Výkonnostní zkoušky pro plemeno hafling - podmínky

V letošním roce proběhnou poprvé výkonnostní zkoušky pro plemeno hafling. Počítáme předběžně s dvěma termíny – v druhé polovině srpna, případně v průběhu září. Přesný termín a místo (jeden na Moravě, jeden v Čechách) stanovíme podle počtu zájemců a jejich konkrétních požadavků tak, abychom jim co nejvíce vyšli vstříc a zajistili tak co největší počet účastníků. V článku přinášíme podmínky a další informace ke zkouškám.

Přesto nebo právě proto, že první ročník bude do jisté míry „pokusný“, byli bychom velmi rádi, aby se sešlo co nejvíce zájemců o vykonání zkoušek se svým koněm. Prosíme, abyste se předběžně hlásili telefonicky předsedovi SCHH, panu Nachtigalovi na telefonní číslo 602 523 002 a zároveň uvedli, o jakou variantu byste měli zájem a odkud na zkoušky pojedete, abychom mohli co nejdříve vyhlásit termín a místo konání.

Zkoušky se konají pro klisny i hřebce. Při úspěšném složení zkoušek vzniká u 3 – 4 letých klisen nárok na dotaci, při složení zkoušky na vyšší počet bodů, než je současné exteriérové hodnocení je v případě, že tomu nebrání jiné skutečnosti (např. nedostatečná KVH) možnost přeřazení klisny do vyššího oddílu plemenné knihy. Nejzásadnějším benefitem úspěšného složení zkoušek by však měla být vyšší chovatelská hodnota klisny!!

Zkoušky jsou prozatím nepovinné, v budoucnu (zřejmě již příštím rokem počínaje) s nimi ale počítáme jako s povinností pro všechny nově zapsané hřebce. V letošním roce nebudeme omezovat věk žádnou maximální hranicí ani příslušností do oddílu PK, během dvou až tří let pravděpodobně omezíme věk koní na 3 – 4 roky a příslušnost do HPK nebo PK.

Protože nový Řád plemenné knihy, který podrobná kritéria bude obsahovat, je momentálně v připomínkovém řízení na ministerstvu zemědělství, upozorňujeme, že níže uvedená podoba zkoušek výkonnosti se ještě v detailech může změnit.

Protože u haflinga je kladen důraz na jeho všestrannost, je možnost vybrat si z dvou variant zkoušek. Zásadní je u haflinga také jeho charakter, proto je zkouška charakteru součástí obou variant. (Pozn. V budoucnu zvážíme podle počtu zájemců také možnost skládat zkoušky z westernových disciplín)

Možnost A – zkouška pod sedlem

· drezurní zkouška pod sedlem,

· jednoduchá skoková zkouška ve volnosti,

· zkouška charakteru

Možnost B – zkouška v tahu

· zkouška v zápřeži - vozatajská úloha,

· zkouška v lehkém tahu – kláda či saně,

· zkouška charakteru

Každou disciplínu hodnotí podle desetibodové stupnice (s použitím půlbodů) minimálně tři hodnotitelé, jejich známka se u každé disciplíny zprůměruje a tento průměr je pak považován za výsledek dané části.

Celková známka zkoušky se vypočte vynásobením těchto tří známek těmito koeficienty:

  • zkouška drezurní, zápřež 0,4
  • skoková zkouška, lehký tah 0,3
  • hodnocení charakteru 0,3

Součtem těchto tří položek získáme celkový výsledek zkoušky.


Příklad hodnocení:

1. hodnotitel

2. hodnotitel

3. hodnotitel

Průměr

Koeficient

Výsledek

Drezurní zkouška

7,5

8

8,5

8

x 0,4

3,2

Skok ve volnosti

7,5

8,5

8,5

8,2

x 0,3

2,5

Zkouška charakteru

6

6,5

5

5,8

x 0,3

1,7

Σ

Celkem

7,4

Pro úspěšné absolvování je nutné splnit každou jednotlivou část, to znamená v každé ze tří částí zkoušky obdržet minimálně 5 bodů a zároveň dosáhnout celkové známky 6,1 a vyšší.

Zkouška může být nahrazena:

a) sportovní výkonností (dle pravidel ČJF a FEI):

· absolvováním parkuru minimálně stupně Z s výsledkem maximálně 12 trestných bodů nebo

· absolvováním drezúry minimálně stupně Z s celkovým hodnocením větším než 50% nebo

· absolvováním kompletní soutěže ve spřežení;

b) chovatelskou kvalitou:

· účast na celostátní výstavě haflingů s výsledným umístěním do 3. místa a minimálním hodnocením 8,1 nebo

· účast a umístění na mezinárodní výstavě – dle zvážení Radou PK nebo

· zařazením syna mezi plemenné hřebce v ČR – dle zvážení Radou PK nebo

· zařazení alespoň dvou dcer do HPK – dle zvážení Radou PK;

c) absolvováním zkoušek výkonnosti v chovatelsky vyspělé zemi – dle zvážení Radou PK.

