VI. kolo MŠMK a otázky chovatelům...

3. 7. 2007 Vít Holý Autor fotek: Jiří Gebauer

Za téměř ideálních podmínek pro koně proběhlo v Trojanovicích VI. kolo moravského šampionátu mladých koní. Závody sice krátce přerušil déšť, ale povrch byl dokonalý a tak proběhla „generálka na finále MŠMK“, které se bude konat ve zdejším areálu 28. a 29. července.

Již páté kolo v Ostravě naznačilo velmi dobrou formu zúčastněných a proto bylo možné (byť je začátek června) bez obav zvýšit požadavky o jeden stupeň. I tak byly znovu vidět až neuvěřitelně dobré výkony a potvrdilo se, že seriál soutěží MŠMK má i velmi dobrý tréninkový efekt.

V zahajovacím skákání „Z“ pro 4.leté koně bylo 34 dvojic , 15 bezchybných , zvítězil T.Bajnar SILACO (Palisco) JK Baník Ostrava před J. Kinclem LAURA 12 (Autonom) a V. Holým GERDA 1 (Arras). Šampionátový parkur „ZL“ absolvovalo bez chyby 20 koní, nedokončili 4.

Ve 4-letém ročníku celkem bodovalo 51 koní, do finále mělo být pozváno prvních 30. Shodně však bodují koně do 36 místa, proto jich bude pozváno všech 36. Celý seriál nejlépe absolvoval trakénský QUINTEN – V. Holý hřebčín Amona, který nikdy nechyboval a získal plných 6 bodů. Je to syn Quoniama III a německá Ilatty , tedy polobratr známého Ikara. Další tři koně mají po 5 čistých parkurech (5 bodů) , jsou to R. Hlaušek KELLY 6 (Porter), J. Bosáková PRINCESS 2 (Palisco) a T. Bajnar SAURON (Silvio II) . 7 dvojic absolvovalo 4 krát čistě, 8 koní 3 krát čistě a 17 dalších šlo bezchybně 2 krát. Všichni tito jsou zváni do Trojanovického finále. Celý 4 letý ročník se zdá být velmi kvalitní a poskytuje zajímavé srovnání domácího chovu s kvalitní zahraniční konkurencí. Do finále se kvalifikovalo 7 importovaných koní. Ve finále se všichni utkají ve dvoukolovém parkuru „ZL“ s rozeskakováním.

Pětiletý ročník ukazuje velkou kvalitu, zejména v posledních kolech, jsme byli vždy svědky dramatického rozeskakování.

Zdeněk Žíla - Simplex
Zdeněk Žíla - Simplex

Zahajovací „ZL“ šlo bez chyby 22 koní z 26. Zvítězila COLUMBIA (Come On) M. Hentšel JK Baník Ostrava před ALLEGRA (Arras) V. Holý a před TORNÁDO 7 L. Strnadlová SKL Trojanovice. Tato teprve 14ti-letá jezdkyně se po výborných výkonech na CSI v Belgii a Salzburgu presentovala i vynikajícími vítězstvími na mezinárodních závodech v Bratislavě, tentokrát s koněm MGT DIAS (majitel: Z.Polášek) a svojí pony klisnou AURA (Quoniam IV).

Hruška - Cornel
J. Hruška - Cornel

Šampionátový parkur pětiletých již byl stupně „L*“ , přesto bylo 12 bezchybných. Vynikajícím výkonem v rozeskakování zvítězil CORNEL 1 (Cento) J. Hruška - JK Opava Kateřinky. O jednu sekundu porazil CASCARA (Cassini I) J. Kincl a o další sekundu pomalejší byl SATISFACTION II (Stakkato) Z. Žíla- JK Mustang . Pouze jeden kůň soutěž nedokončil.
J. Kincl - Cascar
J. Kincl - Cascar

V pětiletém ročníku celkem bodovalo 39 koní. Do finále je pozváno celkem 27 koní, které čeká dvoukolový parkur „L“ s rozeskakováním. Nejlépe si v celém šampionátu zatím vede CASCAR (Cassini I) JK Horymas Horní Město (66 bodů) před druhým AL CAMPO stáj Mustang (57 bodů) a OKTÁVA (Aktiv) JK hřebčín Albertovec (42 bodů) shodně s SATISFACTION II (Stakkato) stáj Mustang.

