Západočeská přehlídka 2008

25. 3. 2008 Martina Kůstková Autor fotek: Martina Kůstková

Jubilejní desátý ročník Jarní západočeské přehlídky připravil Svaz chovatelů koní západní Čechy na sobotu, 8. března 2008, do kryté haly JŠ Mariánské Lázně. Kolekci hřebců a potomstva doplnily sportovní ukázky z vozatajství, drezury i westernového ježdění.

Nejprve volnost
Přehlídce předcházela oblastní kvalifikace skákání ve volnosti čtyřletých klisen. V kryté hale se jich sešlo devět, tři nejlepší přitom všechny byly po hřebci Phill. Nejlepší výkon podala 22/566 Cellica z drezurní matky Čutky (achaltekinský Garut) pocházející z chovu a majetku M. Čapkové ze Štekrova mlýna na Chebsku. Druhá se umístila Proxima z Lone Star po Litograf-20 patřící M. Vaňkové z Chebu. Třetí skončila Phébe z matky Medea po Mykonos-8 odchovaná ing. M. Šímovou. Všechny tři zmíněné klisny uspěly v loňských zkouškách výkonnosti, byly zařazeny do akceleračního programu a nyní tedy potvrdily správnou volbu komise. Ve finále skoku ve volnosti však žádná z nich nebude startovat z důvodu plemenné příslušnosti - PK CS, neboť to je přístupné pouze klisnám českého teplokrevníka.

Změny na stanicích
Držitelé plemenných koní si v posledních letech pronajímají hřebce většinou na jednu, případně dvě připouštěcí sezony. To umožňuje pořadateli akce nabídnout každý rok jiné plemeníky. Držitele hřebců kontaktovala ing. E. Mentlíková telefonicky a většina z nich se postavila k prezentaci kladně.
Jako první se veřejnosti představil holštýnský Němen (Newton), licentovaný pro slovenského teplokrevníka, jehož diváci viděli rovněž ve skoku ve volnosti. Patří JŠ M. Lázně, stejně jako následující bělouš Colonel (Colmen). Hessenského Reverenda (Reflektor) dovezl J. Rédl z Bernartic a hřebec patří R. Bartošové z Waldssasenu.

Drezura
Program chovatelské přehlídky tradičně doplnily sportovní ukázky. V drezuře zaujala M. Nágrová s českým teplokrevníkem Compasem (Comero). Tento kůň byl jediným valachem, jež se výstavy účastnil. Licenci plemenného hřebce pro letošní rok získal nově brandenburský vraník S´Man in Black (Saint Cloud). Ten byl v M. Lázních kromě předvedení na ruce prezentován rovněž v drezurní úloze svým majitelem M. Ryndákem. Působit bude na stanici v Rosnicích na Karlovarsku.

Chladná síla a vozatajové
Chladnokrevné hřebce dovezl ze stanice Bohy na severním Plzeňsku L. Konvalinka. Předvedeni na ruce byli tříletý norik Nugát po otci Nezbeda a českomoravský belgik Midas po Makon-2 v majetku ZH Písek. Oba hřebci pak přivezli na voze občerstvení pro diváky. Dobrý charakter i ovladatelnost obou plemeníků prokázalo, když po ukázce museli projít těsně vedle výběhů s klisnami.
Vozatajské ukázky patřily do režie ing. M. Šimáčka z Nebanic. Ve slalomu a parkuru závodil se starokladrubskými bělkami svého chovu. Soupeře mu tradičně dělali otec a syn Gesslovi z Chebu, kteří v letošní přehlídce startovali s teplokrevnými koňmi.

Nejen western
Krásnou ukázku přirozeného partnerství člověka a koně si připravila Míša Kunová se Sárou z Chebu. Ve stejném duchu se nesla i ukázka nestárnoucího Milana Maťátka a jeho klisny. Dobře připravený pod sedlem i na ruce byl hřebec plemene paint horse Mr Skips Dee (Skips Diablo Bar) v majetku J. Drábka z Plané u Mariánských Lázní. Skvěle jej předvedla A. Kohoutková.

Míša Kunová a Sára

Andrea Kohoutková a Mr Skips Dee

Skákání
K oblíbenému programu patří skokové soutěže mini-maxi. V Mariánských Lázních se této ukázky účastnily dvojice J. Mentlíková s Jasper´s Boyem (Jaspis), P. Mašek se Securitym (Stakkato), V. Žižka s Przedswitem Primus (Przedswit XVI-12), J. Stébelská s Phillem (Aquilas) a T. Veselý s Elmerem B (Ramiro). Poslední dva hřebci patří do majetku JŠ M. Lázně. Letos dvaadvacetiletý Elmero ukázal, že ze své skokové slávy nic nezapomněl. Dobře se daří rovněž jeho potomstvu, dcera Penelope vyhrála finále KMK čtyřletých klisen. Jeho stájový kolega Phill měl na chovatelské přehlídce rovněž potomstvo. Przedswit Primus stojí na stanici JK Dajbych Trnová, za kterou rovněž startuje. Jeho majitelem je ZH Písek. Ze stejné stanice přivezl P. Mašek ještě hannoverského ryzáka Securityho, kterého vlastní stáj Mustang. Jasper´s Boy, v majetku své jezdkyně J. Mentlíkové, stojí na připouštěcí stanici Lípa na Plzni severu. Veřejnost jej zná také z prestižních akcí Svazu českého teplokrevníka, kde se účastní právě podobných ukázek.

Kolekce potomstva
V minulých letech se na oblastních výstavách dařilo předvádět s úspěchem kolekce po plemenících, jež v oblasti působí nebo působili. Na aktuální akci se sešla kvalitní kolekce dcer Philla. Diváci je mohli vidět jednak při skoku ve volnosti, nebo při skoku pod sedlem. Z pětice klisen patřily Kontika (z m. po Carol) a Kofila (z m. po Frühesch) Evě Šimáčkové z Nebanic. Zbývající trojice klisen - Phébe, Proxima a Cellica - už zaujala právě při výkonnostních zkouškách. Z toho měl radost ing. Václav Nágr, který den před přehlídkou oslavil šedesáté narozeniny. Samotná přehlídka se obešla bez komplikací, svou vlídnější tvář ukázalo i počasí.

Chovatelské akce budou v oblasti pokračovat formou svodů klisen. Seznam všech termínů i časů svodových míst je zveřejněn na nově zřízených internetových stranách www.schkzc.cz.

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…