Úhel pohledu - znovu ke kolegiu ASCHK ČR

Situace, která díky novému plemenářskému zákonu 154/2000 vyvstala, postihla chov koní a chovatele. Můžeme být rádi, že ČSTV nevydalo obdobný zákon jako ministerstvo zemědělství, v němž by z každé sportovní disciplíny chtělo vytvořit samostaný sportovní svaz...

V ČSTV mají štěstí

Situace, která díky novému plemenářskému zákonu 154/2000 vyvstala, postihla chov koní a chovatele. Můžeme být rádi, že ČSTV nevydalo obdobný zákon jako ministerstvo zemědělství, v němž by z každé sportovní disciplíny chtělo vytvořit samostaný sportovní svaz. Tak by se totiž například současná Česká jezdecká federace dostala do podobné situace. Početně nejsilnější skokané by mohli říci, že si budou o svých věcech rozhodovat zcela samostatně a že žádnou ČJF k tomu nepotřebují. Početně slabší disciplíny (drezúra, military, spřežení, voltiž, reining) by tak byly postaveny do situace buď rovněž osamostatnění či setrvání v ČJF na nové bázi. Pro někoho by to možná byla vítaná změna a příležitost seberealizace ve „vládnutí bez někoho nad sebou“. Až by však členská základna zjistila, že musí platit zvlášť příspěvky a licence Svazu skokových jezdců“, zvlášť Svazu drezúrních jezdců apod., tak by přišla na to, že i ta zatracovaná centrální organizace byla k něčemu dobrá...

Příspěvky

To nemůže řada lidí pochopit a tak právě kolem placení příspěvků trvá již dlouhodobé nejasno. ASCHK ČR vždy vybírala 100,- Kč jako poplatek od svého člena, který zpravidla patřil pod příslušný regionální spolek. Ten si pro své potřeby vybíral také 50 - 100,- Kč. Takže chovatel zaplatil např. 150,- Kč ročně: 50,- Kč bylo pro regionální spolek, 100,- Kč se poslalo na ASCHK ČR a vše bylo jasné. Pokud byl někdo členem ještě svazu orientovaného na plemeno či ráz koní, vyhlížela situace následovně: například chovatel koní Kinských z Hradecka zaplatil v Hradeckém svazu 150,- Kč (50 + 100 viz výše) a ve Svazu chovatelů koní Kinských pouze 60,- Kč za členství v tomto svazu a nikoliv už 100,- Kč pro ASCHK, protože to platil v Hradci.

Jestliže tedy dnes někdo zaplatí 200,- Kč za členství ve Svazu chovatelů ČT, pak je to 200,- Kč pro SCHČT a je třeba ještě doplatit 100,- Kč pro ASCHK a pokud je členem regionálního spolku, tak ještě 50 či 100,- Kč tomuto spolku. Jestliže bude chtít chovat huculy, zaplatí ještě u huculů například 100,- Kč. Takže může celkem ročně zaplatit 450 Kč (200 + 100 + 50 + 100). Zkrátka s osamostatněním svazů logicky došlo k vybírání více příspěvků.

Kolegium prezidia si všechny tyto - jak ekonomické, tak organizační dopady již během roku 2001 uvědomovalo a chovatele “strašilo” jejich dopadem. Chovatelé však na VH si cestu zvolili hlasováním.

V současné době to tedy bude s příspěvky následovně: Chovatel jen ČT zaplatí 200,- Kč SCHČT, 100,- Kč do ASCHK a pokud bude chtít být členem regionálního spolku tak ještě např. 80,- Kč.

Chovatel tří plemen koní (ČT, hucul, pony) zaplatí například 200,- Kč SCHČT, 100,- Kč ACHHK, 100,- ASCHK a dle zvážení regionálnímu spolku či Svazu chovatelů poníků.

Pravomoce

Donekonečna opakované nezasahování do vnitřních záležitostí svazu, je už jako obehraná deska. Dříve ASCHK ČR z titulu svého postavení v plemenářské struktuře ze zákona rozhodovala především prostřednictvím výběrové komise a RPK o hodnocení a výběru plemeníků a o řadě chovatelských aktivit. Ta doba již skončila. Jednak pouhým vznikem nového plemenářského zákona a dále vznikem Rad PK příslušných plemen.

Stále opakovaná a zveličovaná fóbie ze zasahování do chovatelských záležitostí svazu je pasé. Co však není pasé, je jisté zdražování služeb, poplatků a příspěvků pro chovatele koní. Pokud letos není rozdíl dost viditelný, bude jasněji zřetelný v příštích obdobích. Je logické, že ceny všeho zboží či služeb všeobecně stoupají a že mírnému zvýšení cen by se neubránila žádná organizace, včetně ASCHK ČR.

Na druhou stranu ale, když se zeptáme, jaké příspěvky do svého svazu platí někteří chovatelé psů, jsou naše koňské příspěvky, spíše „pro kočku“.

Strom

Z původní „košaté“ ASCHK ČR zbyl strom s odříznutou hlavní větví, ale je ještě životachopný. Pokud se o tento strom bude řádně pečovat, může se znovu zazelenat a obrazit novými výhonky. Jeho koruna tak může opět poskytnout chutné plody, ochranu před deštěm či pálivým sluncem těm, kteří ho budou chtít využít.

Podobné články

V únoru a březnu letošního roku se napříč celou republikou konaly oblastní schůze chovatelů českého teplokrevníka. Všechny byly přístupné i pro…

Jeden malý chlapec si v roce 1997 jako dárek ke svým sedmým narozeninám přál poníka. Starší bratr mu poradil, že lepší bude kobylka. Rodinný…