Šestiletých již bylo méně, pouze 11 dvojic se přihlásilo do parkuru „S*“. Zahajovací „L*“ vyhrála MAFIE (Faraday) R. Hlaušek (Šilheřovice) před BALOUBET’S SON s Jiřím Hruškou (JK Opava Kateřinky) a třetí místo obsadil BURGUND – M. Hentšel JK Baník Ostrava. Bezchybně parkur absolvovalo sedm dvojic. Samotné “S*” absolvovalo bez chyby 6 dvojic, kteří se utkali v rozeskakování. Účastníci využili možnosti technicky náročných nájezdů a tak již bylo skutečně na co se dívat. Vynikající, klidnou, ale rychlou jízdou zvítězil zaslouženě J. Hruška s importovaným BALOUBT’S SON JK Opava Kateřinky. Téměř ve stejném čase ale s jednou chybou získal druhé místo technicky výborný GEORG (Giorgio) s K. Lamichem ze stejného oddílu. Třetí místo zůstalo s jednou chybou a časem o osm sekund pomalejším T. Bajnarovi AVION (Arras) JK Baník Ostrava.

David Fialka - Campbel
David Fialka - Campbel

Tomáš Daněk - Agent 1
Tomáš Daněk - Agent 1

Po 6 kolech bodovalo 31 koní, 20 z nich se kvalifikovalo do finále, ve kterém absolvují dvoukolový parkur “S” s rozeskakováním. Plná polovina kvalifikovaných koní jsou importy.

Úroveň celého seriálu byla výborná, všichni pořadatelé i účastníci zasluhují uznání. Soutěž ukazuje velmi dobrý tréninkový efekt , přehled o aktuální kvalitě ročníků a velký počet spokojených účastníků.

V průběhu šampionátu jsme již získali velké množství chovatelských informací, odstartovalo celkem téměř 170 koní, každý z nich v průměru ve 4 kolech, tj. v 8 klasických parkurech. Máme tedy již nyní (červen) zhruba 1250 zpracovatelných dat plus výsledky rozeskakování. Podobnou cestou by se mohlo ubírat v příštích letech i KMK, budou-li mít chovatelské svazy dost vůle k jednání.


Za svaz chovatelů CS bych rád zmínil priority k jednání:

- velký počet statistických dat (startů)

- postupné omezování vlivu subjektivních hodnocení

- zvýšeni objektivity výkonu a výsledku

- zařazení co největšího počtu jedinců do statistiky (i valach je nositelem genetických informací). Selekční tlak na zbytečné udržování hřebců v oddílech je přinejmenším morálně v rozporu se základní bezpečností práce (90 % děvčat v oddílech)

- pohled na KMK jako na zdroj informací pro chovatelské účely (tj.hodnocení otců a matek), nikoli na kontrolu pouze vlastní výkonnosti.

- za těchto okolností by bylo možné hovořit o sloučení hřebců, klisen a valachů do jedné kategorie.

V případě zájmu o jednání je svaz chovatelů CS připraven.

Vaše náměty a připomínky pod článkem více než vítáme!VI.kolo oživil svou návštěvou rakouský olympionik a trenér R. Wassbauer, který je zároveň „manažerem“ a trenérem výcvikového centra oddílů Hřebčín Amona Bolatice, JK Trojanovice, JK Horní Město a JK Gesomont Bohumín. Celou akci zhlédl s velkým zájmem a uznáním a pochvalně se vyjádřil o kvalitě koní i jezdeckých výkonech. Jeho návštěva bude přínosem i po obchodní stránce, celkově celou spolupráci zajišťuje hřebčín Amona MVDr.Vít Holý.


A ještě upozornění pro všechny účastníky finále MŠMK:

Pořadatel TJ JK Trojanovice všechny účastníky důrazně žádá aby neprodleně potvrdili svou účast a závazně objednali ustájení, vzhledem ke známým složitostem se zajištěním boxů.

Všichni zájemci jsou zvaní ke shlédnutí finále, které by mělo být pěknou přehlídkou chovatelských a sportovních úspěchů. Svaz chovatelů CS dále věnoval navíc hodnotné peněžité ceny nejlepším chovatelům plemene CS.

Foto : Jiří Gebauer

Podobné články
Donn Clifs

O uplynulém víkendu se u nás běhalo na dvou dostihových drahách. Sobotní Most měl vrchol v tradiční sprinterské Ceně jezdectví, v neděli ve…

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…