Velká cena Cavalletto v Opřeticích

26. 7. 2019 Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová Autor fotek: Dalibor Gregor, Viktor Král a Michaela Pešíková

Výstavy koní jsou nejen významnou chovatelskou událostí, neboť zde můžeme porovnat kvality svých odchovů, ale rozhodně jsou také významnou společenskou událostí, protože se setkáváme s lidmi, které spojuje stejná vášeň, s přáteli a známými, s nimiž bychom se jinak celý rok nepotkali. A v neposlední řadě je výstava také zábavou pro celou rodinu. Dává prostor všem věkovým skupinám a nabízí mnoho rozličných aktivit, při nichž můžeme ve výstavním kruhu vidět pohromadě i několik spokojených generací jedné rodiny.

Tato slova výborně vystihují charakter letošní Velké ceny Cavalletto, která se uskutečnila 22. – 23. 6. 2019 v prostorách jezdeckého areálu v Opřeticích. Součástí dvoudenního klání byly jak klasické třídy chovatelské, tak speciální výstavní třídy jezdecké a zápřahové, které doplnily různé sportovní soutěže. Bohatý dvoudenní program pro všechny milovníky miniaturních koní a původních britských plemen připravila ACHMK ve spolupráci s NPS a generálním sponzorem Jezdeckými potřebami Cavalletto. Třídy na ruce i speciální výstavní třídy posuzovala paní Barbara Evans (Velká Británie), renomovaná britská posuzovatelka a úspěšná chovatelka s bohatou vlastní sportovní minulostí, která je na panelu hned několika britských chovatelských společností (NPS, BSPS, WPCS a další) a posuzování koní se věnuje již více jak 25 let. Sportovní třídy probíhaly pod taktovkou paní Jarmily Podzemské a paní Ivety Lewingerové.

V průběhu sobotních výstavních tříd na ruce se paní posuzovatelce představili miniaturní koně a reprezentanti původních britských plemen v 5 samostatných kategoriích. V kolekci miniaturních hřebců sekce A (KVH do 86,36 cm) mladých i dospělých zazářil tříletý český odchovanec v majetku paní Petry Venutové – Charlie Happy Horse, jenž je produktem úspěšného „mezinárodního spojení“ (otec pochází z Nového Zélandu, matka z Kanady). Kromě vítězství ve své třídě vybojoval i titul Grand šampiona hřebců sekce A. Reservním Grand šampionem se stal třináctiletý hřebec, který jako plemeník působil ještě donedávna v zahraničí a pro českou PK byl vybrán v letošním roce – J.S.Challengers Loverboy (Stáj Neumětely). Tato stáj bodovala i ve třídách klisen.

Titulem Grand šampiona klisen sekce A byla oceněna holandská klisna Star, jež má na svém kontě krásné výsledky také z různých sportovních tříd. Titul Reservní Grand šampionky klisen si domů odvezla tříletá Fame Black Swan Acro Farm (stáj Acro Farm). Titul Grand šampiona valachů této sekce z letošní výstavy v Královicích obhájil sedmiletý Honza (maj. paní Nikola Bouchalová Fidrmucová), zapsaný v RHVK pod českou PK pro miniaturní koně, jenž se chovatelských tříd účastní prvním rokem. Všichni Grand šampioni se poté společně utkali o titul Supreme šampiona sekce A, a z tohoto klání vzešla vítězně klisna Star.

Sekce B byla otevřena pro miniaturní koně, jejichž KVH v dospělosti nepřesáhne 96,52cm. Stejně jako v sekci A, i zde se stal Grand šampionem hřebců produkt českého chovu, potomek hřebce Tip Top Little Frodo – letošní hřebeček atraktivního zbarvení hnědý leopard Tip Top Charlie Z, jehož majitelkou i chovatelkou je paní Veronika Procházková. Potomstvo tohoto hřebce bodovalo i ve třídách klisen.

Oba „klisní“ tituly v této sekci paní posuzovatelka udělila Frodovým dvouletým dcerám, které vystavovala rodina Polákových. V Opřeticích byla úspěšnější pravá sestra hřebečka Tip Top Charlie Z – smíšená bělka Tip Top Amálka (Grand šampionka klisen sekce B), která o chloupek porazila svou polosestru Tip Top Angeliku (Reservní Grand šampionka klisen sekce B) a v dalším kole šampionátu ke svým úspěchů ještě přidala titul Supreme šampiona sekce B. Tyto úspěchy jsou určitě velmi hezkou vizitkou plemenného hřebce Tip Top Little Frodo. V kolekci tří předvedených dospělých valachů byl nejlépe hodnocen šestiletý Hugo Junior (Grand šampion valachů sekce B) v majetku paní Markéty Schindlerové. Reservním Grand šampionem se stal o rok mladší Harry, reprezentant Shetland Sisters Show Teamu.