Drezurní úloha

Drezurní úloha bude velmi jednoduchá, čtená a budou se při ní posuzovat základní chody koně, uvolněnost, rovnováha, přijímání pomůcek, poslušnost, ochota a celkový dojem. V žádném případě nebude cílem hodnotit přesné provedení úloh, přiježděnost koně, sed jezdce!!

Úloha se provede na obdélníku 20 x 40 m, případně 20 x 60 m. Pro provedení úlohy je předepsaná výstroj podle pravidel ČJF. Povoleno je pouze uzdění jednoduchým stihlem bez pomocných otěží, martingalu. Je zakázáno použití ostruh a bičíku delšího než 75 cm.

Body

Prvek

1.

A
X

C

Vjezd pracovním klusem
Stát, pozdrav
Pracovním klusem vchod
Na pravou ruku

2.

M-K
K

Změnit směr, lehký klus
Pracovní klus

3.

Mezi K-A
A

Pracovní cval 1x kolem obdélníku
Pracovní klus

4.

B

Velký kruh

5.

C
H-B

Stát, 4 sekundy nehybnost, pokračovat středním krokem
Změnit směr

6.

B
mezi F-A
A

Pracovní klus
Pracovní cval 1x kolem obdélníku
Pracovní klus

7.

E

Velký kruh

8.

A
X

Ze středu
Stát, pozdrav

Skoková zkouška

Skoková ulička se dvěma překážkami. Kombinace 30 – 40 cm vysoká kavaleta a cca 60 – 70 cm výškový, nebo šířko-výškový skok s odskokovou bariérou. Posuzována je především ochota ke skoku a pozornost.

Zkouška charakteru

Zkouškou charakteru je krátké předvedení na ruce, osedlání, případně postrojení před porotci a zvednutí všech čtyřech končetin.  U koně smí být pouze jezdec, nebo kočí a jeden pomocník.

Zkouška v zápřeži

Bude se provádět v jednospřežní mezi dvěma oji nebo v páru (s koněm stejně starým). Postroje budou libovolné, uzdění by mělo být vhodné pro mladé koně, pomocné otěže nejsou povoleny. Hodnotí se základní chody, uvolněnost, ovladatelnost, rovnováha, způsob pohybu, ochota k pohybu a celkový dojem.

 

Body obdélníku

Prvek

1.

A

X

Vjezd pracovním klusem.

Stát. Pozdrav.

2.

X C M

Pracovní klus.

3.

M X K

K A F

Prodloužený klus.

Pracovní klus.

4.

F X H

H C M

Prodloužený klus.

Pracovní klus.

5.

M X K

Krok.

6.

K A F

Pracovní klus.

7.

F X H

Krok.

8.

H C M B

F A D

Pracovní klus.

9.

D

 

D X

Kruh na pravou ruku (průměr 20 m), následně kruh na levou ruku (průměr 20 m)

Pracovní klus.

10.

X

Stát 10 vteřin.

Kroky zpět 3 metry.

11.

X G

G

Pracovní klus.

Stát. Pozdrav.

Opustit kolbiště v pracovním klusu.

 

Zkouška v lehkém tahu

Hodnotit se bude v samotě - 3x zastavení a znovu zabrat v zápřeži na 50m dlouhé dráze. Předepsaná zátěž jsou saně o hmotnosti 150 kg.

Přesto nebo právě proto, že první ročník bude do jisté míry „pokusný“, byli bychom velmi rádi, aby se sešlo co nejvíce zájemců o vykonání zkoušek se svým koněm.

Prosíme, abyste se předběžně hlásili telefonicky předsedovi SCHH, panu Nachtigalovi na telefonní číslo 602 523 002 a zároveň uvedli, o jakou variantu byste měli zájem a odkud na zkoušky pojedete, abychom mohli co nejdříve vyhlásit termín a místo konání.

Podobné články

V únoru a březnu letošního roku se napříč celou republikou konaly oblastní schůze chovatelů českého teplokrevníka. Všechny byly přístupné i pro…

Jeden malý chlapec si v roce 1997 jako dárek ke svým sedmým narozeninám přál poníka. Starší bratr mu poradil, že lepší bude kobylka. Rodinný…