Z národního hřebčína podruhé

Druhá polovina měsíce května byla velmi bohatá na akce, které Národní hřebčín organizoval nebo se jich zúčastnil. Důležité jsou i akce plánované, a to jednak z hlediska chovatelského, tak i z hlediska nové úrovně kooperace NH s chovateli starokladrubských koní i se širokou jezdeckou veřejností.


Jarní třídění

Jarní třídění starokladrubských koní proběhlo ve dvou termínech a to v úterý 20. května v Kladrubech nad Labem a ve středu 21. května ve Slatiňanech. Na rozdíl od předešlých let se třídění neuskutečnilo bez povšimnutí chovatelů a příznivců starokladrubských koní. Možná se jich pro nerušenou práci komisařů sešlo až příliš, nicméně každý chtěl "při tom" a prohlédnout si po dlouhé době starokladrubáky.

V úterý pracovala komise ve složení ing. Karel Regner, Ladislav Neťuka, ing. Václav Nágr a byla doplněna o dva posuzovatele-čekatele Evu Šimáčkovou a Tomáše Bartáka. Nejprve byli předvedeni plemenní hřebci a potom chovné klisny v kolekcích po jednotlivých plemenících. To mělo výhodu v možnosti porovnání a posouzení vyrovnanosti potomstva po hřebcích "na desce" na nádvoří. Komise navrhla k postupnému vytřídění 17 chovných klisen, z toho 14, které výrazně trpí letní vyrážkou. Z ročníku 1999 (mladých koní ve výcviku) je určeno k vytřídění 13 koní, z ročníku 2000 – 2002 v Selmicích 18 koní.

Ve Slatiňanech pracovala komise ve složení ing. Karel Regner, Ladislav Neťuka, dr. J. Sedláček, dalšími posuzovateli v roli čekatelů byl ing. J. Kaplan a L. Dobrovský.

Pořadí předvedených kategorií koní bylo shodné s kladrubským předváděním. Mladí koně ve výcviku byli posuzováni před bývalou testační stanicí, mladí koně ročník 2000 – 2003 na hříbárně ve Slavicích. Komise doporučila k vytřídění 7 klisen, 5 mladých koní ve výcviku a 31 hříbat ročníku 2000 - 2002.


Den koní

Po mnoha letech se brány kladrubského hřebčína otevřely široké jezdecké i další veřejnosti. Po dlouhé době se společně představili jezdci a zaměstanci Národního hřebčína a Středního odborného učiliště v Kladrubech nad Labem. Po mnohaleté přestávce navštívili hřebčín lidé, kteří sem neměli dovolen vstup... Byla to radostná neděle 25. května 2003 s nečekaným množstvím návštěvníků.

Den koní v Kladrubech nad Labem byl pojmut nejenom jako den otevřených dveří, ale navíc byl připraven i dvojhodinový program. Zahájení bylo velmi sváteční – trubači ze SOUz na koních z hřebčína před Řečanskou bránou uvítali diváky slavnostními fanfárami, poté vjel na nádvoří Petr Vozáb se šestispřežím starokladrubských koní, sepřažených do černobílého domina a v kočáře přivezl ředitele Národního hřebčína ing. Milana Vítka v doprovodu nejstarších zaměstnanců NH a SOUz pana Jaroslava Loudy a Václava Kropáčka.

Po přivítání návštěvníků ing. Milanem Vítkem a jeho krátkém vřelém proslovu následoval program, nejprve chovatelská ukázka - předvedení plemeníků a klisen s hříbaty na ruce, potom čtverylka osmi koní s učni 1. ročníku SOUz secvičená pod vedením Petra Maliny.

Hned následující bod programu velmi dojal některé návštěvníky, neboť po letech mohli vidět ve veřejném vystoupení vozatajské legendy – Josefa Dymeše, Jiřího Kocmana, Josefa Nimse a zasloužilé "Kladrubáky" z hřebčína - Františka Machka, Milana Starczewského, Josefa Pelanta, které doplnil ing. František Petřík, MVDr. Pavel Jadrníček a Josef Dymeš ml.

O ukázku výcviku na kavaletách se opět postarali učňové 1. ročníku SOUz. Pak následovalo ukázkové skákání mini-maxi, v němž se představil samotný ředitel Národního hřebčína ing. Milan Vítek s plemenným hřebcem Comerem a dále Jan Holec s temperamentní klisnou Fidji – K. V krátkém předvedení absolvovali několikrát bezchybně a stylově překážky do výšky 150 cm.