V kategorii Mountain and Moorland plemen spolu zcela běžně soutěží společně zástupci těchto plemen, jenž jsou rozděleni do tříd dle věku a pohlaví. Vzhledem k velkému počtu přihlášek byla v rámci této kategorie otevřena pro klisny a valachy tříleté a starší plemene shetlandský pony samostatná třída. Mezi mladými do dvou let excelovala dvouletá klisna velšského koba českého chovu – Mischel Corinne, u které paní posuzovatelka ocenila korektní exteriér, typický pohyb, krásnou hlavu s velmi dobrým klisním výrazem, správnou úpravu pro toto plemeno a dobrou výstavní kondici. Jedná se o reprezentantku velmi kvalitní rodiny klisny Rhydfendigaid Ffion, ze které vzešlo mnoho úspěšných koní např.: nejlepší mladá klisna českého chovu roku 2015 Mischel Welsh Fantasy, nebo nejlepší mladý hřebec českého chovu roku 2018 Mischel Fiery Jack. Druhé místo obsadil další z odchovů tohoto hřebčína – roční hřebec plemene velšský pony v typu kob Mischel Darius (maj. paní Martina Buchtová), který si v Opřeticích odbyl svou výstavní premiéru. Jako třetí se umístil zástupce velšských pony – dvouletý hřebec Lucky from Tofi, jenž už jako roční vybojoval titul vicešampiona kategorie.

Zatímco ve třídě mladých první tři místa obsadili odchovy českých chovatelů, v shetlandské třídě byly úspěšnější importy. Kvalita všech tří koní umístěných na prvních třech místech byla vysoká.  Nejlepšího hodnocení se dočkal dánský odchovanec valach Lille Rosendal’s Quincy (maj. paní Petra Mikolášková). Toho paní posuzovatelka považuje za velmi typového reprezentanta svého plemene se skvělým pohybem a vynikající kostrou, který by dle jejího soudu dobře obstál i na britských výstavách. Kůň byl pro tuto výstavní třídu nejen skvěle připraven, ale také výborně předveden. K typovým reprezentantům plemene patří i dva další umístění, kteří oba pocházejí z významných holandských chovů: druhá – klisna Florenza v.d. Buitenweg (maj. paní Monika Vlčková( a třetí – valach Graniet Liebas (maj, pan Vladimír Svoboda).

Ve třídě dospělých klisen a valachů ostatních MM plemen s výjimkou SHP své soupeře zastínil český odchov – valach plemene velšský pony v typu kob Pretoria Cedrik (hřebčín Pretoria). V chovatelských třídách jsou všechna zvířata hodnocena po stránce exteriéru a typu podle plemenného standardu daného plemene. O Cedrikovi paní posuzovatelka prohlásila, že plemenný standard naplňuje beze zbytku do té míry, že už při prvním pohledu je zcela jasné, k jakému plemeni patří. Dle paní posuzovatelky ho zdobí také krásná a ušlechtilá velšská hlava s dobrým pony výrazem.

K pěkným a souladným zástupcům velšských kobů bezesporu patří i druhá umístěná klisna Amerika Cinderella, která předvedla opravdu prostornou mechaniku pohybu. Poprvé si atmosféru výstavního kruhu v českých luzích a hájích vyzkoušela importovaná klisna velšského ponyho v typu cob Caeresgob Awen (3. místo, maj. paní Martina Buchtová), jejíž roční syn Mischel Daruis bodoval ve třídě mladých. Velmi pěknou mechaniku pohybu ukázal také vítěz třídy hřebců, tříletý hřebec s velkým potenciálem – Joon Silver Wolf (maj. Josef Hönig), který ovšem potřebuje ještě trošku času, aby dospěl. Za zmínku určitě stojí, že tento hřebec stejně jako Pretoria Cedrik přísluší k veleúspěšné rodině WMP klisny Dollom Campanwla Cymreig (3 klisny z této rodiny se staly nejlepšími mladými klisnami českého chovu, 2 hřebci pak nejlepšími mladými hřebci českého chovu), přičemž Cedrik představuje první generaci této rodiny a Joon Silver Wolf už třetí. Vítězové a druzí umístění se kvalifikovali do šampionátu kategorie MM plemen. Ten, kdo zde chtěl pomýšlet na titul šampiona, musel prokázat, že je nejen nejlepším zástupcem svého plemene, ale zároveň že je i lepším, než ti nejlepší reprezentanti ostatních plemen. V silné konkurenci nejlépe obstál a titul šampiona kategorie MM plemen obdržel Lille Rosendal’s Quincy. Vicešampionkou kategorie se stala Mischel Corinne.

