Sportovní koně a hodnocení exteriéru

18. 12. 2016 The Horse Magazine Autor fotek: archiv The Horse Magazine

Většina lidí pohybujících se nějaký ten čas kolem koní si vytvoří představu, jak by měl "správný" exteriér koně vypadat. Otázkou je, jak velkou pomůckou pro odhad budoucího úspěchu koně je hodnocení exteriéru, pokud přihlédneme k velkému počtu skokových, drezurních i všestranných koní, kteří navzdory "špatnému" exteriéru dosáhli mimořádných sportovních úspěchů.

Inez Kampman v nedávném vydání KWPN magazínu podrobně rozebrala jeden z nejsofistikovanějších systémů hodnocení exteriéru koní, tedy holandský systém. Senior inspektorka Ine van Deuzen vysvětluje: "U každého koně zhodnotí komise 21 exteriérových znaků, které mají funkční vztah ke sportovním výkonům. Tedy pečlivě vybraných znaků, které mají skutečný vliv na to, jakým způsobem se úspěšný sportovní kůň pohybuje a skáče."

"Inspekční standard pro drezurní koně praví: Ideální KWPN drezurní kůň je obdélníkového rámce, delších linií, harmonické stavby "do kopce" s delšíma nohama."

Délka krku koně je důležitá. Jezdci mají sklony mít více v oblibě koně s delším krkem, což jim dodává pocit lepší pocit kontroly a ovladatelnosti oproti koním s kratším krkem. Arnaud Evain k tomu dodává: "Plukovník Deroches o krku říkal, že více než jeho délka či tvar je důležitější, jakým způsobem jej kůň používá. Měli bychom jeho názor respektovat, ale zároveň se, pokud je to možné, vyvarovat extrémů."

V holandském systému hodnocení exteriéru má každý ze znaků dva extrémy. Např. délka krku. "Zatímco delší linie zajistí flexibilitu a elastičnost, může snížit sílu. Příliš dlouhý krk také vede k nerovnováze. Tyto principy platí i pro další znaky. Jinými slovy, hodnocení pro jednotlivé znaky, které je mimo průměr, není nezbytně žádáno."

Komise KWPN se nejprve zaměřuje na typ těla a rozlišuje mezi ideálním typem těla pro drezurního a skokového koně:
"V minulosti byl žádán kratší kompaktnější kůň, který byl vhodný pro tahání nákladního vozu v hluboké jílovité půdě. U moderního sportovního koně je ale žádán delší hřbet, který mu dává větší elasticitu a atletičnost, což mu usnadňuje obraty, shromáždění a skok. Z tohoto důvodu je chovným cílem u všech KWPN koní obdélníkový tvar těla."

Skokový plemenný hřebec Jasper je stavěný "z kopce"

S přihlédnutím ke stavbě těla (do kopce vs. z kopce) je ideální, aby byl drezurní kůň tzv. do kopce, zatímco horizontálnější tělo je lepší pro skokové koně. Pro drezurní koně je stavba těla do kopce výhodnější, neboť úkolem této jezdecké disciplíny je odlehčení předku a zadní nohy aktivně našlapující pod tělo, což je v této disciplíně klíčové. A pokud má kůň tělo stavěné do kopce, je to pro něj snazší. Stejně tak profitují skokoví koně ze stejnoměrného rozložení váhy na všechny čtyři nohy při shromáždění, zkrácení a prodloužení cvalu mezi překážkami. Pokud by byli stavěni "do kopce", omezilo by to baskuli (tzv. skokový "luk") nad skokem. Jakmile je kůň nad skokem v tzv. skokovém luku, skáče s vyklenutým hřbetem, sníženým krkem a kohoutkem pohybujícím se nahoru.

Pozici ramene určuje úhel mezi lopatkou a horizontální osou. Plec může být různě šikmá až strmá. Arnaud k tomu poznamenává: „Slabé plece Landgrafových potomků a silné koní po Ibrahimovi, to je na zvážení každého chovatele."

