Ústřední evidence koní vyzývá majitele koní starších 30 let

Ústřední evidence koní ČR vyzývá majitele k nahlášení žijících koní starších 30 let, aby se mohla aktualizovat databáze a odpovídala tak reálnému stavu.

Počet aktuálně evidovaných koní v ČR již překročil 80 tisíc a neustále se zvyšuje, přestože počet zapuštěných klisen i nově registrovaných koní v posledních letech spíše mírně klesá. Příčinou tohoto stavu je řada neodhlášených a s velkou pravděpodobností již nežijících koní, kteří jsou tak v systému ÚEK tzv. "černými dušemi". Vedeni snahou o zajištění co možná nejreálnějšího stavu databáze jsme přikročili k plošnému vyřazení koní starších 30 let - rok narození 1983 a starších.

ÚEK ČRMajitele, kteří vlastní koně starší 30 a více let, proto vyzýváme, aby ÚEK o těchto koních informovali nejlépe písemně, e-mailem nebo alespoň telefonicky. Tito koně, pokud jsou řádně identifikováni, což znamená, že mají vystaven průkaz koně, budou na základě takové konkrétní informace v databázi ÚEK vedeni nadále jako aktuální.

Majitelé, kteří vlastní koně s rokem narození 1984 - 1993, budou v následujících týdnech vyzváni k aktualizaci údajů individuálně dopisem, doplněným seznamem jejich evidovaných koní.

Všechny majitele koní pak žádáme o včasné hlášení změn a dodržování i všech dalších povinností týkajících se evidence koní, vyplývajících z platné legislativy (zákon č.154/2000 Sb.,vyhl.č.136/2004 Sb., vyhl.č.448/2006 Sb.).

www.uek.cz

Podobné články
Donn Clifs

O uplynulém víkendu se u nás běhalo na dvou dostihových drahách. Sobotní Most měl vrchol v tradiční sprinterské Ceně jezdectví, v neděli ve…

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…