Kategorie Mountain and Moorland Part-bred byla poznamenána několika odhláškami. Ve třídě klisen a valachů tříletých a starších se nám jako jediná představila osmiletá klisna českého chovu s 50% velšské krve Liberte Samanta (Stáj Naes), která také získala titul šampiona kategorie.

V kategorii Ostatních původních britských plemen se diváci mohli pokochat elegancí a silou tradičně upravených shireských koní i pohledem na nádherné dlouhé hřívy rousnatých irských kobů. Ve třídě mladých bodovala dvouletá irská kobka Amerika Tesla (maj. Jonáš Dušánek), která již pod matkou absolvovala Mezinárodní přehlídku původních britských plemen 2017 v Pardubicích, kde se stala nejen nejlepším zástupcem svého plemene, ale v početné konkurenci vybojovala i titul vicešampionky výstavy. Ta na druhé místo odsunula reprezentanta shireských koní, dvouletého valáška Atesh Adonis (Edjer Atesh). Ačkoliv se jednalo v obou případech o nadějné dvouleté koně, podle názoru paní posuzovatelky byla vítězná klisna momentálně vyspělejší a lépe připravená. Do třídy dospělých klisen a valachů nastoupili dva zástupci irských kobů srovnatelné kvality a v dobrém typu. Díky lepšímu předvedení v pohybu a ochotě spolupracovat s vystavovatelem první místo získala klisna Brenda (maj. Jonáš Dušánek), jako druhý se umístil valach Cloonduane Little Joe (maj. Veronika Janegová). Třídu hřebců zde vyhrál shirský kůň v majetku paní Barbory Vandrovcové – plemenný hřebec Gravel Pit Harvey, jenž už má ve svém držení titul šampiona této kategorie z loňského roku z výstavy na Lhotě. Všichni výše uvedení se následně sešli ve výstavním kruhu v šampionátu kategorie a letos byli úspěšnější irští kobové. Šampionkou kategorie se stala Amerika Tesla a vicešampionkou její matka klisna Brenda.

Všichni šampioni a vicešampioni kategorií pak nastoupili do overall šampionátu výstavy a paní posuzovatelka společně s diváky měla možnost prohlédnout si pohromadě to nejzajímavější, co letošní Velká cena Cavalletto v chovatelských třídách v kategoriích MM plemen, jejich podílových kříženců a OPBP nabídla. Každý účastník tohoto šampionátu byl opět pečlivě posouzen a kvalita jednotlivých zvířat vzájemně porovnána. Z nich paní posuzovatelka vybrala 2 nejlepší koně bez ohledu na plemennou příslušnost. Overall šampionem výstavy se stal shetlandský valach Lille Rosendal’s Quincy, vicešampionský titul si domů odvezla klisna plemen irský kob Amerika Tesla.

Třídy na ruce vyvrcholily velkým finále, do kterého se kvalifikoval overall šampion, supreme šampion sekce A a supreme šampion sekce B. Titulem Best in show (BIS) byl oceněn Lille Rosendal’s Quincy, který po celý den podával ve výstavním kruhu vynikající výkony, a druhým nejlepším koněm výstavy se stala reprezentantka miniaturních koní sekce B Tip Top Amálka.

Paní posuzovatelka byla potěšena kvalitou většiny předvedených koní a ráda by všem předvádějícím poděkovala za jejich výkony ve výstavním kruhu. Také by jim ale doporučila, aby nezapomínali na to, že chování koně ve výstavním kruhu je jedním z poměrně důležitých hodnotících ukazatelů a svědčí o jeho dobré připravenosti. Je velmi ráda, když vystavovaní koně dokáží ukázat energii, dynamický pohyb a živý temperament, ale to vše musí být stále pod kontrolou předvádějícího, jehož samotného kůň nesmí za žádných okolností ohrozit.

Kromě tříd chovatelských byly v sobotu na programu i speciální výstavní třídy Mladý vystavovatel a zápřahové třídy Driving. Nejprve se paní posuzovatelce představili samostatně mladí vystavovatelé s miniaturními koňmi. Ve třídě pro děti do 7 let zvítězila Lucie Očadlá s valachem Hugo Junior (JS Skvrňov). O třídu výše bodoval jeden z nováčků Markéta Venutová s klisnou Floor v.d. Maria Weide (Farma Panny Marie – Dobré pastýřky). V nejstarší věkové skupině první místo obsadila zkušená Zuzana Heřmanová s klisnou Star (Stáj Neumětely).

