Svod klisen do hannoverské plemenné knihy a registrace hříbat 2008

V roce 2008 se v České republice uskuteční historicky druhý svod klisen pro zápis do hannoverské plemenné knihy a registrace hříbat, narozených v roce 2008. V rámci organizace svodu jsme byli požádáni o upřesnění počtu adeptek a hříbat, kteří by se chtěli zúčastnit.

Ke svodu klisen jsou způsobilé klisny starší tří let:

1) hannoverského a hessenského plemene

2) klisny anglického plnokrevníka

3) klisny anglo-arabské

4) plnokrevné arabské klisny

5) trakénské klisny

6) holštýnské klisny

7) klisny jiných jezdeckých plemen, pokud
a) pocházejí z hannoverského plemene nebo z plemene uvedeného pod body 2-6, a hannoverský svaz uznává plemennou knihu daného jezdeckého plemene;
b) klisny, které nesplňují uvedenou podmínku, ale splnily podmínky pro udělení titulu St.Pr.St. nebo mají vlastní sportovní výkonnost - až na základě schválení chovatelské komise.Registrováno může být hříbě pod matkou, a to z klisen v hannoverské plemenné knize nebo zároveň s matkou. Otec tohoto hříbetě musí být zapsán v plemenné knize hřebců pro hannoverské koně. Průkaz koně pak vystavuje hannoverský svaz (červený se znakem). Průkaz nevystaví dříve, než bude provedena kontrola DNA hříběte (průkaz otcovství a mateřství).

Všechny, kdo mají zájem se svými klisnami zúčastnit se svodu v r. 2008 prosím o zaslání mailu s registračním číslem koně, jménem klisny, jak má být zapsána v hannoverské plemenné knize, a uvedením otce a matky klisny. Obdobně prosím u přihlášky hříběte. Pokud se jedná o zápis klisny plemene 2-7), prosím, přiložte i průkaz koně, případně odkaz.

Vše zasílejte na mail: marketa.pisarikova@akduvalier.czPodobné články

V únoru a březnu letošního roku se napříč celou republikou konaly oblastní schůze chovatelů českého teplokrevníka. Všechny byly přístupné i pro…

Jeden malý chlapec si v roce 1997 jako dárek ke svým sedmým narozeninám přál poníka. Starší bratr mu poradil, že lepší bude kobylka. Rodinný…