Zveme vás na seminář Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR...

30. 10. 2008 Helena Görnerová

...konaný ve dnech 21. – 22. listopadu 2008 v aule MZLU v Brně a v prostorách NH Kladruby nad Labem - Hřebčín Slatiňany. Uvedený odborný seminář se v průběhu své existence již stal vyhledávanou příležitostí k načerpání nových znalostí v oboru, proto si v případě zájmu pospěšte s přihlášením. Uzávěrka přihlášek je 7. listopadu.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,

Asociace svazů chovatelů koní ČR

a

Národní hřebčín Kladruby nad Labem 

pořádají seminář

Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR

 konaný ve dnech 21. – 22. listopadu 2008
v aule MZLU v Brně a v prostorách NH Kladruby nad Labem - Hřebčín SlatiňanyPROGRAM SEMINÁŘE:

21.11.2008, Aula MZLU v Brně, budova A, Zemědělská 1, Brno – Černá Pole:
Prezentace účastníků:  9.00 – 10.00 hod
Dopolední program: 10.00 – 13.30 hod
-    Organizace chovu koní v ČR – Ing. J. Machek (Ministerstvo zemědělství ČR)
-    Zkušenosti a perspektiva šlechtění selle français – Arnaud Evain (Svaz chovatelů selle français, Francie)
-    Způsoby zakládání pastvin pro koně a udržování jejich kvality – Thierry Dutertre (Francie)
-    Současná situace ve šlechtění rakouského teplokrevníka – Ing. Dana Karásková (Svaz chovatelů rakouského teplokrevníka, Rakousko)
-    Současné trendy chovu koní v Polsku (Prof. R. Pikula, Agricultural University of Szczecin, Polsko)
-    Chov teplokrevníka v hřebčíně Albertovec – Ing. M. Vítek (Hřebčín Albertovec)
-    Genetické zdroje koní v ČR a aktuální problémy jejich šlechtění – Ing. V. Mátlová, Ing. M. Kosová (VÚŽV Praha – Uhříněves)
-    Aktuální veterinární problematika v chovu koní – Prof. MVDr. Jaroslav Hanák, Dr.Sc. (VFU Brno)

Oběd: 13.30 – 14.30 hod

Odpolední program: 14.30 – 18.00 hod:
-    Současné problémy v reprodukci koní v ČR – Prof. MVDr. Zdeněk Věžník, Dr.Sc. (VÚVL Brno)  
-    Aktuální problematika výskytu infekční metritidy u koní – MVDr. Jaroslava Mazurová
-    Problematika kolostrální imunity u koní – MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D. (VFU Brno)
-    Onemocnění horních a dolních dýchacích cest u koní – MVDr. Petr Jahn, Ph.D. (VFU Brno)
-    Gastroduodenální ulcerace u koní – MVDr. Barbora Bezděková, Ph.D. (VFU Brno)
-    Parazitární invaze u koní a problematika parazitární rezistence – MVDr. Štěpán Bodeček, Ph.D. (VFU Brno)
-    Výskyt imunokomplexu viru bornanské choroby u koní v ČR – MVDr. Barbora Čechurová (VFU Brno)
-    Myopatie u koní – MVDr. Eva Ludvíková, Ph.D. (VFU Brno)
-    Konduktivita a viskosita ejakulátu hřebců – Ing. O. Mamica, Prof. Ing. L. Máchal, DrSc. (MZLU v Brně)


Společenský večer: 19.00 – 24.00 hod (Prostory menzy MZLU)

22.11.2008, Národní hřebčín Kladruby nad Labem – hřebčín Slatiňany:
- Chovatelská beseda na téma Profesor Bílek a význam jeho hipologické školy v čs. chovu koní: 10.00 – 11.30 hod
- Přehlídka Národního hřebčína Kladruby n/L – hřebčína Slatiňany: 13.00 – 14.00 hod
- Návštěva hipologického muzea a zámku Slatiňany: 1400 – 1600 hod

Účastnický poplatek: 700 Kč za účast na obou dnech semináře, 400 Kč za účast na jednom ze dní semináře, společenský večer 350 Kč (potvrzení o zaplacení účastnického poplatku bude na vyžádání k dispozici u prezentace)


Přihlášky k účasti na semináři zašlete nejpozději do 7.11.2008 na adresu:
MZLU v Brně, Ústav chovu a šlechtění zvířat, Odd. chovu koní, Zemědělská 1, 613 00 Brno
tel.: 545 133 216, 545 133 233       

e-mail : jiskrova@mendelu.cz; evaso@post.cz

http://old.mendelu.cz/~agro/af/chov/index.html

Přihlášku si můžete stáhnout pod článkem.

Podobné články

V únoru a březnu letošního roku se napříč celou republikou konaly oblastní schůze chovatelů českého teplokrevníka. Všechny byly přístupné i pro…

Jeden malý chlapec si v roce 1997 jako dárek ke svým sedmým narozeninám přál poníka. Starší bratr mu poradil, že lepší bude kobylka. Rodinný…