Po dětech s miniaturními koňmi dostali svou příležitost mladí vystavovatelé s ostatními původními britskými plemeny a jejich podílovými kříženci. Ve třídě pro děti do 7 let jsme viděli dva velmi hezké výkony v podání dvou šestiletých slečen. I u takto malých dětí již bylo vidět, že mají základní představu o správném způsobu předvedení koně ve výstavním kruhu, a i když ještě nejsou schopné uhlídat všechny detaily a je pro ně náročné například postavit koně do korektního výstavního postoje, dávají do to vše a velmi se snaží, což paní posuzovatelka ocenila osobní pochvalou. Zvítězila Miluška Černá se SHP valachem Viky of Very (Stáj Viktoria Radim), druhé místo obsadila Libuška Vlčková se SHP klisnou Florenzou v.d. Buitenweg (Stáj Vlkas).

Devět dvojic nastoupilo do výstavního kruhu v dobře obsazené třídě Mladých vystavovatelů 8-16 let. Děti a junioři zde vystavovali SHP, WMP, WPCT, velšské i irské koby. Prvenství si z této třídy odnesla Markéta Šauerová s klisnou Sahara (Stáj Naes), která nejlépe zvládla obě části prezentace včetně výstavního postoje. Druhé a třetí místo bylo velmi těsné a o pořadí rozhodovaly detaily, k nimž například patřila i absence zastavení a pozdravu na konci klusové pasáže ve společném předvedení ve skupině, což na třetí místo odsunulo dvojici Dominika Marečková – Pretoria Cedrik (hřebčín Pretoria). Druhé místo tedy získala Adriana Tuháčková a Markes Beatris (Black and White Sababsh). Někteří ze soutěžících nastoupili do výstavního kruhu bez biče. Paní posuzovatelka by ráda všechny nováčky upozornila, že bič, nebo výstavní hůlka je základní výbavou každého vystavovatele, a pokud se dostaneme do situace, kdy bychom potřebovali koně pobídnout a bič nemáme, pak nám nezbývá než různě „improvizovat“ a následkem takových nestandardních řešení pak často bývá „tahání koně za sebou“, což je považováno za poměrně hrubou chybu. Druhým extrémem pak byla situace, kdy sice vystavovatel bič měl, ale nepoužíval ho, i když by to bylo nanejvýš vhodné. Místo jedné korektní pobídky bičem, která by usměrnila nevhodné chování koně, se vystavovatel raději s koněm přetlačoval, což vzhledem ke značné váhové převaze koně mělo zcela jasný výsledek. Proto by paní posuzovatelka ráda apelovala na všechny vystavovatele, a to se týká nejen tříd Mladých vystavovatelů, ale i chovatelských tříd, aby se s bičem naučili správně pracovat, a neměli ho jen na okrasu.

Zápřahové výstavní třídy si v poslední době získávají stále více příznivců, o čemž svědčí i pěkná účast v kategorii Driving pro MM plemena a jejich podílové křížence, kde se nám představilo 5 shetlandských jednospřeží. Ta absolvovala jak společné předvedení ve skupině, tak individuální prezentaci, která kromě kroku, pracovního a prodlouženého klusu obsahovala i zastavení a zacouvání. Vítězem se stal jediný importovaný SHP v poli českých odchovů – valach holandského chovu s majetku pana Vladimíra Svobody – Graniet Liebas vedený slečnou Zuzanou Dotlačilovou, který má v letošním roce na svém kontě již třetí vítězství v této třídě. Graniet Liebas se paní posuzovatelce líbil po stránce exteriéru a typu, předvedl vynikající dynamický pohyb, klidné stání i dobré zacouvání a můžeme o něm říci, že toto je pony, který má všechny potřebné vlastnosti dobrého drivingového koně.

Druhé místo obsadil pan Karel Jindra s jediným minishetlandem mezi standardy – valachem Amor of Magic Star (hřebčín Magic Star), v jejichž podání jsme rovněž viděli hezkou prezentaci. Třetí místo náleží jedinému juniorovi mezi dospělými. Tím byl Ferdinand Ritter z JKDaMJ v Brandýse nad Labem, který zapřahal pětiletého valacha Moonshine of Kadov. Této dvojici paní posuzovatelka doporučuje zaměřit se v budoucí přípravě na dynamičtější předvedení a lepší shromáždění.

Drivingová třída pro miniaturní koně se maličko odlišuje od klasické drivingové třídy pro MM plemena. Neobsahuje totiž individuální prezentaci, pouze společné předvedení ve skupině v kroku, pracovním a prodlouženém klusu. Při kontrole kočáru a postroje pak posuzovatel požádá soutěžícího o zacouvání. V sekci A obsadila první místo paní Jutta Schäffer s valachem Bellmills Take It Easy (Vilstal Ponies). Mezi soutěžícími sekce B byla nejúspěšnější slečna Zuzana Dotlačilová s klisnou Sisi (Farma Chikita), která v zápřahových třídách pro miniaturní koně vykazuje stabilní výkonnost už od začátku letošní sezóny. Paní posuzovatelka ocenila dobrou obsazenost většiny zápřahových tříd a chtěla by za správnou úpravu koní i jejich přípravu a předvedení pochválit všechny vozataje.