Podívejme se tedy na bezesporu nejúspěšnějšího drezurního koně světa - Valegra. Jak vidíte, je skutečně stavěný "do kopce" a má krásně šikmou plec. Ale za zmínku také stojí, že jej KWPN komise na výběru hřebců do plemenitby odmítla...

Tomu se říká "do kopce" - Valegro

Ale pojďme se pro změnu podívat na pravděpodobně nejúspěšnějšího skokového plemeníka na světě - For Pleasure.

For Pleasure neodpovídá KWPN představě, že skokový kůň má být horizontální. Je kratšího rámce s tendencí do kopce. Podle všeho je For Pleasure jedním ze skokanů, díky nimž hannoverští představitelé objevili souvislost mezi skutečností, že čím lepší skokan, tím horší jsou výsledky hodnocení exteriéru. A co více, jeho potomstvo má stejné nežádoucí exteriérové znaky - ale jsou to prostě vynikající skokani.

For Pleasure

Pokud se podíváme do hannoverské ročenky hřebců pro rok 2015, zjistíme, že klisny po For Pleasure měly negativní hodnocení za typ, 84 (100 je průměr, vyšší hodnota je nadprůměr a nižší podprůměr). Měly dokonce negativní hodnocení za hlavu (zvláštní, neboť For Pleasure byl celkem pěkný chlapík) a hodně špatné hodnocení za krk - 77. Existuje dokonce negativní korelace mezi tvarem hřbetu a skokovou schopností, neboť z hodnocení výkonnostních zkoušek klisen vyplývá, že For Pleasurovy dcery získaly 92 za tvar hřbetu a 92 za rámec. Za pohlavní typ byly hodnoceny 89 b...

Možná by nevyhrávali na přehlídkách, ale skákat umí - Barron v Riu

Stakkato, jen 66 za typ

Ale ve chvíli, kdy se výsledky VZ klisen přidaly k výsledkům prohlídek na aukcích, získal For Pleasure skvělý index ve výši 152 bodů za skok a 142 za techniku. A podobné výsledky najdete často - Stakkato: skokový index 153 a za typ 66, Balou du Rouet: skokový index 149, za typ 92. Ve skutečnosti má z 33 oblíbených hannoverských skokových plemeníků se skokovým indexem 120 a výše 17 hřebců negativní hodnocení za typ.


Zeptal jsem se svého přítele, Ludwiga Christmanna, který osobně objevil negativní korelaci mezi hodnocením exteriéru a skokovou schopností, zda proběhla nějaká další studie nebo pokus přehodnotit hodnocení exteriéru u skokových koní. Ludwigova odpověď je jako vždy hodna zamyšlení:

 Milý Chrisi,
máš úžasnou schopnost pokládat jednoduché otázky, na které ale není jednoduché odpovědět. Na mou studii v Německu nikdo nenavázal, takže je těžké tvou otázku zodpovědět z vědeckého hlediska. Korelace by nyní byla jiná, neboť se naši koně vyvíjeli dalších 20 let (od doby studie - pozn. překl.). Ze zkušeností vím, že jsou exteriérové znaky, které jsou dle mého v pořádku u skokového koně, ale ne u drezurního - např. níže nasazený krk, stavba těla více "z kopce", plošší záď nebo lehce kapří bedra. Ale pořád tvrdím, že jen z hodnocení exteriéru nemůžeme skokové schopnosti předpovídat.

Co se Grand Prix drezurních koní a mladých drezurních hvězd týče, vidím zde vývoj. Pokud se podíváme na koně startující na olympijských hrách, vidíme čím dál elegantnější drezurní koně - jako například v německém drezurním týmu. Desperados, Showtime a Weihegold byli velmi úspěšní mladí koně a jejich kariéra úspěšně pokračovala do Grand Prix. Ale máme tu také robustnější typy koní jako je Nip Tuck, který také odvádí výbornou práci. A co nám to říká? Že úspěšný Grand Prix kůň nemusí být za každou cenu krásný, ale může.

Podobné články
Donn Clifs

O uplynulém víkendu se u nás běhalo na dvou dostihových drahách. Sobotní Most měl vrchol v tradiční sprinterské Ceně jezdectví, v neděli ve…

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…