Vyhlašujeme termíny pro haflingy!!!

Letošní rok bude pro chovatele haflingů poměrně bohatý na novinky. V září se bude konat licentace hřebců a šampionát mladých klisen plemene hafling a na přelomu srpna a září proběhnou také první výkonnostní zkoušky.

Na výstavě „Koně v akci“ v Pardubicích, která se uskuteční v termínu 7.-9. září 2007, bude uspořádána jednak licentace hřebců a rádi bychom zde uskutečnili také první ročník šampionátu mladých klisen plemene hafling. Na obě tyto akce se zájemci již mohou hlásit u předsedy Českého svazu chovatelů haflinga (ČSCHH) pana Nachtigala na telefonním čísle 602 523 002. Uzávěrka přihlášek je 20. července 2007!!!

Další novinkou bude první ročník výkonnostních zkoušek (VZ). Ty budou otevřené pro klisny i hřebce jakéhokoliv stáří. Od příštího roku počítáme se zavedením povinnosti absolvování VZ pro nově licentované hřebce. Během dvou let by měl být také omezen věk klisen, které se do zkoušek budou moci hlásit. Letošní rok je proto možností, jak zkoušky absolvovat se staršími klisnami a hřebci (bez nároku na dotaci). Při úspěšném absolvování může majitel klisny (věk 3 – 4 roky) získat dotaci ve výši do 7000,- Kč (není nároková).

Podmínky VZ a podrobné informace naleznete na www.equichannel.cz, www.aschk.cz nebo Vám je na vyžádání (na tel. 728 311 581, Veronika Kutilová) zašleme. Publikovány byly také v posledním čísle časopisu „Koně“. Majitelé klisen narozených v ročnících 2002 – 2004 by je měli poštou obdržet spolu s přihláškou automaticky zhruba do konce příštího týdne.

Také na VZ se můžete hlásit u pana Nachtigala (602 523 002), kde rovněž případně získáte další podrobné informace. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 31. července 2007!!! Termín konání VZ bude oznámen v závislosti na počtu přihlášených klisen a jejich rozmístění po republice tak, abychom účastníkům co nejvíce vyhověli. Předběžně počítáme se dvěma termíny (jeden v Čechách, jeden na Moravě) v průběhu druhé poloviny srpna nebo na začátku září.

Prosíme všechny, kdo o účasti na těchto akcích uvažují, aby se hlásili co nejdříve!!!

Doufáme, že účast jak na zkouškách výkonnosti, tak na šampionátu bude hojná, abychom získali dostatečnou zpětnou vazbu od chovatelů!!!

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…