Sobotní program doplnilo také několik sportovních tříd, mezi něž patřil i vozatajský parkur, jehož výsledky se započítávaly do seriálové soutěže NPS Cavalletto vozatajský šampionát 2019. Generálním sponzorem této seriálové soutěže jsou Jezdecké potřeby Cavalletto. Odděleně byli vyhodnoceni junioři a senioři. Mezi juniorskými jezdci první tři místa obsadila Sára Zelená (Asined-B) se svými třemi spřeženími: Beatris/Heather v.Stal Wainum Wisholt/ Gety + Beatris. V seniorské kategorii zvítězila Zuzana Dotlačilová se Sisi, před Karlem Jindrou s Fabiolou van Portma Zathe (hřebčín Magic Star) a Davidem Lukešem s Victorem of Very (JK Valdar).

Spoustu zajímavých sportovních zážitků nabídly divákům trailové soutěže, jízdy zručnosti na oprati a jumpingové třídy, ale divácky rozhodně nejatraktivnější a na posuzování nejtěžší byla nepochybně kostýmová show. Tu společně posuzovaly paní Barbara Evans a paní Jarmila Podzemská. Byla to úžasná přehlídka dvou desítek nápaditých masek a originálních prezentací, do kterých se zapojily nejen celé rodiny, ale někdy i početné stájové týmy. Všichni si zaslouží obrovskou pochvalu a my doufáme, že se stejně dobře budeme bavit v kostýmové show i na srpnové Národní výstavě NPS 2019.

Nedělní program výstavy zahájily třídy Mladých vystavovatelů. Mezi nejmladšími dětmi zvítězila Martinka Kolaříková s WMP klisnou Sahara (Stáj Naes), jejíž prezentace byla na vysoké úrovni a i přes svůj nízký věk již přesně ví, jak má vypadat výstavní postoj, jaké tempo je potřebné pro správné předvedení v klusu a dobře zvládá i poměrně těžkou pasáž na středové linii. Na druhé místo paní posuzovatelka posunula nejmladší dítě ve třídě, teprve čtyřletou Elvíru Delveti se SHP klisnou Bonny v.d. Achterdijk (Czech Riding Club), jejíž projev ve výstavním kruhu je velmi bezprostřední a sebejistý s dobrou orientací v prostoru. Třetí místo náleží Libušce Vlčkové se SHP klisnou Florenza v.d. Buitenweg (Stáj Vlkas), která si dobře vedla v obou částech této výstavní třídy, ale jejíž slabinou bylo neklidné stání.

Pět dvojic jsme si mohli prohlédnout ve třídě Mladých vystavovatelů pro děti do 7 do 10 let. Zde se již všechny děti dobře orientovaly v prostoru a dobře si také poradily s předvedením svých koní v pohybu. Nedostatky se u některých z nich pak projevily při prezentaci koně na středové linii. Lucie Štěpánová se SHP klisnou Plamenkou of Kadov (Stáj z Malého údolí) zvládla předvedení na středové linii na výbornou a to ji vyneslo na první místo. Dobře si s touto výzvou poradila i druhá umístěná Alenka Veselá s Alexejem (JK T.G.M.Hektor), kterou paní posuzovatelka pochválila za výborně zvolené tempo v klusových pasážích. Třetí místo obsadila Adélka Štechrová s Vazan Roderickem (FARMA CHMEL), která s tímto mladým valachem soutěží první sezónu.

Skvěle obsazená třída Mladých vystavovatelů 11-16 let dávala tušit, že uvidíme opravdu zajímavé výkony na profesionální úrovni. Toto očekávání beze zbytku naplnily první dvě umístěné, které výborně své koně odprezentovaly v pohybu i výstavním postoji a korektně jako jediné zvládly předvedení na středové linii. O umístění pak ve prospěch Vendulky Vodičkové rozhodlo o chloupek dynamičtější předvedení WPBr klisny Happy (Pepe Farm-A). Druhou příčku v této silné konkurenci vybojovala Dominika Marečkové s valachem Pretoria Cedrik (hřebčín Pretoria). Třetí místo patří zkušené Lucce Vaňouskové s Russel Pipitem (JKDaMJ Brandýs nad Labem), která si také dobře poradila se všemi úskalími této výstavní třídy, ale bohužel při předvedení koně na středové linii se z ní odchýlila.

