Svaz chovatelů Moravského teplokrevníka informuje o probíhajícím projektu Integrace chovatelů

5. 3. 2012 SCHPMT Autor fotek: archiv SCHPMT

Na počátku loňského ledna byl vyhlášen jedinečný projekt „Integrácia chovateľov tradičných plemien koní Moravy a Slovenska“. V druhém roce pokračování projektu Svaz chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka informuje o dalším vývoji.

Hlavním cílem projektu je v rámci přeshraniční spolupráce chovatelů přispět k výzkumu geneze a vývoje plemen moravský teplokrevník a Furioso, jejich zachování a rozšíření v geneticky původní hodnotě s důrazem na užitkové vlastnosti obou plemen. Jedná se o plemena, jejichž genovou bázi tvoří geny původních polokrevných rakousko-uherských kmenů Furioso, Przedswit, Gidran, Star of Hannover, North Star, Nonius, Shagya a linie Catalin. Vedoucím partnerem projektu „Integrácia chovateľov tradičných plemien koní Moravy a Slovenska" v rámci dotačního programu OPPS ČR - SR 2007-2013 je Slovenské združenie chovateľov starorakúskeho teplokrvníka a hlavním přeshraničním partnerem je občanské sdružení CFA - Czech Furioso Association o.s.. Projekt je spolufinancovaný z fondů EU a v rámci vzájemné spolupráce a realizace projektu jej podpořila uznaná chovatelská sdružení vedoucí PK pro tato plemena, tj. SCHPMT (ČR) a ZCHKS (SR).

O projektu jsme vás informovali i na EQUICHANNELu - Jedinečný chovatelský projekt.

Zpráva o přípravě, průběhu a výsledku připouštění v rámci projektu

V rámci projektu „Integrácia chovateľov tradičných plemien koní Moravy a Slovenska", realizovaného z Programu přeshraniční spolupráce ČR - SR 2007 - 2013, jsme v období od ledna 2011 do března 2011 navštívili chovatele moravského teplokrevníka a Furiosa za účelem propagace aktivit projektu a předvýběru vhodného plemenného materiálu do „Programu podpory šlechtění v roce 2011", který dále probíhal v rámci odborného semináře ve dnech 21. - 22. 1. 2011 na Panské Líše.

Připouštěcí sezona v rámci projektu byla stanovena od 1. 2. 2011 do 30. 6. 2011 (u klisen, které se hřebily po tomto datu, se termín připouštění posunul do 31. 8. 2011). Některé z klisen, které byly zařazeny do výběru, nebyly vůbec připuštěny a to buď z akutních zdravotních důvodů nebo z důvodu úhynu (klisna 248 Harun 11). Po ukončení připouštění bylo zjištěno celkem 12 klisen březích.

Výběr 15 nejlepších klisen z ČR a 15 nejlepších klisen ze Slovenska

Vybrané klisny z ČR a SR

* později vyřazena na doporučení RPK.

Vybraný plemeník s uvedením předvybraných klisen do "Programu podpory šlechtění v r. 2011" v rámci projektu "Integrácia chovateľov tradičných plemien koní Moravy a Slovenska"

Plemeníci s předvybranými klisnami

Úspěšně připuštěné klisny (Furioso a moravský teplokrevník)

Úspěšně připuštěné klisny (Furioso a MT)

Plán akcí v roce 2012

Zejména v první polovině roku 2012 bude probíhat průběžný monitoring výsledků připouštění (evidence narozených hříbat v rámci projektu, fotodokumentace, měření aj.). Z této činnosti bude vypracována zpráva, která bude k dispozici všem chovatelům na internetových stránkách SCHPMT a na stránkách Projektu.

Na přelomu jara a léta (květen/červen) se uskuteční 2. výstava projektu „Integrácia chovateľov tradičných plemien koní Moravy a Slovenska" v Těšánkách. Výstava by měla být 2 - 3denní s ukázkami všestranného využití koní plemene moravský teplokrevník a Furioso a pokud se sejde uspokojivý počet účastníků, bude možné v rámci této výstavy uspořádat také chovatelské závody pro měření výkonnosti v rámci plemene.

Poslední výstava je naplánována na přelom srpna a září a její součástí bude také závěrečný seminář, na kterém bude zhodnocen celý projekt a kromě jiného také oceněni chovatelé resp. majitelé, kteří se projektu aktivně účastnili.

Přesné termíny akcí budou upřesněny a naleznete je na www.furiosoinfo.eu nebo na www.moravskyteplokrevnik.cz.
(P. Fousková)

Loga

Podobné články

V únoru a březnu letošního roku se napříč celou republikou konaly oblastní schůze chovatelů českého teplokrevníka. Všechny byly přístupné i pro…

Jeden malý chlapec si v roce 1997 jako dárek ke svým sedmým narozeninám přál poníka. Starší bratr mu poradil, že lepší bude kobylka. Rodinný…