V ukázkovém parkuru čtyřspřeží se představil dr. Jadrníček, M. Kostrouch, M. Martykánová, J. Hrouda se svými lipicány a P. Vozáb. K závěrečnému reji čtyřek nastoupili mistři opratí Jiří Kocman, Josef Dymeš a Josef Nims, které doplnil J. Hrouda. Závěrečné fanfáry a poděkování ing. Vítka ukončily slavnostní program, který zasvěceně komentoval ing. František Petřík.

Návštěvníci mohli po celý den volně do stájí hřebčína, organizovaně do galerie na zámku a k dispozici měli vagonet s dvojspřežím starokladrubských běloušů.

V průběhu odpoledne se našlo několik organizačních nedostatků, jako například ozvučení nádvoří, ale ty byly většinou přehlušeny radostí ze setkání. Zájem o návštěvu hřebčína a zaplněné kladrubské nádvoří velmi potěšily většinu zaměstanců hřebčína a příznivce starokladrubských koní.

Den koní proběhl i ve slatiňanském hřebčíně, kde si návštěvníci mohli rovněž prohlédnout celý hřebčínský areál a svézt se v kočárech. Třebaže nebyl připraven speciální program, příchozí uvítali možnost dne otevřených dveří a následně většinou ještě zavítali do Hipologického muzea. Na obou místech v Kladrubech i ve Slatiňanech byl o akci velký zájem.


Závody

Jan Holec z NH Kladruby n. L. zvítězil s klisnou Fidji – K v kvalifikačních závodech všestrannosti Zlaté podkovy ve Dvorečku dne 16. – 18. 6. 2003.

O víkendu 30. 5. – 1. 6. 2003 se konaly závody spřežení v Hřebčíně Jeníkov u Hořic v Podkrkonoší. V soutěžích čtyřspřeží zvítězil Zdeněk Jirásek z Robous a Jiří Škodný ze Slatiňan získal 2. místo (4 startující). V silně obsazené soutěži jednospřeží (15 startujících) zvítězil Jiří Koníř a David Myška (Sacramoso Seico XLII startující za Slatiňany obsadil 4. místo, Kateřina Neumannová (Sacramoso Catis) 8. místo.

Dne 7. 6. se zúčastnili dva jezdci ze Slatiňan drezúrních závodů ve Chlumu. Karel Dvořák s Erbenem - K obsadil v "Z" 4. místo (13 startujících) a v "L" 10. místo (15). Iveta Macková se 427 Xantomou získala dvě druhá místa, jednou v "L" drezúře (15 startujících) a jedenkrát v "S" (6).


Piber

Jak už jsme vás zde na Equichannelu informovali 31.5., na přelomu května a června reprezentovalo Národní hřebčín v Kladrubech n. L. šestispřeží starokladrubských koní v rakouském spolkovém hřebčíně v Piberu na akci s názvem Koně z císařských a královských dvorů. Tři bílí plemenní hřebci z Kladrub a tři vraníci ze Slatiňan se představili ve dvojspřeží, čtyřspřeží a šestispřeží, vždy zapřažení jako domino, střídavě černí a bílí koně. Šestispřeží vedl Petr Vozáb, v dalších zápřežích se střídal Vlastimil Zoul, MVDr. Petr Jadrníček, František Machek a Vlastimila Bláhová.


Plánované akce

Na 12. července je naplánována letní prezentace starokladrubských koní (od 13 hodin), do níž budou zapojeni chovatelé starokladrubských koní nejen z obou hřebčínů z Kladrub n. L. a ze Slatiňan, ale i ze zemského chovu. Na programu bude předvedení koní v různých druzích zápřeží, ale také pod sedlem, včetně představení plemenných koní na ruce. Je to jedna z prvních příležitostí společné prezentace starokladrubských koní v rámci celé České republiky.

Zkoušky výkonnosti starokladrubských koní v zemském chovu proběhnou 26. a 27. srpna v Benicích a 3. a 4. září ve Slatiňanech. Zkoušky, spojené s podzimním tříděním pro chovy Národního hřebčína, se uskuteční 15. a 16. října ve Slatiňanech a 22. a 23. října v Kladrubech nad Labem.

Těšíme se na Vaše návštěvy výše uvedených akcí, včetně návštěv hřebčínů v letních měsících.
Potřebné informace získáte na telefonních číslech NH Kladruby nad Labem 466 933 832 nebo Hřebčína Slatiňany 469 681 135.
Využít můžete i naše e-maily
kladruby@nhkladruby.cz
a
slatinany@nhkladruby.cz

Související články:

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…