Obecně považuje paní posuzovatelka úroveň Mladých vystavovatelů za velmi dobrou a vidí zde posun dopředu ve srovnání s předchozími roky. Ráda by ale doporučila všem mladým vystavovatelům, aby věnovali větší pozornost korektnímu předvedení koně na středové linii, kdy je jejich úkolem klusat s koněm po této linii přímo na posuzovatele, který jim včas z jejich dráhy ustoupí. Mnoho vystavovatelů se při prezentaci koně na středové linii dívá na koně, nebo do země, místo toho, aby sledovali posuzovatele, což velmi často vede k opuštění středové linie a pohyb koně mimo ni. Mladí vystavovatelé by se také měli naučit, že v okamžiku, kdy koně předvádějí ve výstavním postoji a posuzovatel si ho obchází, tak v momentě, kdy přijde k hlavě a potřebuje se podívat na přední končetiny koně, vystavovatel o malý krok ukročí do strany a výhled na přední končetiny koně posuzovateli umožní. 

Výsledky z následujících jezdeckých speciálních výstavních tříd se započítávaly do seriálových soutěží, které v letošní sezóně vypisuje Národní pony společnost. Jedná se o seriálové soutěže NPS Lead Rein pohár 2019, NPS First Ridden šampionát 2019, NPS Junior Ridden šampionát 2019 a NPS Open Ridden šampionát 2019.

První sedlovou výstavní třídou nedělního dopoledne byla LR třída pro SHP zařazená do seriálové soutěže NPS LRP 2019, v níž se nám představilo 7 týmů. Jedná se o třídu výstavní, neboť zde 50% celkové známky tvoří hodnocení exteriéru a typu koně. Exteriérově i typově nejzajímavějšími koňmi z této skupiny byli dva poníci odchovaní v hřebčíně Viklan Kadov, kteří obsadili první a třetí místo. Byli jimi vítězná Plamenka of Kadov s Lucií Štěpánovou a vodičem paní Kamilou Bradáčovou (Stáj z Malého údolí) a třetí umístěný valach Modřín of Kadov, kterého sedlala Johanka Perlíková a jako vodič ji doprovázela paní Žaneta Oswaldová (JKDaMJ Brandýs nad Labem). Mezi ně se vklínila nejmladší soutěžící, teprve čtyřletá Elvíra Delveti na importované klisně Bonny v.d. Achterdijk s vodičem paní Ditou Delveti (Czech Riding Club). Vítězka kromě vysokých známek za exteriér a typ získala také vynikající hodnocení za předvedení koně ve všech částech jejich prezentace, vhodně zvolené tempo, dobré využití celého prostoru výstavního kruhu, korektní sed a pěkné vedení koně. U druhé umístěné paní posuzovatelka ocenila mimořádný charakter poníka a skvělý výkon vzhledem k věku jezdkyně. Třetí tým v pořadí obdržel pochvalu za pěkné a pravidelné tempo a dobrou práci vodiče. U ostatních soutěžících paní posuzovatelka doporučuje zapracovat na pravidelném pohybu, aby u nich nedocházelo k výpadkům z tempa a u některých také k uklidnění jejich hektické prezentace.

Stejný počet startujících týmů nastoupil do výstavního kruhu i ve třídě určené ostatním MM plemenům a jejich podílovým křížencům. Druhé vítězství v letošní sezóně si připsala Nikolka Suchoparová s WMP klisnou Goldmane Russian Roulette a vodičem paní Monikou Suchoparovou (JŠ Radošovice). Tato klisna byla Nikolce zapůjčena do užívání na sezónu 2019 hřebčínem Goldmane. Nikolka ji výborně provedla oběma částmi této výstavní třídy a s pomocí zkušeného vodiče, který přesně věděl, co je třeba v dané chvíli udělat, si tak zajistila nejen prvenství, ale i 6 bodů do celoročního hodnocení. Druhé a třetí místo obsadily dvě pětileté jezdkyně, které velmi dobře zvládly individuální úlohu, a o jejich pořadí rozhodla živější prezentace. Tu jsme mohli vidět v podání Beatky Dvořákové v sedle valacha Marah Simon v doprovodu vodiče pana Jiřího Dvořáka (JK Calamity Jane). Třetí místo obsadila Adélka Oswaldová s valachem Russel Pipit a vodičem paní Žanetou Oswaldovou (JKDaMJ Brandýs nad Labem). U dalších soutěžích by paní posuzovatelka doporučila zapracovat na lepším uvolnění koně, protože někteří z nich byli po celou dobu pobytu ve výstavním kruhu v tenzi, další zase v průběhu klusových pasáží nacválali, nebo jejich předvedení negativně ovlivnila neklidná ručka dítěte, což by se výrazně zlepšilo v případě, že by se dítko přidrželo poutka na přední rozsoše sedla.

