České republice existuje již 150 let. Ve druhé polovině 19. století se o jeho vznik zasloužili, po vzoru kolébky moderního turfu Anglie, zdejší aristokraté, k nimž záhy přibyli vojenští důstojníci a za éry první republiky také bohatí podnikatelé a průmyslníci. Po druhé světové válce se ale situace rapidně změnila, když důsledky znárodňování tvrdě dopadly také na koně. Kvůli uzavření západních hranic byl zdejší dostihový sport odstřižen od hlavního evropského, potažmo světového, dění a to právě v době, kdy se turf začal raketovým tempem globalizovat. Etapu české izolace ukončil listopad 1989.

Koňské dostihy byly od dob svého vzniku zábavou aristokratické společnosti, později bohatých průmyslníků, armádních důstojníků a dalších movitých lidí. Měly vždy visačku čehosi exkluzivního a vybraného. Ty nejvýznamnější světové dostihové akce jsou zároveň vrcholnými společenskými událostmi. Na anglické Derby není možné přijít nevybaven (pánové) cylindrem, frakem nebo dokonalým oblekem, (dámy) kloboukem, honosnou róbou či alespoň elegantním kostýmkem. Americké Kentucky derby je i v obrovské konkurenci Super Bowlu, NHL, NBA a dalších mamutích podniků nazýváno hlavními dvěma minutami ve světě sportu. Den konání australského Melbourne Cupu je státním svátkem a v celé zemi se zcela zastaví život. Stotisícové návštěvy jsou naprosto obvyklé i na dostizích v Dubaji, Japonsku, Hongkongu. Ve druhé polovině dvacátého století prodělal světový dostihový sport obrovský rozmach a je-li některé odvětví typickým příkladem tolik skloňované globalizace, pak jsou to právě souboje příslušníků plemene anglického plnokrevníka – nejrychlejších koňských atletů planety.

Po celém světě se ročně narodí, vyrostou a na dražbách prodají desetitisíce mladých dostihových koní. Ještě vyšší počet jich zápolí v samotných dostizích, z nichž ty nejvelkolepější se konají o pohádkové sumy peněz. Nicméně vlastnictví dostihové stáje je záležitostí luxusní a nákladnou, a tak jen malý zlomek majitelů koní může říci, že na tomto hobby vydělává. Vlastnit čtyřnohého šampióna je především otázkou prestiže a společenského postavení.

Dostihová odpoledne jsou pro své diváky a příznivce především zábavou. Poskytují výtečnou možnost do příjemného a upraveného prostředí pozvat nejen své přátele, ale v méně formálním rázu i obchodní partnery a pracovní kolegy. Výborným odreagováním pro všechny přítomné pak je sázení na koně. Uzavírat sázky je možné už od minimálních částek, ale následné napětí z prožívaného dramatu na dráze je leckdy nezměřitelné. “Kdo si nevsadil, ten jakoby na dostizích ani nebyl!” – toto okřídlené rčení platí už od nepaměti.

Kontakt pro další informace:
Petr Drahoš
předseda přestavenstva TOTO CZ, a. s.
tel. 604 298 150

Podobné články
Lucie Fialová

Připravili jsme pro vás KOŇSKOU ŠTAFETU. Štafetový kolík ale bude jen symbolický. Půjde o “zimní” seriál minirozhovorů, které mezi sebou povedou…

 Táňa Mášová

Připravili jsme pro vás KOŇSKOU ŠTAFETU. Štafetový kolík ale bude jen symbolický. Půjde o “zimní” seriál minirozhovorů, které mezi sebou povedou…