Třída Nadějí je třetí bodovanou třídou v rámci seriálové soutěže NPS LRP 2019, kterou od jejího vzniku podporuje generální sponzor společnost Sehnoutek a synové s.r.o. Nejzajímavější prezentaci jsme mohli vidět v podání Adélky Štechrové a mladého valacha Vazan Rodericka v doprovodu zkušeného vodiče paní Martiny Maršíkové (FARMA CHMEL). Paní posuzovatelka zde ocenila nejen korektní exteriér a dobrý typ, ale také klidný projev poníka, který přesto zůstal stále pozorný a soustředěný na práci. Jako druhá se umístila zkušená leadreinová klisna s mnoha šampionskými tituly – Lea Domino, jež v letošní sezóně startuje poprvé se začínající pětiletou Alexandrou Lysak s podporou dalšího ze zkušených vodičů paní Veroniky Musilové (JA Bleu de Ciel Hostivař). Tuto klisnu paní posuzovatelka označila za prototyp leadreinového poníka s dobrým exteriérem, v odpovídajícím typu a s vynikajícími pracovními vlastnostmi. Dobře v silné konkurenci obstál další z nováčků – klisna Goldmane Silent Victory, jež na svém hřbetě nesla Michaelu Kunstovou. Na pozici vodiče jsme mohli vidět pracovat paní Hanu Kunstovou. Všechny tři reprezentovaly Farmu Sýkorův mlýn a společně obsadily třetí místo. Po počáteční nervozitě se klisna uklidnila a v druhé části soutěže předvedla hezkou individuální úlohu.

Mimo pohárové LR třídy byla v Opřeticích vypsána také LR třída přístupná všem MM plemenům, jejich podílovým křížencům a rovněž i miniaturním koním. Zde zvítězila Beatka Dvořáková s valachem Bady, zapsaným v RHVK pod českou PK pro miniaturní koně, s vodičem panem Jiřím Dvořákem (JK Calamity Jane).

First Ridden třída je určena začínajícím jezdcům do 12 let a kontinuálně navazuje na LR třídy. Děti zde již jezdí na svých pony samostatně bez doprovodu vodičů. Ve společném předvedení ve skupině je čeká předvedení koně v kroku a klusu na obě ruce, do individuální úlohy je už pak zařazen i pracovní cval. I tato jezdecká třída patří mezi třídy výstavní, neboť 50 % celkové známky tvoří hodnocení exteriéru a typu ponyho. Nejlépe z celé devítičlenné skupiny hodnotila paní posuzovatelka dvojici z JK Calamity Jane – Lindu Dvořákovou a valacha WMP českého chovu Marah Simon. Pony dostal vysoké známky za exteriér a typ a svým projevem zcela odpovídal požadavkům na dobrého ponyho pro začínajícího jezdce, kterému byl po celou dobu oporou. Na druhé místo se po předvedení individuální úlohy již se cvalovými pasážemi posunula Goldmane Russian Roulette, soutěžící s Nikolkou Suchoparovou za JŠ Radošovice. Tato klisna obdržela srovnatelné známky za exteriér a typ jako Marah Simon, ale drobné rezervy zatím ještě má v přechodech, udržení klidného a pravidelného tempa ve cvalových pasážích a vedení koně, stejně jako třetí umístěná Alenka Veselá s Alexejem (JK T.G.M. Hektor). Ostatní soutěžící by měli zapracovat na klidném stání a lépe si připravit svoji individuální úlohu s ohledem na klady a zápory svého koně. Na některých z koní již byla znát únava, u těch by bylo třeba se zamyslet nad vybudováním lepší kondice, protože v této výstavní třídě nechce posuzovatel vidět jen klidného a dobře ovladatelného ponyho, ale také ochotného živého a pozorného ponyho, nikoliv otrávené, či unavené zvíře bez energie.

Z jezdecké třídy First Ridden mohou děti plynule přejít do juniorské kategorie, kde mají možnost soutěžit až do svých 16 let. Na rozdíl od třídy začínajících jezdců je zde čeká již společné předvedení ve skupině ve všech chodech. Po jedné odhlášce nám ve výstavním kruhu zůstalo pět startovních dvojic. Každý jezdec by si v této výstavní třídě již měl umět sám během společného předvedení ve skupině upravovat rozdělení a to takovým způsobem, aby neohrozil žádného dalšího ze soutěžících. Právě úprava rozdělení byla kamenem úrazu některých dvojic ve třídě Junior Ridden, což se pak promítlo do jejich hodnocení. Zcela poprvé si juniorskou třídu vyzkoušela osmiletá Adélka Musilová startující s klisnou velšského ponyho Al-Kham-Sa Chiara. Až doposud jsme tuto jezdkyni vídali v soutěžích FR v sedle valacha Oldvicarage Border Reiver. V Opřeticích již postoupila o úroveň výše a hned první start jí přinesl vítězství. Kvalita exteriéru a typu této klisny i úroveň předvedení byla srovnatelná s druhou umístěnou dvojicí – Dominika Marečková a Pretoria Cedrik, ale předvedení Chiary bylo o něco málo dynamičtější, což nakonec rozhodlo o pořadí. Třetí místo obsadila Kristýna Masopustová s Erfan Cariad (JK Calamity Jane). Této dvojici paní posuzovatelka doporučila soustředit se na klidnější prezentaci, protože ta jejich byla hektická, věnovat pozornost klidnému stání v řadě, naučit koně pracovat na stabilním lehkém přilnutí a odbourat snahu o neustálé vytahování otěží.  U ostatních koní paní posuzovatelka zaznamenala během společného předvedení ve skupině nevhodné chování, které musela penalizovat, což je odsunulo ve výsledkové listině dozadu.

Nejvyšší nároky na koně i jezdce ze všech čtyř jezdeckých speciálních výstavních tříd (LR, FR, JR a OR) klade třída Open Ridden, která je jedinou z této čtveřice, kde mohou startovat i hřebci a to za předpokladu, že jejich jezdci splní potřebné věkové limity. Prezentace ve skupině je stejná jako v juniorské třídě, ovšem do individuální úlohy již dvojice musí zařadit také pasáž prodlouženého cvalu a přechody s ním spojené. Opřetické kolbiště poskytlo jezdcům dostatek volného prostoru na prezentaci jejich koní, ale přesto i zde někteří z nich měli problém s úpravou rozdělení a jeho udržením. O nejlepší prezentaci se postarali zástupci Farmy Chikita – Zuzana Dotlačilová a shetlandský valach Graniet Liebas v majetku pana Vladimíra Svobody. Graniet je SHP velmi dobrého exteriéru a typu, výborně zvládá pro mnohé jiné komplikované předvedení ve skupině a jeho individuální prezentace obsahovala vše, co předepisuje tato jezdecká třída. I přes jedno špatné nacválání byl jeho jezdecký projev vyzrálý a dostatečně energický, což mu stačilo na vítězství.

Druhou příčku vybojovala WPBr klisna Liberte Samanta s Michaelou Havlovou. Na třetí místo se posunul mladý WMP valach Vazan Roderick, soutěžící první sezónu s Barborou Poláčkovou (FARMA CHMEL), jenž je výstavu od výstavy lepší. Další příčky obsadili koně, kteří měli problémy jak v první, tak i druhé části výstavní třídy, v individuálních úlohách jim většinou chybělo prodloužení, bojovali s klidným stáním a nebyli po celou dobu dostatečně pod kontrolou. Určitě je na místě, osvětlit nejen některým soutěžícím, ale i širší veřejnosti, jak se na tuto jezdeckou výstavní třídu dívá posuzovatel. Ten chce v OR vidět show - dynamické předvedení koně, který na požádání ukáže rozsah své mechaniky pohybu, ale při tom zůstává za všech okolností plně pod kontrolou svého jezdce. Nechce vidět drezurní úlohu, a proto nechce ani vidět jezdce jezdit v pracovním klusu. To do této výstavní NEPATŘÍ !!! V OR stejně jako v ostatních jezdeckých třídách se koně předvádějí zásadně v lehkém klusu.

Nedělní program zakončily oblíbené trailové soutěže, ve kterých své dovednosti při práci s koňmi na ruce změřili ve třech věkových odděleních děti, junioři i dospělí a kostýmová show.

Během dvoudenního klání jsme v rámci více než 300 startů v chovatelských třídách, speciálních výstavních třídách a sportovních soutěžích viděli mnoho vynikajících výkonů, které byly odměněny krásnými cenami od našich sponzorů:  Jezdecké potřeby Cavalletto, společnostem Fides Agro, Habibi, Alavis, Sehnoutek a synové, De Heus, Topvet a Höveler. Poděkování také patří našemu mediálnímu partnerovi internetovému serveru EQUICHANNEL.cz.

Nejvíce jsme se ale pobavili při kostýmových show, kde dvě desítky týmů uváděly diváky v úžas obrovskou kreativitou svých masek a nabídly jim jedinečnou podívanou. Věříme, že výstavy i nadále zůstanou zábavou pro celou rodinu. Se všemi se budeme těšit na viděnou 10. - 11. 8. 2019 na jízdárně Lhota, kde se bude konat Národní výstava NPS 2019 a kde také bude udělena první ze dvou letošních Cen ASCHK ČR pro nejlepšího mladého vystavovatele.

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…